Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Spis organizacji

128 000 profili stowarzyszeń i fundacji
10 000 profili urzędów i instytucji
195 000 odsłon w miesiącu

Wyniki wyszukiwania (55) Wyniki (55)

Kraków
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku
Prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań , edukacja, wychowanie
Dzieci, młodzież
Kielce
To jest organizacja pożytku publicznego
Ekologia
Pniewy
To jest organizacja pożytku publicznego
Prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań , stypendia , pomoc finansowa , sport, turystyka, rekreacja, hobby , kultura, sztuka, tradycja , edukacja, wychowanie , sport amatorski, rekreacyjny , rekreacja, wypoczynek , hobby , pomoc polonii i polakom za granicą , działalność międzynarodowa , usługi socjalne, pomoc społeczna , edukacja kulturalna , organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów , edukacja dzieci i młodzieży , działalność wychowawcza i formacyjna dzieci i młodzieży
Dzieci, młodzież , społeczność lokalna , rodzina
Konin
To jest organizacja pożytku publicznego
Dzieci, młodzież
Łabiszyn
To jest organizacja pożytku publicznego
Edukacja, wychowanie , działalność na rzecz integracji europejskiej , partnerstwa międzynarodowe, wymiana doświadczeń , działalność międzynarodowa , edukacja dzieci i młodzieży , edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne , rozwój lokalny
Dzieci, młodzież
Krobia
To jest organizacja pożytku publicznego
Kultura, sztuka, tradycja , ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa
Społeczność lokalna
Śrem
To jest organizacja pożytku publicznego
Kultura, sztuka, tradycja , muzyka
Społeczność lokalna
Ćwiklice
To jest organizacja pożytku publicznego
Ekologia
Warszawa-Ursynów
To jest organizacja pożytku publicznego
Rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Białystok
To jest organizacja pożytku publicznego
Profilaktyka uzależnień , prawa człowieka, demokracja , ochrona zdrowia , prawa dziecka
Rodzina
Budzisław Kościelny
To jest organizacja pożytku publicznego
Kultura, sztuka, tradycja , szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji , działalność na rzecz integracji europejskiej , promocja rzeczypospolitej polskiej za granicą , pomoc polonii i polakom za granicą , prawa człowieka, demokracja , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , działalność międzynarodowa , doradztwo zawodowe , animacja społeczno-kulturalna , prawa konsumentów , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Bezrobotni , osoby starsze, kombatanci , społeczność lokalna
Bydgoszcz
To jest organizacja pożytku publicznego
Edukacja, wychowanie , pomoc humanitarna, rozwojowa , działalność międzynarodowa
Koszalin
To jest organizacja pożytku publicznego
Profilaktyka uzależnień , szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji , prawa człowieka, demokracja , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , ochrona zdrowia , prawa dziecka , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Niepełnosprawni dorośli , bezrobotni , rodzina
Brodnica
To jest organizacja pożytku publicznego
Usługi socjalne, pomoc społeczna
Niepełnosprawni dorośli
Tarnowskie Góry
To jest organizacja pożytku publicznego
Pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych , szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji , działalność na rzecz integracji europejskiej , prawa człowieka, demokracja , wsparcie dla organizacji pozarządowych , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , działalność międzynarodowa , zakładanie fundacji, stowarzyszenia , sprawy formalne związane z działalnością organizacji, np. konsultowanie statutów, formularzy krs i dokumentów , porady prawne, pomoc prawna , księgowość, zarządzanie finansami , dostarczanie informacji o źródłach finansowania , dostarczanie informacji o prowadzeniu działalności zarobkowej (odpłatnej, gospodarczej) , pomoc w samozatrudnieniu , doradztwo zawodowe , ratownictwo, bezpieczeństwo , edukacja kulturalna , równouprawnienie kobiet i mężczyzn , współpraca z innymi (partnerstwa), w tym z mediami, biznesem , status pożytku publicznego - przywileje, obowiązki , zrzeszanie organizacji pozarządowych (np. lokalnych, regionalnych, branżowych) , wsparcie specjalistyczne , wsparcie lokalowe, techniczne , pośrednictwo wolontariatu dla organizacji pozarządowych , aktywizacja lokalna , współpraca z administracją , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja , pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków , pr i promocja organizacji
Bezrobotni , organizacje pozarządowe
Przemyśl
To jest organizacja pożytku publicznego
Ekologia , ochrona zwierząt
Legnica
To jest organizacja pożytku publicznego
Usługi socjalne, pomoc społeczna
Niepełnosprawni dorośli
Kraków
To jest organizacja pożytku publicznego
Sport, turystyka, rekreacja, hobby
Kadłub
To jest organizacja pożytku publicznego
Rehabilitacja, terapia , ochrona zdrowia
Niepełnosprawni dorośli
Szczecin
To jest organizacja pożytku publicznego
Edukacja, wychowanie
Dzieci, młodzież
Mielec
To jest organizacja pożytku publicznego
Sport, turystyka, rekreacja, hobby
Kwidzyn
To jest organizacja pożytku publicznego
Społeczność lokalna
Wrocław
To jest organizacja pożytku publicznego
Porządek, bezpieczeństwo publiczne , kultura, sztuka, tradycja , muzyka , działalność na rzecz integracji europejskiej , prawa człowieka, demokracja , działalność międzynarodowa , ratownictwo, bezpieczeństwo , edukacja kulturalna , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Społeczność lokalna
Turek
To jest organizacja pożytku publicznego
Profilaktyka uzależnień , kultura, sztuka, tradycja , muzyka , teatr , taniec , ochrona zdrowia , literatura, czasopisma , animacja społeczno-kulturalna , edukacja kulturalna
Sopot
To jest organizacja pożytku publicznego
Usługi socjalne, pomoc społeczna
Dzieci, młodzież , niepełnosprawni dorośli
Bydgoszcz
To jest organizacja pożytku publicznego
Kultura, sztuka, tradycja , ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa , ekologia , transport
Społeczność lokalna
Morawica
To jest organizacja pożytku publicznego
Kultura, sztuka, tradycja , muzyka , działalność na rzecz integracji europejskiej , działalność międzynarodowa , edukacja kulturalna
Dzieci, młodzież , społeczność lokalna
Wereszczyn
To jest organizacja pożytku publicznego
Usługi socjalne, pomoc społeczna
Społeczność lokalna
Kielce
To jest organizacja pożytku publicznego
Profilaktyka uzależnień , szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , doradztwo zawodowe , integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa , ochrona zdrowia
Bezrobotni , rodzina
Wrocław
To jest organizacja pożytku publicznego
Porządek, bezpieczeństwo publiczne , ratownictwo, bezpieczeństwo
Dzieci, młodzież , rodzina
Mońki
To jest organizacja pożytku publicznego
Piotrówka
To jest organizacja pożytku publicznego
Rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Gdańsk
To jest organizacja pożytku publicznego
Krwiodawstwo , ochrona zdrowia
Dzieci, młodzież , niepełnosprawne dzieci
Zabrze
To jest organizacja pożytku publicznego
Edukacja, wychowanie , usługi socjalne, pomoc społeczna
Orchowo
To jest organizacja pożytku publicznego
Rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Kije
To jest organizacja pożytku publicznego
Rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Chełm
To jest organizacja pożytku publicznego
Kultura, sztuka, tradycja , film , ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa , działalność na rzecz integracji europejskiej , promocja rzeczypospolitej polskiej za granicą , pomoc polonii i polakom za granicą , działalność międzynarodowa , literatura, czasopisma , edukacja kulturalna
Społeczność lokalna
Więckowice
To jest organizacja pożytku publicznego
Usługi socjalne, pomoc społeczna
Społeczność lokalna , instytucje
Warszawa-Śródmieście
To jest organizacja pożytku publicznego
Kultura, sztuka, tradycja , sztuki wizualne, wzornictwo , działalność na rzecz integracji europejskiej , działalność międzynarodowa
Społeczność lokalna
Łódź
To jest organizacja pożytku publicznego
Usługi socjalne, pomoc społeczna
Dzieci, młodzież
Szczecin
To jest organizacja pożytku publicznego
Rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Kwaczała
To jest organizacja pożytku publicznego
Tomaszów Lubelski
To jest organizacja pożytku publicznego
Promocja zdrowia, edukacja zdrowotna , rehabilitacja, terapia , ochrona zdrowia
Chorzy , niepełnosprawni dorośli , kobiety
Kielce
To jest organizacja pożytku publicznego
Usługi medyczne , ochrona zdrowia
Dzieci, młodzież , chorzy , niepełnosprawne dzieci
Żelazno
To jest organizacja pożytku publicznego
Edukacja, wychowanie
Żmudź
To jest organizacja pożytku publicznego
Sport, turystyka, rekreacja, hobby
Jarocin
To jest organizacja pożytku publicznego
Działalność na rzecz integracji europejskiej , działalność międzynarodowa
Kudowa-Zdrój
To jest organizacja pożytku publicznego
Profilaktyka uzależnień , kultura, sztuka, tradycja , muzyka , sztuki wizualne, wzornictwo , ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa , promocja rzeczypospolitej polskiej za granicą , prawa człowieka, demokracja , działalność międzynarodowa , ochrona zdrowia , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Społeczność lokalna
Kalwaria Zebrzydowska
To jest organizacja pożytku publicznego
Edukacja, wychowanie
Instytucje
Kraków
To jest organizacja pożytku publicznego
Charzyno
To jest organizacja pożytku publicznego
Ekologia , ochrona zwierząt
Chojnów
To jest organizacja pożytku publicznego
Porządek, bezpieczeństwo publiczne , ratownictwo, bezpieczeństwo
Głubczyce
To jest organizacja pożytku publicznego
Dzieci, młodzież
Stanisław Dolny
To jest organizacja pożytku publicznego

Lokalizacja

+${range} km

Lokalizacja

+${range} km