Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Spis organizacji

128 000 profili stowarzyszeń i fundacji
10 000 profili urzędów i instytucji
195 000 odsłon w miesiącu

Wyniki wyszukiwania (500) Wyniki (500)

W likwidacji
Nowy Dwór Mazowiecki
Prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań , promocja zdrowia, edukacja zdrowotna , profilaktyka uzależnień , krwiodawstwo , rehabilitacja, terapia , pomoc rzeczowa: odzież, żywność, wyposażenie , pomoc psychologiczna , poradnictwo specjalistyczne , pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych , animowanie działań wspólnot lokalnych , lokalny rozwój ekonomiczny, rozwój lokalnej przedsiębiorczości , promocja regionu , sport, turystyka, rekreacja, hobby , kultura, sztuka, tradycja , edukacja, wychowanie , rekreacja, wypoczynek , hobby , ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa , szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji , ekologia , prawa człowieka, demokracja , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , miasto, ruchy miejskie , pomoc w samozatrudnieniu , integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa , ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna , ratownictwo, bezpieczeństwo , literatura, czasopisma , edukacja kulturalna , organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów , edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne , prawa dziecka , działalność wychowawcza i formacyjna dzieci i młodzieży , ochrona roślin , ochrona zwierząt , rozwój lokalny , edukacja ekologiczna
Dzieci, młodzież , samotne matki (ojcowie) , niepełnosprawne dzieci , rodziny chorych, niepełnosprawnych , alkoholicy i ich bliscy , ofiary przemocy, przestępstw, osoby w kryzysie , skrajnie ubodzy , społeczność lokalna , rodzina , kobiety , wszyscy / nieokreśleni
W likwidacji
Goleniów
Ekologia , ochrona zwierząt
W likwidacji
Warszewice
Rozwój lokalny
Społeczność lokalna
W likwidacji
Pionki
Działalność na rzecz integracji europejskiej , prawa człowieka, demokracja , wsparcie dla organizacji pozarządowych , działalność międzynarodowa , sprawy formalne związane z działalnością organizacji, np. konsultowanie statutów, formularzy krs i dokumentów , współpraca z innymi (partnerstwa), w tym z mediami, biznesem , pośrednictwo wolontariatu dla organizacji pozarządowych , aktywizacja lokalna , współpraca z administracją , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja , pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
Organizacje pozarządowe
W likwidacji
Bielsko-Biała
W likwidacji
Sopot
Kultura, sztuka, tradycja
W likwidacji
Lublin
Promocja zdrowia, edukacja zdrowotna , profilaktyka uzależnień , porządek, bezpieczeństwo publiczne , kultura, sztuka, tradycja , muzyka , teatr , taniec , szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji , prawa człowieka, demokracja , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , pomoc w samozatrudnieniu , pośrednictwo pracy , doradztwo zawodowe , integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa , ochrona zdrowia , ratownictwo, bezpieczeństwo , edukacja kulturalna , prawa dziecka
Bezrobotni , osoby starsze, kombatanci , społeczność lokalna , rodzina
W likwidacji
Głogów
Ekologia , transport
W likwidacji
Pułtusk
Działalność na rzecz integracji europejskiej , działalność międzynarodowa
W likwidacji
Olimpin
Rozwój lokalny
Społeczność lokalna
W likwidacji
Szczecin
Kultura, sztuka, tradycja
W likwidacji
Kraków
Kultura, sztuka, tradycja , wsparcie dla organizacji pozarządowych , animacja społeczno-kulturalna , edukacja kulturalna , wsparcie specjalistyczne
Organizacje pozarządowe
W likwidacji
Borek
Edukacja, wychowanie
Dzieci, młodzież
W likwidacji
Lublin
Kultura, sztuka, tradycja , literatura, czasopisma
W likwidacji
Nowy Targ
Kultura, sztuka, tradycja , edukacja, wychowanie
W likwidacji
Wilków Polski
Porządek, bezpieczeństwo publiczne , sport, turystyka, rekreacja, hobby , kultura, sztuka, tradycja , hobby , muzyka , ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa , ratownictwo, bezpieczeństwo
Społeczność lokalna
W likwidacji
Warka
Kultura, sztuka, tradycja , film , ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa , prawa człowieka, demokracja , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
W likwidacji
Kielce
Edukacja, wychowanie
W likwidacji
Drużbice
Rozwój lokalny
Społeczność lokalna
W likwidacji
Łódź
Profilaktyka uzależnień , pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych , porządek, bezpieczeństwo publiczne , szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji , prawa człowieka, demokracja , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , pomoc w samozatrudnieniu , pośrednictwo pracy , doradztwo zawodowe , integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa , ochrona zdrowia , ratownictwo, bezpieczeństwo , prawa dziecka , równouprawnienie kobiet i mężczyzn , prawa konsumentów , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Bezrobotni , osoby starsze, kombatanci , społeczność lokalna , rodzina
W likwidacji
Kunów
Edukacja, wychowanie
Dzieci, młodzież , instytucje
W likwidacji
Toruń
Prawa człowieka, demokracja , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
W likwidacji
Wrocław
Prawa człowieka, demokracja , prawa dziecka
Rodzina
W likwidacji
Warszawa-Wola
Dzieci, młodzież , chorzy , niepełnosprawne dzieci
W likwidacji
Pruszcz Gdański
Sport, turystyka, rekreacja, hobby
W likwidacji
Łódź
Poradnictwo specjalistyczne , prawa człowieka, demokracja , usługi socjalne, pomoc społeczna
W likwidacji
Leszno
Kultura, sztuka, tradycja , muzyka
W likwidacji
Międzychód
W likwidacji
Barlinek
Rozwój lokalny
Społeczność lokalna
W likwidacji
Poznań
Rehabilitacja, terapia , ochrona zdrowia
Dzieci, młodzież , niepełnosprawne dzieci , instytucje
W likwidacji
Bystra
Nauka, technika , ochrona zdrowia
W likwidacji
Toruń
Wsparcie dla organizacji pozarządowych , status pożytku publicznego - przywileje, obowiązki , pośrednictwo wolontariatu dla organizacji pozarządowych
Osoby starsze, kombatanci , organizacje pozarządowe
W likwidacji
Bielsko-Biała
Schronienie, nocleg , usługi socjalne, pomoc społeczna
Samotne matki (ojcowie) , kobiety
W likwidacji
Warszawa-Mokotów
Porządek, bezpieczeństwo publiczne , obronność państwa , działalność na rzecz integracji europejskiej , prawa człowieka, demokracja , działalność międzynarodowa , ratownictwo, bezpieczeństwo , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
W likwidacji
Warszawa-Ursynów
Profilaktyka uzależnień , rehabilitacja, terapia , wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności , prawa człowieka, demokracja , nauka, technika , ochrona zdrowia , prawa dziecka
Rodzina
W likwidacji
Skoczów
Usługi socjalne, pomoc społeczna
Dzieci, młodzież , chorzy , niepełnosprawne dzieci
W likwidacji
Międzychód
Promocja zdrowia, edukacja zdrowotna , ochrona zdrowia
W likwidacji
Warszawa-Ochota
Pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych , pomoc humanitarna, rozwojowa , prawa człowieka, demokracja , działalność międzynarodowa , ratownictwo, bezpieczeństwo , prawa dziecka , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Uchodźcy , społeczność lokalna , rodzina
W likwidacji
Gliwice
Działalność na rzecz integracji europejskiej , działalność międzynarodowa
Społeczność lokalna
W likwidacji
Warszawa-Żoliborz
Edukacja, wychowanie
W likwidacji
Kraków
Kultura, sztuka, tradycja , szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji , promocja rzeczypospolitej polskiej za granicą , pomoc polonii i polakom za granicą , prawa człowieka, demokracja , wsparcie dla organizacji pozarządowych , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , działalność międzynarodowa , księgowość, zarządzanie finansami , dostarczanie informacji o źródłach finansowania , edukacja kulturalna , równouprawnienie kobiet i mężczyzn , pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
Bezrobotni , społeczność lokalna , organizacje pozarządowe
W likwidacji
Kartuzy
Edukacja, wychowanie
Dzieci, młodzież
W likwidacji
Gdańsk
Edukacja, wychowanie
W likwidacji
Warszawa-Śródmieście
Sprawy zawodowe, pracownicze, branżowe
W likwidacji
Warszawa-Śródmieście
W likwidacji
Warszawa-Praga-Północ
Kultura, sztuka, tradycja , sztuki wizualne, wzornictwo
W likwidacji
Warszawa-Praga-Południe
Prawa człowieka, demokracja
W likwidacji
Warszawa-Wola
Ochrona zdrowia
W likwidacji
Poznań
Rozwój lokalny
Społeczność lokalna
W likwidacji
Częstochowa
Rozwój lokalny
Społeczność lokalna
W likwidacji
Piła
Ochrona zdrowia , rozwój lokalny
Instytucje
W likwidacji
Warszawa-Bielany
Edukacja, wychowanie
W likwidacji
Warszawa-Wola
Ochrona zdrowia
Chorzy , rodziny chorych, niepełnosprawnych
W likwidacji
Krosno Odrzańskie
Rynek pracy, aktywizacja zawodowa
W likwidacji
Kraków
Kultura, sztuka, tradycja , teatr , film , sztuki wizualne, wzornictwo , działalność na rzecz integracji europejskiej , działalność międzynarodowa , literatura, czasopisma , animacja społeczno-kulturalna , edukacja kulturalna
W likwidacji
Warszawa-Ursus
Ekologia
W likwidacji
Gostynin
Rozwój lokalny
Społeczność lokalna
W likwidacji
Lublin
Kultura, sztuka, tradycja , muzyka , teatr , film , sztuki wizualne, wzornictwo
W likwidacji
Bojadła
Lokalny rozwój ekonomiczny, rozwój lokalnej przedsiębiorczości , rozwój lokalny
Społeczność lokalna
W likwidacji
Warszawa-Śródmieście
Prawa człowieka, demokracja , działalność polityczna , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
W likwidacji
Szczecin
Sport, turystyka, rekreacja, hobby , turystyka, krajoznawstwo
W likwidacji
Ruda Śląska
Kultura, sztuka, tradycja , wsparcie finansowe organizacji, w tym pożyczki , ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa , ekologia , wsparcie dla organizacji pozarządowych , sprawy formalne związane z działalnością organizacji, np. konsultowanie statutów, formularzy krs i dokumentów , animacja społeczno-kulturalna , edukacja kulturalna , współpraca z innymi (partnerstwa), w tym z mediami, biznesem , ochrona roślin , aktywizacja lokalna
Społeczność lokalna , organizacje pozarządowe
W likwidacji
Sobótka
Sport, turystyka, rekreacja, hobby
W likwidacji
Pabianice
Edukacja, wychowanie , edukacja dzieci i młodzieży
Dzieci, młodzież , instytucje
W likwidacji
Kęszyce-Wieś
Rozwój lokalny
Społeczność lokalna
W likwidacji
Wrocław
Prawa człowieka, demokracja , wsparcie dla organizacji pozarządowych , zrzeszanie organizacji pozarządowych (np. lokalnych, regionalnych, branżowych) , wsparcie specjalistyczne , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Społeczność lokalna , organizacje pozarządowe
W likwidacji
Warszawa-Targówek
Działalność na rzecz integracji europejskiej , promocja rzeczypospolitej polskiej za granicą , prawa człowieka, demokracja , wsparcie dla organizacji pozarządowych , działalność międzynarodowa , zakładanie fundacji, stowarzyszenia , sprawy formalne związane z działalnością organizacji, np. konsultowanie statutów, formularzy krs i dokumentów , dostarczanie informacji o źródłach finansowania , równouprawnienie kobiet i mężczyzn , prawa konsumentów , zrzeszanie organizacji pozarządowych (np. lokalnych, regionalnych, branżowych) , wsparcie specjalistyczne , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja , pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
Organizacje pozarządowe
W likwidacji
Łańcut
Sport, turystyka, rekreacja, hobby
W likwidacji
Poznań
Sport, turystyka, rekreacja, hobby
W likwidacji
Warszawa-Śródmieście
Ochrona zdrowia
Dzieci, młodzież , instytucje
W likwidacji
Warszawa-Śródmieście
Kultura, sztuka, tradycja
W likwidacji
Sanok
Edukacja, wychowanie
W likwidacji
Łódź
Sport, turystyka, rekreacja, hobby , rekreacja, wypoczynek
W likwidacji
Września
Usługi medyczne , ochrona zdrowia
Chorzy , niepełnosprawni dorośli
W likwidacji
Kraków
Kultura, sztuka, tradycja , teatr , taniec , promocja rzeczypospolitej polskiej za granicą , działalność międzynarodowa , animacja społeczno-kulturalna , edukacja kulturalna
W likwidacji
Warszawa-Śródmieście
Działalność na rzecz integracji europejskiej , działalność międzynarodowa
W likwidacji
Toruń
Prawa człowieka, demokracja , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
W likwidacji
Warszawa-Śródmieście
Działalność na rzecz integracji europejskiej , działalność międzynarodowa
Społeczność lokalna
W likwidacji
Brzeźnica
Rozwój lokalny
Społeczność lokalna
W likwidacji
Gowino
Kultura, sztuka, tradycja , muzyka
W likwidacji
Warszawa-Wola
Kultura, sztuka, tradycja , muzyka
W likwidacji
Mińsk Mazowiecki
Usługi socjalne, pomoc społeczna
Dzieci, młodzież , niepełnosprawne dzieci
W likwidacji
Kraków
Usługi socjalne, pomoc społeczna
W likwidacji
Wrocław
Działalność na rzecz integracji europejskiej , działalność międzynarodowa
W likwidacji
Zduńska Wola
Usługi socjalne, pomoc społeczna
W likwidacji
Szczecin
Ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna
Chorzy
W likwidacji
Oświęcim
Rozwój lokalny
Społeczność lokalna
W likwidacji
Piła
Sprawy zawodowe, pracownicze, branżowe
W likwidacji
Warszawa-Mokotów
W likwidacji
Krążkowy
Rynek pracy, aktywizacja zawodowa , doradztwo zawodowe
Dzieci, młodzież , bezrobotni , instytucje
W likwidacji
Kraków
Sport, turystyka, rekreacja, hobby
W likwidacji
Kraków
Kultura, sztuka, tradycja
W likwidacji
Gromoty
Edukacja, wychowanie , edukacja dzieci i młodzieży
Dzieci, młodzież , instytucje
W likwidacji
Warszawa-Białołęka
Rodzina
W likwidacji
Warszawa-Śródmieście
Prawa człowieka, demokracja , równouprawnienie kobiet i mężczyzn
Kobiety
W likwidacji
Rzepin
Usługi socjalne, pomoc społeczna
W likwidacji
Jaworzno
Ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna
Dzieci, młodzież , chorzy , niepełnosprawne dzieci
W likwidacji
Szczawno-Zdrój
W likwidacji
Kraków
Edukacja, wychowanie
W likwidacji
Białystok
W likwidacji
Oława
Edukacja, wychowanie
W likwidacji
Świdnica
Sprawy zawodowe, pracownicze, branżowe
W likwidacji
Radymno
Rozwój lokalny
Społeczność lokalna
W likwidacji
Poznań
W likwidacji
Gorzów Wielkopolski
Kultura, sztuka, tradycja
W likwidacji
Pasieki
Kultura, sztuka, tradycja , edukacja, wychowanie
Społeczność lokalna
W likwidacji
Częstochowa
Animowanie działań wspólnot lokalnych , ekologia , miasto, ruchy miejskie , rozwój lokalny , zrównoważony rozwój
Społeczność lokalna
W likwidacji
Opole
Wsparcie dla organizacji pozarządowych , usługi socjalne, pomoc społeczna , zrzeszanie organizacji pozarządowych (np. lokalnych, regionalnych, branżowych)
W likwidacji
Łasin
Działalność na rzecz integracji europejskiej , działalność międzynarodowa
W likwidacji
Legnica
Porządek, bezpieczeństwo publiczne , sprawy zawodowe, pracownicze, branżowe , ratownictwo, bezpieczeństwo
W likwidacji
Łowicz
Profilaktyka uzależnień , działalność na rzecz integracji europejskiej , działalność międzynarodowa , ochrona zdrowia
Społeczność lokalna
W likwidacji
Łódź
Sport, turystyka, rekreacja, hobby
Dzieci, młodzież
W likwidacji
Szprotawa
Edukacja, wychowanie
Dzieci, młodzież
W likwidacji
Lublin
Działalność na rzecz integracji europejskiej , działalność międzynarodowa
Dzieci, młodzież , chorzy , niepełnosprawne dzieci , rodzina
W likwidacji
Katowice
Sport, turystyka, rekreacja, hobby , hobby
W likwidacji
Kraków
Osoby starsze, kombatanci
W likwidacji
Kuty
Kultura, sztuka, tradycja , edukacja, wychowanie
W likwidacji
Gdynia
Promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą , pomoc polonii i polakom za granicą , działalność międzynarodowa
W likwidacji
Kotowice
Pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych , ekologia , ratownictwo, bezpieczeństwo , ochrona zwierząt
W likwidacji
Stare Kurowo
Społeczność lokalna
W likwidacji
Kraków
Sport, turystyka, rekreacja, hobby
W likwidacji
Gdańsk
Sport, turystyka, rekreacja, hobby
W likwidacji
Pszczyna
Kultura, sztuka, tradycja
W likwidacji
Purda
Edukacja, wychowanie , edukacja dzieci i młodzieży
Dzieci, młodzież , instytucje
W likwidacji
Warszawa-Bemowo
Rozwój lokalny
Społeczność lokalna
W likwidacji
Warszawa-Mokotów
Sport, turystyka, rekreacja, hobby
W likwidacji
Rogowo
Rozwój lokalny
Społeczność lokalna
W likwidacji
Ruda Śląska
W likwidacji
Łódź
Kultura, sztuka, tradycja
W likwidacji
Bydgoszcz
Ekologia , ochrona zwierząt
W likwidacji
Działdowo
Ochrona zdrowia
Chorzy
W likwidacji
Łódź
Kultura, sztuka, tradycja , muzyka , animacja społeczno-kulturalna , edukacja kulturalna
W likwidacji
Warszawa-Targówek
Edukacja, wychowanie , usługi socjalne, pomoc społeczna
Rodzina
W likwidacji
Warszawa-Mokotów
Kultura, sztuka, tradycja , film
W likwidacji
Warszawa-Ochota
W likwidacji
Sulęcin
Usługi socjalne, pomoc społeczna
Niepełnosprawni dorośli
W likwidacji
Wronczyn
Sport, turystyka, rekreacja, hobby , sport amatorski, rekreacyjny
Dzieci, młodzież
W likwidacji
Kuźnia Raciborska
Prawa człowieka, demokracja , równouprawnienie kobiet i mężczyzn , rozwój lokalny
Społeczność lokalna , kobiety
W likwidacji
Warszawa-Ursynów
W likwidacji
Świętochłowice
Sprawy zawodowe, pracownicze, branżowe
W likwidacji
Laskowa
Ratownictwo pożarnicze, górskie, wodne, medyczne , pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych , ratownictwo, bezpieczeństwo
Społeczność lokalna
W likwidacji
Rawa Mazowiecka
Wsparcie finansowe organizacji, w tym pożyczki , działalność na rzecz integracji europejskiej , wsparcie dla organizacji pozarządowych , działalność międzynarodowa , zakładanie fundacji, stowarzyszenia , sprawy formalne związane z działalnością organizacji, np. konsultowanie statutów, formularzy krs i dokumentów , księgowość, zarządzanie finansami , dostarczanie informacji o źródłach finansowania , zrzeszanie organizacji pozarządowych (np. lokalnych, regionalnych, branżowych) , pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
Społeczność lokalna , organizacje pozarządowe
W likwidacji
Toruń
Edukacja, wychowanie , partnerstwa międzynarodowe, wymiana doświadczeń , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , działalność międzynarodowa
Dzieci, młodzież , społeczność lokalna
W likwidacji
Warszawa-Śródmieście
Sport, turystyka, rekreacja, hobby
W likwidacji
Cegłów
Kultura, sztuka, tradycja , rozwój lokalny
Społeczność lokalna , kobiety
W likwidacji
Kołaczkowo
Ratownictwo pożarnicze, górskie, wodne, medyczne , pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych , ratownictwo, bezpieczeństwo
Społeczność lokalna
W likwidacji
Zabierzów
Kultura, sztuka, tradycja , muzyka , edukacja kulturalna
W likwidacji
Pyskowice
Ekologia
W likwidacji
Łódź
Szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , pomoc w samozatrudnieniu , doradztwo zawodowe , integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
Bezrobotni , społeczność lokalna
W likwidacji
Golub-Dobrzyń
Porządek, bezpieczeństwo publiczne , szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji , działalność na rzecz integracji europejskiej , prawa człowieka, demokracja , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , działalność międzynarodowa , pomoc w samozatrudnieniu , doradztwo zawodowe , ratownictwo, bezpieczeństwo , równouprawnienie kobiet i mężczyzn
Bezrobotni , społeczność lokalna
W likwidacji
Warszawa-Mokotów
Prawa człowieka, demokracja , równouprawnienie kobiet i mężczyzn
Społeczność lokalna
W likwidacji
Kraków
Ekologia , ochrona zwierząt
W likwidacji
Szczecin
Sport, turystyka, rekreacja, hobby
W likwidacji
Adamowa Góra
Rozwój lokalny
Społeczność lokalna
W likwidacji
Warszawa-Ursynów
Rehabilitacja, terapia , usługi medyczne , ochrona zdrowia
Chorzy , niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli
W likwidacji
Ostrowiec Świętokrzyski
W likwidacji
Wojcieszków
Rozwój lokalny
Społeczność lokalna
W likwidacji
Bukwałd
Społeczność lokalna
W likwidacji
Kębłów
Sport, turystyka, rekreacja, hobby
W likwidacji
Nowa Iwiczna
Dzieci, młodzież
W likwidacji
Subkowy
Rozwój lokalny
Społeczność lokalna
W likwidacji
Pisanica
Rozwój lokalny
W likwidacji
Szczecinek
Sport, turystyka, rekreacja, hobby
W likwidacji
Lgota Mała
Edukacja, wychowanie
Dzieci, młodzież
W likwidacji
Opole
Kultura, sztuka, tradycja
W likwidacji
Dobroń
Usługi socjalne, pomoc społeczna
W likwidacji
Słotwiny
Pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych , porządek, bezpieczeństwo publiczne , prawa człowieka, demokracja , ratownictwo, bezpieczeństwo , równouprawnienie kobiet i mężczyzn
Społeczność lokalna
W likwidacji
Bytów
Sport, turystyka, rekreacja, hobby , turystyka, krajoznawstwo
W likwidacji
Legnica
Sport, turystyka, rekreacja, hobby
W likwidacji
Kębłowo
Kultura, sztuka, tradycja , taniec
W likwidacji
Żory
Kultura, sztuka, tradycja
W likwidacji
Długopole-Zdrój
Rozwój lokalny
Społeczność lokalna
W likwidacji
Poznań
Edukacja, wychowanie
Dzieci, młodzież , chorzy , niepełnosprawne dzieci
W likwidacji
Lublin
Porządek, bezpieczeństwo publiczne , obronność państwa , szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji , działalność na rzecz integracji europejskiej , prawa człowieka, demokracja , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , działalność międzynarodowa , ratownictwo, bezpieczeństwo , równouprawnienie kobiet i mężczyzn , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Bezrobotni
W likwidacji
Kolonia Przerośl
Rozwój lokalny
Społeczność lokalna
W likwidacji
Łódź
Sprawy zawodowe, pracownicze, branżowe
W likwidacji
Sułkowice
Sport, turystyka, rekreacja, hobby , hobby
W likwidacji
Nowogard
Edukacja, wychowanie
W likwidacji
Złotoryja
Sport, turystyka, rekreacja, hobby , turystyka, krajoznawstwo
W likwidacji
Gruszka
Ratownictwo pożarnicze, górskie, wodne, medyczne , pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych , ratownictwo, bezpieczeństwo
Społeczność lokalna
W likwidacji
Świecie
Sport, turystyka, rekreacja, hobby
W likwidacji
Jelenia Góra
Rynek pracy, aktywizacja zawodowa
W likwidacji
Kraków
Sprawy zawodowe, pracownicze, branżowe
W likwidacji
Toruń
Rynek pracy, aktywizacja zawodowa
W likwidacji
Rokitno
Ratownictwo pożarnicze, górskie, wodne, medyczne , pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych , ratownictwo, bezpieczeństwo
Społeczność lokalna
W likwidacji
Milewskie
Ratownictwo pożarnicze, górskie, wodne, medyczne , pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych , ratownictwo, bezpieczeństwo
Społeczność lokalna
W likwidacji
Ostrołęka
Sprawy zawodowe, pracownicze, branżowe
W likwidacji
Ostrołęka
Lokalny rozwój ekonomiczny, rozwój lokalnej przedsiębiorczości , rozwój lokalny
Społeczność lokalna
W likwidacji
Lipina Nowa
Ratownictwo pożarnicze, górskie, wodne, medyczne , pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych , ratownictwo, bezpieczeństwo
Społeczność lokalna
W likwidacji
Warszawa-Ursynów
W likwidacji
Wrocław
Profilaktyka uzależnień , szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji , prawa człowieka, demokracja , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , pomoc w samozatrudnieniu , doradztwo zawodowe , integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa , ochrona zdrowia , prawa dziecka , równouprawnienie kobiet i mężczyzn
Bezrobotni , rodzina
W likwidacji
Brzeżno
Rozwój lokalny
Społeczność lokalna
W likwidacji
Katowice
Lokalny rozwój ekonomiczny, rozwój lokalnej przedsiębiorczości , rozwój lokalny
W likwidacji
Rytwiany
Sport, turystyka, rekreacja, hobby
W likwidacji
Łęczyce
Edukacja, wychowanie , edukacja dzieci i młodzieży
Dzieci, młodzież , instytucje
W likwidacji
Kokuszka
Profilaktyka uzależnień , kultura, sztuka, tradycja , ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa , prawa człowieka, demokracja , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa , ochrona zdrowia , animacja społeczno-kulturalna , edukacja kulturalna , równouprawnienie kobiet i mężczyzn , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Bezrobotni , społeczność lokalna
W likwidacji
Żuławka Sztumska
W likwidacji
Katowice
Kultura, sztuka, tradycja , ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa
Kobiety
W likwidacji
Rzeszów
Działalność na rzecz integracji europejskiej , działalność międzynarodowa
W likwidacji
Wilcza Wola
Edukacja, wychowanie , edukacja dzieci i młodzieży
Dzieci, młodzież , instytucje
W likwidacji
Lublin
Sport, turystyka, rekreacja, hobby , sport amatorski, rekreacyjny
Dzieci, młodzież
W likwidacji
Wyszki
Edukacja, wychowanie
Dzieci, młodzież , rodzina
W likwidacji
Gorzów Wielkopolski
Sprawy zawodowe, pracownicze, branżowe
W likwidacji
Warszawa-Śródmieście
Sport, turystyka, rekreacja, hobby , sport amatorski, rekreacyjny , rekreacja, wypoczynek
W likwidacji
Niemodlin
Sport, turystyka, rekreacja, hobby , sport wyczynowy, profesjonalny , sport amatorski, rekreacyjny
W likwidacji
Stargard
Usługi socjalne, pomoc społeczna
W likwidacji
Reda
Rozwój lokalny
W likwidacji
Wólka Polanowska
Kobiety
W likwidacji
Pilaszkowice Drugie
Rynek pracy, aktywizacja zawodowa , usługi socjalne, pomoc społeczna
W likwidacji
Wrocław
Edukacja, wychowanie , edukacja dzieci i młodzieży
Dzieci, młodzież , instytucje
W likwidacji
Białystok
Usługi socjalne, pomoc społeczna
Niepełnosprawni dorośli
W likwidacji
Warszawa-Śródmieście
Działalność na rzecz integracji europejskiej , prawa człowieka, demokracja , działalność międzynarodowa , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
W likwidacji
Lublin
Sprawy zawodowe, pracownicze, branżowe
W likwidacji
Niedrzwica Duża
Sprawy zawodowe, pracownicze, branżowe
W likwidacji
Katowice
Sport, turystyka, rekreacja, hobby
W likwidacji
Poznań
Sport, turystyka, rekreacja, hobby
W likwidacji
Warszawa-Śródmieście
Ekologia , prawa człowieka, demokracja , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Społeczność lokalna
W likwidacji
Marki
Sport, turystyka, rekreacja, hobby
W likwidacji
Częstochowa
Sport, turystyka, rekreacja, hobby
W likwidacji
Komorów
W likwidacji
Nysa
Sport, turystyka, rekreacja, hobby
W likwidacji
Krzanowice
Społeczność lokalna
W likwidacji
Gdynia
Usługi socjalne, pomoc społeczna
W likwidacji
Rywałd
Edukacja, wychowanie
Dzieci, młodzież , instytucje
W likwidacji
Szczecin
Kultura, sztuka, tradycja , sztuki wizualne, wzornictwo , działalność na rzecz integracji europejskiej , działalność międzynarodowa , animacja społeczno-kulturalna , edukacja kulturalna
Społeczność lokalna
W likwidacji
Stare Juchy
Kultura, sztuka, tradycja , ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa , edukacja kulturalna
W likwidacji
Białystok
Sport, turystyka, rekreacja, hobby
W likwidacji
Radomsko
Kultura, sztuka, tradycja , muzyka , edukacja kulturalna
W likwidacji
Łowicz
Rozwój lokalny
W likwidacji
Garczyn
Sport, turystyka, rekreacja, hobby
W likwidacji
Chełm
Kultura, sztuka, tradycja , muzyka
W likwidacji
Wólka Kozodawska
Sport, turystyka, rekreacja, hobby
W likwidacji
Kraków
Sport, turystyka, rekreacja, hobby
W likwidacji
Legnica
Kultura, sztuka, tradycja , ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa
W likwidacji
Warszawa-Ursynów
Lokalny rozwój ekonomiczny, rozwój lokalnej przedsiębiorczości , rozwój lokalny
W likwidacji
Hermanów
Rozwój lokalny
W likwidacji
Dopiewiec
Stypendia , edukacja, wychowanie
W likwidacji
Warszawa-Śródmieście
W likwidacji
Białystok
Rozwój lokalny
Społeczność lokalna
W likwidacji
Ozorków
Sport, turystyka, rekreacja, hobby
W likwidacji
Przemyśl
Sport, turystyka, rekreacja, hobby
W likwidacji
Sanok
Sport, turystyka, rekreacja, hobby
W likwidacji
Jaktorów
Sport, turystyka, rekreacja, hobby
W likwidacji
Krapkowice
Sport, turystyka, rekreacja, hobby , rekreacja, wypoczynek
W likwidacji
Nysa
Usługi socjalne, pomoc społeczna
Niepełnosprawni dorośli
W likwidacji
Wrocław
Ochrona zdrowia
W likwidacji
Warszawa-Śródmieście
Partnerstwa międzynarodowe, wymiana doświadczeń , działalność międzynarodowa
W likwidacji
Staszów
Religia
W likwidacji
Kraków
Kultura, sztuka, tradycja , muzyka
W likwidacji
Warszawa-Mokotów
Wsparcie dla organizacji pozarządowych
Dzieci, młodzież , organizacje pozarządowe
W likwidacji
Lidzbark Warmiński
Szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , pomoc w samozatrudnieniu , pośrednictwo pracy , doradztwo zawodowe , integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
Bezrobotni , społeczność lokalna
W likwidacji
Poddębice
Szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji , działalność na rzecz integracji europejskiej , prawa człowieka, demokracja , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , działalność międzynarodowa , pomoc w samozatrudnieniu , pośrednictwo pracy , doradztwo zawodowe , równouprawnienie kobiet i mężczyzn , prawa konsumentów , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Bezrobotni