Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Spis organizacji

128 000 profili stowarzyszeń i fundacji
10 000 profili urzędów i instytucji
195 000 odsłon w miesiącu

Wyniki wyszukiwania (23) Wyniki (23)

Twoje miasto
Ekologia , miasto, ruchy miejskie , rozwój lokalny , zrównoważony rozwój , transport
Społeczność lokalna
Warszawa-Ochota
Profilaktyka uzależnień , pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych , działalność na rzecz integracji europejskiej , promocja rzeczypospolitej polskiej za granicą , działalność międzynarodowa , ochrona zdrowia , ratownictwo, bezpieczeństwo
Warszawa
Edukacja, wychowanie , prawa człowieka, demokracja , edukacja dzieci i młodzieży , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Wszyscy / nieokreśleni
Warszawa-Śródmieście
Edukacja, wychowanie , prawa człowieka, demokracja , edukacja dzieci i młodzieży , prawa dziecka , równouprawnienie kobiet i mężczyzn , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Dzieci, młodzież , ofiary przemocy, przestępstw, osoby w kryzysie , społeczność lokalna , rodzina , kobiety
Twoje miasto
Ekologia , religia , edukacja ekologiczna
Bytom
Sport, turystyka, rekreacja, hobby
Izabelin C
Prawa człowieka, demokracja , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Sztutowo
Edukacja, wychowanie
Olsztyn
Wsparcie dla organizacji pozarządowych , zakładanie fundacji, stowarzyszenia , zrzeszanie organizacji pozarządowych (np. lokalnych, regionalnych, branżowych) , pośrednictwo wolontariatu dla organizacji pozarządowych , pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
Organizacje pozarządowe
Suwałki
Wsparcie dla organizacji pozarządowych
Kłodzko
Porządek, bezpieczeństwo publiczne , wsparcie dla organizacji pozarządowych , ratownictwo, bezpieczeństwo , współpraca z innymi (partnerstwa), w tym z mediami, biznesem , zrzeszanie organizacji pozarządowych (np. lokalnych, regionalnych, branżowych) , aktywizacja lokalna , współpraca z administracją
Organizacje pozarządowe
Radom
Ekologia , transport
Opole
Promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą , prawa człowieka, demokracja , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , działalność międzynarodowa , pomoc w samozatrudnieniu , równouprawnienie kobiet i mężczyzn
Bezrobotni , osoby starsze, kombatanci , społeczność lokalna
Koszalin
Wsparcie dla organizacji pozarządowych , zrzeszanie organizacji pozarządowych (np. lokalnych, regionalnych, branżowych)
Organizacje pozarządowe
Zabrze
Kultura, sztuka, tradycja , ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa
Gdańsk
Kultura, sztuka, tradycja , ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa , działalność na rzecz integracji europejskiej , działalność międzynarodowa , animacja społeczno-kulturalna , edukacja kulturalna
Ostrowy Baranowskie
Animowanie działań wspólnot lokalnych , rozwój lokalny
Osoby starsze, kombatanci , społeczność lokalna , rodzina , kobiety
Legnica
Profilaktyka uzależnień , działalność na rzecz integracji europejskiej , prawa człowieka, demokracja , działalność międzynarodowa , ochrona zdrowia , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Dzieci, młodzież , społeczność lokalna
Legionowo
Edukacja, wychowanie , szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji , działalność na rzecz integracji europejskiej , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , działalność międzynarodowa , edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne
Osoby starsze, kombatanci
Warszawa-Żoliborz
Działalność na rzecz integracji europejskiej , prawa człowieka, demokracja , działalność międzynarodowa , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Społeczność lokalna
Łódź
Profilaktyka uzależnień , szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , pośrednictwo pracy , doradztwo zawodowe , integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa , ochrona zdrowia
Gdańsk
Kultura, sztuka, tradycja

Lokalizacja

+${range} km

Lokalizacja

+${range} km