Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Spis organizacji

128 000 profili stowarzyszeń i fundacji
10 000 profili urzędów i instytucji
195 000 odsłon w miesiącu

Wyniki wyszukiwania (8) Wyniki (8)

Warszawa-Mokotów
Stypendia , edukacja, wychowanie , działalność na rzecz integracji europejskiej , partnerstwa międzynarodowe, wymiana doświadczeń , prawa człowieka, demokracja , wsparcie dla organizacji pozarządowych , działalność międzynarodowa , działalność polityczna , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Warszawa-Śródmieście
Wsparcie finansowe organizacji, w tym pożyczki , działalność na rzecz integracji europejskiej , prawa człowieka, demokracja , wsparcie dla organizacji pozarządowych , działalność międzynarodowa , równouprawnienie kobiet i mężczyzn , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Organizacje pozarządowe
Warszawa-Wilanów
Pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych , pomoc humanitarna, rozwojowa , działalność na rzecz integracji europejskiej , promocja rzeczypospolitej polskiej za granicą , prawa człowieka, demokracja , wsparcie dla organizacji pozarządowych , działalność międzynarodowa , zakładanie fundacji, stowarzyszenia , księgowość, zarządzanie finansami , dostarczanie informacji o źródłach finansowania , ratownictwo, bezpieczeństwo , współpraca z innymi (partnerstwa), w tym z mediami, biznesem , zrzeszanie organizacji pozarządowych (np. lokalnych, regionalnych, branżowych) , nowe technologie (np. jak stworzyć stronę www, jak korzystać z internetu, jaki komputer, oprogramowanie kupić) , aktywizacja lokalna , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja , pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków , planowanie strategiczne i operacyjne , budowanie zespołu i zarządzanie nim
Osoby starsze, kombatanci , społeczność lokalna , organizacje pozarządowe
Warszawa-Śródmieście
Partnerstwa międzynarodowe, wymiana doświadczeń , działalność międzynarodowa
Warszawa-Praga-Południe
Działalność na rzecz integracji europejskiej , prawa człowieka, demokracja , działalność międzynarodowa , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Społeczność lokalna
Warszawa-Śródmieście
Kultura, sztuka, tradycja , film , sztuki wizualne, wzornictwo , działalność na rzecz integracji europejskiej , prawa człowieka, demokracja , działalność międzynarodowa , animacja społeczno-kulturalna , edukacja kulturalna , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Społeczność lokalna
Warszawa-Śródmieście
Wsparcie finansowe organizacji, w tym pożyczki , wsparcie dla organizacji pozarządowych
Organizacje pozarządowe
Warszawa-Śródmieście
Działalność na rzecz integracji europejskiej , prawa człowieka, demokracja , działalność międzynarodowa , rozwój lokalny , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja

Lokalizacja

+${range} km

Lokalizacja

+${range} km