Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Spis organizacji

128 000 profili stowarzyszeń i fundacji
10 000 profili urzędów i instytucji
195 000 odsłon w miesiącu

Wyniki wyszukiwania (500) Wyniki (500)

Bydgoszcz
Pomoc rzeczowa: odzież, żywność, wyposażenie , pomoc psychologiczna , usługi opiekuńcze , edukacja, wychowanie , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , inne , integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa , usługi socjalne, pomoc społeczna , edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne
Skrajnie ubodzy , osoby starsze, kombatanci
Przemyśl
Profilaktyka uzależnień , pomoc finansowa , pomoc rzeczowa: odzież, żywność, wyposażenie , pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych , porządek, bezpieczeństwo publiczne , sport, turystyka, rekreacja, hobby , kultura, sztuka, tradycja , sport amatorski, rekreacyjny , turystyka, krajoznawstwo , rekreacja, wypoczynek , hobby , działalność na rzecz integracji europejskiej , partnerstwa międzynarodowe, wymiana doświadczeń , prawa człowieka, demokracja , działalność międzynarodowa , sprawy zawodowe, pracownicze, branżowe , ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna , ratownictwo, bezpieczeństwo , literatura, czasopisma , edukacja kulturalna , organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Dzieci, młodzież , osoby starsze, kombatanci , społeczność lokalna , organizacje pozarządowe , instytucje , rodzina
Lesko
Prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań , pomoc finansowa , pomoc rzeczowa: odzież, żywność, wyposażenie , porządek, bezpieczeństwo publiczne , sport, turystyka, rekreacja, hobby , kultura, sztuka, tradycja , edukacja, wychowanie , sport amatorski, rekreacyjny , turystyka, krajoznawstwo , rekreacja, wypoczynek , hobby , działalność na rzecz integracji europejskiej , partnerstwa międzynarodowe, wymiana doświadczeń , działalność międzynarodowa , sprawy zawodowe, pracownicze, branżowe , usługi socjalne, pomoc społeczna , ratownictwo, bezpieczeństwo , edukacja kulturalna , działalność wychowawcza i formacyjna dzieci i młodzieży
Dzieci, młodzież , osoby starsze, kombatanci , społeczność lokalna , organizacje pozarządowe , instytucje , rodzina
Tarnobrzeg
Profilaktyka uzależnień , pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych , porządek, bezpieczeństwo publiczne , kultura, sztuka, tradycja , działalność na rzecz integracji europejskiej , partnerstwa międzynarodowe, wymiana doświadczeń , prawa człowieka, demokracja , działalność międzynarodowa , ochrona zdrowia , ratownictwo, bezpieczeństwo , edukacja kulturalna , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Rzeszów
Profilaktyka uzależnień , pomoc finansowa , pomoc rzeczowa: odzież, żywność, wyposażenie , pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych , porządek, bezpieczeństwo publiczne , kultura, sztuka, tradycja , działalność na rzecz integracji europejskiej , partnerstwa międzynarodowe, wymiana doświadczeń , prawa człowieka, demokracja , działalność międzynarodowa , ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna , ratownictwo, bezpieczeństwo , edukacja kulturalna , prawa konsumentów , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Dzieci, młodzież , osoby starsze, kombatanci , społeczność lokalna , rodzina
Dębica
Profilaktyka uzależnień , pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych , porządek, bezpieczeństwo publiczne , sport, turystyka, rekreacja, hobby , kultura, sztuka, tradycja , sport amatorski, rekreacyjny , turystyka, krajoznawstwo , rekreacja, wypoczynek , hobby , działalność na rzecz integracji europejskiej , partnerstwa międzynarodowe, wymiana doświadczeń , prawa człowieka, demokracja , działalność międzynarodowa , ochrona zdrowia , ratownictwo, bezpieczeństwo , edukacja kulturalna , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Dzieci, młodzież , chorzy , społeczność lokalna , organizacje pozarządowe , rodzina
Sanok
Prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań , profilaktyka uzależnień , pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych , porządek, bezpieczeństwo publiczne , sport, turystyka, rekreacja, hobby , kultura, sztuka, tradycja , edukacja, wychowanie , sport amatorski, rekreacyjny , turystyka, krajoznawstwo , rekreacja, wypoczynek , hobby , działalność na rzecz integracji europejskiej , partnerstwa międzynarodowe, wymiana doświadczeń , prawa człowieka, demokracja , działalność międzynarodowa , sprawy zawodowe, pracownicze, branżowe , ochrona zdrowia , ratownictwo, bezpieczeństwo , edukacja kulturalna , działalność wychowawcza i formacyjna dzieci i młodzieży , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Dzieci, młodzież , osoby starsze, kombatanci , społeczność lokalna , organizacje pozarządowe , instytucje , rodzina
Ropczyce
Prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań , profilaktyka uzależnień , pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych , porządek, bezpieczeństwo publiczne , sport, turystyka, rekreacja, hobby , kultura, sztuka, tradycja , edukacja, wychowanie , sport amatorski, rekreacyjny , turystyka, krajoznawstwo , rekreacja, wypoczynek , działalność na rzecz integracji europejskiej , promocja rzeczypospolitej polskiej za granicą , partnerstwa międzynarodowe, wymiana doświadczeń , prawa człowieka, demokracja , działalność międzynarodowa , ochrona zdrowia , ratownictwo, bezpieczeństwo , edukacja kulturalna , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Dzieci, młodzież , osoby starsze, kombatanci , społeczność lokalna , organizacje pozarządowe , rodzina
Gdańsk
Ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna , ratownictwo, bezpieczeństwo
Lublin
Usługi socjalne, pomoc społeczna
Osoby starsze, kombatanci
Poznań
Usługi socjalne, pomoc społeczna
Osoby starsze, kombatanci
Gdańsk
Kultura, sztuka, tradycja , ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa
Góra
Ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna
Chorzy , niepełnosprawni dorośli , osoby starsze, kombatanci
Wałbrzych
Szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji , działalność na rzecz integracji europejskiej , prawa człowieka, demokracja , wsparcie dla organizacji pozarządowych , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , działalność międzynarodowa , zakładanie fundacji, stowarzyszenia , księgowość, zarządzanie finansami , dostarczanie informacji o źródłach finansowania , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja , pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
Bezrobotni , społeczność lokalna , organizacje pozarządowe
Tomaszów Mazowiecki
Ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna
Chorzy , niepełnosprawni dorośli , osoby starsze, kombatanci
Mielec
Profilaktyka uzależnień , pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych , porządek, bezpieczeństwo publiczne , sport, turystyka, rekreacja, hobby , kultura, sztuka, tradycja , sport amatorski, rekreacyjny , turystyka, krajoznawstwo , rekreacja, wypoczynek , hobby , działalność na rzecz integracji europejskiej , partnerstwa międzynarodowe, wymiana doświadczeń , prawa człowieka, demokracja , działalność międzynarodowa , sprawy zawodowe, pracownicze, branżowe , ochrona zdrowia , ratownictwo, bezpieczeństwo , edukacja kulturalna , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Dzieci, młodzież , osoby starsze, kombatanci , społeczność lokalna , organizacje pozarządowe , instytucje , rodzina
Świdnica
Usługi opiekuńcze , usługi socjalne, pomoc społeczna
Skrajnie ubodzy
Poznań
Rehabilitacja, terapia , ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna
Niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli
Gdańsk
Prawa człowieka, demokracja , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa , usługi socjalne, pomoc społeczna , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Niepełnosprawni dorośli , rodziny chorych, niepełnosprawnych
Zakopane
Ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna
Chorzy , niepełnosprawni dorośli , osoby starsze, kombatanci
Pabianice
Prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań , pomoc rzeczowa: odzież, żywność, wyposażenie , pomoc psychologiczna , poradnictwo specjalistyczne , schronienie, nocleg , edukacja, wychowanie , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa , usługi socjalne, pomoc społeczna
Dzieci, młodzież , samotne matki (ojcowie) , niepełnosprawni dorośli , rodziny chorych, niepełnosprawnych , alkoholicy i ich bliscy , narkomani i ich bliscy , ofiary przemocy, przestępstw, osoby w kryzysie , bezdomni , skrajnie ubodzy , rodzina , kobiety
Warszawa-Bemowo
Edukacja, wychowanie , prawa człowieka, demokracja , edukacja dzieci i młodzieży , prawa dziecka
Dzieci, młodzież
Inowrocław
Kultura, sztuka, tradycja , nauka, technika
Kielce
Kultura, sztuka, tradycja , ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa
Osoby starsze, kombatanci
Skierniewice
Usługi socjalne, pomoc społeczna
Niepełnosprawni dorośli , osoby starsze, kombatanci
Zakończyła działalność
Olsztyn
Edukacja, wychowanie , badania naukowe , nauka, technika , sprawy zawodowe, pracownicze, branżowe , edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne
Warszawa-Praga-Południe
Sport, turystyka, rekreacja, hobby , hobby
Zamość
Schronienie, nocleg , usługi socjalne, pomoc społeczna
Bezdomni , skrajnie ubodzy
Łódź
Edukacja, wychowanie , ochrona zdrowia
Dzieci, młodzież
Tychy
Ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna
Chorzy , niepełnosprawni dorośli , osoby starsze, kombatanci
Gdańsk
Usługi socjalne, pomoc społeczna
Niepełnosprawni dorośli , osoby starsze, kombatanci
Warszawa-Wola
Ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna
Chorzy , niepełnosprawni dorośli , osoby starsze, kombatanci
Opole
Ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna
Chorzy , niepełnosprawni dorośli , osoby starsze, kombatanci
Świnoujście
Ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna
Chorzy , niepełnosprawni dorośli , osoby starsze, kombatanci
Gdynia
Ekologia , ochrona zwierząt
Włocławek
Ekologia , ochrona zwierząt
Zakopane
Ekologia , ochrona zwierząt
Gorzów Wielkopolski
Ekologia , ochrona zwierząt
Szczecin
Ekologia , ochrona zwierząt
Poznań
Ekologia , ochrona zwierząt
Przemyśl
Ekologia , ochrona zwierząt
Toruń
Ekologia , ochrona zwierząt
Grudziądz
Ekologia , ochrona zwierząt
Rzeszów
Ekologia , ochrona zwierząt
Płock
Ekologia , ochrona zwierząt
Wałbrzych
Ekologia , ochrona zwierząt
Wrocław
Ekologia , ochrona zwierząt
Zielona Góra
Ekologia , ochrona zwierząt
Rybnik
Ekologia , ochrona zwierząt
Warszawa-Śródmieście
Ekologia , ochrona zwierząt
Białystok
Ekologia , ochrona zwierząt
Bielsko-Biała
Ekologia , ochrona zwierząt
Łódź
Ekologia , ochrona zwierząt
Katowice
Ekologia , ochrona zwierząt
Chorzów
Ekologia , ochrona zwierząt
Koszalin
Ekologia , ochrona zwierząt
Kraków
Ekologia , ochrona zwierząt
Opole
Ekologia , ochrona zwierząt
Nowy Sącz
Ekologia , ochrona zwierząt
Olsztyn
Ekologia , ochrona zwierząt
Zabrze
Ekologia , ochrona zwierząt
Legnica
Ekologia , ochrona zwierząt
Lublin
Ekologia , ochrona zwierząt
Legionowo
Ekologia , ochrona zwierząt
Bydgoszcz
Ekologia , ochrona zwierząt
Chojnice
Ekologia , ochrona zwierząt
Inowrocław
Ekologia , ochrona zwierząt
Częstochowa
Ekologia , ochrona zwierząt
Jelenia Góra
Ekologia , ochrona zwierząt
Kalisz
Ekologia , ochrona zwierząt
Rzeszów
Ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna
Chorzy , niepełnosprawni dorośli , osoby starsze, kombatanci
Piła
Prawa człowieka, demokracja , prawa dziecka
Chorzy , niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli , rodzina
Jelenia Góra
Ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna
Chorzy , niepełnosprawni dorośli , osoby starsze, kombatanci
Katowice
Usługi socjalne, pomoc społeczna
Skrajnie ubodzy
Koszalin
Partnerstwa międzynarodowe, wymiana doświadczeń , działalność międzynarodowa
Warszawa-Praga-Północ
Promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą , działalność międzynarodowa
Marklowice
Ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna
Chorzy , niepełnosprawni dorośli , osoby starsze, kombatanci
Poznań
Pomoc Polonii i Polakom za granicą , działalność międzynarodowa
Osoby starsze, kombatanci
Piaseczno
Profilaktyka uzależnień , prawa człowieka, demokracja , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa , ochrona zdrowia , prawa dziecka , równouprawnienie kobiet i mężczyzn , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Bezrobotni , więźniowie, byli więźniowie , społeczność lokalna , rodzina
Zawiercie
Usługi socjalne, pomoc społeczna
Skrajnie ubodzy
Kalisz
Profilaktyka uzależnień , rehabilitacja, terapia , ochrona zdrowia
Narkomani i ich bliscy
Warszawa-Śródmieście
Kultura, sztuka, tradycja , ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa
Osoby starsze, kombatanci
Piła
Sport, turystyka, rekreacja, hobby
Proszowice
Ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna
Chorzy , niepełnosprawni dorośli , osoby starsze, kombatanci
Warszawa-Praga-Północ
Kultura, sztuka, tradycja , ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa
Bytom
Usługi socjalne, pomoc społeczna
Niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli , społeczność lokalna
Zielona Góra
Ratownictwo pożarnicze, górskie, wodne, medyczne , pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych , ratownictwo, bezpieczeństwo
Chełm
Kultura, sztuka, tradycja , sztuki wizualne, wzornictwo
Białystok
Kultura, sztuka, tradycja , sztuki wizualne, wzornictwo
Katowice
Kultura, sztuka, tradycja , sztuki wizualne, wzornictwo
Szczecin
Kultura, sztuka, tradycja , sztuki wizualne, wzornictwo
Bielsko-Biała
Kultura, sztuka, tradycja , sztuki wizualne, wzornictwo
Toruń
Kultura, sztuka, tradycja , sztuki wizualne, wzornictwo
Zakończyła działalność
Poznań
Prawa człowieka, demokracja , równouprawnienie kobiet i mężczyzn
Kobiety
Zakończyła działalność
Rzeszów
Prawa człowieka, demokracja , równouprawnienie kobiet i mężczyzn
Kobiety
Zakończyła działalność
Wałbrzych
Prawa człowieka, demokracja , równouprawnienie kobiet i mężczyzn
Kobiety
Zakończyła działalność
Słupsk
Prawa człowieka, demokracja , równouprawnienie kobiet i mężczyzn
Kobiety
Zakończyła działalność
Wrocław
Prawa człowieka, demokracja , równouprawnienie kobiet i mężczyzn
Kobiety
Zakończyła działalność
Białystok
Prawa człowieka, demokracja , równouprawnienie kobiet i mężczyzn
Kobiety
Piła
Sprawy zawodowe, pracownicze, branżowe
Warszawa-Śródmieście
Kultura, sztuka, tradycja , ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa
Lublin
Ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna
Chorzy , niepełnosprawni dorośli , osoby starsze, kombatanci
Poznań
Prawa człowieka, demokracja , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Zamość
Usługi socjalne, pomoc społeczna
Niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli
Krosno
Porządek, bezpieczeństwo publiczne , działalność na rzecz integracji europejskiej , prawa człowieka, demokracja , działalność międzynarodowa , ratownictwo, bezpieczeństwo , równouprawnienie kobiet i mężczyzn , prawa konsumentów , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Chorzy , niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli , społeczność lokalna
Częstochowa
Schronienie, nocleg , usługi socjalne, pomoc społeczna
Bezdomni , skrajnie ubodzy
Głogów
Ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna
Chorzy , niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli
Krosno
Działalność na rzecz integracji europejskiej , prawa człowieka, demokracja , działalność międzynarodowa , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli
Tychy
Usługi socjalne, pomoc społeczna
Skrajnie ubodzy
Słubice
Profilaktyka uzależnień , ochrona zdrowia
Chorzy , niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli
Gliwice
Edukacja, wychowanie , prawa człowieka, demokracja , edukacja dzieci i młodzieży , prawa dziecka
Dzieci, młodzież
Warszawa-Praga-Południe
Edukacja, wychowanie , prawa człowieka, demokracja , edukacja dzieci i młodzieży , prawa dziecka
Dzieci, młodzież
Lubliniec
Ratownictwo pożarnicze, górskie, wodne, medyczne , pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych , ratownictwo, bezpieczeństwo
Stare Lubiejewo
Edukacja, wychowanie , edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne
Pomiechówek
Edukacja, wychowanie , prawa człowieka, demokracja , edukacja dzieci i młodzieży , prawa dziecka
Dzieci, młodzież
Katowice
Edukacja, wychowanie , prawa człowieka, demokracja , ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna , edukacja dzieci i młodzieży , prawa dziecka
Dzieci, młodzież
Gdańsk
Pomoc Polonii i Polakom za granicą , działalność międzynarodowa
Osoby starsze, kombatanci
Zielona Góra
Kultura, sztuka, tradycja , ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa
Bielsko-Biała
Ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna
Chorzy , niepełnosprawni dorośli , osoby starsze, kombatanci
Kłodzko
Profilaktyka uzależnień , schronienie, nocleg , prawa człowieka, demokracja , wsparcie dla organizacji pozarządowych , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa , ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna , prawa dziecka , pośrednictwo wolontariatu dla organizacji pozarządowych
Bezrobotni , bezdomni , skrajnie ubodzy , organizacje pozarządowe , rodzina
Warszawa-Praga-Południe
Ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna
Chorzy , niepełnosprawni dorośli , osoby starsze, kombatanci
Słupsk
Prawa człowieka, demokracja , prawa konsumentów , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Białystok
Pomoc Polonii i Polakom za granicą , działalność międzynarodowa
Złotoryja
Ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna
Chorzy , niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli
Słupsk
Kultura, sztuka, tradycja , ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa
Niepełnosprawni dorośli , osoby starsze, kombatanci
Białogard
Pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych , ratownictwo, bezpieczeństwo
Dzieci, młodzież , niepełnosprawne dzieci
Goleniów
Pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych , ratownictwo, bezpieczeństwo
Dzieci, młodzież , niepełnosprawne dzieci
Świnoujście
Pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych , ratownictwo, bezpieczeństwo
Dzieci, młodzież , niepełnosprawne dzieci
Wrocław
Profilaktyka uzależnień , działalność na rzecz integracji europejskiej , partnerstwa międzynarodowe, wymiana doświadczeń , prawa człowieka, demokracja , wsparcie dla organizacji pozarządowych , działalność międzynarodowa , ochrona zdrowia , współpraca z innymi (partnerstwa), w tym z mediami, biznesem , pośrednictwo wolontariatu dla organizacji pozarządowych , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja , planowanie strategiczne i operacyjne , budowanie zespołu i zarządzanie nim , pr i promocja organizacji
Społeczność lokalna , organizacje pozarządowe
Szczecinek
Usługi socjalne, pomoc społeczna
Niepełnosprawni dorośli , osoby starsze, kombatanci
Konin
Sport, turystyka, rekreacja, hobby
Niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli
Piła
Pomoc Polonii i Polakom za granicą , prawa człowieka, demokracja , działalność międzynarodowa , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Osoby starsze, kombatanci
Koszalin
Usługi socjalne, pomoc społeczna
Niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli
Białystok
Porządek, bezpieczeństwo publiczne , ratownictwo, bezpieczeństwo
Więźniowie, byli więźniowie
Zgorzelec
Profilaktyka uzależnień , krwiodawstwo , pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych , porządek, bezpieczeństwo publiczne , szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , doradztwo zawodowe , ochrona zdrowia , ratownictwo, bezpieczeństwo
Bezrobotni
Warszawa-Targówek
Profilaktyka uzależnień , schronienie, nocleg , porządek, bezpieczeństwo publiczne , szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , doradztwo zawodowe , integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa , ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna , ratownictwo, bezpieczeństwo
Bezrobotni , bezdomni , skrajnie ubodzy , osoby starsze, kombatanci
Wejherowo
Krwiodawstwo , porządek, bezpieczeństwo publiczne , ochrona zdrowia , ratownictwo, bezpieczeństwo
Olbięcin
Sport, turystyka, rekreacja, hobby
Niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli
Szczecin
Sport, turystyka, rekreacja, hobby
Niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli
Białystok
Sport, turystyka, rekreacja, hobby
Niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli
Łódź
Sport, turystyka, rekreacja, hobby
Niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli
Olsztyn
Sport, turystyka, rekreacja, hobby
Niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli
Kraków
Sport, turystyka, rekreacja, hobby
Niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli
Poznań
Sport, turystyka, rekreacja, hobby
Niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli
Mielec
Sport, turystyka, rekreacja, hobby
Niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli
Chocznia
Sport, turystyka, rekreacja, hobby
Niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli
Skarżysko-Kamienna
Sport, turystyka, rekreacja, hobby
Niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli
Nowa Sól
Sport, turystyka, rekreacja, hobby
Niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli
Warszawa-Bielany
Sport, turystyka, rekreacja, hobby
Niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli
Rybnik
Sport, turystyka, rekreacja, hobby
Niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli
Jelenia Góra
Sport, turystyka, rekreacja, hobby
Niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli
Kwidzyn
Sport, turystyka, rekreacja, hobby
Niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli
Kędzierzyn-Koźle
Sport, turystyka, rekreacja, hobby
Niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli
Bydgoszcz
Sport, turystyka, rekreacja, hobby
Niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli
Kraków
Kultura, sztuka, tradycja , ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa , prawa człowieka, demokracja , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Piotrków Trybunalski
Profilaktyka uzależnień , krwiodawstwo , porządek, bezpieczeństwo publiczne , ochrona zdrowia , ratownictwo, bezpieczeństwo
Kraków
Profilaktyka uzależnień , prawa człowieka, demokracja , ochrona zdrowia , prawa dziecka
Dzieci, młodzież , alkoholicy i ich bliscy , narkomani i ich bliscy , rodzina
Gorzów Wielkopolski
Prawa człowieka, demokracja , prawa konsumentów , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Wrocław
Sprawy zawodowe, pracownicze, branżowe
Mirosławiec Górny
Edukacja, wychowanie , prawa człowieka, demokracja , edukacja dzieci i młodzieży , prawa dziecka
Dzieci, młodzież
Legnica
Edukacja, wychowanie , prawa człowieka, demokracja , edukacja dzieci i młodzieży , prawa dziecka
Dzieci, młodzież
Opole
Ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna
Chorzy , niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli , społeczność lokalna
Wałcz
Edukacja, wychowanie , prawa człowieka, demokracja , edukacja dzieci i młodzieży , prawa dziecka
Dzieci, młodzież
Obrzycko
Ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna
Chorzy , niepełnosprawni dorośli , osoby starsze, kombatanci
Zielona Góra
Kultura, sztuka, tradycja , ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa , religia , literatura, czasopisma
Szczecin
Ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna
Chorzy , niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli
Kraków
Prawa człowieka, demokracja , prawa konsumentów , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Oleśnica
Edukacja, wychowanie , prawa człowieka, demokracja , edukacja dzieci i młodzieży , prawa dziecka
Dzieci, młodzież
Leszno
Ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna
Chorzy , niepełnosprawni dorośli , osoby starsze, kombatanci
Warszawa-Żoliborz
Usługi socjalne, pomoc społeczna
Niepełnosprawni dorośli , osoby starsze, kombatanci
Tarnów
Profilaktyka uzależnień , kultura, sztuka, tradycja , ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa , promocja rzeczypospolitej polskiej za granicą , prawa człowieka, demokracja , działalność międzynarodowa , ochrona zdrowia , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Osoby starsze, kombatanci
Będzin
Ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna
Chorzy , niepełnosprawni dorośli , osoby starsze, kombatanci
Niemce
Edukacja, wychowanie , działalność na rzecz integracji europejskiej , działalność międzynarodowa , religia , działalność wychowawcza i formacyjna dzieci i młodzieży
Dzieci, młodzież
Siedlce
Ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna
Chorzy , niepełnosprawni dorośli , osoby starsze, kombatanci
Gorzów Wielkopolski
Profilaktyka uzależnień , rehabilitacja, terapia , ochrona zdrowia
Narkomani i ich bliscy
Zakończyła działalność
Poznań
Usługi socjalne, pomoc społeczna
Skrajnie ubodzy
Zakończyła działalność
Piła
Działalność na rzecz integracji europejskiej , działalność międzynarodowa
Zakończyła działalność
Zawiercie
Usługi socjalne, pomoc społeczna
Niepełnosprawni dorośli , osoby starsze, kombatanci
Zakończyła działalność
Brodnica
Usługi socjalne, pomoc społeczna
Niepełnosprawni dorośli , osoby starsze, kombatanci
Zakończyła działalność
Śrem
Usługi socjalne, pomoc społeczna
Niepełnosprawni dorośli , osoby starsze, kombatanci
Zakończyła działalność
Środa Wielkopolska
Usługi socjalne, pomoc społeczna
Niepełnosprawni dorośli , osoby starsze, kombatanci
Zakończyła działalność
Inowrocław
Usługi socjalne, pomoc społeczna
Niepełnosprawni dorośli , osoby starsze, kombatanci
Zakończyła działalność
Staszów
Usługi socjalne, pomoc społeczna
Niepełnosprawni dorośli , osoby starsze, kombatanci
Zakończyła działalność
Świebodzin
Usługi socjalne, pomoc społeczna
Niepełnosprawni dorośli , osoby starsze, kombatanci
Zakończyła działalność
Złotoryja
Ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna
Chorzy , niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli
Zakończyła działalność
Dzierżoniów
Krwiodawstwo , ochrona zdrowia
Zakończyła działalność
Białystok
Nauka, technika
Zakończyła działalność
Katowice
Usługi socjalne, pomoc społeczna
Skrajnie ubodzy
Zakończyła działalność
Płock
Edukacja, wychowanie , ochrona zdrowia
Zakończyła działalność
Tarnów
Edukacja, wychowanie , ochrona zdrowia
Zakończyła działalność
Olsztyn
Nauka, technika
Zakończyła działalność
Świdnica
Usługi socjalne, pomoc społeczna
Zakończyła działalność
Kielce
Edukacja, wychowanie , ochrona zdrowia
Zakończyła działalność
Legnica
Edukacja, wychowanie , ochrona zdrowia
Zakończyła działalność
Świecie
Usługi socjalne, pomoc społeczna
Niepełnosprawni dorośli , osoby starsze, kombatanci
Zakończyła działalność
Nowy Sącz
Edukacja, wychowanie , ochrona zdrowia
Zakończyła działalność
Gorlice
Usługi socjalne, pomoc społeczna
Niepełnosprawni dorośli , osoby starsze, kombatanci
Zakończyła działalność
Jasło
Usługi socjalne, pomoc społeczna
Niepełnosprawni dorośli , osoby starsze, kombatanci
Kielce
Animowanie działań wspólnot lokalnych , wsparcie dla organizacji pozarządowych , zakładanie fundacji, stowarzyszenia , sprawy formalne związane z działalnością organizacji, np. konsultowanie statutów, formularzy krs i dokumentów , porady prawne, pomoc prawna , księgowość, zarządzanie finansami , dostarczanie informacji o źródłach finansowania , współpraca z innymi (partnerstwa), w tym z mediami, biznesem , zrzeszanie organizacji pozarządowych (np. lokalnych, regionalnych, branżowych) , nowe technologie (np. jak stworzyć stronę www, jak korzystać z internetu, jaki komputer, oprogramowanie kupić) , pośrednictwo wolontariatu dla organizacji pozarządowych , aktywizacja lokalna , współpraca z administracją , rozwój lokalny , pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków , planowanie strategiczne i operacyjne , budowanie zespołu i zarządzanie nim , pr i promocja organizacji
Dzieci, młodzież , społeczność lokalna , organizacje pozarządowe
Warszawa-Ochota
Porządek, bezpieczeństwo publiczne , ratownictwo, bezpieczeństwo
Olsztyn
Działalność na rzecz integracji europejskiej , wsparcie dla organizacji pozarządowych , działalność międzynarodowa , wsparcie specjalistyczne
Społeczność lokalna , organizacje pozarządowe
Warszawa-Śródmieście
Sport, turystyka, rekreacja, hobby , hobby
Warszawa-Mokotów
Edukacja, wychowanie , działalność wychowawcza i formacyjna dzieci i młodzieży
Toruń
Sprawy zawodowe, pracownicze, branżowe
Białystok
Działalność na rzecz integracji europejskiej , prawa człowieka, demokracja , działalność międzynarodowa , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Sławno
Prawa człowieka, demokracja , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Chorzy , bezrobotni , osoby starsze, kombatanci , społeczność lokalna
Zakończyła działalność
Lublin
Działalność na rzecz integracji europejskiej , prawa człowieka, demokracja , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , działalność międzynarodowa , integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Chorzy , bezrobotni , osoby starsze, kombatanci , społeczność lokalna
Łódź
Profilaktyka uzależnień , krwiodawstwo , pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych , działalność na rzecz integracji europejskiej , prawa człowieka, demokracja , działalność międzynarodowa , ochrona zdrowia , ratownictwo, bezpieczeństwo , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Gliwice
Profilaktyka uzależnień , ochrona zdrowia
Płock
Sprawy zawodowe, pracownicze, branżowe
Włocławek
Usługi socjalne, pomoc społeczna
Skrajnie ubodzy
Elbląg
Sprawy zawodowe, pracownicze, branżowe
Przemyśl
Sprawy zawodowe, pracownicze, branżowe
Włocławek
Sprawy zawodowe, pracownicze, branżowe
Warszawa-Śródmieście
Kultura, sztuka, tradycja , muzyka
Opole
Nauka, technika , ochrona zdrowia
Wrocław
Nauka, technika , ochrona zdrowia
Włocławek
Sport, turystyka, rekreacja, hobby , turystyka, krajoznawstwo
Legnica
Sprawy zawodowe, pracownicze, branżowe
Ostrołęka
Kultura, sztuka, tradycja , sztuki wizualne, wzornictwo , literatura, czasopisma
Białystok
Sprawy zawodowe, pracownicze, branżowe
Bydgoszcz
Porządek, bezpieczeństwo publiczne , sprawy zawodowe, pracownicze, branżowe , ratownictwo, bezpieczeństwo
Olsztyn
Edukacja, wychowanie , ochrona zdrowia
Warszawa-Śródmieście
Partnerstwa międzynarodowe, wymiana doświadczeń , działalność międzynarodowa
Opole
Sprawy zawodowe, pracownicze, branżowe
Krosno
Sprawy zawodowe, pracownicze, branżowe
Kraków
Usługi socjalne, pomoc społeczna
Niepełnosprawni dorośli , osoby starsze, kombatanci
Szczecin
Profilaktyka uzależnień , prawa człowieka, demokracja , ochrona zdrowia , prawa dziecka
Dzieci, młodzież , alkoholicy i ich bliscy , narkomani i ich bliscy , rodzina
Gdańsk
Profilaktyka uzależnień , ochrona zdrowia
Leszno
Kultura, sztuka, tradycja , ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa , prawa człowieka, demokracja , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Rybnik
Profilaktyka uzależnień , prawa człowieka, demokracja , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa , ochrona zdrowia , równouprawnienie kobiet i mężczyzn
Bezrobotni , społeczność lokalna
Turek
Edukacja, wychowanie , prawa człowieka, demokracja , edukacja dzieci i młodzieży , prawa dziecka
Dzieci, młodzież
Warszawa-Wola
Ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna
Płock
Krwiodawstwo , ochrona zdrowia
Tarnów
Sprawy zawodowe, pracownicze, branżowe
Zielona Góra
Porządek, bezpieczeństwo publiczne , ratownictwo, bezpieczeństwo
Wrocław
Obronność państwa , ratownictwo, bezpieczeństwo
Gorzów Wielkopolski
Obronność państwa , ratownictwo, bezpieczeństwo
Pionki
Usługi socjalne, pomoc społeczna
Niepełnosprawni dorośli
Siedlce
Sprawy zawodowe, pracownicze, branżowe
Sieradz
Sprawy zawodowe, pracownicze, branżowe
Bielsko-Biała
Edukacja, wychowanie , szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , sprawy zawodowe, pracownicze, branżowe , edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne
Bezrobotni
Tarnobrzeg
Edukacja, wychowanie
Rodzina
Bielsko-Biała
Promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą , pomoc polonii i polakom za granicą , działalność międzynarodowa
Bydgoszcz
Kultura, sztuka, tradycja , muzyka
Szczecin
Ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna
Chorzy , niepełnosprawni dorośli , osoby starsze, kombatanci
Przemyśl
Schronienie, nocleg , usługi socjalne, pomoc społeczna
Bezdomni , skrajnie ubodzy
Szczecin
Profilaktyka uzależnień , krwiodawstwo , pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych , prawa człowieka, demokracja , ochrona zdrowia , ratownictwo, bezpieczeństwo , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Krosno
Sport, turystyka, rekreacja, hobby , turystyka, krajoznawstwo
Katowice
Rehabilitacja, terapia , ochrona zdrowia
Mrągowo
Ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna
Chorzy , niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli
Sokołów Podlaski
Ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna
Chorzy , niepełnosprawni dorośli , osoby starsze, kombatanci
Słupsk
Profilaktyka uzależnień , ochrona zdrowia
Ostrowiec Świętokrzyski
Profilaktyka uzależnień , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa , ochrona zdrowia
Bezrobotni , skrajnie ubodzy , osoby starsze, kombatanci
Ciechanów
Krwiodawstwo , ochrona zdrowia
Częstochowa
Usługi socjalne, pomoc społeczna
Niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli
Żywiec
Ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna
Chorzy , niepełnosprawni dorośli , osoby starsze, kombatanci
Bydgoszcz
Kultura, sztuka, tradycja , ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa , prawa człowieka, demokracja , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Rodzina
Lwówek
Usługi socjalne, pomoc społeczna
Niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli
Elbląg
Ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna
Chorzy , niepełnosprawni dorośli , osoby starsze, kombatanci
Kraków
Krwiodawstwo , działalność na rzecz integracji europejskiej , działalność międzynarodowa , ochrona zdrowia
Tarnowskie Góry
Edukacja, wychowanie , prawa człowieka, demokracja , edukacja dzieci i młodzieży , prawa dziecka
Dzieci, młodzież
Szydłowiec
Sport, turystyka, rekreacja, hobby , hobby
Warszawa-Śródmieście
Ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna
Chorzy , niepełnosprawni dorośli , osoby starsze, kombatanci
Zakończyła działalność
Bydgoszcz
Edukacja, wychowanie , prawa człowieka, demokracja , ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna , edukacja dzieci i młodzieży , prawa dziecka
Dzieci, młodzież , niepełnosprawne dzieci
Zakończyła działalność
Ciechanów
Kultura, sztuka, tradycja , ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa
Zakończyła działalność
Otwock
Usługi socjalne, pomoc społeczna
Niepełnosprawni dorośli , osoby starsze, kombatanci
Zakończyła działalność
Częstochowa
Krwiodawstwo , ochrona zdrowia
Zakończyła działalność
Bielsko-Biała
Usługi socjalne, pomoc społeczna
Skrajnie ubodzy
Zakończyła działalność
Chełm
Sprawy zawodowe, pracownicze, branżowe
Zakończyła działalność
Jelenia Góra
Sprawy zawodowe, pracownicze, branżowe
Zakończyła działalność
Łódź
Kultura, sztuka, tradycja , sprawy zawodowe, pracownicze, branżowe
Zakończyła działalność
Janów Podlaski
Ekologia
Zakończyła działalność
Sieradz
Usługi socjalne, pomoc społeczna
Niepełnosprawni dorośli , osoby starsze, kombatanci
Zakończyła działalność
Szczecin
Kultura, sztuka, tradycja , literatura, czasopisma
Zakończyła działalność
Mrągowo
Usługi socjalne, pomoc społeczna
Niepełnosprawni dorośli , osoby starsze, kombatanci
Zakończyła działalność
Gostyń
Usługi socjalne, pomoc społeczna
Niepełnosprawni dorośli , osoby starsze, kombatanci
Zakończyła działalność
Kępno
Usługi socjalne, pomoc społeczna
Niepełnosprawni dorośli , osoby starsze, kombatanci
Zakończyła działalność
Wodzisław Śląski
Usługi socjalne, pomoc społeczna
Niepełnosprawni dorośli , osoby starsze, kombatanci
Zakończyła działalność
Głowno
Usługi socjalne, pomoc społeczna
Niepełnosprawni dorośli , osoby starsze, kombatanci
Zakończyła działalność
Wągrowiec
Usługi socjalne, pomoc społeczna
Niepełnosprawni dorośli , osoby starsze, kombatanci
Zakończyła działalność
Wałcz
Usługi socjalne, pomoc społeczna
Niepełnosprawni dorośli , osoby starsze, kombatanci
Zakończyła działalność
Sokółka
Usługi socjalne, pomoc społeczna
Niepełnosprawni dorośli , osoby starsze, kombatanci
Zakończyła działalność
Siemiatycze
Usługi socjalne, pomoc społeczna
Niepełnosprawni dorośli , osoby starsze, kombatanci
Zakończyła działalność
Olesno
Usługi socjalne, pomoc społeczna
Niepełnosprawni dorośli , osoby starsze, kombatanci
Zakończyła działalność
Pasłęk
Usługi socjalne, pomoc społeczna
Niepełnosprawni dorośli , osoby starsze, kombatanci
Zakończyła działalność
Bielsko-Biała
Krwiodawstwo , ochrona zdrowia
Zakończyła działalność
Zakopane
Partnerstwa międzynarodowe, wymiana doświadczeń , działalność międzynarodowa
Zakończyła działalność
Przasnysz
Krwiodawstwo , ochrona zdrowia
Zakończyła działalność
Koszalin
Promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą , pomoc polonii i polakom za granicą , działalność międzynarodowa
Bytom
Schronienie, nocleg , usługi socjalne, pomoc społeczna
Bezdomni , skrajnie ubodzy
Płońsk
Edukacja, wychowanie , prawa człowieka, demokracja , edukacja dzieci i młodzieży , prawa dziecka
Dzieci, młodzież
Swarzewo
Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych , działalność na rzecz języka regionalnego , rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Sieradz
Szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , doradztwo zawodowe , integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
Bezrobotni
Starachowice
Profilaktyka uzależnień , wsparcie dla organizacji pozarządowych , ochrona zdrowia , pośrednictwo wolontariatu dla organizacji pozarządowych
Niepełnosprawni dorośli , społeczność lokalna , organizacje pozarządowe
Dąbrowa Górnicza
Ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna
Chorzy , niepełnosprawni dorośli , osoby starsze, kombatanci
Zielona Góra
Prawa człowieka, demokracja , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Więźniowie, byli więźniowie , rodzina
Bartoszyce
Ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna
Chorzy , niepełnosprawni dorośli , osoby starsze, kombatanci
Zakończyła działalność
Zwoleń
Ekologia , ochrona zwierząt
Sopot
Prawa człowieka, demokracja , prawa dziecka , prawa konsumentów , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Społeczność lokalna , rodzina
Słupsk
Ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna
Chorzy , niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli
Poznań
Ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna
Chorzy , niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli
Morawica
Sport, turystyka, rekreacja, hobby , hobby
Kluczbork
Edukacja, wychowanie , prawa człowieka, demokracja , edukacja dzieci i młodzieży , prawa dziecka
Dzieci, młodzież
Warszawa-Bielany
Usługi socjalne, pomoc społeczna
Warszawa-Białołęka
Edukacja, wychowanie , prawa człowieka, demokracja , edukacja dzieci i młodzieży , prawa dziecka
Dzieci, młodzież
Warszawa-Żoliborz
Edukacja, wychowanie , prawa człowieka, demokracja , edukacja dzieci i młodzieży , prawa dziecka
Dzieci, młodzież
Lublin
Profilaktyka uzależnień , krwiodawstwo , pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych , szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , doradztwo zawodowe , ochrona zdrowia , ratownictwo, bezpieczeństwo
Bezrobotni
Radom
Sport, turystyka, rekreacja, hobby , turystyka, krajoznawstwo
Myślibórz
Sport, turystyka, rekreacja, hobby , turystyka, krajoznawstwo
Olsztyn
Sport, turystyka, rekreacja, hobby , hobby
Warszawa-Praga-Południe
Usługi socjalne, pomoc społeczna
Dzieci, młodzież
Lublin
Profilaktyka uzależnień , ochrona zdrowia
Chorzy , niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli
Wrocław
Kultura, sztuka, tradycja , muzyka , sztuki wizualne, wzornictwo , partnerstwa międzynarodowe, wymiana doświadczeń , działalność międzynarodowa , literatura, czasopisma , animacja społeczno-kulturalna , edukacja kulturalna
Łódź
Kultura, sztuka, tradycja , muzyka , film , sztuki wizualne, wzornictwo , partnerstwa międzynarodowe, wymiana doświadczeń , działalność międzynarodowa , literatura, czasopisma , animacja społeczno-kulturalna , edukacja kulturalna
Bydgoszcz
Kultura, sztuka, tradycja , muzyka , film , sztuki wizualne, wzornictwo , partnerstwa międzynarodowe, wymiana doświadczeń , działalność międzynarodowa , animacja społeczno-kulturalna , edukacja kulturalna
Zielona Góra
Kultura, sztuka, tradycja , muzyka , teatr , film , sztuki wizualne, wzornictwo , działalność na rzecz integracji europejskiej , promocja rzeczypospolitej polskiej za granicą , pomoc polonii i polakom za granicą , partnerstwa międzynarodowe, wymiana doświadczeń , działalność międzynarodowa , literatura, czasopisma , edukacja kulturalna
Społeczność lokalna
Białystok
Działalność na rzecz integracji europejskiej , promocja rzeczypospolitej polskiej za granicą , pomoc polonii i polakom za granicą , partnerstwa międzynarodowe, wymiana doświadczeń , działalność międzynarodowa
Społeczność lokalna
Wolin
Profilaktyka uzależnień , rehabilitacja, terapia , ochrona zdrowia
Narkomani i ich bliscy
Zakończyła działalność
Płock
Edukacja, wychowanie , szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne
Bezrobotni
Zakończyła działalność
Ciechanów
Edukacja, wychowanie , szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne
Bezrobotni
Zakończyła działalność
Białystok
Sprawy zawodowe, pracownicze, branżowe
Zakończyła działalność
Wołomin
Usługi socjalne, pomoc społeczna
Niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli
Zakończyła działalność
Ostrów Mazowiecka
Usługi socjalne, pomoc społeczna
Niepełnosprawni dorośli , osoby starsze, kombatanci
Zakończyła działalność
Konin
Ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna
Chorzy , niepełnosprawni dorośli , osoby starsze, kombatanci
Zakończyła działalność
Łódź
Edukacja, wychowanie , szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne
Bezrobotni
Zakończyła działalność
Rawicz
Usługi socjalne, pomoc społeczna
Niepełnosprawni dorośli , osoby starsze, kombatanci
Zakończyła działalność
Nowy Targ
Usługi socjalne, pomoc społeczna
Niepełnosprawni dorośli , osoby starsze, kombatanci
Zakończyła działalność
Trzcianka
Usługi socjalne, pomoc społeczna
Niepełnosprawni dorośli , osoby starsze, kombatanci
Zakończyła działalność
Wyrzysk
Usługi socjalne, pomoc społeczna
Niepełnosprawni dorośli , osoby starsze, kombatanci
Zakończyła działalność
Nowy Tomyśl
Usługi socjalne, pomoc społeczna
Niepełnosprawni dorośli , osoby starsze, kombatanci
Zakończyła działalność
Ustroń
Usługi socjalne, pomoc społeczna
Niepełnosprawni dorośli , osoby starsze, kombatanci
Zakończyła działalność
Wisła
Usługi socjalne, pomoc społeczna
Niepełnosprawni dorośli , osoby starsze, kombatanci