Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Spis organizacji

128 000 profili stowarzyszeń i fundacji
10 000 profili urzędów i instytucji
195 000 odsłon w miesiącu

Wyniki wyszukiwania (500) Wyniki (500)

Przemyśl
Profilaktyka uzależnień , pomoc finansowa , pomoc rzeczowa: odzież, żywność, wyposażenie , pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych , porządek, bezpieczeństwo publiczne , sport, turystyka, rekreacja, hobby , kultura, sztuka, tradycja , edukacja, wychowanie , sport amatorski, rekreacyjny , turystyka, krajoznawstwo , rekreacja, wypoczynek , hobby , działalność na rzecz integracji europejskiej , partnerstwa międzynarodowe, wymiana doświadczeń , prawa człowieka, demokracja , działalność międzynarodowa , sprawy zawodowe, pracownicze, branżowe , ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna , ratownictwo, bezpieczeństwo , literatura, czasopisma , edukacja kulturalna , organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów , edukacja dzieci i młodzieży , działalność wychowawcza i formacyjna dzieci i młodzieży , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Dzieci, młodzież , osoby starsze, kombatanci , społeczność lokalna , organizacje pozarządowe , rodzina
Jasło
Prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań , profilaktyka uzależnień , pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych , porządek, bezpieczeństwo publiczne , sport, turystyka, rekreacja, hobby , kultura, sztuka, tradycja , edukacja, wychowanie , sport amatorski, rekreacyjny , turystyka, krajoznawstwo , rekreacja, wypoczynek , hobby , działalność na rzecz integracji europejskiej , promocja rzeczypospolitej polskiej za granicą , partnerstwa międzynarodowe, wymiana doświadczeń , prawa człowieka, demokracja , działalność międzynarodowa , sprawy zawodowe, pracownicze, branżowe , ochrona zdrowia , ratownictwo, bezpieczeństwo , edukacja kulturalna , działalność wychowawcza i formacyjna dzieci i młodzieży , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Dzieci, młodzież , osoby starsze, kombatanci , społeczność lokalna , organizacje pozarządowe , instytucje , rodzina
Rzeszów
Prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań , profilaktyka uzależnień , pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych , porządek, bezpieczeństwo publiczne , sport, turystyka, rekreacja, hobby , kultura, sztuka, tradycja , edukacja, wychowanie , sport amatorski, rekreacyjny , turystyka, krajoznawstwo , rekreacja, wypoczynek , hobby , działalność na rzecz integracji europejskiej , partnerstwa międzynarodowe, wymiana doświadczeń , prawa człowieka, demokracja , działalność międzynarodowa , sprawy zawodowe, pracownicze, branżowe , ochrona zdrowia , ratownictwo, bezpieczeństwo , edukacja kulturalna , działalność wychowawcza i formacyjna dzieci i młodzieży , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Dzieci, młodzież , osoby starsze, kombatanci , społeczność lokalna , organizacje pozarządowe , instytucje , rodzina
Rzeszów
Promocja zdrowia, edukacja zdrowotna , profilaktyka uzależnień , pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych , porządek, bezpieczeństwo publiczne , sport, turystyka, rekreacja, hobby , kultura, sztuka, tradycja , sport amatorski, rekreacyjny , turystyka, krajoznawstwo , rekreacja, wypoczynek , hobby , działalność na rzecz integracji europejskiej , promocja rzeczypospolitej polskiej za granicą , partnerstwa międzynarodowe, wymiana doświadczeń , działalność międzynarodowa , ochrona zdrowia , ratownictwo, bezpieczeństwo , literatura, czasopisma , organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów
Dzieci, młodzież , chorzy , osoby starsze, kombatanci , społeczność lokalna , organizacje pozarządowe , rodzina
Przeworsk
Prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań , profilaktyka uzależnień , pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych , porządek, bezpieczeństwo publiczne , sport, turystyka, rekreacja, hobby , kultura, sztuka, tradycja , edukacja, wychowanie , sport amatorski, rekreacyjny , turystyka, krajoznawstwo , rekreacja, wypoczynek , hobby , działalność na rzecz integracji europejskiej , partnerstwa międzynarodowe, wymiana doświadczeń , działalność międzynarodowa , sprawy zawodowe, pracownicze, branżowe , ochrona zdrowia , ratownictwo, bezpieczeństwo , edukacja kulturalna , działalność wychowawcza i formacyjna dzieci i młodzieży
Dzieci, młodzież , osoby starsze, kombatanci , społeczność lokalna , organizacje pozarządowe , instytucje , rodzina
Bielsko-Biała
Pomoc psychologiczna , poradnictwo specjalistyczne , usługi opiekuńcze , usługi socjalne, pomoc społeczna
Dzieci, młodzież , chorzy , niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli
Wrocław
Ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna
Chorzy , niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli
Wrocław
Promocja zdrowia, edukacja zdrowotna , pomoc psychologiczna , ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna , sprzęt rehabilitacyjny, ortopedyczny
Chorzy , niepełnosprawni dorośli , rodziny chorych, niepełnosprawnych
Bydgoszcz
Edukacja, wychowanie , działalność wychowawcza i formacyjna dzieci i młodzieży
Dzieci, młodzież
W likwidacji
Leszno
Kultura, sztuka, tradycja , muzyka
Szczecin
Szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji , działalność na rzecz integracji europejskiej , prawa człowieka, demokracja , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , działalność międzynarodowa , doradztwo zawodowe , integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli , bezrobotni
Przemyśl
Prawa człowieka, demokracja , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli , rodzina
Cieszyn
Prawa człowieka, demokracja , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli , bezrobotni
Włocławek
Usługi medyczne , ochrona zdrowia
Chorzy , niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli , rodziny chorych, niepełnosprawnych , osoby starsze, kombatanci
Leszno
Usługi socjalne, pomoc społeczna
Niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli
Pabianice
Rehabilitacja, terapia , pomoc psychologiczna , poradnictwo specjalistyczne , ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna
Niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli
Warszawa-Wola
Edukacja, wychowanie , działalność wychowawcza i formacyjna dzieci i młodzieży
Dzieci, młodzież
Stargard
Edukacja, wychowanie , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa , usługi socjalne, pomoc społeczna
Niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli
Wrocław
Prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań , edukacja, wychowanie , pomoc humanitarna, rozwojowa , prawa człowieka, demokracja , działalność międzynarodowa , religia , edukacja dzieci i młodzieży , edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne , prawa dziecka , działalność wychowawcza i formacyjna dzieci i młodzieży , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Dzieci, młodzież , niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli , skrajnie ubodzy
Poznań
Ratownictwo pożarnicze, górskie, wodne, medyczne , ratownictwo, bezpieczeństwo
Białystok
Sport, turystyka, rekreacja, hobby , hobby
Sopot
Porządek, bezpieczeństwo publiczne , obronność państwa , działalność na rzecz integracji europejskiej , promocja rzeczypospolitej polskiej za granicą , pomoc polonii i polakom za granicą , wsparcie dla organizacji pozarządowych , działalność międzynarodowa , sprawy zawodowe, pracownicze, branżowe , dostarczanie informacji o prowadzeniu działalności zarobkowej (odpłatnej, gospodarczej) , ratownictwo, bezpieczeństwo , współpraca z innymi (partnerstwa), w tym z mediami, biznesem , nowe technologie (np. jak stworzyć stronę www, jak korzystać z internetu, jaki komputer, oprogramowanie kupić) , pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
Organizacje pozarządowe
Kraków
Nauka, technika , sprawy zawodowe, pracownicze, branżowe
Koźmin Wielkopolski
Sport, turystyka, rekreacja, hobby , turystyka, krajoznawstwo
Skierniewice
Sport, turystyka, rekreacja, hobby , hobby
Wysogotowo
Sport, turystyka, rekreacja, hobby , turystyka, krajoznawstwo
Radom
Edukacja, wychowanie , szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , edukacja dzieci i młodzieży , edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne
Łódź
Edukacja, wychowanie , partnerstwa międzynarodowe, wymiana doświadczeń , działalność międzynarodowa
Zakończyła działalność
Gorlice
Sport, turystyka, rekreacja, hobby
Zakończyła działalność
Grodzisk Mazowiecki
Ratownictwo pożarnicze, górskie, wodne, medyczne , pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych , ratownictwo, bezpieczeństwo
Zakończyła działalność
Ustrzyki Dolne
Ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna
Zakończyła działalność
Biała Podlaska
Ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna
Zakończyła działalność
Leszno
Ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna
Zakończyła działalność
Knurów
Działalność na rzecz integracji europejskiej , prawa człowieka, demokracja , działalność międzynarodowa , prawa konsumentów
Zakończyła działalność
Wrocław
Prawa człowieka, demokracja , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Społeczność lokalna
Zakończyła działalność
Wrocław
Sport, turystyka, rekreacja, hobby , turystyka, krajoznawstwo
Zakończyła działalność
Toruń
Edukacja, wychowanie
Zakończyła działalność
Łódź
Edukacja, wychowanie
Dzieci, młodzież
Zakończyła działalność
Płock
Edukacja, wychowanie
Zakończyła działalność
Łomża
Kultura, sztuka, tradycja , ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa , usługi socjalne, pomoc społeczna
Osoby starsze, kombatanci
Zakończyła działalność
Legnica
Wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności , nauka, technika
Zakończyła działalność
Wrocław
Promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą , pomoc polonii i polakom za granicą , działalność międzynarodowa
Zakończyła działalność
Warszawa-Praga-Południe
Edukacja, wychowanie
Dzieci, młodzież , rodzina
Zakończyła działalność
Poznań
Edukacja, wychowanie
Zakończyła działalność
Poznań
Prawa człowieka, demokracja , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Zakończyła działalność
Toruń
Ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna
Chorzy
Zakończyła działalność
Świdnica
Usługi socjalne, pomoc społeczna
Chorzy
Zakończyła działalność
Wadowice
Porządek, bezpieczeństwo publiczne , działalność na rzecz integracji europejskiej , prawa człowieka, demokracja , działalność międzynarodowa , ratownictwo, bezpieczeństwo , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Chorzy , niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli , społeczność lokalna
Zakończyła działalność
Pionki
Sport, turystyka, rekreacja, hobby , turystyka, krajoznawstwo
Zakończyła działalność
Słupsk
Ochrona zdrowia
Zakończyła działalność
Suwałki
Ochrona zdrowia
Zakończyła działalność
Łódź
Sport, turystyka, rekreacja, hobby , hobby
Zakończyła działalność
Bytom
Profilaktyka uzależnień , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa , ochrona zdrowia
Bezrobotni , osoby starsze, kombatanci
Zakończyła działalność
Katowice
Pomoc Polonii i Polakom za granicą , działalność międzynarodowa
Osoby starsze, kombatanci
Zakończyła działalność
Nysa
Sport, turystyka, rekreacja, hobby , turystyka, krajoznawstwo
Zakończyła działalność
Otomin
Ekologia
Zakończyła działalność
Kielce
Kultura, sztuka, tradycja , muzyka
Zakończyła działalność
Rzeszów
Nauka, technika
Zakończyła działalność
Porąbka
Rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Zakończyła działalność
Bogdaniec
Edukacja, wychowanie
Dzieci, młodzież , rodzina
Zakończyła działalność
Warszawa-Wola
Profilaktyka uzależnień , poradnictwo specjalistyczne , ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna
Dzieci, młodzież , rodzina
Dębica
Schronienie, nocleg , usługi socjalne, pomoc społeczna
Bezdomni , skrajnie ubodzy
Mielec
Schronienie, nocleg , usługi socjalne, pomoc społeczna
Bezdomni , skrajnie ubodzy
Przegędza
Schronienie, nocleg , usługi socjalne, pomoc społeczna
Bezdomni , skrajnie ubodzy
Krosno
Prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań , profilaktyka uzależnień , pomoc finansowa , pomoc rzeczowa: odzież, żywność, wyposażenie , pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych , porządek, bezpieczeństwo publiczne , sport, turystyka, rekreacja, hobby , kultura, sztuka, tradycja , edukacja, wychowanie , sport amatorski, rekreacyjny , turystyka, krajoznawstwo , rekreacja, wypoczynek , hobby , działalność na rzecz integracji europejskiej , promocja rzeczypospolitej polskiej za granicą , partnerstwa międzynarodowe, wymiana doświadczeń , działalność międzynarodowa , sprawy zawodowe, pracownicze, branżowe , ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna , ratownictwo, bezpieczeństwo , edukacja kulturalna , działalność wychowawcza i formacyjna dzieci i młodzieży
Dzieci, młodzież , osoby starsze, kombatanci , społeczność lokalna , organizacje pozarządowe , instytucje , rodzina
Tarnów
Szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , pomoc w samozatrudnieniu , doradztwo zawodowe , integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
Niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli , bezrobotni
Gliwice
Profilaktyka uzależnień , pomoc rzeczowa: odzież, żywność, wyposażenie , poradnictwo specjalistyczne , schronienie, nocleg , szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji , prawa człowieka, demokracja , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , religia , doradztwo zawodowe , integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa , ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Bezrobotni , bezdomni , skrajnie ubodzy , więźniowie, byli więźniowie , społeczność lokalna
Koszalin
Poradnictwo specjalistyczne , usługi opiekuńcze , szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa , usługi socjalne, pomoc społeczna
Niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli
Zakończyła działalność
Legnica
Usługi socjalne, pomoc społeczna
Chorzy
Zakończyła działalność
Warszawa-Targówek
Usługi medyczne , ochrona zdrowia
Dzieci, młodzież , chorzy , niepełnosprawne dzieci
Zakończyła działalność
Bydgoszcz
Sport, turystyka, rekreacja, hobby , sport amatorski, rekreacyjny , rekreacja, wypoczynek
Zakończyła działalność
Elbląg
Edukacja, wychowanie , sprawy zawodowe, pracownicze, branżowe , edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne
Zakończyła działalność
Łódź
Edukacja, wychowanie
Zakończyła działalność
Łódź
Ochrona zdrowia
Chorzy , niepełnosprawni dorośli
Zakończyła działalność
Węgorzewo
Ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna
Chorzy
Zakończyła działalność
Kraków
Sport, turystyka, rekreacja, hobby , turystyka, krajoznawstwo
Zakończyła działalność
Gdańsk
Prawa człowieka, demokracja , sprawy zawodowe, pracownicze, branżowe , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Zakończyła działalność
Dąbrowa Górnicza
Sport, turystyka, rekreacja, hobby , turystyka, krajoznawstwo
Zakończyła działalność
Warszawa-Śródmieście
Wsparcie dla organizacji pozarządowych
Społeczność lokalna , organizacje pozarządowe
Zakończyła działalność
Łask
Sport, turystyka, rekreacja, hobby , turystyka, krajoznawstwo
Zakończyła działalność
Tarnów
Ekologia
Zakończyła działalność
Leżajsk
Partnerstwa międzynarodowe, wymiana doświadczeń , działalność międzynarodowa
Zakończyła działalność
Poznań
Nauka, technika , sprawy zawodowe, pracownicze, branżowe
Zakończyła działalność
Tomaszów Mazowiecki
Profilaktyka uzależnień , ochrona zdrowia
Zakończyła działalność
Olsztyn
Nauka, technika , sprawy zawodowe, pracownicze, branżowe
Zakończyła działalność
Piaseczno
Sport, turystyka, rekreacja, hobby , turystyka, krajoznawstwo
Zakończyła działalność
Szczecin
Ochrona zdrowia
Zakończyła działalność
Toruń
Sport, turystyka, rekreacja, hobby , turystyka, krajoznawstwo
Zakończyła działalność
Wrocław
Edukacja, wychowanie
Zakończyła działalność
Łódź
Sprawy zawodowe, pracownicze, branżowe
Zakończyła działalność
Ustrzyki Dolne
Zakończyła działalność
Czechowice-Dziedzice
Sport, turystyka, rekreacja, hobby , turystyka, krajoznawstwo
Zakończyła działalność
Opole
Edukacja, wychowanie , edukacja dzieci i młodzieży , działalność wychowawcza i formacyjna dzieci i młodzieży
Zakończyła działalność
Łódź
Sprawy zawodowe, pracownicze, branżowe
Zakończyła działalność
Zamość
Edukacja, wychowanie
Zakończyła działalność
Elbląg
Ochrona zdrowia
Zakończyła działalność
Sokołów Podlaski
Sport, turystyka, rekreacja, hobby , turystyka, krajoznawstwo
Zakończyła działalność
Bojano
Edukacja, wychowanie , usługi socjalne, pomoc społeczna
Rodzina
Zakończyła działalność
Gdynia
Sprawy zawodowe, pracownicze, branżowe
Katowice
Profilaktyka uzależnień , schronienie, nocleg , ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna
Bezdomni , skrajnie ubodzy
Dąbrowa Górnicza
Ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna
Chorzy , niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli
Katowice
Prawa człowieka, demokracja , sprawy zawodowe, pracownicze, branżowe , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Bytom
Prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań , stypendia , pomoc finansowa , pomoc rzeczowa: odzież, żywność, wyposażenie , animowanie działań wspólnot lokalnych , promocja regionu , sport, turystyka, rekreacja, hobby , kultura, sztuka, tradycja , edukacja, wychowanie , turystyka, krajoznawstwo , rekreacja, wypoczynek , ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa , promocja rzeczypospolitej polskiej za granicą , pomoc polonii i polakom za granicą , prawa człowieka, demokracja , działalność międzynarodowa , usługi socjalne, pomoc społeczna , animacja społeczno-kulturalna , edukacja kulturalna , organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów , działalność wychowawcza i formacyjna dzieci i młodzieży , rozwój lokalny , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Dzieci, młodzież , osoby starsze, kombatanci , społeczność lokalna , instytucje , rodzina
Warszawa-Mokotów
Rehabilitacja, terapia , poradnictwo specjalistyczne , szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa , ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna
Chorzy , niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli
Sieradz
Sport, turystyka, rekreacja, hobby , hobby
Kutno
Sport, turystyka, rekreacja, hobby , turystyka, krajoznawstwo
Drawsko Pomorskie
Sport, turystyka, rekreacja, hobby , turystyka, krajoznawstwo
Oświęcim
Sport, turystyka, rekreacja, hobby , turystyka, krajoznawstwo
Wrocław
Ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna
Radom
Kultura, sztuka, tradycja , architektura, urbanistyka
Prudnik
Sport, turystyka, rekreacja, hobby , turystyka, krajoznawstwo
Zielona Góra
Sprawy zawodowe, pracownicze, branżowe
Łódź
Ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna
Chorzy , niepełnosprawni dorośli
Gniezno
Sport, turystyka, rekreacja, hobby , turystyka, krajoznawstwo
Leszno
Sport, turystyka, rekreacja, hobby
Wrocław
Prawa człowieka, demokracja , sprawy zawodowe, pracownicze, branżowe , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Starachowice
Sport, turystyka, rekreacja, hobby , turystyka, krajoznawstwo
Bytom
Edukacja, wychowanie , prawa człowieka, demokracja , edukacja dzieci i młodzieży , prawa dziecka
Dzieci, młodzież
Radom
Ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna
Jarocin
Sport, turystyka, rekreacja, hobby , turystyka, krajoznawstwo
Rzeszów
Profilaktyka uzależnień , ochrona zdrowia
Chorzy , niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli , osoby starsze, kombatanci
Kraków
Edukacja, wychowanie , działalność na rzecz integracji europejskiej , partnerstwa międzynarodowe, wymiana doświadczeń , działalność międzynarodowa
Elbląg
Promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą , pomoc polonii i polakom za granicą , działalność międzynarodowa
Słupca
Usługi socjalne, pomoc społeczna
Niepełnosprawni dorośli
Siedlce
Usługi socjalne, pomoc społeczna
Niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli
Częstochowa
Sport, turystyka, rekreacja, hobby , hobby
Poznań
Działalność na rzecz integracji europejskiej , prawa człowieka, demokracja , działalność międzynarodowa , prawa dziecka , równouprawnienie kobiet i mężczyzn , prawa konsumentów , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Rodzina
Tarnobrzeg
Edukacja, wychowanie , prawa człowieka, demokracja , edukacja dzieci i młodzieży , prawa dziecka
Dzieci, młodzież
Rzeszów
Prawa człowieka, demokracja , sprawy zawodowe, pracownicze, branżowe , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Tarnobrzeg
Ratownictwo pożarnicze, górskie, wodne, medyczne , pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych , ratownictwo, bezpieczeństwo
Łódź
Szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji , prawa człowieka, demokracja , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , pomoc w samozatrudnieniu , pośrednictwo pracy , doradztwo zawodowe , prawa dziecka , równouprawnienie kobiet i mężczyzn , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Bezrobotni , osoby starsze, kombatanci , społeczność lokalna , rodzina , kobiety
Strzelin
Sport, turystyka, rekreacja, hobby , turystyka, krajoznawstwo
Police
Prawa człowieka, demokracja , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli , bezrobotni
Radom
Nauka, technika , sprawy zawodowe, pracownicze, branżowe
Poznań
Edukacja, wychowanie , prawa człowieka, demokracja , edukacja dzieci i młodzieży , prawa dziecka
Dzieci, młodzież
Zbąszyń
Pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych , porządek, bezpieczeństwo publiczne , obronność państwa , prawa człowieka, demokracja , ratownictwo, bezpieczeństwo , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Kielce
Rehabilitacja, terapia , ochrona zdrowia
W likwidacji
Wyszki
Edukacja, wychowanie
Dzieci, młodzież , rodzina
W likwidacji
Bielsko-Biała
Sport, turystyka, rekreacja, hobby , rekreacja, wypoczynek
W likwidacji
Olsztyn
Kultura, sztuka, tradycja , sztuki wizualne, wzornictwo
W likwidacji
Suwałki
Partnerstwa międzynarodowe, wymiana doświadczeń , działalność międzynarodowa
W likwidacji
Wrocław
Partnerstwa międzynarodowe, wymiana doświadczeń , działalność międzynarodowa
W likwidacji
Ełk
Sport, turystyka, rekreacja, hobby , turystyka, krajoznawstwo
W likwidacji
Ozorków
Sport, turystyka, rekreacja, hobby , turystyka, krajoznawstwo
W likwidacji
Rzeszów
Usługi socjalne, pomoc społeczna
Dzieci, młodzież , chorzy , niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli
W likwidacji
Piła
Partnerstwa międzynarodowe, wymiana doświadczeń , działalność międzynarodowa
Bydgoszcz
Prawa człowieka, demokracja , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa , prawa dziecka , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Dzieci, młodzież , chorzy , niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli , bezrobotni , rodzina
Toruń
Działalność na rzecz integracji europejskiej , partnerstwa międzynarodowe, wymiana doświadczeń , działalność międzynarodowa
Mielec
Ratownictwo pożarnicze, górskie, wodne, medyczne , ratownictwo, bezpieczeństwo
Kalisz
Kultura, sztuka, tradycja , ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa
Słupsk
Nauka, technika , sprawy zawodowe, pracownicze, branżowe
Hrubieszów
Usługi socjalne, pomoc społeczna
Niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli
Rybnik
Szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji , prawa człowieka, demokracja , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli , bezrobotni
Charzykowy
Ratownictwo pożarnicze, górskie, wodne, medyczne , pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych , ratownictwo, bezpieczeństwo
Kraków
Działalność na rzecz integracji europejskiej , działalność międzynarodowa
Gliwice
Edukacja, wychowanie , sprawy zawodowe, pracownicze, branżowe , edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne
Społeczność lokalna
Mińsk Mazowiecki
Profilaktyka uzależnień , sport, turystyka, rekreacja, hobby , turystyka, krajoznawstwo , ochrona zdrowia
Osoby starsze, kombatanci , społeczność lokalna
Żory
Usługi socjalne, pomoc społeczna
Niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli
Kraków
Usługi socjalne, pomoc społeczna
Niepełnosprawni dorośli
Bydgoszcz
Edukacja, wychowanie , sprawy zawodowe, pracownicze, branżowe , edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne
Kozienice
Sport, turystyka, rekreacja, hobby , turystyka, krajoznawstwo
Zawadzkie
Sport, turystyka, rekreacja, hobby , turystyka, krajoznawstwo
Siedlce
Sport, turystyka, rekreacja, hobby , turystyka, krajoznawstwo
Konin
Ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna
Łódź
Prawa człowieka, demokracja , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Niepełnosprawni dorośli
Kamienna Góra
Sport, turystyka, rekreacja, hobby , hobby
Koszalin
Profilaktyka uzależnień , schronienie, nocleg , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa , ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna
Bezrobotni , bezdomni , skrajnie ubodzy
Bielsko-Biała
Sport, turystyka, rekreacja, hobby , turystyka, krajoznawstwo
Szczecin
Edukacja, wychowanie , prawa człowieka, demokracja , edukacja dzieci i młodzieży , prawa dziecka
Dzieci, młodzież
Warszawa-Śródmieście
Kultura, sztuka, tradycja , ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa , animacja społeczno-kulturalna , edukacja kulturalna
Gdańsk
Działalność na rzecz integracji europejskiej , partnerstwa międzynarodowe, wymiana doświadczeń , prawa człowieka, demokracja , działalność międzynarodowa , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Poznań
Profilaktyka uzależnień , prawa człowieka, demokracja , ochrona zdrowia , prawa dziecka
Dzieci, młodzież , rodzina
Legnica
Edukacja, wychowanie , szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji , działalność na rzecz integracji europejskiej , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , działalność międzynarodowa , edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne
Bezrobotni
Białystok
Nauka, technika , sprawy zawodowe, pracownicze, branżowe
Rzeszów
Kultura, sztuka, tradycja , sztuki wizualne, wzornictwo
Zielona Góra
Usługi socjalne, pomoc społeczna
Niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli
Białystok
Kultura, sztuka, tradycja , taniec
Warszawa-Targówek
Edukacja, wychowanie
Dzieci, młodzież
Kielce
Ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna
Chorzy , niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli
Warszawa-Ochota
Sport, turystyka, rekreacja, hobby , turystyka, krajoznawstwo
Rymanów
Usługi socjalne, pomoc społeczna
Niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli
Gdynia
Szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji , prawa człowieka, demokracja , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , pośrednictwo pracy , doradztwo zawodowe , integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa , prawa dziecka , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli , bezrobotni , społeczność lokalna , rodzina
Bydgoszcz
Sport, turystyka, rekreacja, hobby , turystyka, krajoznawstwo
Wolbrom
Szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
Niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli , bezrobotni
Przemyśl
Ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna
Chorzy , niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli
Pszczyna
Profilaktyka uzależnień , prawa człowieka, demokracja , ochrona zdrowia , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli
Szczecin
Ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna
Lublin
Kultura, sztuka, tradycja , muzyka
Kamienna Góra
Sport, turystyka, rekreacja, hobby , turystyka, krajoznawstwo
Kętrzyn
Sport, turystyka, rekreacja, hobby , turystyka, krajoznawstwo
Mielec
Poradnictwo specjalistyczne , usługi socjalne, pomoc społeczna
Łęczna
Szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji , działalność na rzecz integracji europejskiej , prawa człowieka, demokracja , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , działalność międzynarodowa , integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli , bezrobotni
Morąg
Edukacja, wychowanie , prawa człowieka, demokracja , edukacja dzieci i młodzieży , prawa dziecka
Dzieci, młodzież
Łódź
Profilaktyka uzależnień , edukacja, wychowanie , ochrona zdrowia , działalność wychowawcza i formacyjna dzieci i młodzieży
Dzieci, młodzież
Gdańsk
Prawa człowieka, demokracja , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa , prawa dziecka
Chorzy , bezrobotni , rodzina
Radom
Profilaktyka uzależnień , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa , ochrona zdrowia
Niepełnosprawni dorośli , bezrobotni , osoby starsze, kombatanci
Gdańsk
Ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna
Chorzy , niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli
Jarosław
Edukacja, wychowanie , prawa człowieka, demokracja , edukacja dzieci i młodzieży , prawa dziecka
Dzieci, młodzież
Olsztyn
Porządek, bezpieczeństwo publiczne , sprawy zawodowe, pracownicze, branżowe , ratownictwo, bezpieczeństwo
Kraków
Profilaktyka uzależnień , edukacja, wychowanie , szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , ochrona zdrowia , działalność wychowawcza i formacyjna dzieci i młodzieży
Dzieci, młodzież , bezrobotni , społeczność lokalna
Lublin
Sport, turystyka, rekreacja, hobby
Ustrzyki Dolne
Kultura, sztuka, tradycja , ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa
Sopot
Ratownictwo pożarnicze, górskie, wodne, medyczne , pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych , ratownictwo, bezpieczeństwo
Koło
Szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji , prawa człowieka, demokracja , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli , bezrobotni
Kraków
Profilaktyka uzależnień , rehabilitacja, terapia , sport, turystyka, rekreacja, hobby , kultura, sztuka, tradycja , sport amatorski, rekreacyjny , turystyka, krajoznawstwo , rekreacja, wypoczynek , ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa , ochrona zdrowia
Wałbrzych
Edukacja, wychowanie , prawa człowieka, demokracja , ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna , edukacja dzieci i młodzieży , prawa dziecka
Dzieci, młodzież , niepełnosprawne dzieci
Połczyn-Zdrój
Edukacja, wychowanie , prawa człowieka, demokracja , edukacja dzieci i młodzieży , prawa dziecka
Dzieci, młodzież
Ozorków
Prawa człowieka, demokracja , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , pośrednictwo pracy , doradztwo zawodowe , integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Chorzy , bezrobotni , społeczność lokalna
Wałbrzych
Edukacja, wychowanie , prawa człowieka, demokracja , edukacja dzieci i młodzieży , prawa dziecka
Dzieci, młodzież
Lubin
Pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych , ratownictwo, bezpieczeństwo
Myślenice
Prawa człowieka, demokracja , prawa dziecka
Niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli , rodzina
Rzeszów
Profilaktyka uzależnień , pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych , kultura, sztuka, tradycja , edukacja, wychowanie , prawa człowieka, demokracja , ochrona zdrowia , ratownictwo, bezpieczeństwo , prawa dziecka , działalność wychowawcza i formacyjna dzieci i młodzieży , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Dzieci, młodzież , społeczność lokalna , rodzina
Wrocław
Schronienie, nocleg , usługi socjalne, pomoc społeczna
Bezdomni , skrajnie ubodzy
Gdańsk
Szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji , działalność na rzecz integracji europejskiej , prawa człowieka, demokracja , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , działalność międzynarodowa , pomoc w samozatrudnieniu , pośrednictwo pracy , doradztwo zawodowe , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Bezrobotni , społeczność lokalna
Kielce
Profilaktyka uzależnień , kultura, sztuka, tradycja , edukacja, wychowanie , prawa człowieka, demokracja , ochrona zdrowia , działalność wychowawcza i formacyjna dzieci i młodzieży , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Dzieci, młodzież
Częstochowa
Profilaktyka uzależnień , porządek, bezpieczeństwo publiczne , działalność na rzecz integracji europejskiej , prawa człowieka, demokracja , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , działalność międzynarodowa , integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa , ochrona zdrowia , ratownictwo, bezpieczeństwo , prawa dziecka , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Dzieci, młodzież , alkoholicy i ich bliscy , narkomani i ich bliscy , bezrobotni , rodzina
Chorzów
Szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji , prawa człowieka, demokracja , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli , bezrobotni , społeczność lokalna
Kalisz
Edukacja, wychowanie , prawa człowieka, demokracja , edukacja dzieci i młodzieży , prawa dziecka
Dzieci, młodzież
Starachowice
Porządek, bezpieczeństwo publiczne , sprawy zawodowe, pracownicze, branżowe , ratownictwo, bezpieczeństwo
Wrocław
Profilaktyka uzależnień , szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji , działalność na rzecz integracji europejskiej , prawa człowieka, demokracja , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , działalność międzynarodowa , pośrednictwo pracy , doradztwo zawodowe , integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa , ochrona zdrowia , prawa dziecka , równouprawnienie kobiet i mężczyzn , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Niepełnosprawni dorośli , bezrobotni , osoby starsze, kombatanci , rodzina
Łódź
Kultura, sztuka, tradycja , prawa człowieka, demokracja , wsparcie dla organizacji pozarządowych , sprawy formalne związane z działalnością organizacji, np. konsultowanie statutów, formularzy krs i dokumentów , animacja społeczno-kulturalna , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli , organizacje pozarządowe
Działdowo
Kultura, sztuka, tradycja , teatr , taniec , szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , doradztwo zawodowe , integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
Niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli , bezrobotni
Konin
Usługi socjalne, pomoc społeczna
Niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli
Szczecin
Obronność państwa , sport, turystyka, rekreacja, hobby , kultura, sztuka, tradycja , turystyka, krajoznawstwo , ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa , działalność na rzecz integracji europejskiej , promocja rzeczypospolitej polskiej za granicą , wsparcie dla organizacji pozarządowych , działalność międzynarodowa , ratownictwo, bezpieczeństwo , animacja społeczno-kulturalna , edukacja kulturalna
Osoby starsze, kombatanci , społeczność lokalna , organizacje pozarządowe
Werbkowice
Szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
Niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli , bezrobotni
Elbląg
Edukacja, wychowanie
Dzieci, młodzież , rodzina
Warszawa-Śródmieście
Promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą , pomoc polonii i polakom za granicą , działalność międzynarodowa
Opole
Sport, turystyka, rekreacja, hobby , hobby
Szczecin
Usługi socjalne, pomoc społeczna
Dzieci, młodzież , chorzy , niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli
Zakopane
Kultura, sztuka, tradycja
Społeczność lokalna
Kraków
Edukacja, wychowanie , edukacja dzieci i młodzieży , działalność wychowawcza i formacyjna dzieci i młodzieży
Gryfino
Szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji , działalność na rzecz integracji europejskiej , prawa człowieka, demokracja , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , działalność międzynarodowa , integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli , bezrobotni
Zabrze
Działalność na rzecz integracji europejskiej , prawa człowieka, demokracja , działalność międzynarodowa , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
W likwidacji
Rabsztyn
Sport, turystyka, rekreacja, hobby , sport amatorski, rekreacyjny , rekreacja, wypoczynek
W likwidacji
Przemyśl
Sport, turystyka, rekreacja, hobby , hobby
Gdynia
Partnerstwa międzynarodowe, wymiana doświadczeń , działalność międzynarodowa
Jelenia Góra
Edukacja, wychowanie , prawa człowieka, demokracja , edukacja dzieci i młodzieży , prawa dziecka
Dzieci, młodzież
Wałbrzych
Edukacja, wychowanie , prawa człowieka, demokracja , edukacja dzieci i młodzieży , prawa dziecka
Dzieci, młodzież
Przeczno
Porządek, bezpieczeństwo publiczne , działalność na rzecz integracji europejskiej , prawa człowieka, demokracja , działalność międzynarodowa , ratownictwo, bezpieczeństwo , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Społeczność lokalna
Lublin
Usługi socjalne, pomoc społeczna
Dzieci, młodzież , chorzy , niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli
Lublin
Kultura, sztuka, tradycja , muzyka
Białystok
Działalność na rzecz integracji europejskiej , partnerstwa międzynarodowe, wymiana doświadczeń , prawa człowieka, demokracja , działalność międzynarodowa , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Olsztyn
Ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna
Chorzy , niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli , społeczność lokalna
Łańcut
Sport, turystyka, rekreacja, hobby
Wrocław
Edukacja, wychowanie , prawa człowieka, demokracja , edukacja dzieci i młodzieży , prawa dziecka
Dzieci, młodzież
Kraków
Ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna
Wrocław
Kultura, sztuka, tradycja , sztuki wizualne, wzornictwo
Warszawa-Śródmieście
Kultura, sztuka, tradycja , sztuki wizualne, wzornictwo
Kielce
Kultura, sztuka, tradycja , sztuki wizualne, wzornictwo
Kraków
Kultura, sztuka, tradycja , sztuki wizualne, wzornictwo
Poznań
Kultura, sztuka, tradycja , sztuki wizualne, wzornictwo
Gdańsk
Prawa człowieka, demokracja , prawa dziecka
Dzieci, młodzież , ofiary przemocy, przestępstw, osoby w kryzysie , rodzina
Wałbrzych
Edukacja, wychowanie , sprawy zawodowe, pracownicze, branżowe , edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne
Koszalin
Edukacja, wychowanie , prawa człowieka, demokracja , edukacja dzieci i młodzieży , prawa dziecka
Dzieci, młodzież
Kielce
Sprawy zawodowe, pracownicze, branżowe
Pruszków
Szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
Niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli , bezrobotni
Kraków
Sprawy zawodowe, pracownicze, branżowe
Płock
Edukacja, wychowanie , prawa człowieka, demokracja , edukacja dzieci i młodzieży , prawa dziecka
Dzieci, młodzież
Katowice
Edukacja, wychowanie , sprawy zawodowe, pracownicze, branżowe , edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne
Świniarsko
Ratownictwo pożarnicze, górskie, wodne, medyczne , ratownictwo, bezpieczeństwo
Nysa
Ratownictwo pożarnicze, górskie, wodne, medyczne , pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych , ratownictwo, bezpieczeństwo
Opole
Ratownictwo pożarnicze, górskie, wodne, medyczne , pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych , ratownictwo, bezpieczeństwo
Jelenia Góra
Szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji , działalność na rzecz integracji europejskiej , prawa człowieka, demokracja , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , działalność międzynarodowa , integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Niepełnosprawni dorośli , bezrobotni
Opole
Promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą , pomoc polonii i polakom za granicą , działalność międzynarodowa
Zduńska Wola
Sport, turystyka, rekreacja, hobby , hobby
Poznań
Kultura, sztuka, tradycja , ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa
Kraków
Usługi socjalne, pomoc społeczna
Niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli
Mielec
Edukacja, wychowanie , prawa człowieka, demokracja , edukacja dzieci i młodzieży , prawa dziecka
Dzieci, młodzież
Koszalin
Pomoc Polonii i Polakom za granicą , działalność międzynarodowa
Osoby starsze, kombatanci
Kościelisko
Kultura, sztuka, tradycja , ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa , działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych , działalność na rzecz języka regionalnego , rozwój lokalny
Brzeg
Edukacja, wychowanie , prawa człowieka, demokracja , edukacja dzieci i młodzieży , prawa dziecka
Dzieci, młodzież
Gdańsk
Nauka, technika , sprawy zawodowe, pracownicze, branżowe
Pionki
Sport, turystyka, rekreacja, hobby , turystyka, krajoznawstwo
Jasło
Ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna
Chorzy , niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli
Łomża
Sport, turystyka, rekreacja, hobby , hobby
Olsztyn
Kultura, sztuka, tradycja , sztuki wizualne, wzornictwo , ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa , działalność na rzecz integracji europejskiej , działalność międzynarodowa , edukacja kulturalna
Tomaszów Mazowiecki
Ratownictwo pożarnicze, górskie, wodne, medyczne , ratownictwo, bezpieczeństwo
Gliwice
Ratownictwo pożarnicze, górskie, wodne, medyczne , ratownictwo, bezpieczeństwo
Piotrków Trybunalski
Ratownictwo pożarnicze, górskie, wodne, medyczne , ratownictwo, bezpieczeństwo
Zielona Góra
Kultura, sztuka, tradycja , działalność na rzecz integracji europejskiej , promocja rzeczypospolitej polskiej za granicą , partnerstwa międzynarodowe, wymiana doświadczeń , prawa człowieka, demokracja , działalność międzynarodowa , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Społeczność lokalna
Warszawa-Wesoła
Ratownictwo pożarnicze, górskie, wodne, medyczne , ratownictwo, bezpieczeństwo
Toruń
Profilaktyka uzależnień , ochrona zdrowia
Dzieci, młodzież , alkoholicy i ich bliscy , narkomani i ich bliscy , rodzina
Gliwice
Kultura, sztuka, tradycja , ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa
Skierniewice
Sport, turystyka, rekreacja, hobby , turystyka, krajoznawstwo
Księżyno
Profilaktyka uzależnień , szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji , promocja rzeczypospolitej polskiej za granicą , prawa człowieka, demokracja , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , działalność międzynarodowa , pomoc w samozatrudnieniu , pośrednictwo pracy , doradztwo zawodowe , integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa , ochrona zdrowia , równouprawnienie kobiet i mężczyzn , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Niepełnosprawni dorośli , bezrobotni , osoby starsze, kombatanci
Koszalin
Ratownictwo pożarnicze, górskie, wodne, medyczne , pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych , ratownictwo, bezpieczeństwo
Społeczność lokalna
Legnica
Ratownictwo pożarnicze, górskie, wodne, medyczne , pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych , ratownictwo, bezpieczeństwo
Społeczność lokalna
Oświęcim
Ratownictwo pożarnicze, górskie, wodne, medyczne , pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych , ratownictwo, bezpieczeństwo
Grodzisk Wielkopolski
Szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
Niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli , bezrobotni
Olsztyn
Prawa człowieka, demokracja , sprawy zawodowe, pracownicze, branżowe , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Gdańsk
Sport, turystyka, rekreacja, hobby , turystyka, krajoznawstwo
Gdańsk
Edukacja, wychowanie , prawa człowieka, demokracja , edukacja dzieci i młodzieży , prawa dziecka
Dzieci, młodzież
Opole
Edukacja, wychowanie , działalność wychowawcza i formacyjna dzieci i młodzieży
Dzieci, młodzież
Wrocław
Kultura, sztuka, tradycja , literatura, czasopisma
Dobczyce
Sport, turystyka, rekreacja, hobby , turystyka, krajoznawstwo
Sanok
Sport, turystyka, rekreacja, hobby , turystyka, krajoznawstwo
Częstochowa
Kultura, sztuka, tradycja , architektura, urbanistyka
Myślenice
Sport, turystyka, rekreacja, hobby , sport amatorski, rekreacyjny , rekreacja, wypoczynek
Radzyń Podlaski
Sport, turystyka, rekreacja, hobby , turystyka, krajoznawstwo
Wejherowo
Ratownictwo pożarnicze, górskie, wodne, medyczne , pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych , ratownictwo, bezpieczeństwo
Grudziądz
Sport, turystyka, rekreacja, hobby , turystyka, krajoznawstwo
Limanowa
Sport, turystyka, rekreacja, hobby , turystyka, krajoznawstwo
Krościenko nad Dunajcem
Sport, turystyka, rekreacja, hobby , turystyka, krajoznawstwo
Poznań
Sport, turystyka, rekreacja, hobby , hobby
Włocławek
Nauka, technika , sprawy zawodowe, pracownicze, branżowe
Żyrardów
Sport, turystyka, rekreacja, hobby , turystyka, krajoznawstwo
Tychy
Pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych , działalność na rzecz integracji europejskiej , prawa człowieka, demokracja , działalność międzynarodowa , ratownictwo, bezpieczeństwo , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli
Poznań
Nauka, technika , sprawy zawodowe, pracownicze, branżowe
Przemyśl
Sport, turystyka, rekreacja, hobby , turystyka, krajoznawstwo
Radom
Ratownictwo pożarnicze, górskie, wodne, medyczne , pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych , ratownictwo, bezpieczeństwo
Mysłowice
Sport, turystyka, rekreacja, hobby , turystyka, krajoznawstwo
Cieszyn
Sport, turystyka, rekreacja, hobby , turystyka, krajoznawstwo
Tarnobrzeg
Sport, turystyka, rekreacja, hobby , turystyka, krajoznawstwo
Kalisz
Nauka, technika , sprawy zawodowe, pracownicze, branżowe
Zamość
Sport, turystyka, rekreacja, hobby , hobby
Łódź
Kultura, sztuka, tradycja , sztuki wizualne, wzornictwo
Gliwice
Sport, turystyka, rekreacja, hobby , turystyka, krajoznawstwo
Wodzisław Śląski
Sport, turystyka, rekreacja, hobby , turystyka, krajoznawstwo
Konin
Sport, turystyka, rekreacja, hobby , hobby
Bydgoszcz
Nauka, technika , sprawy zawodowe, pracownicze, branżowe
Gdańsk
Kultura, sztuka, tradycja , architektura, urbanistyka
Gdańsk
Sprawy zawodowe, pracownicze, branżowe
Poznań
Promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą , pomoc polonii i polakom za granicą , działalność międzynarodowa
Cewice
Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych , działalność na rzecz języka regionalnego , rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Sosnowiec
Edukacja, wychowanie , prawa człowieka, demokracja , edukacja dzieci i młodzieży , prawa dziecka
Dzieci, młodzież
Tarnowskie Góry
Sport, turystyka, rekreacja, hobby , turystyka, krajoznawstwo
Racibórz
Sport, turystyka, rekreacja, hobby , turystyka, krajoznawstwo
Sosnowiec
Sport, turystyka, rekreacja, hobby , turystyka, krajoznawstwo
Gorzów Wielkopolski
Sport, turystyka, rekreacja, hobby , turystyka, krajoznawstwo
Białystok
Edukacja, wychowanie , sprawy zawodowe, pracownicze, branżowe , edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne
Białystok
Nauka, technika , sprawy zawodowe, pracownicze, branżowe
Gdańsk
Sprawy zawodowe, pracownicze, branżowe