Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Spis organizacji

128 000 profili stowarzyszeń i fundacji
10 000 profili urzędów i instytucji
195 000 odsłon w miesiącu

Wyniki wyszukiwania (500) Wyniki (500)

Poznań
Pomoc finansowa , pomoc rzeczowa: odzież, żywność, wyposażenie , pomoc psychologiczna , poradnictwo specjalistyczne , szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji , prawa człowieka, demokracja , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , inne , pomoc w samozatrudnieniu , pośrednictwo pracy , doradztwo zawodowe , integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa , usługi socjalne, pomoc społeczna , równouprawnienie kobiet i mężczyzn , prawa konsumentów , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Samotne matki (ojcowie) , chorzy , alkoholicy i ich bliscy , narkomani i ich bliscy , ofiary przemocy, przestępstw, osoby w kryzysie , bezrobotni , bezdomni , skrajnie ubodzy , osoby starsze, kombatanci , więźniowie, byli więźniowie , społeczność lokalna , rodzina , kobiety
Sochaczew
Sport, turystyka, rekreacja, hobby , sport wyczynowy, profesjonalny , sport amatorski, rekreacyjny
Dzieci, młodzież , samotne matki (ojcowie) , społeczność lokalna , kobiety
Złotoryja
Promocja regionu , kultura, sztuka, tradycja , edukacja, wychowanie , ekologia , prawa człowieka, demokracja , miasto, ruchy miejskie , edukacja kulturalna , organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów , edukacja dzieci i młodzieży , prawa dziecka , równouprawnienie kobiet i mężczyzn , prawa konsumentów , działalność polityczna , ochrona zwierząt , rozwój lokalny , ochrona zasobów naturalnych: wód, powietrza, kopalin , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Dzieci, młodzież , samotne matki (ojcowie) , niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli , rodziny chorych, niepełnosprawnych , bezrobotni , uchodźcy , osoby starsze, kombatanci , społeczność lokalna , organizacje pozarządowe , instytucje , rodzina , kobiety , wszyscy / nieokreśleni
Krosno
Prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań , promocja zdrowia, edukacja zdrowotna , poradnictwo specjalistyczne , edukacja, wychowanie , ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna
Niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli , rodziny chorych, niepełnosprawnych , rodzina
Warszawa-Bemowo
Sport, turystyka, rekreacja, hobby , hobby
Zalesie Górne
Prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań , rehabilitacja, terapia , pomoc psychologiczna , poradnictwo specjalistyczne , animowanie działań wspólnot lokalnych , sport, turystyka, rekreacja, hobby , kultura, sztuka, tradycja , edukacja, wychowanie , sport amatorski, rekreacyjny , teatr , film , szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa , ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna , animacja społeczno-kulturalna , organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów , edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne , sprzęt rehabilitacyjny, ortopedyczny , rozwój lokalny
Chorzy , niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli , rodziny chorych, niepełnosprawnych
Wieluń
Promocja regionu , sport, turystyka, rekreacja, hobby , kultura, sztuka, tradycja , edukacja, wychowanie , turystyka, krajoznawstwo , ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa , ekologia , organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów , edukacja dzieci i młodzieży , działalność wychowawcza i formacyjna dzieci i młodzieży , ochrona roślin , ochrona zwierząt , rozwój lokalny , ochrona zasobów naturalnych: wód, powietrza, kopalin , edukacja ekologiczna , zrównoważony rozwój , transport
Dzieci, młodzież , społeczność lokalna , wszyscy / nieokreśleni
Jawor
Prawa człowieka, demokracja , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Wszyscy / nieokreśleni
Warszawa-Praga-Północ
Kultura, sztuka, tradycja
Otwock
Kultura, sztuka, tradycja , ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa , promocja rzeczypospolitej polskiej za granicą , wsparcie dla organizacji pozarządowych , działalność międzynarodowa , zakładanie fundacji, stowarzyszenia , dostarczanie informacji o źródłach finansowania , edukacja kulturalna
Społeczność lokalna , organizacje pozarządowe
Katowice
Poradnictwo specjalistyczne , animowanie działań wspólnot lokalnych , sport, turystyka, rekreacja, hobby , kultura, sztuka, tradycja , rekreacja, wypoczynek , muzyka , teatr , usługi socjalne, pomoc społeczna , organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów , rozwój lokalny
Chorzy , niepełnosprawni dorośli , osoby starsze, kombatanci
Straszyn
Sport, turystyka, rekreacja, hobby , turystyka, krajoznawstwo , rekreacja, wypoczynek , hobby
Wszyscy / nieokreśleni
Czaplinek
Prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań , animowanie działań wspólnot lokalnych , lokalny rozwój ekonomiczny, rozwój lokalnej przedsiębiorczości , promocja regionu , sport, turystyka, rekreacja, hobby , edukacja, wychowanie , hobby , wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności , badania naukowe , nauka, technika , sprawy zawodowe, pracownicze, branżowe , miasto, ruchy miejskie , edukacja dzieci i młodzieży , edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne , działalność wychowawcza i formacyjna dzieci i młodzieży , rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Słupno
Prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań , promocja zdrowia, edukacja zdrowotna , profilaktyka uzależnień , usługi opiekuńcze , animowanie działań wspólnot lokalnych , lokalny rozwój ekonomiczny, rozwój lokalnej przedsiębiorczości , promocja regionu , sport, turystyka, rekreacja, hobby , kultura, sztuka, tradycja , edukacja, wychowanie , sport amatorski, rekreacyjny , turystyka, krajoznawstwo , rekreacja, wypoczynek , hobby , muzyka , taniec , ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa , ekologia , prawa człowieka, demokracja , działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych , ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna , animacja społeczno-kulturalna , edukacja kulturalna , organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów , edukacja dzieci i młodzieży , prawa dziecka , równouprawnienie kobiet i mężczyzn , prawa konsumentów , działalność wychowawcza i formacyjna dzieci i młodzieży , rozwój lokalny , edukacja ekologiczna , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Dzieci, młodzież , samotne matki (ojcowie) , niepełnosprawne dzieci , społeczność lokalna , rodzina , kobiety
Zakopane
Promocja zdrowia, edukacja zdrowotna , edukacja, wychowanie , partnerstwa międzynarodowe, wymiana doświadczeń , wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności , badania naukowe , ekologia , działalność międzynarodowa , nauka, technika , ochrona zdrowia , edukacja dzieci i młodzieży , edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne , ochrona roślin , ochrona zwierząt , ochrona zasobów naturalnych: wód, powietrza, kopalin , edukacja ekologiczna , zrównoważony rozwój
Dzieci, młodzież , społeczność lokalna , organizacje pozarządowe , instytucje
Oleśnica
Promocja zdrowia, edukacja zdrowotna , profilaktyka uzależnień , rehabilitacja, terapia , pomoc psychologiczna , usługi opiekuńcze , kultura, sztuka, tradycja , religia , ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna , literatura, czasopisma , animacja społeczno-kulturalna
Chorzy , niepełnosprawni dorośli , rodziny chorych, niepełnosprawnych , alkoholicy i ich bliscy , bezdomni , osoby starsze, kombatanci , społeczność lokalna , organizacje pozarządowe , instytucje , rodzina
Warszawa-Ochota
Prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań , promocja zdrowia, edukacja zdrowotna , pomoc finansowa , pomoc rzeczowa: odzież, żywność, wyposażenie , animowanie działań wspólnot lokalnych , sport, turystyka, rekreacja, hobby , kultura, sztuka, tradycja , edukacja, wychowanie , sport amatorski, rekreacyjny , rekreacja, wypoczynek , ekologia , wsparcie dla organizacji pozarządowych , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa , ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna , animacja społeczno-kulturalna , edukacja kulturalna , organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów , ochrona zwierząt , aktywizacja lokalna , współpraca z administracją , rozwój lokalny
Dzieci, młodzież , samotne matki (ojcowie) , chorzy , niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli , rodziny chorych, niepełnosprawnych , bezrobotni , bezdomni , skrajnie ubodzy , osoby starsze, kombatanci , społeczność lokalna , organizacje pozarządowe , rodzina , kobiety
Dobra
Rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Poznań
Sport, turystyka, rekreacja, hobby , edukacja, wychowanie , turystyka, krajoznawstwo , edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne
Poznań
Rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Police
Wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności , nauka, technika
Społeczność lokalna , organizacje pozarządowe , instytucje
Warszawa-Wola
Promocja zdrowia, edukacja zdrowotna , edukacja, wychowanie , badania naukowe , wsparcie dla organizacji pozarządowych , nauka, technika , ochrona zdrowia , edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne , wsparcie specjalistyczne
Organizacje pozarządowe , instytucje , inni
Radom
Prawa człowieka, demokracja , prawa dziecka , równouprawnienie kobiet i mężczyzn , prawa konsumentów , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Warszawa-Śródmieście
Rydzyna
Kultura, sztuka, tradycja , taniec
Dąbrowa Górnicza
Edukacja, wychowanie , działalność wychowawcza i formacyjna dzieci i młodzieży
Chorzów
Sport, turystyka, rekreacja, hobby , hobby
Bielawa
Dzieci, młodzież
Trzebórz
Promocja zdrowia, edukacja zdrowotna , porządek, bezpieczeństwo publiczne , edukacja, wychowanie , ochrona zdrowia , ratownictwo, bezpieczeństwo , edukacja dzieci i młodzieży
Dzieci, młodzież , osoby starsze, kombatanci , społeczność lokalna , instytucje , rodzina
Szczecin
Kultura, sztuka, tradycja , muzyka , film , taniec , promocja rzeczypospolitej polskiej za granicą , partnerstwa międzynarodowe, wymiana doświadczeń , działalność międzynarodowa , animacja społeczno-kulturalna , edukacja kulturalna , organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów
Warszawa-Praga-Południe
Rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Szczecin
Obronność państwa , prawa człowieka, demokracja , ratownictwo, bezpieczeństwo , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Rodzina
Obrzycko
Kultura, sztuka, tradycja , rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Opole
Promocja regionu , sport, turystyka, rekreacja, hobby , kultura, sztuka, tradycja , hobby , organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów , rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Brzeziny
Rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Kłodzko
Sprawy zawodowe, pracownicze, branżowe
Wambierzyce
Bystrzyca Kłodzka
Sport, turystyka, rekreacja, hobby
Stary Waliszów
Ekologia , ochrona zwierząt
Świdnica
Kultura, sztuka, tradycja , edukacja, wychowanie , muzyka
Świdnica
Rozwój lokalny
Bielawa
Sport, turystyka, rekreacja, hobby , hobby
Wałbrzych
Kultura, sztuka, tradycja , ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa
Wałbrzych
Sport, turystyka, rekreacja, hobby , hobby
Nowe Bogaczowice
Rozwój lokalny
Chełmsko Śląskie
Sport, turystyka, rekreacja, hobby
Polkowice
Sport, turystyka, rekreacja, hobby
Polkowice
Sport, turystyka, rekreacja, hobby
Chocianów
Sport, turystyka, rekreacja, hobby , sport amatorski, rekreacyjny
Dzieci, młodzież
Dobromil
Sport, turystyka, rekreacja, hobby
Gaworzyce
Usługi socjalne, pomoc społeczna
Niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli
Legnica
Sport, turystyka, rekreacja, hobby , sport amatorski, rekreacyjny
Dzieci, młodzież
Warmątowice Sienkiewiczowskie
Karnin
Sport, turystyka, rekreacja, hobby
Lubno
Osoby starsze, kombatanci
Witnica
Sport, turystyka, rekreacja, hobby , hobby
Kostrzyn nad Odrą
Sport, turystyka, rekreacja, hobby , hobby
Kostrzyn nad Odrą
Sport, turystyka, rekreacja, hobby
Gronów
Sport, turystyka, rekreacja, hobby
Głogów
Kultura, sztuka, tradycja , taniec
Głogów
Kultura, sztuka, tradycja , muzyka
Serby
Ekologia , ochrona zwierząt
Radzyń
Ekologia
Żagań
Rozwój lokalny
Żary
Sport, turystyka, rekreacja, hobby
Lubsko
Rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Lubsko
Rehabilitacja, terapia , ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna
Lubsko
Sport, turystyka, rekreacja, hobby , sport amatorski, rekreacyjny
Dzieci, młodzież
Jasień
Rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Słubice
Sport, turystyka, rekreacja, hobby
Lubiechnia Mała
Sport, turystyka, rekreacja, hobby
Sulęcin
Sport, turystyka, rekreacja, hobby
Sulęcin
Szczecin
Sport, turystyka, rekreacja, hobby
Szczecin
Sport, turystyka, rekreacja, hobby
Szczecin
Szczecin
Edukacja, wychowanie
Szczecin
Rozwój lokalny
Szczecin
Sport, turystyka, rekreacja, hobby
Janków Pierwszy
Osoby starsze, kombatanci
Nadzież
Rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Lisków
Kultura, sztuka, tradycja , ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa
Środa Wielkopolska
Kultura, sztuka, tradycja , taniec
Łękno
Sport, turystyka, rekreacja, hobby , hobby
Pięczkowo
Sport, turystyka, rekreacja, hobby , hobby
Książ Wielkopolski
Partnerstwa międzynarodowe, wymiana doświadczeń , działalność międzynarodowa
Zielona Łąka
Sport, turystyka, rekreacja, hobby , hobby
Pieruszyce
Sport, turystyka, rekreacja, hobby
Stary Olesiec
Sport, turystyka, rekreacja, hobby , hobby
Ostrów Wielkopolski
Ekologia , ochrona zwierząt
Ostrów Wielkopolski
Wielowieś
Rozwój lokalny
Odolanów
Sport, turystyka, rekreacja, hobby , hobby
Raszków
Sport, turystyka, rekreacja, hobby
Bralin
Sport, turystyka, rekreacja, hobby
Krotoszyn
Sport, turystyka, rekreacja, hobby
Góreczki
Rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Rawicz
Kultura, sztuka, tradycja
Leszno
Sport, turystyka, rekreacja, hobby , hobby
Trzebiny
Rozwój lokalny
Nowy Widzim
Usługi socjalne, pomoc społeczna
Boruja
Kultura, sztuka, tradycja , ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa
Glinno
Kultura, sztuka, tradycja , sztuki wizualne, wzornictwo
Nowy Tomyśl
Sport, turystyka, rekreacja, hobby , hobby
Nowy Tomyśl
Opole
Osoby starsze, kombatanci
Opole
Sport, turystyka, rekreacja, hobby
Tarnów Opolski
Stypendia , edukacja, wychowanie
Chróścina
Sport, turystyka, rekreacja, hobby , hobby
Dobrzeń Wielki
Rozwój lokalny
Smarchowice Wielkie
Sport, turystyka, rekreacja, hobby
Namysłów
Kultura, sztuka, tradycja , ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa
Olesno
Sport, turystyka, rekreacja, hobby , hobby
Racibórz
Kultura, sztuka, tradycja , teatr
Rudy
Edukacja, wychowanie , edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne
Osoby starsze, kombatanci
Adamowice
Sport, turystyka, rekreacja, hobby , hobby
Cyprzanów
Sport, turystyka, rekreacja, hobby
Łambinowice
Sport, turystyka, rekreacja, hobby
Wrocław
Sport, turystyka, rekreacja, hobby
Wrocław
Sport, turystyka, rekreacja, hobby
Wrocław
Wrocław
Sport, turystyka, rekreacja, hobby
Wrocław
Sport, turystyka, rekreacja, hobby
Poznań
Kultura, sztuka, tradycja
Poznań
Edukacja, wychowanie , edukacja dzieci i młodzieży
Dzieci, młodzież , instytucje
Jasin
Sport, turystyka, rekreacja, hobby , hobby
Kórnik
Kultura, sztuka, tradycja
Kórnik
Kultura, sztuka, tradycja
Puszczykowo
Rozwój lokalny
Puszczykowo
Sport, turystyka, rekreacja, hobby , hobby
Mosina
Usługi socjalne, pomoc społeczna
Niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli
Bolesławiec
Kultura, sztuka, tradycja
Tarnowo Podgórne
Sport, turystyka, rekreacja, hobby
Lusówko
Edukacja, wychowanie , działalność wychowawcza i formacyjna dzieci i młodzieży
Wągrowiec
Sport, turystyka, rekreacja, hobby , hobby
Jaroszyn
Rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Konin
Sport, turystyka, rekreacja, hobby
Konin
Sport, turystyka, rekreacja, hobby
Ślesin
Sport, turystyka, rekreacja, hobby , hobby
Wielołęka
Rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Bogusławice
Ekologia , ochrona zwierząt
Rzuchów
Sport, turystyka, rekreacja, hobby , hobby
Bielsko-Biała
Usługi socjalne, pomoc społeczna
Bezdomni
Bielsko-Biała
Kultura, sztuka, tradycja
Porąbka
Edukacja, wychowanie
Kaczyce
Sport, turystyka, rekreacja, hobby , hobby
Kaczyce
Sport, turystyka, rekreacja, hobby
Jaworzno
Kultura, sztuka, tradycja , muzyka
Gliwice
Rozwój lokalny
Gliwice
Rozwój lokalny
Czernica
Sport, turystyka, rekreacja, hobby
Jastrzębie-Zdrój
Jastrzębie-Zdrój
Sport, turystyka, rekreacja, hobby , hobby
Jastrzębie-Zdrój
Ratownictwo pożarnicze, górskie, wodne, medyczne , ratownictwo, bezpieczeństwo
Szamotuły
Kaźmierz
Krwiodawstwo , ochrona zdrowia
Sękowo
Kultura, sztuka, tradycja , muzyka , taniec
Kuźnica Czarnkowska
Sport, turystyka, rekreacja, hobby
Chodzież
Jeziorki
Rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Piła
Sport, turystyka, rekreacja, hobby , hobby
Piła
Sport, turystyka, rekreacja, hobby , hobby
Piła
Usługi socjalne, pomoc społeczna
Dobrzyca
Rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Zielona Góra
Sulechów
Sport, turystyka, rekreacja, hobby
Gorzów Wielkopolski
Wysoka
Osoby starsze, kombatanci
Kiełczówek
Sport, turystyka, rekreacja, hobby
Wrocław
Sport, turystyka, rekreacja, hobby
Wrocław
Sport, turystyka, rekreacja, hobby
Wrocław
Sport, turystyka, rekreacja, hobby
Wrocław
Sport, turystyka, rekreacja, hobby , hobby
Wrocław
Rozwój lokalny
Wrocław
Sport, turystyka, rekreacja, hobby
Wrocław
Sport, turystyka, rekreacja, hobby
Wrocław
Rozwój lokalny
Wrocław
Kultura, sztuka, tradycja , teatr
Wrocław
Partnerstwa międzynarodowe, wymiana doświadczeń , działalność międzynarodowa
Wrocław
Sport, turystyka, rekreacja, hobby
Nadolice Wielkie
Rozwój lokalny
Galowice
Kultura, sztuka, tradycja
Trzebnica
Sport, turystyka, rekreacja, hobby
Malczyce
Sport, turystyka, rekreacja, hobby , hobby
Stara Góra
Ekologia , ochrona zwierząt
Milicz
Poniatowice
Rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Oleśnica
Rozwój lokalny
Krzeczyn
Sport, turystyka, rekreacja, hobby
Strzelin
Sport, turystyka, rekreacja, hobby
Siedlce
Sport, turystyka, rekreacja, hobby
Górzyn
Sport, turystyka, rekreacja, hobby
Chobienia
Edukacja, wychowanie
Wądroże Wielkie
Sport, turystyka, rekreacja, hobby , hobby
Kraśnik Dolny
Sport, turystyka, rekreacja, hobby
Bolesławiec
Ochrona zdrowia
Kościelna Wieś
Sport, turystyka, rekreacja, hobby
Skórzewo
Poznań
Edukacja, wychowanie , edukacja dzieci i młodzieży
Dzieci, młodzież , instytucje
Poznań
Poznań
Ochrona zdrowia
Poznań
Sport, turystyka, rekreacja, hobby , hobby
Poznań
Sport, turystyka, rekreacja, hobby
Poznań
Ochrona zdrowia
Poznań
Poznań
Sport, turystyka, rekreacja, hobby
Poznań
Sprawy zawodowe, pracownicze, branżowe
Poznań
Poznań
Rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Poznań
Kultura, sztuka, tradycja
Poznań
Edukacja, wychowanie
Rzeczyca
Rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Wolbórz
Osoby starsze, kombatanci
Szczukocice
Rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Bełchatów
Rozwój lokalny
Rusiec
Osoby starsze, kombatanci
Radomsko
Sport, turystyka, rekreacja, hobby
Przedbórz
Kultura, sztuka, tradycja , muzyka
Pajęczno
Dylów Szlachecki
Sport, turystyka, rekreacja, hobby
Łowicz
Prawa człowieka, demokracja , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Łódź
Sport, turystyka, rekreacja, hobby , hobby
Łódź
Sport, turystyka, rekreacja, hobby
Łódź
Osoby starsze, kombatanci
Łódź
Łódź
Rozwój lokalny
Łódź
Sport, turystyka, rekreacja, hobby
Stryków
Sport, turystyka, rekreacja, hobby , hobby
Andrespol
Sport, turystyka, rekreacja, hobby
Zgierz
Kultura, sztuka, tradycja , muzyka , religia
Pabianice
Rozwój lokalny
Skierniewice
Kultura, sztuka, tradycja
Rawa Mazowiecka
Sprawy zawodowe, pracownicze, branżowe
Żyrardów
Kultura, sztuka, tradycja , ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa
Musuły
Usługi socjalne, pomoc społeczna
Puszcza Mariańska
Osoby starsze, kombatanci
Sochaczew
Sport, turystyka, rekreacja, hobby , hobby
Kuznocin
Sport, turystyka, rekreacja, hobby
Sochaczew
Kultura, sztuka, tradycja , literatura, czasopisma
Teresin
Sport, turystyka, rekreacja, hobby
Tomaszów Mazowiecki
Brzezin
Edukacja, wychowanie , edukacja dzieci i młodzieży
Dzieci, młodzież , instytucje
Pyrzyce
Sport, turystyka, rekreacja, hobby
Lipiany
Edukacja, wychowanie , edukacja dzieci i młodzieży
Dzieci, młodzież , instytucje
Rurka
Rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Cedynia
Osoby starsze, kombatanci
Cedynia
Rozwój lokalny
Koszalin
Sport, turystyka, rekreacja, hobby
Sławno
Kultura, sztuka, tradycja , taniec
Darłowo
Rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Słupsk
Sport, turystyka, rekreacja, hobby
Słupsk
Sport, turystyka, rekreacja, hobby
Wielogłowy
Ekologia , ochrona zwierząt
Człuchów
Sport, turystyka, rekreacja, hobby
Złotów
Ekologia , ochrona zwierząt
Złotów
Kultura, sztuka, tradycja , edukacja, wychowanie
Dzieci, młodzież
Złotów
Kultura, sztuka, tradycja
Tarnówka
Rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Lipka
Kultura, sztuka, tradycja
Kołobrzeg
Sport, turystyka, rekreacja, hobby , hobby
Nieżyn
Rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Białogard
Rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Karlino
Sport, turystyka, rekreacja, hobby , hobby
Kołacz
Sport, turystyka, rekreacja, hobby , hobby
Redło
Edukacja, wychowanie , edukacja dzieci i młodzieży
Dzieci, młodzież , instytucje
Szczecinek
Edukacja, wychowanie
Dzieci, młodzież , instytucje

Twoje zapytanie zwraca 11937 wyników

Pokazujemy do 500 wyników.

Doprecyzuj zapytanie lub skontaktuj się z nami w sprawie dostępu do większej ilości danych — napisz na wyniki@portal.ngo.pl lub zadzwoń pod numer 22 828 91 28 (wew. 131).

Lokalizacja

+${range} km

Lokalizacja