Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Spis organizacji

128 000 profili stowarzyszeń i fundacji
10 000 profili urzędów i instytucji
195 000 odsłon w miesiącu

Wyniki wyszukiwania (10) Wyniki (10)

Poznań
Pomoc finansowa , pomoc rzeczowa: odzież, żywność, wyposażenie , pomoc psychologiczna , poradnictwo specjalistyczne , szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji , prawa człowieka, demokracja , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , inne , pomoc w samozatrudnieniu , pośrednictwo pracy , doradztwo zawodowe , integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa , usługi socjalne, pomoc społeczna , równouprawnienie kobiet i mężczyzn , prawa konsumentów , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Samotne matki (ojcowie) , chorzy , alkoholicy i ich bliscy , narkomani i ich bliscy , ofiary przemocy, przestępstw, osoby w kryzysie , bezrobotni , bezdomni , skrajnie ubodzy , osoby starsze, kombatanci , więźniowie, byli więźniowie , społeczność lokalna , rodzina , kobiety
Kielce
Profilaktyka uzależnień , porządek, bezpieczeństwo publiczne , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa , ochrona zdrowia , ratownictwo, bezpieczeństwo
Bezrobotni , uchodźcy , osoby starsze, kombatanci , więźniowie, byli więźniowie
Zakończyła działalność
Wrocław
Więźniowie, byli więźniowie
Warszawa-Mokotów
Sprawy zawodowe, pracownicze, branżowe
Więźniowie, byli więźniowie
Koszalin
Rehabilitacja, terapia , ochrona zdrowia
Więźniowie, byli więźniowie
Kraków
Więźniowie, byli więźniowie
Olsztyn
Profilaktyka uzależnień , rehabilitacja, terapia , ochrona zdrowia
Alkoholicy i ich bliscy , narkomani i ich bliscy , więźniowie, byli więźniowie
Kębliny
Profilaktyka uzależnień , ochrona zdrowia
Dzieci, młodzież , alkoholicy i ich bliscy , narkomani i ich bliscy , więźniowie, byli więźniowie

Lokalizacja

+${range} km

Lokalizacja

+${range} km