Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Spis organizacji

128 000 profili stowarzyszeń i fundacji
10 000 profili urzędów i instytucji
195 000 odsłon w miesiącu

Wyniki wyszukiwania (500) Wyniki (500)

Kraków
Kultura, sztuka, tradycja , sztuki wizualne, wzornictwo , ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa , edukacja kulturalna
Dzieci, młodzież , niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli , społeczność lokalna , wszyscy / nieokreśleni
Warszawa-Ursus
Prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań , stypendia , promocja zdrowia, edukacja zdrowotna , pomoc finansowa , pomoc rzeczowa: odzież, żywność, wyposażenie , pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych , kultura, sztuka, tradycja , edukacja, wychowanie , muzyka , teatr , film , pomoc humanitarna, rozwojowa , ekologia , prawa człowieka, demokracja , działalność międzynarodowa , religia , ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna , ratownictwo, bezpieczeństwo , organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów , edukacja dzieci i młodzieży , edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne , prawa dziecka , działalność wychowawcza i formacyjna dzieci i młodzieży , edukacja ekologiczna , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Dzieci, młodzież , samotne matki (ojcowie) , chorzy , niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli , rodziny chorych, niepełnosprawnych , alkoholicy i ich bliscy , narkomani i ich bliscy , ofiary przemocy, przestępstw, osoby w kryzysie , bezrobotni , bezdomni , skrajnie ubodzy , uchodźcy , osoby starsze, kombatanci , więźniowie, byli więźniowie , społeczność lokalna , organizacje pozarządowe , instytucje , rodzina , kobiety
Rosnówko
Prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań , promocja zdrowia, edukacja zdrowotna , krwiodawstwo , rehabilitacja, terapia , pomoc finansowa , pomoc rzeczowa: odzież, żywność, wyposażenie , pomoc psychologiczna , poradnictwo specjalistyczne , usługi opiekuńcze , pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych , edukacja, wychowanie , ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna , ratownictwo, bezpieczeństwo , edukacja dzieci i młodzieży , edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne , sprzęt rehabilitacyjny, ortopedyczny , działalność wychowawcza i formacyjna dzieci i młodzieży , rozwój lokalny
Chorzy , niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli , rodziny chorych, niepełnosprawnych , ofiary przemocy, przestępstw, osoby w kryzysie , społeczność lokalna , organizacje pozarządowe , rodzina , wszyscy / nieokreśleni
Wolica
Usługi socjalne, pomoc społeczna
Dzieci, młodzież , niepełnosprawne dzieci
Józefosław
Promocja zdrowia, edukacja zdrowotna , rehabilitacja, terapia , usługi medyczne , sport, turystyka, rekreacja, hobby , edukacja, wychowanie , sport wyczynowy, profesjonalny , sport amatorski, rekreacyjny , hobby , ochrona zdrowia , działalność wychowawcza i formacyjna dzieci i młodzieży
Dzieci, młodzież , niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli , rodziny chorych, niepełnosprawnych , osoby starsze, kombatanci , społeczność lokalna
Wrocław
Usługi socjalne, pomoc społeczna
Dzieci, młodzież , chorzy , niepełnosprawne dzieci
Tarczyn
Profilaktyka uzależnień , pomoc finansowa , pomoc rzeczowa: odzież, żywność, wyposażenie , usługi opiekuńcze , schronienie, nocleg , edukacja, wychowanie , ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna , edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne
Dzieci, młodzież , samotne matki (ojcowie) , chorzy , niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli , rodziny chorych, niepełnosprawnych , alkoholicy i ich bliscy , narkomani i ich bliscy , bezrobotni , bezdomni , skrajnie ubodzy , osoby starsze, kombatanci , więźniowie, byli więźniowie , rodzina , kobiety
Poznań
Prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań , animowanie działań wspólnot lokalnych , promocja regionu , kultura, sztuka, tradycja , edukacja, wychowanie , film , sztuki wizualne, wzornictwo , ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa , pomoc humanitarna, rozwojowa , partnerstwa międzynarodowe, wymiana doświadczeń , ekologia , prawa człowieka, demokracja , wsparcie dla organizacji pozarządowych , działalność międzynarodowa , działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych , animacja społeczno-kulturalna , edukacja kulturalna , edukacja dzieci i młodzieży , edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne , prawa dziecka , równouprawnienie kobiet i mężczyzn , prawa konsumentów , działalność wychowawcza i formacyjna dzieci i młodzieży , ochrona roślin , ochrona zwierząt , rozwój lokalny , ochrona zasobów naturalnych: wód, powietrza, kopalin , edukacja ekologiczna , zrównoważony rozwój , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Dzieci, młodzież , niepełnosprawne dzieci , uchodźcy , społeczność lokalna , organizacje pozarządowe , instytucje , rodzina , wszyscy / nieokreśleni
Warszawa-Mokotów
Promocja zdrowia, edukacja zdrowotna , profilaktyka uzależnień , rehabilitacja, terapia , usługi medyczne , pomoc finansowa , pomoc rzeczowa: odzież, żywność, wyposażenie , pomoc psychologiczna , usługi opiekuńcze , ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna , sprzęt rehabilitacyjny, ortopedyczny
Dzieci, młodzież , samotne matki (ojcowie) , chorzy , niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli , rodziny chorych, niepełnosprawnych , alkoholicy i ich bliscy , narkomani i ich bliscy , ofiary przemocy, przestępstw, osoby w kryzysie , skrajnie ubodzy , osoby starsze, kombatanci , rodzina , kobiety , wszyscy / nieokreśleni
Lubsko
Animowanie działań wspólnot lokalnych , lokalny rozwój ekonomiczny, rozwój lokalnej przedsiębiorczości , promocja regionu , sport, turystyka, rekreacja, hobby , kultura, sztuka, tradycja , turystyka, krajoznawstwo , rekreacja, wypoczynek , hobby , ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa , szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji , partnerstwa międzynarodowe, wymiana doświadczeń , wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności , ekologia , prawa człowieka, demokracja , wsparcie dla organizacji pozarządowych , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , działalność międzynarodowa , nauka, technika , miasto, ruchy miejskie , zakładanie fundacji, stowarzyszenia , sprawy formalne związane z działalnością organizacji, np. konsultowanie statutów, formularzy krs i dokumentów , dostarczanie informacji o źródłach finansowania , dostarczanie informacji o prowadzeniu działalności zarobkowej (odpłatnej, gospodarczej) , pomoc w samozatrudnieniu , integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa , literatura, czasopisma , architektura, urbanistyka , animacja społeczno-kulturalna , edukacja kulturalna , organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów , współpraca z innymi (partnerstwa), w tym z mediami, biznesem , zrzeszanie organizacji pozarządowych (np. lokalnych, regionalnych, branżowych) , aktywizacja lokalna , współpraca z administracją , rozwój lokalny , edukacja ekologiczna , zrównoważony rozwój , transport , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja , pr i promocja organizacji
Dzieci, młodzież , niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli , bezrobotni , osoby starsze, kombatanci , społeczność lokalna , organizacje pozarządowe , wszyscy / nieokreśleni
Lublin
Prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań , stypendia , promocja zdrowia, edukacja zdrowotna , rehabilitacja, terapia , pomoc finansowa , pomoc rzeczowa: odzież, żywność, wyposażenie , pomoc psychologiczna , pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych , porządek, bezpieczeństwo publiczne , animowanie działań wspólnot lokalnych , promocja regionu , sport, turystyka, rekreacja, hobby , kultura, sztuka, tradycja , edukacja, wychowanie , sport wyczynowy, profesjonalny , sport amatorski, rekreacyjny , rekreacja, wypoczynek , hobby , muzyka , teatr , film , sztuki wizualne, wzornictwo , ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa , ekologia , sprawy zawodowe, pracownicze, branżowe , miasto, ruchy miejskie , ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna , ratownictwo, bezpieczeństwo , animacja społeczno-kulturalna , organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów , edukacja dzieci i młodzieży , sprzęt rehabilitacyjny, ortopedyczny , działalność wychowawcza i formacyjna dzieci i młodzieży , ochrona zwierząt , rozwój lokalny , edukacja ekologiczna , transport
Dzieci, młodzież , chorzy , niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli , rodziny chorych, niepełnosprawnych , ofiary przemocy, przestępstw, osoby w kryzysie , skrajnie ubodzy , społeczność lokalna , organizacje pozarządowe , instytucje , rodzina , wszyscy / nieokreśleni
Kwidzyn
Promocja zdrowia, edukacja zdrowotna , pomoc finansowa , pomoc rzeczowa: odzież, żywność, wyposażenie , pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych , sport, turystyka, rekreacja, hobby , rekreacja, wypoczynek , ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna , ratownictwo, bezpieczeństwo
Dzieci, młodzież , chorzy , niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli , skrajnie ubodzy , rodzina
Józefosław
Prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań , promocja zdrowia, edukacja zdrowotna , rehabilitacja, terapia , edukacja, wychowanie , ochrona zdrowia , edukacja dzieci i młodzieży , edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne , działalność wychowawcza i formacyjna dzieci i młodzieży
Dzieci, młodzież , samotne matki (ojcowie) , niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli , rodziny chorych, niepełnosprawnych , rodzina
Warszawa-Ochota
Prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań , rehabilitacja, terapia , edukacja, wychowanie , ochrona zdrowia , edukacja dzieci i młodzieży , edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne
Dzieci, młodzież , chorzy , niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli , rodziny chorych, niepełnosprawnych , wszyscy / nieokreśleni
Wrocław
Usługi medyczne , ochrona zdrowia
Chorzy , niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli , rodziny chorych, niepełnosprawnych , osoby starsze, kombatanci
Warszawa-Ursynów
Prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań , promocja zdrowia, edukacja zdrowotna , profilaktyka uzależnień , rehabilitacja, terapia , pomoc psychologiczna , kultura, sztuka, tradycja , edukacja, wychowanie , teatr , działalność na rzecz integracji europejskiej , partnerstwa międzynarodowe, wymiana doświadczeń , badania naukowe , prawa człowieka, demokracja , działalność międzynarodowa , nauka, technika , ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna , edukacja kulturalna , edukacja dzieci i młodzieży , działalność wychowawcza i formacyjna dzieci i młodzieży , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli , wszyscy / nieokreśleni
Warszawa-Mokotów
Promocja zdrowia, edukacja zdrowotna , rehabilitacja, terapia , ochrona zdrowia
Dzieci, młodzież , chorzy , niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli
Warszawa-Mokotów
Usługi socjalne, pomoc społeczna
Dzieci, młodzież , niepełnosprawne dzieci
Warszawa-Wola
Edukacja, wychowanie , usługi socjalne, pomoc społeczna
Dzieci, młodzież , niepełnosprawne dzieci
Łódź
Rehabilitacja, terapia , usługi medyczne , pomoc psychologiczna , poradnictwo specjalistyczne , ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna
Dzieci, młodzież , niepełnosprawne dzieci
Łódź
Prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań , promocja zdrowia, edukacja zdrowotna , profilaktyka uzależnień , pomoc rzeczowa: odzież, żywność, wyposażenie , pomoc psychologiczna , poradnictwo specjalistyczne , animowanie działań wspólnot lokalnych , lokalny rozwój ekonomiczny, rozwój lokalnej przedsiębiorczości , promocja regionu , sport, turystyka, rekreacja, hobby , kultura, sztuka, tradycja , edukacja, wychowanie , sport amatorski, rekreacyjny , turystyka, krajoznawstwo , rekreacja, wypoczynek , hobby , szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji , ekologia , prawa człowieka, demokracja , wsparcie dla organizacji pozarządowych , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , działalność międzynarodowa , sprawy zawodowe, pracownicze, branżowe , miasto, ruchy miejskie , zakładanie fundacji, stowarzyszenia , sprawy formalne związane z działalnością organizacji, np. konsultowanie statutów, formularzy krs i dokumentów , porady prawne, pomoc prawna , doradztwo zawodowe , integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa , ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna , ratownictwo, bezpieczeństwo , literatura, czasopisma , animacja społeczno-kulturalna , edukacja kulturalna , organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów , prawa dziecka , równouprawnienie kobiet i mężczyzn , prawa konsumentów , współpraca z innymi (partnerstwa), w tym z mediami, biznesem , działalność wychowawcza i formacyjna dzieci i młodzieży , nowe technologie (np. jak stworzyć stronę www, jak korzystać z internetu, jaki komputer, oprogramowanie kupić) , aktywizacja lokalna , rozwój lokalny , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja , pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
Niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli
Kraków
Pomoc rzeczowa: odzież, żywność, wyposażenie , pomoc psychologiczna , poradnictwo specjalistyczne , edukacja, wychowanie , ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna , edukacja dzieci i młodzieży
Dzieci, młodzież , chorzy , niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli , ofiary przemocy, przestępstw, osoby w kryzysie , bezrobotni , bezdomni , skrajnie ubodzy , osoby starsze, kombatanci
Kielce
Usługi socjalne, pomoc społeczna
Dzieci, młodzież , niepełnosprawne dzieci
Korczyna
Rehabilitacja, terapia , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa , ochrona zdrowia
Chorzy , niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli , bezrobotni
Kraków
Usługi medyczne , ochrona zdrowia
Dzieci, młodzież , chorzy , niepełnosprawne dzieci
Siedlce
Ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna
Chorzy , niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli , rodziny chorych, niepełnosprawnych
Myślenice
Usługi socjalne, pomoc społeczna
Dzieci, młodzież , niepełnosprawne dzieci
Pogorzel
Promocja zdrowia, edukacja zdrowotna , pomoc rzeczowa: odzież, żywność, wyposażenie , pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych , porządek, bezpieczeństwo publiczne , obronność państwa , kultura, sztuka, tradycja , pomoc humanitarna, rozwojowa , pomoc polonii i polakom za granicą , prawa człowieka, demokracja , działalność międzynarodowa , inne , ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna , ratownictwo, bezpieczeństwo , organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów , prawa dziecka
Dzieci, młodzież , samotne matki (ojcowie) , niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli , osoby starsze, kombatanci , społeczność lokalna , organizacje pozarządowe , instytucje , rodzina , kobiety
Warszawa-Praga-Południe
Profilaktyka uzależnień , sport, turystyka, rekreacja, hobby , ochrona zdrowia
Chorzy , niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli
Kraków
Usługi medyczne , ochrona zdrowia
Dzieci, młodzież , chorzy , niepełnosprawne dzieci
Poznań
Pomoc finansowa , pomoc rzeczowa: odzież, żywność, wyposażenie , pomoc psychologiczna , poradnictwo specjalistyczne , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna
Dzieci, młodzież , samotne matki (ojcowie) , niepełnosprawne dzieci , rodzina
Żywiec
Promocja zdrowia, edukacja zdrowotna , rehabilitacja, terapia , usługi medyczne , pomoc rzeczowa: odzież, żywność, wyposażenie , edukacja, wychowanie , pomoc humanitarna, rozwojowa , pomoc polonii i polakom za granicą , partnerstwa międzynarodowe, wymiana doświadczeń , wsparcie dla organizacji pozarządowych , działalność międzynarodowa , ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna , edukacja dzieci i młodzieży , rozwój lokalny
Dzieci, młodzież , niepełnosprawne dzieci , rodziny chorych, niepełnosprawnych , osoby starsze, kombatanci , rodzina
Katowice
Prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań , stypendia , rehabilitacja, terapia , pomoc finansowa , pomoc psychologiczna , pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych , edukacja, wychowanie , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , pomoc w samozatrudnieniu , integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa , ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna , ratownictwo, bezpieczeństwo , sprzęt rehabilitacyjny, ortopedyczny
Dzieci, młodzież , samotne matki (ojcowie) , chorzy , niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli , rodziny chorych, niepełnosprawnych , bezrobotni , skrajnie ubodzy , osoby starsze, kombatanci , rodzina , kobiety
Warszawa-Praga-Południe
Prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań , promocja zdrowia, edukacja zdrowotna , rehabilitacja, terapia , usługi medyczne , pomoc psychologiczna , edukacja, wychowanie , ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna , edukacja dzieci i młodzieży , edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne
Dzieci, młodzież , samotne matki (ojcowie) , niepełnosprawne dzieci , rodziny chorych, niepełnosprawnych , społeczność lokalna , instytucje , rodzina , kobiety
Warszawa-Targówek
Usługi medyczne , ochrona zdrowia
Chorzy , niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli , rodziny chorych, niepełnosprawnych
Warszawa-Mokotów
Stypendia , promocja zdrowia, edukacja zdrowotna , rehabilitacja, terapia , usługi medyczne , pomoc finansowa , pomoc psychologiczna , poradnictwo specjalistyczne , usługi opiekuńcze , edukacja, wychowanie , ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna , edukacja dzieci i młodzieży , sprzęt rehabilitacyjny, ortopedyczny
Dzieci, młodzież , chorzy , niepełnosprawne dzieci , rodziny chorych, niepełnosprawnych , skrajnie ubodzy , instytucje , rodzina
Tarnów
Sport, turystyka, rekreacja, hobby , sport wyczynowy, profesjonalny , sport amatorski, rekreacyjny , turystyka, krajoznawstwo , rekreacja, wypoczynek , szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , pomoc w samozatrudnieniu , pośrednictwo pracy , doradztwo zawodowe , integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
Niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli , rodziny chorych, niepełnosprawnych , bezrobotni , społeczność lokalna , organizacje pozarządowe , instytucje , rodzina
Warszawa-Śródmieście
Wsparcie dla organizacji pozarządowych , ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna
Dzieci, młodzież , samotne matki (ojcowie) , chorzy , niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli , organizacje pozarządowe , kobiety
Kwilcz
Sport, turystyka, rekreacja, hobby , kultura, sztuka, tradycja , sport amatorski, rekreacyjny , turystyka, krajoznawstwo , rekreacja, wypoczynek , muzyka , wspieranie ekonomii społecznej , ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa , ekologia , wsparcie dla organizacji pozarządowych , sprawy formalne związane z działalnością organizacji, np. konsultowanie statutów, formularzy krs i dokumentów , porady prawne, pomoc prawna , księgowość, zarządzanie finansami , animacja społeczno-kulturalna , edukacja kulturalna , ochrona roślin , ochrona zwierząt , ochrona zasobów naturalnych: wód, powietrza, kopalin , edukacja ekologiczna , zrównoważony rozwój , pr i promocja organizacji
Dzieci, młodzież , niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli , rodziny chorych, niepełnosprawnych , bezrobotni , bezdomni , osoby starsze, kombatanci , społeczność lokalna , organizacje pozarządowe , instytucje , rodzina , kobiety , wszyscy / nieokreśleni
Sopot
Prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań , rehabilitacja, terapia , kultura, sztuka, tradycja , edukacja, wychowanie , ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna , animacja społeczno-kulturalna , edukacja kulturalna , organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów , sprzęt rehabilitacyjny, ortopedyczny
Dzieci, młodzież , niepełnosprawne dzieci , instytucje , rodzina
Warszawa-Targówek
Promocja zdrowia, edukacja zdrowotna , profilaktyka uzależnień , krwiodawstwo , rehabilitacja, terapia , usługi medyczne , ratownictwo pożarnicze, górskie, wodne, medyczne , ochrona zdrowia , ratownictwo, bezpieczeństwo
Dzieci, młodzież , niepełnosprawne dzieci , rodziny chorych, niepełnosprawnych , rodzina
Zaczernie
Edukacja, wychowanie , edukacja dzieci i młodzieży
Dzieci, młodzież , niepełnosprawne dzieci
Aleksandria
Rehabilitacja, terapia , ekologia , ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna , ochrona zwierząt
Dzieci, młodzież , chorzy , niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli
Warszawa-Praga-Południe
Rehabilitacja, terapia , pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych , wsparcie dla organizacji pozarządowych , ochrona zdrowia , ratownictwo, bezpieczeństwo
Dzieci, młodzież , chorzy , niepełnosprawne dzieci , organizacje pozarządowe , instytucje , rodzina
Warszawa-Bemowo
Rehabilitacja, terapia , usługi opiekuńcze , ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna
Dzieci, młodzież , chorzy , niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli
Wałdowo
Prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań , pomoc rzeczowa: odzież, żywność, wyposażenie , edukacja, wychowanie , religia , usługi socjalne, pomoc społeczna , edukacja dzieci i młodzieży , edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne , działalność wychowawcza i formacyjna dzieci i młodzieży
Dzieci, młodzież , samotne matki (ojcowie) , chorzy , niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli , rodziny chorych, niepełnosprawnych , alkoholicy i ich bliscy , narkomani i ich bliscy , ofiary przemocy, przestępstw, osoby w kryzysie , bezrobotni , bezdomni , skrajnie ubodzy , osoby starsze, kombatanci , społeczność lokalna , rodzina , kobiety
Warszawa-Mokotów
Edukacja, wychowanie , badania naukowe , nauka, technika
Dzieci, młodzież , chorzy , niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli , rodziny chorych, niepełnosprawnych , instytucje , rodzina
Bielsko-Biała
Edukacja, wychowanie , usługi socjalne, pomoc społeczna
Dzieci, młodzież , niepełnosprawne dzieci
Dąbrowa Górnicza
Prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań , promocja zdrowia, edukacja zdrowotna , pomoc finansowa , edukacja, wychowanie , prawa człowieka, demokracja , ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna , edukacja dzieci i młodzieży , prawa dziecka
Dzieci, młodzież , niepełnosprawne dzieci , rodzina
Legionowo
Edukacja, wychowanie , edukacja dzieci i młodzieży
Dzieci, młodzież , niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli
Wrocław
Sport, turystyka, rekreacja, hobby , edukacja, wychowanie , nauka, technika , ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna
Dzieci, młodzież , samotne matki (ojcowie) , chorzy , niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli , rodziny chorych, niepełnosprawnych , ofiary przemocy, przestępstw, osoby w kryzysie , bezrobotni , bezdomni , skrajnie ubodzy , osoby starsze, kombatanci , społeczność lokalna , organizacje pozarządowe , instytucje , rodzina , kobiety
Wrocław
Stypendia , edukacja, wychowanie , usługi socjalne, pomoc społeczna
Dzieci, młodzież , niepełnosprawne dzieci
Kraków
Prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań , promocja zdrowia, edukacja zdrowotna , rehabilitacja, terapia , pomoc psychologiczna , poradnictwo specjalistyczne , sport, turystyka, rekreacja, hobby , kultura, sztuka, tradycja , edukacja, wychowanie , sport amatorski, rekreacyjny , rekreacja, wypoczynek , teatr , ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna , edukacja kulturalna
Dzieci, młodzież , chorzy , niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli , rodziny chorych, niepełnosprawnych , organizacje pozarządowe , instytucje , kobiety
Kraków
Prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań , stypendia , promocja zdrowia, edukacja zdrowotna , krwiodawstwo , rehabilitacja, terapia , usługi medyczne , pomoc finansowa , pomoc rzeczowa: odzież, żywność, wyposażenie , pomoc psychologiczna , poradnictwo specjalistyczne , edukacja, wychowanie , partnerstwa międzynarodowe, wymiana doświadczeń , wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności , badania naukowe , wsparcie dla organizacji pozarządowych , działalność międzynarodowa , nauka, technika , ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna , edukacja dzieci i młodzieży , edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne , sprzęt rehabilitacyjny, ortopedyczny , działalność wychowawcza i formacyjna dzieci i młodzieży
Dzieci, młodzież , samotne matki (ojcowie) , chorzy , niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli , rodziny chorych, niepełnosprawnych , bezrobotni , skrajnie ubodzy , społeczność lokalna , organizacje pozarządowe , instytucje , rodzina , kobiety , inni
Wrocław
Profilaktyka uzależnień , pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych , porządek, bezpieczeństwo publiczne , kultura, sztuka, tradycja , muzyka , sztuki wizualne, wzornictwo , wsparcie dla organizacji pozarządowych , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , doradztwo zawodowe , integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa , ochrona zdrowia , ratownictwo, bezpieczeństwo , literatura, czasopisma , animacja społeczno-kulturalna , edukacja kulturalna , współpraca z innymi (partnerstwa), w tym z mediami, biznesem , pośrednictwo wolontariatu dla organizacji pozarządowych , aktywizacja lokalna , budowanie zespołu i zarządzanie nim , pr i promocja organizacji
Dzieci, młodzież , chorzy , niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli , rodziny chorych, niepełnosprawnych , bezrobotni , bezdomni , skrajnie ubodzy , więźniowie, byli więźniowie , organizacje pozarządowe , rodzina
Słupsk
Rehabilitacja, terapia , edukacja, wychowanie , ochrona zdrowia
Dzieci, młodzież , chorzy , niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli , rodzina
Zakończyła działalność
Nowy Staw
Niepełnosprawne dzieci
Zakończyła działalność
Biały Dunajec
Ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna
Niepełnosprawne dzieci
Zakończyła działalność
Puszczykowo
Dzieci, młodzież , niepełnosprawne dzieci
Zakończyła działalność
Modrzewie
Rehabilitacja, terapia , usługi medyczne , ochrona zdrowia
Chorzy , niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli
Zakończyła działalność
Sanok
Edukacja, wychowanie
Dzieci, młodzież , niepełnosprawne dzieci
Zakończyła działalność
Pionki
Ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna
Dzieci, młodzież , chorzy , niepełnosprawne dzieci
Zakończyła działalność
Koszalin
Usługi socjalne, pomoc społeczna
Dzieci, młodzież , niepełnosprawne dzieci , rodzina
Zakończyła działalność
Warszawa-Żoliborz
Usługi socjalne, pomoc społeczna
Dzieci, młodzież , niepełnosprawne dzieci
Zakończyła działalność
Kraków
Ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna
Dzieci, młodzież , niepełnosprawne dzieci
Zakończyła działalność
Zielona Góra
Usługi socjalne, pomoc społeczna
Dzieci, młodzież , niepełnosprawne dzieci
Zakończyła działalność
Trzebiatów
Usługi socjalne, pomoc społeczna
Dzieci, młodzież , niepełnosprawne dzieci
Zakończyła działalność
Nadarzyn
Prawa człowieka, demokracja , prawa dziecka
Dzieci, młodzież , niepełnosprawne dzieci , rodzina
Zakończyła działalność
Bidziny
Usługi socjalne, pomoc społeczna
Dzieci, młodzież , niepełnosprawne dzieci
Zakończyła działalność
Głogów Małopolski
Usługi socjalne, pomoc społeczna
Chorzy , niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli
Warszawa-Żoliborz
Rehabilitacja, terapia , edukacja, wychowanie , ochrona zdrowia , edukacja dzieci i młodzieży
Dzieci, młodzież , niepełnosprawne dzieci , rodziny chorych, niepełnosprawnych , rodzina
Warszawa-Ochota
Rehabilitacja, terapia , pomoc psychologiczna , poradnictwo specjalistyczne , usługi opiekuńcze , ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna
Dzieci, młodzież , niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli
Warszawa-Ursynów
Edukacja, wychowanie , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa , usługi socjalne, pomoc społeczna
Niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli
Jantar
Usługi opiekuńcze , edukacja, wychowanie , usługi socjalne, pomoc społeczna , edukacja dzieci i młodzieży , sprzęt rehabilitacyjny, ortopedyczny
Dzieci, młodzież , niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli , rodziny chorych, niepełnosprawnych
Warszawa-Wola
Promocja zdrowia, edukacja zdrowotna , profilaktyka uzależnień , rehabilitacja, terapia , usługi medyczne , pomoc psychologiczna , poradnictwo specjalistyczne , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , doradztwo zawodowe , ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna
Dzieci, młodzież , samotne matki (ojcowie) , chorzy , niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli , rodziny chorych, niepełnosprawnych , ofiary przemocy, przestępstw, osoby w kryzysie , bezrobotni , rodzina , kobiety , wszyscy / nieokreśleni
Tarnów
Prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań , poradnictwo specjalistyczne , sport, turystyka, rekreacja, hobby , edukacja, wychowanie , sport amatorski, rekreacyjny , turystyka, krajoznawstwo , rekreacja, wypoczynek , hobby , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , doradztwo zawodowe , integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa , usługi socjalne, pomoc społeczna , edukacja dzieci i młodzieży , sprzęt rehabilitacyjny, ortopedyczny , działalność wychowawcza i formacyjna dzieci i młodzieży
Dzieci, młodzież , niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli
Wrocław
Kultura, sztuka, tradycja , edukacja, wychowanie , muzyka , teatr , film , sztuki wizualne, wzornictwo , animacja społeczno-kulturalna , edukacja kulturalna , edukacja dzieci i młodzieży , działalność wychowawcza i formacyjna dzieci i młodzieży
Dzieci, młodzież , niepełnosprawne dzieci , społeczność lokalna , rodzina
Dobczyce
Usługi socjalne, pomoc społeczna , sprzęt rehabilitacyjny, ortopedyczny
Dzieci, młodzież , niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli , rodzina
Targanice
Prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań , promocja zdrowia, edukacja zdrowotna , profilaktyka uzależnień , rehabilitacja, terapia , pomoc finansowa , pomoc psychologiczna , poradnictwo specjalistyczne , usługi opiekuńcze , edukacja, wychowanie , prawa człowieka, demokracja , ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna , edukacja dzieci i młodzieży , prawa dziecka , sprzęt rehabilitacyjny, ortopedyczny , działalność wychowawcza i formacyjna dzieci i młodzieży
Dzieci, młodzież , samotne matki (ojcowie) , niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli , rodziny chorych, niepełnosprawnych , alkoholicy i ich bliscy , ofiary przemocy, przestępstw, osoby w kryzysie , kobiety
Poznań
Promocja zdrowia, edukacja zdrowotna , profilaktyka uzależnień , pomoc psychologiczna , poradnictwo specjalistyczne , animowanie działań wspólnot lokalnych , promocja regionu , edukacja, wychowanie , szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji , prawa człowieka, demokracja , wsparcie dla organizacji pozarządowych , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , miasto, ruchy miejskie , zakładanie fundacji, stowarzyszenia , sprawy formalne związane z działalnością organizacji, np. konsultowanie statutów, formularzy krs i dokumentów , integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa , ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna , edukacja dzieci i młodzieży , równouprawnienie kobiet i mężczyzn , nowe technologie (np. jak stworzyć stronę www, jak korzystać z internetu, jaki komputer, oprogramowanie kupić) , wsparcie lokalowe, techniczne , pośrednictwo wolontariatu dla organizacji pozarządowych , aktywizacja lokalna , współpraca z administracją , rozwój lokalny , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja , pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
Dzieci, młodzież , chorzy , niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli , rodziny chorych, niepełnosprawnych , alkoholicy i ich bliscy , ofiary przemocy, przestępstw, osoby w kryzysie , społeczność lokalna , organizacje pozarządowe , instytucje , rodzina , kobiety
Łódź
Promocja zdrowia, edukacja zdrowotna , pomoc finansowa , pomoc psychologiczna , poradnictwo specjalistyczne , prawa człowieka, demokracja , ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna , prawa dziecka , sprzęt rehabilitacyjny, ortopedyczny
Dzieci, młodzież , niepełnosprawne dzieci , rodziny chorych, niepełnosprawnych , rodzina
Błonie
Edukacja, wychowanie , usługi socjalne, pomoc społeczna
Niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli
Łódź
Ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna
Chorzy , niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli , skrajnie ubodzy , uchodźcy
Gdańsk
Sport, turystyka, rekreacja, hobby , edukacja, wychowanie
Niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli , rodziny chorych, niepełnosprawnych , społeczność lokalna
Konary
Usługi socjalne, pomoc społeczna
Dzieci, młodzież , chorzy , niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli , ofiary przemocy, przestępstw, osoby w kryzysie , rodzina
Kraków
Promocja zdrowia, edukacja zdrowotna , ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna
Niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli , rodziny chorych, niepełnosprawnych
Lębork
Prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań , promocja zdrowia, edukacja zdrowotna , profilaktyka uzależnień , rehabilitacja, terapia , pomoc rzeczowa: odzież, żywność, wyposażenie , pomoc psychologiczna , poradnictwo specjalistyczne , usługi opiekuńcze , kultura, sztuka, tradycja , edukacja, wychowanie , teatr , szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji , prawa człowieka, demokracja , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , nauka, technika , sprawy zawodowe, pracownicze, branżowe , ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna , ratownictwo, bezpieczeństwo , animacja społeczno-kulturalna , edukacja kulturalna , edukacja dzieci i młodzieży , prawa dziecka , równouprawnienie kobiet i mężczyzn , prawa konsumentów , sprzęt rehabilitacyjny, ortopedyczny , działalność wychowawcza i formacyjna dzieci i młodzieży , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Dzieci, młodzież , samotne matki (ojcowie) , chorzy , niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli , rodziny chorych, niepełnosprawnych , alkoholicy i ich bliscy , narkomani i ich bliscy , ofiary przemocy, przestępstw, osoby w kryzysie , bezrobotni , bezdomni , skrajnie ubodzy , osoby starsze, kombatanci , więźniowie, byli więźniowie , społeczność lokalna , instytucje , rodzina , kobiety
Rzeszów
Rehabilitacja, terapia , usługi medyczne , ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna
Chorzy , niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli
Kraków
Rehabilitacja, terapia , usługi opiekuńcze , edukacja, wychowanie , ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna , edukacja dzieci i młodzieży
Chorzy , niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli
Korzybie
Sport, turystyka, rekreacja, hobby , ochrona zdrowia
Dzieci, młodzież , niepełnosprawne dzieci
Zakończyła działalność
Czarniecka Góra
Rehabilitacja, terapia , ochrona zdrowia
Dzieci, młodzież , niepełnosprawne dzieci
Zakończyła działalność
Wilkowice
Prawa człowieka, demokracja , prawa dziecka
Dzieci, młodzież , niepełnosprawne dzieci , rodzina
Zakończyła działalność
Warszawa-Bemowo
Usługi socjalne, pomoc społeczna
Dzieci, młodzież , chorzy , niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli
W likwidacji
Mińsk Mazowiecki
Usługi socjalne, pomoc społeczna
Dzieci, młodzież , niepełnosprawne dzieci
Zakończyła działalność
Łódź
Ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna
Dzieci, młodzież , chorzy , niepełnosprawne dzieci
Zakończyła działalność
Białystok
Usługi socjalne, pomoc społeczna
Dzieci, młodzież , chorzy , niepełnosprawne dzieci
Zakończyła działalność
Otwock
Ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna
Dzieci, młodzież , chorzy , niepełnosprawne dzieci
Zakończyła działalność
Kraków
Usługi socjalne, pomoc społeczna
Dzieci, młodzież , chorzy , niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli
Bochnia
Usługi socjalne, pomoc społeczna
Dzieci, młodzież , niepełnosprawne dzieci
Warszawa-Białołęka
Poradnictwo specjalistyczne , edukacja, wychowanie , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa , usługi socjalne, pomoc społeczna , edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne
Niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli , rodziny chorych, niepełnosprawnych
Wola Nowska
Rehabilitacja, terapia , ekologia , ochrona zdrowia , ochrona zwierząt
Chorzy , niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli
Chorzów
Stypendia , rehabilitacja, terapia , pomoc finansowa , pomoc rzeczowa: odzież, żywność, wyposażenie , usługi opiekuńcze , schronienie, nocleg , edukacja, wychowanie , szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , sprawy zawodowe, pracownicze, branżowe , religia , integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa , ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna , edukacja dzieci i młodzieży , sprzęt rehabilitacyjny, ortopedyczny
Niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli , rodziny chorych, niepełnosprawnych
Toruń
Rehabilitacja, terapia , ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna
Chorzy , niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli , rodziny chorych, niepełnosprawnych
Gdańsk
Usługi medyczne , ochrona zdrowia
Chorzy , niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli , rodziny chorych, niepełnosprawnych , osoby starsze, kombatanci
Warszawa-Targówek
Rehabilitacja, terapia , szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , pośrednictwo pracy , doradztwo zawodowe , integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa , ochrona zdrowia
Dzieci, młodzież , niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli
Kielce
Porządek, bezpieczeństwo publiczne , ratownictwo, bezpieczeństwo
Dzieci, młodzież , niepełnosprawne dzieci , społeczność lokalna , rodzina
Tychy
Usługi medyczne , ochrona zdrowia
Chorzy , niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli , rodziny chorych, niepełnosprawnych , osoby starsze, kombatanci
Warszawa-Praga-Południe
Rehabilitacja, terapia , usługi opiekuńcze , ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna
Niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli
Władysławowo
Edukacja, wychowanie , ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna
Dzieci, młodzież , niepełnosprawne dzieci
Warszawa-Włochy
Edukacja, wychowanie , usługi socjalne, pomoc społeczna
Dzieci, młodzież , samotne matki (ojcowie) , chorzy , niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli , rodziny chorych, niepełnosprawnych , ofiary przemocy, przestępstw, osoby w kryzysie , bezdomni , skrajnie ubodzy , osoby starsze, kombatanci , rodzina , kobiety
Wrocław
Usługi socjalne, pomoc społeczna
Dzieci, młodzież , niepełnosprawne dzieci
Starachowice
Pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych , porządek, bezpieczeństwo publiczne , kultura, sztuka, tradycja , ratownictwo, bezpieczeństwo , edukacja kulturalna
Dzieci, młodzież , niepełnosprawne dzieci
Warszawa-Bemowo
Szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , pomoc w samozatrudnieniu , integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa , usługi socjalne, pomoc społeczna
Niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli , bezrobotni
Kraków
Wsparcie dla organizacji pozarządowych , usługi socjalne, pomoc społeczna , rozwój lokalny
Dzieci, młodzież , niepełnosprawne dzieci , społeczność lokalna , organizacje pozarządowe , rodzina
Nowy Dwór Mazowiecki
Pomoc finansowa , edukacja, wychowanie , usługi socjalne, pomoc społeczna , edukacja dzieci i młodzieży
Dzieci, młodzież , niepełnosprawne dzieci
Opoczno
Usługi socjalne, pomoc społeczna
Dzieci, młodzież , niepełnosprawne dzieci
Warszawa-Śródmieście
Edukacja, wychowanie , prawa człowieka, demokracja , ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna , prawa dziecka , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli , osoby starsze, kombatanci
Płock
Rehabilitacja, terapia , pomoc psychologiczna , poradnictwo specjalistyczne , edukacja, wychowanie , szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa , ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna , edukacja dzieci i młodzieży , edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne
Niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli
Kraków
Sport, turystyka, rekreacja, hobby , usługi socjalne, pomoc społeczna
Niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli
Warszawa-Białołęka
Rehabilitacja, terapia , pomoc psychologiczna , poradnictwo specjalistyczne , ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna
Dzieci, młodzież , niepełnosprawne dzieci , rodziny chorych, niepełnosprawnych
Zielona Góra
Rehabilitacja, terapia , ochrona zdrowia
Dzieci, młodzież , niepełnosprawne dzieci
Warszawa-Wilanów
Ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna
Dzieci, młodzież , niepełnosprawne dzieci , instytucje
Wrocław
Rehabilitacja, terapia , usługi medyczne , ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna
Dzieci, młodzież , niepełnosprawne dzieci
Warszawa-Śródmieście
Ochrona zdrowia
Dzieci, młodzież , chorzy , niepełnosprawne dzieci
Luboń
Usługi socjalne, pomoc społeczna
Dzieci, młodzież , niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli
Sierakowo Sławieńskie
Rehabilitacja, terapia , poradnictwo specjalistyczne , ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna
Niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli , rodziny chorych, niepełnosprawnych
Kraków
Edukacja, wychowanie
Niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli
Kraków
Sport, turystyka, rekreacja, hobby , kultura, sztuka, tradycja , edukacja, wychowanie , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , usługi socjalne, pomoc społeczna
Dzieci, młodzież , chorzy , niepełnosprawne dzieci , rodziny chorych, niepełnosprawnych , bezrobotni , rodzina
Gdańsk
Usługi socjalne, pomoc społeczna
Dzieci, młodzież , niepełnosprawne dzieci
Białystok
Rehabilitacja, terapia , ochrona zdrowia
Niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli
Szczecin
Rehabilitacja, terapia , ochrona zdrowia
Niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli
Kołobrzeg
Usługi socjalne, pomoc społeczna
Niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli
W likwidacji
Warszawa-Ursynów
Rehabilitacja, terapia , usługi medyczne , ochrona zdrowia
Chorzy , niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli
W likwidacji
Gdańsk
Edukacja, wychowanie
Dzieci, młodzież , niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli
W likwidacji
Radomsko
Ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna
Niepełnosprawne dzieci
W likwidacji
Bielsko-Biała
Ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna
Dzieci, młodzież , chorzy , niepełnosprawne dzieci
Warszawa-Mokotów
Usługi socjalne, pomoc społeczna
Niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli
Warszawa-Ochota
Rehabilitacja, terapia , edukacja, wychowanie , ochrona zdrowia
Niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli
Warszawa-Praga-Południe
Ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna
Dzieci, młodzież , niepełnosprawne dzieci
Warszawa-Mokotów
Usługi socjalne, pomoc społeczna
Niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli
Garwolin
Usługi socjalne, pomoc społeczna
Dzieci, młodzież , chorzy , niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli
Sochonie
Rehabilitacja, terapia , usługi medyczne , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa , ochrona zdrowia
Dzieci, młodzież , chorzy , niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli , bezrobotni
Kielce
Usługi medyczne , usługi opiekuńcze , ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna
Dzieci, młodzież , niepełnosprawne dzieci
Warszawa-Mokotów
Animowanie działań wspólnot lokalnych , miasto, ruchy miejskie , rozwój lokalny
Niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli
Otwock
Usługi medyczne , ochrona zdrowia
Chorzy , niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli , rodziny chorych, niepełnosprawnych , osoby starsze, kombatanci
Warszawa-Ursynów
Usługi socjalne, pomoc społeczna
Dzieci, młodzież , niepełnosprawne dzieci
Kalisz
Usługi socjalne, pomoc społeczna
Dzieci, młodzież , niepełnosprawne dzieci
Połczyn-Zdrój
Rynek pracy, aktywizacja zawodowa , integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa , usługi socjalne, pomoc społeczna
Niepełnosprawne dzieci , rodziny chorych, niepełnosprawnych
Warszawa-Śródmieście
Ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna
Niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli
Rzeszów
Usługi medyczne , pomoc polonii i polakom za granicą , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , działalność międzynarodowa , integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa , ochrona zdrowia
Chorzy , niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli , rodziny chorych, niepełnosprawnych , osoby starsze, kombatanci
Warszawa-Mokotów
Niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli
Warszawa-Śródmieście
Usługi socjalne, pomoc społeczna
Dzieci, młodzież , chorzy , niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli
Kielce
Usługi socjalne, pomoc społeczna
Niepełnosprawne dzieci
Warszawa-Bielany
Kultura, sztuka, tradycja , muzyka , teatr , film , taniec , sztuki wizualne, wzornictwo , literatura, czasopisma , animacja społeczno-kulturalna , edukacja kulturalna
Niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli
Wrocław
Edukacja, wychowanie
Dzieci, młodzież , niepełnosprawne dzieci
Opole
Profilaktyka uzależnień , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa , ochrona zdrowia
Dzieci, młodzież , niepełnosprawne dzieci , bezrobotni , rodzina
Warszawa-Ursynów
Usługi socjalne, pomoc społeczna
Niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli
Wielka Wieś
Usługi socjalne, pomoc społeczna
Dzieci, młodzież , niepełnosprawne dzieci
Opole
Rehabilitacja, terapia , szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa , ochrona zdrowia
Dzieci, młodzież , chorzy , niepełnosprawne dzieci , bezrobotni , społeczność lokalna
Zalesie Górne
Pomoc humanitarna, rozwojowa , działalność międzynarodowa
Dzieci, młodzież , niepełnosprawne dzieci
Lanckorona
Sport, turystyka, rekreacja, hobby , turystyka, krajoznawstwo , usługi socjalne, pomoc społeczna , sprzęt rehabilitacyjny, ortopedyczny
Niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli
Kraków
Usługi socjalne, pomoc społeczna
Dzieci, młodzież , niepełnosprawne dzieci , rodzina
Malbork
Sport, turystyka, rekreacja, hobby , edukacja, wychowanie , ochrona zdrowia
Niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli , rodziny chorych, niepełnosprawnych
Bielsko-Biała
Profilaktyka uzależnień , pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych , działalność na rzecz integracji europejskiej , działalność międzynarodowa , ochrona zdrowia , ratownictwo, bezpieczeństwo
Dzieci, młodzież , niepełnosprawne dzieci , społeczność lokalna
Łodygowice
Usługi socjalne, pomoc społeczna
Dzieci, młodzież , niepełnosprawne dzieci
Gdynia
Rynek pracy, aktywizacja zawodowa , integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
Dzieci, młodzież , chorzy , niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli , bezrobotni
Zakręt
Edukacja, wychowanie
Niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli
Warszawa-Śródmieście
Stypendia , kultura, sztuka, tradycja , edukacja, wychowanie , muzyka , teatr , szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji , wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności , prawa człowieka, demokracja , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , nauka, technika , animacja społeczno-kulturalna , edukacja kulturalna , edukacja dzieci i młodzieży , prawa dziecka
Dzieci, młodzież , niepełnosprawne dzieci , bezrobotni , społeczność lokalna , rodzina
Warszawa-Mokotów
Usługi socjalne, pomoc społeczna
Niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli
Gdańsk
Profilaktyka uzależnień , usługi opiekuńcze , działalność na rzecz integracji europejskiej , prawa człowieka, demokracja , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , działalność międzynarodowa , integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa , ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna , prawa dziecka , równouprawnienie kobiet i mężczyzn , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Chorzy , niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli , bezrobotni , społeczność lokalna , rodzina
Warszawa-Bielany
Kultura, sztuka, tradycja , taniec , ekologia , animacja społeczno-kulturalna , ochrona zwierząt
Niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli , osoby starsze, kombatanci
Gorzów Wielkopolski
Usługi socjalne, pomoc społeczna
Niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli
Poznań
Ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna
Dzieci, młodzież , chorzy , niepełnosprawne dzieci
Katowice
Szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji , prawa człowieka, demokracja , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Dzieci, młodzież , niepełnosprawne dzieci , bezrobotni
Warszawa-Praga-Północ
Usługi socjalne, pomoc społeczna
Dzieci, młodzież , chorzy , niepełnosprawne dzieci
Warszawa-Ochota
Sport, turystyka, rekreacja, hobby , kultura, sztuka, tradycja , rekreacja, wypoczynek
Dzieci, młodzież , niepełnosprawne dzieci , rodzina
Żywiec
Usługi socjalne, pomoc społeczna
Niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli
Kraków
Ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna
Dzieci, młodzież , chorzy , niepełnosprawne dzieci
Nowy Sącz
Szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
Dzieci, młodzież , chorzy , niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli , bezrobotni
Nowy Staw
Rehabilitacja, terapia , ochrona zdrowia
Niepełnosprawne dzieci
Ostróda
Prawa człowieka, demokracja , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli
Łódź
Rehabilitacja, terapia , ekologia , ochrona zdrowia , ochrona zwierząt
Niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli
Warszawa-Śródmieście
Profilaktyka uzależnień , prawa człowieka, demokracja , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa , ochrona zdrowia , prawa dziecka
Niepełnosprawne dzieci , bezrobotni , osoby starsze, kombatanci , rodzina
Warszawa-Bielany
Ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna
Dzieci, młodzież , chorzy , niepełnosprawne dzieci
Kraków
Usługi socjalne, pomoc społeczna
Niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli
Rumia
Usługi socjalne, pomoc społeczna
Niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli
Kosów
Porządek, bezpieczeństwo publiczne , ratownictwo, bezpieczeństwo
Dzieci, młodzież , niepełnosprawne dzieci
Kraków
Profilaktyka uzależnień , rehabilitacja, terapia , porządek, bezpieczeństwo publiczne , ochrona zdrowia , ratownictwo, bezpieczeństwo
Dzieci, młodzież , chorzy , niepełnosprawne dzieci , osoby starsze, kombatanci , społeczność lokalna
Wrocław
Edukacja, wychowanie
Niepełnosprawne dzieci , instytucje
Toruń
Prawa człowieka, demokracja , prawa dziecka
Dzieci, młodzież , niepełnosprawne dzieci , społeczność lokalna , rodzina
Wrocław
Niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli
Kobyłka
Usługi socjalne, pomoc społeczna
Dzieci, młodzież , niepełnosprawne dzieci
Michałowo
Usługi medyczne , usługi opiekuńcze , ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna
Chorzy , niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli
Białystok
Rehabilitacja, terapia , usługi medyczne , ochrona zdrowia
Chorzy , niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli
Staszów
Usługi socjalne, pomoc społeczna
Niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli
Zabrze
Ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna
Dzieci, młodzież , chorzy , niepełnosprawne dzieci
Władysławowo
Usługi socjalne, pomoc społeczna
Niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli
Toruń
Usługi socjalne, pomoc społeczna
Dzieci, młodzież , niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli
Białystok
Usługi socjalne, pomoc społeczna
Niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli
Katowice
Edukacja, wychowanie , edukacja dzieci i młodzieży
Niepełnosprawne dzieci
Kraków
Kultura, sztuka, tradycja , muzyka
Chorzy , niepełnosprawne dzieci
Warszawa-Mokotów
Usługi socjalne, pomoc społeczna
Niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli
Lublin
Usługi opiekuńcze , usługi socjalne, pomoc społeczna
Dzieci, młodzież , niepełnosprawne dzieci
Olsztyn
Usługi socjalne, pomoc społeczna
Niepełnosprawne dzieci
Dęblin
Usługi medyczne , usługi opiekuńcze , ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna
Chorzy , niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli
Błażowa
Rehabilitacja, terapia , ochrona zdrowia
Niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli
Kraków
Usługi socjalne, pomoc społeczna
Niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli
Zagórze
Rehabilitacja, terapia , pomoc psychologiczna , ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna
Dzieci, młodzież , niepełnosprawne dzieci
Chorzów
Kultura, sztuka, tradycja , muzyka , teatr , taniec , prawa człowieka, demokracja , architektura, urbanistyka , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli
Zamość
Profilaktyka uzależnień , porządek, bezpieczeństwo publiczne , kultura, sztuka, tradycja , muzyka , teatr , film , taniec , sztuki wizualne, wzornictwo , szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji , działalność na rzecz integracji europejskiej , prawa człowieka, demokracja , wsparcie dla organizacji pozarządowych , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , działalność międzynarodowa , zakładanie fundacji, stowarzyszenia , sprawy formalne związane z działalnością organizacji, np. konsultowanie statutów, formularzy krs i dokumentów , księgowość, zarządzanie finansami , dostarczanie informacji o źródłach finansowania , pomoc w samozatrudnieniu , doradztwo zawodowe , integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa , ochrona zdrowia , ratownictwo, bezpieczeństwo , literatura, czasopisma , animacja społeczno-kulturalna , edukacja kulturalna , prawa dziecka , równouprawnienie kobiet i mężczyzn , zrzeszanie organizacji pozarządowych (np. lokalnych, regionalnych, branżowych) , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja , pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
Dzieci, młodzież , niepełnosprawne dzieci , bezrobotni , społeczność lokalna , organizacje pozarządowe , rodzina
Gdańsk
Ochrona zdrowia
Dzieci, młodzież , niepełnosprawne dzieci
Szczecin
Rehabilitacja, terapia , ochrona zdrowia
Dzieci, młodzież , niepełnosprawne dzieci
Zduńska Wola
Prawa człowieka, demokracja , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa , prawa dziecka , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli , bezrobotni , społeczność lokalna , rodzina
Kęty
Niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli , skrajnie ubodzy
Międzybórz
Usługi socjalne, pomoc społeczna
Niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli , rodziny chorych, niepełnosprawnych
Zabrze
Ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna
Dzieci, młodzież , niepełnosprawne dzieci
Mikołów
Edukacja, wychowanie
Niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli
Zielona Góra
Rynek pracy, aktywizacja zawodowa , integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
Niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli
Nadolice Wielkie
Prawa człowieka, demokracja , usługi socjalne, pomoc społeczna
Dzieci, młodzież , niepełnosprawne dzieci
Płock
Działalność na rzecz integracji europejskiej , działalność międzynarodowa
Dzieci, młodzież , niepełnosprawne dzieci
Warszawa-Praga-Południe
Niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli
Warszawa-Ursynów
Rehabilitacja, terapia , ochrona zdrowia
Niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli
Częstochowa
Usługi medyczne , usługi opiekuńcze , ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna
Dzieci, młodzież , chorzy , niepełnosprawne dzieci
Mrągowo
Usługi socjalne, pomoc społeczna
Niepełnosprawne dzieci
Sulejówek
Rehabilitacja, terapia , edukacja, wychowanie , ochrona zdrowia , edukacja dzieci i młodzieży
Niepełnosprawne dzieci
Piastów
Dzieci, młodzież , niepełnosprawne dzieci
Królikowice
Usługi socjalne, pomoc społeczna
Niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli
Stobno
Profilaktyka uzależnień , rehabilitacja, terapia , ochrona zdrowia
Dzieci, młodzież , niepełnosprawne dzieci , alkoholicy i ich bliscy , narkomani i ich bliscy
Skarżysko-Kamienna
Usługi socjalne, pomoc społeczna
Dzieci, młodzież , niepełnosprawne dzieci
Supraśl
Ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna
Dzieci, młodzież , niepełnosprawne dzieci
Poznań
Rehabilitacja, terapia , ochrona zdrowia
Dzieci, młodzież , niepełnosprawne dzieci
Warszawa-Mokotów
Dzieci, młodzież , niepełnosprawne dzieci
Toruń
Usługi socjalne, pomoc społeczna
Niepełnosprawne dzieci , rodzina
Kraków
Usługi socjalne, pomoc społeczna
Dzieci, młodzież , niepełnosprawne dzieci
Wargawka Stara
Usługi socjalne, pomoc społeczna
Dzieci, młodzież , niepełnosprawne dzieci
Poznań
Ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna
Niepełnosprawne dzieci
Zarańsko
Rehabilitacja, terapia , ochrona zdrowia
Niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli
Knurów
Kultura, sztuka, tradycja , muzyka , teatr , taniec , prawa człowieka, demokracja , animacja społeczno-kulturalna , edukacja kulturalna , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Dzieci, młodzież , niepełnosprawne dzieci
Bielsko-Biała
Dzieci, młodzież , niepełnosprawne dzieci
Gdańsk
Usługi medyczne , ochrona zdrowia
Chorzy , niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli , rodziny chorych, niepełnosprawnych , osoby starsze, kombatanci
Tomaszów Mazowiecki
Rehabilitacja, terapia , usługi medyczne , ochrona zdrowia
Chorzy , niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli
W likwidacji
Wola Filipowska
Rehabilitacja, terapia , ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna
Niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli
Lubowidz
Usługi socjalne, pomoc społeczna
Dzieci, młodzież , niepełnosprawne dzieci , skrajnie ubodzy , rodzina
W likwidacji
Gdańsk
Usługi socjalne, pomoc społeczna
Dzieci, młodzież , chorzy , niepełnosprawne dzieci
W likwidacji
Gdańsk
Usługi socjalne, pomoc społeczna
Dzieci, młodzież , niepełnosprawne dzieci
Jasienica
Dzieci, młodzież , niepełnosprawne dzieci
Zakończyła działalność
Warszawa-Praga-Południe
Usługi socjalne, pomoc społeczna
Dzieci, młodzież , chorzy , niepełnosprawne dzieci
W likwidacji
Wrocław
Pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych , ratownictwo, bezpieczeństwo
Dzieci, młodzież , niepełnosprawne dzieci , ofiary przemocy, przestępstw, osoby w kryzysie
Nowe Pieścirogi
Usługi socjalne, pomoc społeczna
Niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli
Gdańsk
Usługi socjalne, pomoc społeczna
Dzieci, młodzież , chorzy , niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli
Lipienica
Usługi socjalne, pomoc społeczna
Niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli
Pelplin
Profilaktyka uzależnień , działalność na rzecz integracji europejskiej , prawa człowieka, demokracja , działalność międzynarodowa , ochrona zdrowia , prawa dziecka , równouprawnienie kobiet i mężczyzn , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Dzieci, młodzież , niepełnosprawne dzieci , społeczność lokalna , rodzina
Rudnik nad Sanem
Schronienie, nocleg , usługi socjalne, pomoc społeczna
Dzieci, młodzież , niepełnosprawne dzieci
Warszawa-Wawer
Profilaktyka uzależnień , kultura, sztuka, tradycja , film , ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa , działalność na rzecz integracji europejskiej , promocja rzeczypospolitej polskiej za granicą , pomoc polonii i polakom za granicą , działalność międzynarodowa , ochrona zdrowia , animacja społeczno-kulturalna
Dzieci, młodzież , niepełnosprawne dzieci , rodzina
Bydgoszcz
Dzieci, młodzież , niepełnosprawne dzieci
Warszawa-Bielany
Niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli , ofiary przemocy, przestępstw, osoby w kryzysie
Toruń
Profilaktyka uzależnień , ochrona zdrowia
Dzieci, młodzież , niepełnosprawne dzieci
Opole
Usługi medyczne , pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych , ochrona zdrowia , ratownictwo, bezpieczeństwo
Dzieci, młodzież , chorzy , niepełnosprawne dzieci
Łódź
Usługi socjalne, pomoc społeczna
Dzieci, młodzież , niepełnosprawne dzieci
Opole
Rehabilitacja, terapia , usługi medyczne , ochrona zdrowia
Dzieci, młodzież , chorzy , niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli
Brodnica
Rehabilitacja, terapia , usługi medyczne , ochrona zdrowia
Chorzy , niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli
Wieliczka
Usługi socjalne, pomoc społeczna
Niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli
Warszawa-Bemowo
Profilaktyka uzależnień , kultura, sztuka, tradycja , działalność na rzecz integracji europejskiej , pomoc polonii i polakom za granicą , wsparcie dla organizacji pozarządowych , działalność międzynarodowa , ochrona zdrowia , animacja społeczno-kulturalna , edukacja kulturalna , aktywizacja lokalna , współpraca z administracją
Dzieci, młodzież , niepełnosprawne dzieci , organizacje pozarządowe , rodzina
Busko-Zdrój
Usługi socjalne, pomoc społeczna
Dzieci, młodzież , niepełnosprawne dzieci
Warszawa-Mokotów
Prawa człowieka, demokracja , prawa dziecka
Dzieci, młodzież , niepełnosprawne dzieci , rodzina
Brzozów
Usługi socjalne, pomoc społeczna
Dzieci, młodzież , niepełnosprawne dzieci
Warszawa-Wola
Usługi socjalne, pomoc społeczna
Niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli
Katowice
Niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli
Legnica
Rehabilitacja, terapia , edukacja, wychowanie , ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna , edukacja dzieci i młodzieży
Niepełnosprawne dzieci
Zielona Góra
Edukacja, wychowanie , edukacja dzieci i młodzieży
Dzieci, młodzież , niepełnosprawne dzieci
Warszawa-Wilanów
Dzieci, młodzież , niepełnosprawne dzieci
Kraków
Niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli
Nowy Dwór Mazowiecki
Profilaktyka uzależnień , ochrona zdrowia
Dzieci, młodzież , chorzy , niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli
Warszawa-Targówek
Prawa człowieka, demokracja , prawa dziecka
Chorzy , niepełnosprawne dzieci , rodzina
Strzelin
Usługi socjalne, pomoc społeczna
Dzieci, młodzież , chorzy , niepełnosprawne dzieci
Tychy
Kultura, sztuka, tradycja
Dzieci, młodzież , niepełnosprawne dzieci
Rybnik
Usługi socjalne, pomoc społeczna
Dzieci, młodzież , niepełnosprawne dzieci
Przęsławice
Edukacja, wychowanie , edukacja dzieci i młodzieży
Dzieci, młodzież , niepełnosprawne dzieci
Głogów
Profilaktyka uzależnień , edukacja, wychowanie , promocja rzeczypospolitej polskiej za granicą , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , działalność międzynarodowa , integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa , ochrona zdrowia , edukacja dzieci i młodzieży
Dzieci, młodzież , niepełnosprawne dzieci , bezrobotni , społeczność lokalna
Tychy
Dzieci, młodzież , niepełnosprawne dzieci
Przodkowo
Edukacja, wychowanie
Dzieci, młodzież , niepełnosprawne dzieci
Bielsko-Biała
Dzieci, młodzież , niepełnosprawne dzieci
Wrocław
Sport, turystyka, rekreacja, hobby , turystyka, krajoznawstwo
Dzieci, młodzież , niepełnosprawne dzieci , osoby starsze, kombatanci
Warszawa-Wola
Usługi socjalne, pomoc społeczna
Niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli
Zdziechowice Pierwsze
Promocja zdrowia, edukacja zdrowotna , profilaktyka uzależnień , ochrona zdrowia
Dzieci, młodzież , chorzy , niepełnosprawne dzieci , alkoholicy i ich bliscy , narkomani i ich bliscy , skrajnie ubodzy
Koszalin
Usługi socjalne, pomoc społeczna
Dzieci, młodzież , niepełnosprawne dzieci
Olsztyn
Dzieci, młodzież , niepełnosprawne dzieci
Wejherowo
Usługi socjalne, pomoc społeczna
Dzieci, młodzież , niepełnosprawne dzieci
Gorzów Wielkopolski
Ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna
Niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli
Białystok
Usługi socjalne, pomoc społeczna
Niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli , rodziny chorych, niepełnosprawnych
Opole
Profilaktyka uzależnień , działalność na rzecz integracji europejskiej , promocja rzeczypospolitej polskiej za granicą , pomoc polonii i polakom za granicą , działalność międzynarodowa , ochrona zdrowia
Dzieci, młodzież , niepełnosprawne dzieci , społeczność lokalna
Warszawa-Ursynów
Rehabilitacja, terapia , usługi medyczne , ochrona zdrowia
Dzieci, młodzież , chorzy , niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli
Białystok
Usługi socjalne, pomoc społeczna
Dzieci, młodzież , niepełnosprawne dzieci
Elbląg
Rehabilitacja, terapia , usługi medyczne , ochrona zdrowia
Dzieci, młodzież , chorzy , niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli
Szczecin
Rehabilitacja, terapia , usługi medyczne , działalność na rzecz integracji europejskiej , prawa człowieka, demokracja , działalność międzynarodowa , ochrona zdrowia , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Chorzy , niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli , rodziny chorych, niepełnosprawnych , osoby starsze, kombatanci
Oświęcim
Usługi medyczne , ochrona zdrowia
Chorzy , niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli , rodziny chorych, niepełnosprawnych , osoby starsze, kombatanci
Przywidz
Usługi medyczne , ochrona zdrowia
Chorzy , niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli , rodziny chorych, niepełnosprawnych , osoby starsze, kombatanci
Wodzisław Śląski
Ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna
Dzieci, młodzież , niepełnosprawne dzieci , rodziny chorych, niepełnosprawnych
Warszawa-Śródmieście
Usługi socjalne, pomoc społeczna
Dzieci, młodzież , chorzy , niepełnosprawne dzieci
Warszawa-Rembertów
Pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych , ratownictwo, bezpieczeństwo
Dzieci, młodzież , niepełnosprawne dzieci
Wrocław
Rehabilitacja, terapia , ochrona zdrowia
Niepełnosprawne dzieci
Łódź
Usługi socjalne, pomoc społeczna
Niepełnosprawne dzieci
Łódź
Kultura, sztuka, tradycja , wsparcie finansowe organizacji, w tym pożyczki , wsparcie dla organizacji pozarządowych , animacja społeczno-kulturalna , edukacja kulturalna , status pożytku publicznego - przywileje, obowiązki
Dzieci, młodzież , niepełnosprawne dzieci , organizacje pozarządowe
W likwidacji
Gdańsk
Ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna
Niepełnosprawne dzieci
Rogoziniec
Usługi socjalne, pomoc społeczna
Dzieci, młodzież , niepełnosprawne dzieci
Warszawa-Śródmieście
Usługi socjalne, pomoc społeczna
Dzieci, młodzież , niepełnosprawne dzieci
Nowe Siodło
Usługi socjalne, pomoc społeczna
Dzieci, młodzież , niepełnosprawne dzieci
Wrocław
Prawa człowieka, demokracja , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Dzieci, młodzież , niepełnosprawne dzieci
Kraków
Kultura, sztuka, tradycja , promocja rzeczypospolitej polskiej za granicą , działalność międzynarodowa
Dzieci, młodzież , niepełnosprawne dzieci
Janówka
Rehabilitacja, terapia , ochrona zdrowia
Niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli
Mysłowice
Pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych , ratownictwo, bezpieczeństwo
Dzieci, młodzież , niepełnosprawne dzieci , osoby starsze, kombatanci
Gdańsk
Usługi socjalne, pomoc społeczna
Chorzy , niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli , rodzina
Warszawa-Praga-Południe
Edukacja, wychowanie , edukacja dzieci i młodzieży
Dzieci, młodzież , niepełnosprawne dzieci
Grabie
Usługi socjalne, pomoc społeczna
Dzieci, młodzież , niepełnosprawne dzieci
Warszawa-Bielany
Rehabilitacja, terapia , usługi medyczne , ochrona zdrowia
Chorzy , niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli
Bojano
Usługi socjalne, pomoc społeczna
Dzieci, młodzież , niepełnosprawne dzieci
Bielsko-Biała
Usługi socjalne, pomoc społeczna
Dzieci, młodzież , niepełnosprawne dzieci
Tychy
Ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna
Dzieci, młodzież , chorzy , niepełnosprawne dzieci
Gdańsk
Chorzy , niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli
Pruszków
Niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli
Szczecin
Usługi socjalne, pomoc społeczna
Dzieci, młodzież , niepełnosprawne dzieci
Skierniewice
Dzieci, młodzież , niepełnosprawne dzieci
Kraków
Usługi socjalne, pomoc społeczna
Dzieci, młodzież , niepełnosprawne dzieci
Żarów
Edukacja, wychowanie
Dzieci, młodzież , niepełnosprawne dzieci
Marki
Kultura, sztuka, tradycja , ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa , szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji , prawa człowieka, demokracja , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa , animacja społeczno-kulturalna , edukacja kulturalna , prawa dziecka , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Niepełnosprawne dzieci , bezrobotni , społeczność lokalna , rodzina
Warszawa-Śródmieście
Usługi socjalne, pomoc społeczna
Dzieci, młodzież , niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli , osoby starsze, kombatanci
Gdynia
Ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna
Dzieci, młodzież , chorzy , niepełnosprawne dzieci
Częstochowa
Usługi socjalne, pomoc społeczna
Dzieci, młodzież , niepełnosprawne dzieci
Gdynia
Ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna
Dzieci, młodzież , chorzy , niepełnosprawne dzieci