Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Spis organizacji

128 000 profili stowarzyszeń i fundacji
10 000 profili urzędów i instytucji
195 000 odsłon w miesiącu

Wyniki wyszukiwania (500) Wyniki (500)

Słupsk
Sport, turystyka, rekreacja, hobby , kultura, sztuka, tradycja , edukacja, wychowanie , ekologia , prawa człowieka, demokracja , wsparcie dla organizacji pozarządowych , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , działalność międzynarodowa , nauka, technika , sprawy zawodowe, pracownicze, branżowe , religia , inne , ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna , ratownictwo, bezpieczeństwo , rozwój lokalny
Dzieci, młodzież , samotne matki (ojcowie) , chorzy , niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli , rodziny chorych, niepełnosprawnych , alkoholicy i ich bliscy , narkomani i ich bliscy , ofiary przemocy, przestępstw, osoby w kryzysie , bezrobotni , bezdomni , skrajnie ubodzy , uchodźcy , osoby starsze, kombatanci , więźniowie, byli więźniowie , społeczność lokalna , organizacje pozarządowe , instytucje , rodzina , kobiety , wszyscy / nieokreśleni , inni
Warszawa-Ursus
Prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań , stypendia , promocja zdrowia, edukacja zdrowotna , pomoc finansowa , pomoc rzeczowa: odzież, żywność, wyposażenie , pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych , kultura, sztuka, tradycja , edukacja, wychowanie , muzyka , teatr , film , pomoc humanitarna, rozwojowa , ekologia , prawa człowieka, demokracja , działalność międzynarodowa , religia , ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna , ratownictwo, bezpieczeństwo , organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów , edukacja dzieci i młodzieży , edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne , prawa dziecka , działalność wychowawcza i formacyjna dzieci i młodzieży , edukacja ekologiczna , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Dzieci, młodzież , samotne matki (ojcowie) , chorzy , niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli , rodziny chorych, niepełnosprawnych , alkoholicy i ich bliscy , narkomani i ich bliscy , ofiary przemocy, przestępstw, osoby w kryzysie , bezrobotni , bezdomni , skrajnie ubodzy , uchodźcy , osoby starsze, kombatanci , więźniowie, byli więźniowie , społeczność lokalna , organizacje pozarządowe , instytucje , rodzina , kobiety
Karpacz
Animowanie działań wspólnot lokalnych , sport, turystyka, rekreacja, hobby , kultura, sztuka, tradycja , edukacja, wychowanie , turystyka, krajoznawstwo , muzyka , teatr , film , taniec , sztuki wizualne, wzornictwo , ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa , prawa człowieka, demokracja , wsparcie dla organizacji pozarządowych , religia , zakładanie fundacji, stowarzyszenia , sprawy formalne związane z działalnością organizacji, np. konsultowanie statutów, formularzy krs i dokumentów , porady prawne, pomoc prawna , księgowość, zarządzanie finansami , dostarczanie informacji o źródłach finansowania , dostarczanie informacji o prowadzeniu działalności zarobkowej (odpłatnej, gospodarczej) , ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna , ratownictwo, bezpieczeństwo , literatura, czasopisma , architektura, urbanistyka , animacja społeczno-kulturalna , edukacja kulturalna , organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów , prawa dziecka , równouprawnienie kobiet i mężczyzn , prawa konsumentów , rozwój lokalny , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Chorzy , niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli , rodziny chorych, niepełnosprawnych , ofiary przemocy, przestępstw, osoby w kryzysie , organizacje pozarządowe , inni
Warszawa-Śródmieście
Prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań , sport, turystyka, rekreacja, hobby , kultura, sztuka, tradycja , edukacja, wychowanie , sport amatorski, rekreacyjny , turystyka, krajoznawstwo , rekreacja, wypoczynek , muzyka , teatr , film , taniec , sztuki wizualne, wzornictwo , wsparcie finansowe organizacji, w tym pożyczki , wsparcie dla organizacji pozarządowych , religia , literatura, czasopisma , animacja społeczno-kulturalna , organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów , edukacja dzieci i młodzieży , wsparcie specjalistyczne , działalność wychowawcza i formacyjna dzieci i młodzieży , pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków , planowanie strategiczne i operacyjne , budowanie zespołu i zarządzanie nim , pr i promocja organizacji
Dzieci, młodzież
Bydgoszcz
Pomoc psychologiczna , poradnictwo specjalistyczne , edukacja, wychowanie , religia , inne , usługi socjalne, pomoc społeczna , edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne
Bezdomni , więźniowie, byli więźniowie , społeczność lokalna
Warszawa-Wilanów
Kultura, sztuka, tradycja , religia , usługi socjalne, pomoc społeczna
Warszawa-Praga-Południe
Animowanie działań wspólnot lokalnych , kultura, sztuka, tradycja , działalność na rzecz integracji europejskiej , partnerstwa międzynarodowe, wymiana doświadczeń , wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności , prawa człowieka, demokracja , działalność międzynarodowa , nauka, technika , religia , inne , działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych , animacja społeczno-kulturalna , organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów , równouprawnienie kobiet i mężczyzn , rozwój lokalny , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Chorzy , niepełnosprawni dorośli , ofiary przemocy, przestępstw, osoby w kryzysie , bezdomni , skrajnie ubodzy , uchodźcy , osoby starsze, kombatanci , więźniowie, byli więźniowie , społeczność lokalna , instytucje , kobiety
Oleśnica
Promocja zdrowia, edukacja zdrowotna , profilaktyka uzależnień , rehabilitacja, terapia , pomoc psychologiczna , usługi opiekuńcze , kultura, sztuka, tradycja , religia , ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna , literatura, czasopisma , animacja społeczno-kulturalna
Chorzy , niepełnosprawni dorośli , rodziny chorych, niepełnosprawnych , alkoholicy i ich bliscy , bezdomni , osoby starsze, kombatanci , społeczność lokalna , organizacje pozarządowe , instytucje , rodzina
Wrocław
Prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań , edukacja, wychowanie , pomoc humanitarna, rozwojowa , prawa człowieka, demokracja , działalność międzynarodowa , religia , edukacja dzieci i młodzieży , edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne , prawa dziecka , działalność wychowawcza i formacyjna dzieci i młodzieży , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Dzieci, młodzież , niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli , skrajnie ubodzy
Lublin
Prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań , sport, turystyka, rekreacja, hobby , edukacja, wychowanie , rekreacja, wypoczynek , hobby , religia , edukacja dzieci i młodzieży
Dzieci, młodzież , samotne matki (ojcowie) , bezdomni , skrajnie ubodzy , rodzina , kobiety
Wrocław
Prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań , profilaktyka uzależnień , rehabilitacja, terapia , pomoc finansowa , poradnictwo specjalistyczne , kultura, sztuka, tradycja , edukacja, wychowanie , film , religia , ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna , edukacja kulturalna
Dzieci, młodzież , chorzy , rodziny chorych, niepełnosprawnych , alkoholicy i ich bliscy , narkomani i ich bliscy , bezdomni , skrajnie ubodzy , rodzina , wszyscy / nieokreśleni
Tarnowskie Góry
Promocja regionu , sport, turystyka, rekreacja, hobby , kultura, sztuka, tradycja , sport amatorski, rekreacyjny , rekreacja, wypoczynek , muzyka , ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa , religia , rozwój lokalny
Dzieci, młodzież , społeczność lokalna , rodzina , wszyscy / nieokreśleni
Wałdowo
Prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań , pomoc rzeczowa: odzież, żywność, wyposażenie , edukacja, wychowanie , religia , usługi socjalne, pomoc społeczna , edukacja dzieci i młodzieży , edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne , działalność wychowawcza i formacyjna dzieci i młodzieży
Dzieci, młodzież , samotne matki (ojcowie) , chorzy , niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli , rodziny chorych, niepełnosprawnych , alkoholicy i ich bliscy , narkomani i ich bliscy , ofiary przemocy, przestępstw, osoby w kryzysie , bezrobotni , bezdomni , skrajnie ubodzy , osoby starsze, kombatanci , społeczność lokalna , rodzina , kobiety
Radzionków
Wsparcie dla organizacji pozarządowych , religia , nowe technologie (np. jak stworzyć stronę www, jak korzystać z internetu, jaki komputer, oprogramowanie kupić)
Dzieci, młodzież , społeczność lokalna , organizacje pozarządowe , rodzina
Wrocław
Prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań , profilaktyka uzależnień , animowanie działań wspólnot lokalnych , promocja regionu , kultura, sztuka, tradycja , edukacja, wychowanie , działalność na rzecz integracji europejskiej , prawa człowieka, demokracja , działalność międzynarodowa , religia , działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych , ochrona zdrowia , animacja społeczno-kulturalna , edukacja kulturalna , organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów , edukacja dzieci i młodzieży , edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne , równouprawnienie kobiet i mężczyzn , rozwój lokalny , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Dzieci, młodzież , samotne matki (ojcowie) , chorzy , niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli , rodziny chorych, niepełnosprawnych , alkoholicy i ich bliscy , narkomani i ich bliscy , ofiary przemocy, przestępstw, osoby w kryzysie , bezrobotni , bezdomni , skrajnie ubodzy , uchodźcy , osoby starsze, kombatanci , więźniowie, byli więźniowie , społeczność lokalna , organizacje pozarządowe , instytucje , rodzina , kobiety , wszyscy / nieokreśleni
Zakończyła działalność
Święta Lipka
Religia
Zakończyła działalność
Łódź
Religia
Zakończyła działalność
Kalisz
Religia
Rodzina
Zakończyła działalność
Lublin
Religia
Zakończyła działalność
Różanki
Kultura, sztuka, tradycja , ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa , religia
Zakończyła działalność
Gliwice
Profilaktyka uzależnień , działalność na rzecz integracji europejskiej , prawa człowieka, demokracja , działalność międzynarodowa , religia , ochrona zdrowia , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Społeczność lokalna , rodzina
Zakończyła działalność
Sępólno Krajeńskie
Religia
Zgierz
Kultura, sztuka, tradycja , muzyka , religia
Kraków
Kultura, sztuka, tradycja , edukacja, wychowanie , religia , literatura, czasopisma , animacja społeczno-kulturalna , edukacja kulturalna , organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów , edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne
Społeczność lokalna
Twoje miasto
Ekologia , religia , edukacja ekologiczna
Pszczyna
Prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań , promocja zdrowia, edukacja zdrowotna , pomoc finansowa , pomoc rzeczowa: odzież, żywność, wyposażenie , pomoc psychologiczna , usługi opiekuńcze , schronienie, nocleg , animowanie działań wspólnot lokalnych , sport, turystyka, rekreacja, hobby , kultura, sztuka, tradycja , edukacja, wychowanie , rekreacja, wypoczynek , muzyka , prawa człowieka, demokracja , wsparcie dla organizacji pozarządowych , religia , ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna , literatura, czasopisma , animacja społeczno-kulturalna , edukacja kulturalna , organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów , edukacja dzieci i młodzieży , edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne , działalność wychowawcza i formacyjna dzieci i młodzieży , aktywizacja lokalna , rozwój lokalny
Dzieci, młodzież , samotne matki (ojcowie) , chorzy , niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli , rodziny chorych, niepełnosprawnych , alkoholicy i ich bliscy , narkomani i ich bliscy , ofiary przemocy, przestępstw, osoby w kryzysie , bezrobotni , bezdomni , skrajnie ubodzy , uchodźcy , osoby starsze, kombatanci , więźniowie, byli więźniowie , społeczność lokalna , organizacje pozarządowe , rodzina , kobiety
Kraków
Stypendia , sport, turystyka, rekreacja, hobby , kultura, sztuka, tradycja , edukacja, wychowanie , prawa człowieka, demokracja , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , nauka, technika , religia , edukacja dzieci i młodzieży , edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne , rozwój lokalny
Dzieci, młodzież , społeczność lokalna , instytucje , rodzina , inni
Gorzów Wielkopolski
Prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań , stypendia , promocja zdrowia, edukacja zdrowotna , profilaktyka uzależnień , animowanie działań wspólnot lokalnych , sport, turystyka, rekreacja, hobby , kultura, sztuka, tradycja , edukacja, wychowanie , sport amatorski, rekreacyjny , turystyka, krajoznawstwo , rekreacja, wypoczynek , teatr , ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa , ekologia , prawa człowieka, demokracja , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , nauka, technika , religia , miasto, ruchy miejskie , ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna , ratownictwo, bezpieczeństwo , literatura, czasopisma , animacja społeczno-kulturalna , organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów , edukacja dzieci i młodzieży , prawa dziecka , rozwój lokalny
Warszawa-Wola
Prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań , stypendia , edukacja, wychowanie , religia , działalność wychowawcza i formacyjna dzieci i młodzieży
Dzieci, młodzież
Głomsk
Prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań , promocja zdrowia, edukacja zdrowotna , profilaktyka uzależnień , rehabilitacja, terapia , pomoc rzeczowa: odzież, żywność, wyposażenie , pomoc psychologiczna , poradnictwo specjalistyczne , usługi opiekuńcze , schronienie, nocleg , porządek, bezpieczeństwo publiczne , animowanie działań wspólnot lokalnych , promocja regionu , edukacja, wychowanie , prawa człowieka, demokracja , religia , ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna , ratownictwo, bezpieczeństwo , edukacja dzieci i młodzieży , prawa dziecka , równouprawnienie kobiet i mężczyzn , działalność wychowawcza i formacyjna dzieci i młodzieży , rozwój lokalny
Bezdomni , skrajnie ubodzy
Gliwice
Profilaktyka uzależnień , pomoc rzeczowa: odzież, żywność, wyposażenie , poradnictwo specjalistyczne , schronienie, nocleg , szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji , prawa człowieka, demokracja , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , religia , doradztwo zawodowe , integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa , ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Bezrobotni , bezdomni , skrajnie ubodzy , więźniowie, byli więźniowie , społeczność lokalna
Warszawa-Wola
Edukacja, wychowanie , religia
Kraków
Religia , usługi socjalne, pomoc społeczna , rozwój lokalny
Społeczność lokalna , rodzina
Zakończyła działalność
Sosnowiec
Religia
Zakończyła działalność
Świdnica
Religia
Zakończyła działalność
Białystok
Religia
Zakończyła działalność
Sosnowiec
Religia
Zakończyła działalność
Łódź
Religia
Dzieci, młodzież
Zakończyła działalność
Toruń
Religia
Lubaczów
Kultura, sztuka, tradycja , ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa , partnerstwa międzynarodowe, wymiana doświadczeń , działalność międzynarodowa , religia
Dzieci, młodzież
Kwidzyn
Kultura, sztuka, tradycja , religia , organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów
Chorzów
Stypendia , rehabilitacja, terapia , pomoc finansowa , pomoc rzeczowa: odzież, żywność, wyposażenie , usługi opiekuńcze , schronienie, nocleg , edukacja, wychowanie , szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , sprawy zawodowe, pracownicze, branżowe , religia , integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa , ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna , edukacja dzieci i młodzieży , sprzęt rehabilitacyjny, ortopedyczny
Niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli , rodziny chorych, niepełnosprawnych
Warszawa-Targówek
Prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań , stypendia , sport, turystyka, rekreacja, hobby , kultura, sztuka, tradycja , edukacja, wychowanie , turystyka, krajoznawstwo , rekreacja, wypoczynek , hobby , muzyka , film , ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa , szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji , promocja rzeczypospolitej polskiej za granicą , partnerstwa międzynarodowe, wymiana doświadczeń , wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności , prawa człowieka, demokracja , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , działalność międzynarodowa , nauka, technika , sprawy zawodowe, pracownicze, branżowe , religia , pomoc w samozatrudnieniu , doradztwo zawodowe , integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa , literatura, czasopisma , animacja społeczno-kulturalna , edukacja kulturalna , organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów , działalność wychowawcza i formacyjna dzieci i młodzieży , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Dzieci, młodzież
Warszawa-Śródmieście
Edukacja, wychowanie , religia , edukacja dzieci i młodzieży , edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne
Szczecin
Kultura, sztuka, tradycja , edukacja, wychowanie , religia
Dzieci, młodzież
Zduńska Wola
Profilaktyka uzależnień , kultura, sztuka, tradycja , ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa , prawa człowieka, demokracja , religia , ochrona zdrowia , edukacja kulturalna , prawa dziecka , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Rodzina
W likwidacji
Staszów
Religia
W likwidacji
Warszawa-Śródmieście
Partnerstwa międzynarodowe, wymiana doświadczeń , działalność międzynarodowa , religia
Kalisz
Edukacja, wychowanie , religia
Dzieci, młodzież
Siemianowice Śląskie
Religia
Rzeszów
Religia
Siemianowice Śląskie
Religia
Brzesko
Szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji , działalność na rzecz integracji europejskiej , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , działalność międzynarodowa , religia , pośrednictwo pracy , doradztwo zawodowe
Bezrobotni
Częstochowa
Edukacja, wychowanie , religia , edukacja dzieci i młodzieży , edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne , działalność wychowawcza i formacyjna dzieci i młodzieży
Pomysk Wielki
Religia , ochrona zdrowia
Siedlce
Edukacja, wychowanie , religia , działalność wychowawcza i formacyjna dzieci i młodzieży
Dzieci, młodzież
Kielce
Edukacja, wychowanie , religia , działalność wychowawcza i formacyjna dzieci i młodzieży
Gliwice
Działalność na rzecz integracji europejskiej , działalność międzynarodowa , religia
Pisz
Profilaktyka uzależnień , pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych , kultura, sztuka, tradycja , muzyka , ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa , religia , ochrona zdrowia , ratownictwo, bezpieczeństwo , animacja społeczno-kulturalna
Osoby starsze, kombatanci
Przemyśl
Profilaktyka uzależnień , pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych , kultura, sztuka, tradycja , muzyka , teatr , prawa człowieka, demokracja , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , religia , integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa , ochrona zdrowia , ratownictwo, bezpieczeństwo , literatura, czasopisma , animacja społeczno-kulturalna , edukacja kulturalna , prawa dziecka , prawa konsumentów , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Bezrobotni , osoby starsze, kombatanci , społeczność lokalna , rodzina
Warszawa-Śródmieście
Kultura, sztuka, tradycja , muzyka , działalność na rzecz integracji europejskiej , prawa człowieka, demokracja , działalność międzynarodowa , religia , literatura, czasopisma , animacja społeczno-kulturalna , prawa dziecka , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Osoby starsze, kombatanci , społeczność lokalna , rodzina
Bielsko-Biała
Religia
Zabrze
Rynek pracy, aktywizacja zawodowa , religia , integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
Niepełnosprawni dorośli , bezrobotni
Elbląg
Kultura, sztuka, tradycja , ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa , religia
Działy Czarnowskie
Religia
Nysa
Edukacja, wychowanie , religia
Katowice
Kultura, sztuka, tradycja , religia
Łódź
Edukacja, wychowanie , religia , działalność wychowawcza i formacyjna dzieci i młodzieży
Piasek
Religia , usługi socjalne, pomoc społeczna
Warszawa-Praga-Południe
Działalność międzynarodowa , religia
Warszawa-Wola
Religia
Warszawa-Śródmieście
Religia
Poznań
Religia , ochrona zdrowia
Jarosław
Profilaktyka uzależnień , pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych , porządek, bezpieczeństwo publiczne , działalność na rzecz integracji europejskiej , prawa człowieka, demokracja , działalność międzynarodowa , religia , ochrona zdrowia , ratownictwo, bezpieczeństwo , prawa dziecka , równouprawnienie kobiet i mężczyzn , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Osoby starsze, kombatanci , społeczność lokalna
Krzyżowa Dolina
Kultura, sztuka, tradycja , ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa , religia
Środa Śląska
Edukacja, wychowanie , religia , działalność wychowawcza i formacyjna dzieci i młodzieży
Dzieci, młodzież
Warszawa-Ursynów
Religia
Dzieci, młodzież
Zielona Góra
Religia
W likwidacji
Nielubia
Religia
Zakończyła działalność
Gdynia
Religia
Kraków
Religia
Lanckorona
Religia
Lublin
Kultura, sztuka, tradycja , religia
Bydgoszcz
Kultura, sztuka, tradycja , religia
Koszalin
Religia
Warszawa-Ursynów
Religia
Olsztyn
Edukacja, wychowanie , religia , działalność wychowawcza i formacyjna dzieci i młodzieży
Społeczność lokalna
Warszawa-Ochota
Profilaktyka uzależnień , działalność na rzecz integracji europejskiej , promocja rzeczypospolitej polskiej za granicą , pomoc polonii i polakom za granicą , prawa człowieka, demokracja , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , działalność międzynarodowa , religia , doradztwo zawodowe , integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa , ochrona zdrowia , prawa dziecka , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Bezrobotni , osoby starsze, kombatanci , społeczność lokalna , rodzina
Bielsk Podlaski
Religia
Poznań
Religia
Białystok
Profilaktyka uzależnień , kultura, sztuka, tradycja , ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa , prawa człowieka, demokracja , wsparcie dla organizacji pozarządowych , religia , ochrona zdrowia , animacja społeczno-kulturalna , edukacja kulturalna , prawa dziecka , współpraca z innymi (partnerstwa), w tym z mediami, biznesem , aktywizacja lokalna , współpraca z administracją , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Społeczność lokalna , organizacje pozarządowe , rodzina
Żabia Wola
Profilaktyka uzależnień , kultura, sztuka, tradycja , sztuki wizualne, wzornictwo , prawa człowieka, demokracja , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , religia , integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa , ochrona zdrowia , animacja społeczno-kulturalna , edukacja kulturalna , prawa dziecka
Bezrobotni , społeczność lokalna , rodzina
Warszawa-Praga-Północ
Kultura, sztuka, tradycja , ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa , religia
Borowy Młyn
Profilaktyka uzależnień , schronienie, nocleg , pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych , porządek, bezpieczeństwo publiczne , prawa człowieka, demokracja , religia , ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna , ratownictwo, bezpieczeństwo , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Społeczność lokalna
Płock
Kultura, sztuka, tradycja , ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa , religia , edukacja kulturalna
Łódź
Sport, turystyka, rekreacja, hobby , turystyka, krajoznawstwo , religia
Zielona Góra
Kultura, sztuka, tradycja , ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa , religia , literatura, czasopisma
Żyrardów
Profilaktyka uzależnień , edukacja, wychowanie , prawa człowieka, demokracja , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , religia , integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa , ochrona zdrowia , prawa dziecka , działalność wychowawcza i formacyjna dzieci i młodzieży
Bezrobotni , społeczność lokalna , rodzina
Niemce
Edukacja, wychowanie , działalność na rzecz integracji europejskiej , działalność międzynarodowa , religia , działalność wychowawcza i formacyjna dzieci i młodzieży
Dzieci, młodzież
Białystok
Pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych , porządek, bezpieczeństwo publiczne , kultura, sztuka, tradycja , muzyka , ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa , działalność na rzecz integracji europejskiej , prawa człowieka, demokracja , działalność międzynarodowa , religia , ratownictwo, bezpieczeństwo , literatura, czasopisma , animacja społeczno-kulturalna , edukacja kulturalna , prawa dziecka
Osoby starsze, kombatanci , społeczność lokalna , rodzina
Warszawa-Praga-Północ
Kultura, sztuka, tradycja , edukacja, wychowanie , muzyka , teatr , religia , działalność wychowawcza i formacyjna dzieci i młodzieży
Zakończyła działalność
Lubrza
Edukacja, wychowanie , religia , działalność wychowawcza i formacyjna dzieci i młodzieży
Warszawa-Targówek
Religia
Woźniaków
Edukacja, wychowanie , religia , działalność wychowawcza i formacyjna dzieci i młodzieży
Maków Podhalański
Pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych , religia , ratownictwo, bezpieczeństwo
Tolkmicko
Edukacja, wychowanie , religia , działalność wychowawcza i formacyjna dzieci i młodzieży
Warszawa-Wola
Działalność na rzecz integracji europejskiej , działalność międzynarodowa , religia
Szklarska Poręba
Porządek, bezpieczeństwo publiczne , religia , ratownictwo, bezpieczeństwo
Ofiary przemocy, przestępstw, osoby w kryzysie
Wetlina
Kultura, sztuka, tradycja , religia , działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych , rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Warszawa-Śródmieście
Religia
Warszawa-Śródmieście
Edukacja, wychowanie , szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , religia , edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne
Osoby starsze, kombatanci
Nowe Miasto Lubawskie
Religia , rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Toruń
Edukacja, wychowanie , religia , działalność wychowawcza i formacyjna dzieci i młodzieży
Płock
Edukacja, wychowanie , religia , działalność wychowawcza i formacyjna dzieci i młodzieży
Łódź
Edukacja, wychowanie , religia , działalność wychowawcza i formacyjna dzieci i młodzieży
Łódź
Kultura, sztuka, tradycja , religia
Wrocław
Religia
Warszawa-Żoliborz
Kultura, sztuka, tradycja , religia
Warszawa-Wola
Działalność na rzecz integracji europejskiej , działalność międzynarodowa , religia
Bolesławiec
Edukacja, wychowanie , religia
Warszawa-Śródmieście
Profilaktyka uzależnień , pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych , kultura, sztuka, tradycja , edukacja, wychowanie , muzyka , film , taniec , sztuki wizualne, wzornictwo , działalność na rzecz integracji europejskiej , prawa człowieka, demokracja , działalność międzynarodowa , religia , ochrona zdrowia , ratownictwo, bezpieczeństwo , animacja społeczno-kulturalna , edukacja kulturalna , prawa dziecka , działalność wychowawcza i formacyjna dzieci i młodzieży
Dzieci, młodzież , osoby starsze, kombatanci , społeczność lokalna , rodzina
Cieszyn
Działalność międzynarodowa , religia
Koszalin
Kultura, sztuka, tradycja , ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa , religia
Mogilany
Religia
Warszawa-Ursynów
Religia
Warszawa-Wola
Kultura, sztuka, tradycja , religia
Wadowice
Działalność na rzecz integracji europejskiej , promocja rzeczypospolitej polskiej za granicą , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , działalność międzynarodowa , religia , integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
Bezrobotni
Warszawa-Praga-Południe
Religia
Warszawa-Bemowo
Religia
Rzeszów
Kultura, sztuka, tradycja , ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa , religia
Tarnów
Religia , usługi socjalne, pomoc społeczna
Lublin
Nauka, technika , religia
Ląd
Profilaktyka uzależnień , kultura, sztuka, tradycja , edukacja, wychowanie , muzyka , prawa człowieka, demokracja , religia , ochrona zdrowia , prawa dziecka , działalność wychowawcza i formacyjna dzieci i młodzieży
Rodzina
Warszawa-Śródmieście
Religia
Dzieci, młodzież , samotne matki (ojcowie) , kobiety
Warszawa-Śródmieście
Religia
Dzieci, młodzież
Warszawa-Śródmieście
Religia
Dzieci, młodzież
Kolonowskie
Działalność na rzecz integracji europejskiej , działalność międzynarodowa , religia
Aleksandrów Łódzki
Kultura, sztuka, tradycja , religia
Laszczki
Religia , działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych , rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Warszawa-Śródmieście
Religia
Łódź
Pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych , kultura, sztuka, tradycja , prawa człowieka, demokracja , religia , ratownictwo, bezpieczeństwo , organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Społeczność lokalna , rodzina
Częstochowa
Religia
Ełk
Porządek, bezpieczeństwo publiczne , religia , ratownictwo, bezpieczeństwo
Dzieci, młodzież , społeczność lokalna
W likwidacji
Warszawa-Praga-Południe
Religia
Zakończyła działalność
Wołowice
Religia
Rodzina
Rumia
Kultura, sztuka, tradycja , muzyka , partnerstwa międzynarodowe, wymiana doświadczeń , działalność międzynarodowa , religia , organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów
Syców
Szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji , działalność na rzecz integracji europejskiej , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , działalność międzynarodowa , religia , pośrednictwo pracy , doradztwo zawodowe
Bezrobotni
Zakończyła działalność
Warszawa-Praga-Południe
Religia
Sokołów Podlaski
Edukacja, wychowanie , religia , działalność wychowawcza i formacyjna dzieci i młodzieży
Olsztyn
Kultura, sztuka, tradycja , muzyka , sztuki wizualne, wzornictwo , ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa , działalność na rzecz integracji europejskiej , pomoc polonii i polakom za granicą , działalność międzynarodowa , religia , edukacja kulturalna
Społeczność lokalna
Warszawa-Mokotów
Religia
Czerwińsk nad Wisłą
Edukacja, wychowanie , religia , działalność wychowawcza i formacyjna dzieci i młodzieży
Ełk
Edukacja, wychowanie , religia , działalność wychowawcza i formacyjna dzieci i młodzieży
Jędrzejów
Profilaktyka uzależnień , religia , ochrona zdrowia
Rodzina
Lublin
Prawa człowieka, demokracja , religia , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Niewieścin
Profilaktyka uzależnień , pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych , działalność na rzecz integracji europejskiej , prawa człowieka, demokracja , wsparcie dla organizacji pozarządowych , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , działalność międzynarodowa , religia , zakładanie fundacji, stowarzyszenia , integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa , ochrona zdrowia , ratownictwo, bezpieczeństwo , animacja społeczno-kulturalna , edukacja kulturalna , prawa dziecka , równouprawnienie kobiet i mężczyzn , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja , pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
Bezrobotni , osoby starsze, kombatanci , społeczność lokalna , organizacje pozarządowe
Łódź
Profilaktyka uzależnień , pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych , porządek, bezpieczeństwo publiczne , kultura, sztuka, tradycja , muzyka , teatr , taniec , sztuki wizualne, wzornictwo , ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa , szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji , działalność na rzecz integracji europejskiej , promocja rzeczypospolitej polskiej za granicą , pomoc polonii i polakom za granicą , prawa człowieka, demokracja , wsparcie dla organizacji pozarządowych , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , działalność międzynarodowa , religia , zakładanie fundacji, stowarzyszenia , pomoc w samozatrudnieniu , pośrednictwo pracy , doradztwo zawodowe , integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa , ochrona zdrowia , ratownictwo, bezpieczeństwo , literatura, czasopisma , animacja społeczno-kulturalna , edukacja kulturalna , prawa dziecka , równouprawnienie kobiet i mężczyzn , wsparcie specjalistyczne
Bezrobotni , osoby starsze, kombatanci , społeczność lokalna , organizacje pozarządowe , rodzina
Bolesławiec
Religia
Dzieci, młodzież
Warszawa-Śródmieście
Religia
Warszawa-Mokotów
Działalność na rzecz integracji europejskiej , prawa człowieka, demokracja , działalność międzynarodowa , religia , równouprawnienie kobiet i mężczyzn , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Kobiety
Tczew
Religia
Osoby starsze, kombatanci , społeczność lokalna , instytucje
Pogrzebień
Edukacja, wychowanie , religia , działalność wychowawcza i formacyjna dzieci i młodzieży
Dzieci, młodzież
Kraków
Działalność na rzecz integracji europejskiej , badania naukowe , prawa człowieka, demokracja , działalność międzynarodowa , nauka, technika , religia , działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych , rozwój lokalny , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Społeczność lokalna
Żurawica
Kultura, sztuka, tradycja , teatr , prawa człowieka, demokracja , religia , animacja społeczno-kulturalna , prawa dziecka
Rodzina
Zakończyła działalność
Zakopane
Religia
Zakończyła działalność
Koszalin
Religia
Dzieci, młodzież
Zakończyła działalność
Pisz
Religia
Rodzina
Lublin
Pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych , porządek, bezpieczeństwo publiczne , szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji , działalność na rzecz integracji europejskiej , prawa człowieka, demokracja , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , działalność międzynarodowa , religia , doradztwo zawodowe , ratownictwo, bezpieczeństwo , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Dzieci, młodzież , bezrobotni , społeczność lokalna
Słupsk
Kultura, sztuka, tradycja , religia