Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Spis organizacji

128 000 profili stowarzyszeń i fundacji
10 000 profili urzędów i instytucji
195 000 odsłon w miesiącu

Wyniki wyszukiwania (500) Wyniki (500)

Słupsk
To jest organizacja pożytku publicznego
Kultura, sztuka, tradycja , edukacja, wychowanie , nauka, technika
Dzieci, młodzież , społeczność lokalna
Słupsk
Sport, turystyka, rekreacja, hobby , kultura, sztuka, tradycja , edukacja, wychowanie , ekologia , prawa człowieka, demokracja , wsparcie dla organizacji pozarządowych , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , działalność międzynarodowa , nauka, technika , sprawy zawodowe, pracownicze, branżowe , religia , inne , ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna , ratownictwo, bezpieczeństwo , rozwój lokalny
Dzieci, młodzież , samotne matki (ojcowie) , chorzy , niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli , rodziny chorych, niepełnosprawnych , alkoholicy i ich bliscy , narkomani i ich bliscy , ofiary przemocy, przestępstw, osoby w kryzysie , bezrobotni , bezdomni , skrajnie ubodzy , uchodźcy , osoby starsze, kombatanci , więźniowie, byli więźniowie , społeczność lokalna , organizacje pozarządowe , instytucje , rodzina , kobiety , wszyscy / nieokreśleni , inni
Wrocław
Animowanie działań wspólnot lokalnych , lokalny rozwój ekonomiczny, rozwój lokalnej przedsiębiorczości , kultura, sztuka, tradycja , szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji , badania naukowe , prawa człowieka, demokracja , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , nauka, technika , miasto, ruchy miejskie , pośrednictwo pracy , doradztwo zawodowe , integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa , animacja społeczno-kulturalna , edukacja kulturalna , rozwój lokalny , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Społeczność lokalna , organizacje pozarządowe , instytucje
Wrocław
Edukacja, wychowanie , nauka, technika
Społeczność lokalna , instytucje
Wrocław
Sport, turystyka, rekreacja, hobby , sport wyczynowy, profesjonalny , sport amatorski, rekreacyjny , wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności , badania naukowe , nauka, technika
Dzieci, młodzież , organizacje pozarządowe , wszyscy / nieokreśleni
Lubsko
Animowanie działań wspólnot lokalnych , lokalny rozwój ekonomiczny, rozwój lokalnej przedsiębiorczości , promocja regionu , sport, turystyka, rekreacja, hobby , kultura, sztuka, tradycja , turystyka, krajoznawstwo , rekreacja, wypoczynek , hobby , ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa , szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji , partnerstwa międzynarodowe, wymiana doświadczeń , wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności , ekologia , prawa człowieka, demokracja , wsparcie dla organizacji pozarządowych , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , działalność międzynarodowa , nauka, technika , miasto, ruchy miejskie , zakładanie fundacji, stowarzyszenia , sprawy formalne związane z działalnością organizacji, np. konsultowanie statutów, formularzy krs i dokumentów , dostarczanie informacji o źródłach finansowania , dostarczanie informacji o prowadzeniu działalności zarobkowej (odpłatnej, gospodarczej) , pomoc w samozatrudnieniu , integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa , literatura, czasopisma , architektura, urbanistyka , animacja społeczno-kulturalna , edukacja kulturalna , organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów , współpraca z innymi (partnerstwa), w tym z mediami, biznesem , zrzeszanie organizacji pozarządowych (np. lokalnych, regionalnych, branżowych) , aktywizacja lokalna , współpraca z administracją , rozwój lokalny , edukacja ekologiczna , zrównoważony rozwój , transport , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja , pr i promocja organizacji
Dzieci, młodzież , niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli , bezrobotni , osoby starsze, kombatanci , społeczność lokalna , organizacje pozarządowe , wszyscy / nieokreśleni
Gliwice
Rynek pracy, aktywizacja zawodowa , nauka, technika , ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna
Kleszczewo Kościerskie
Rehabilitacja, terapia , edukacja, wychowanie , wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności , prawa człowieka, demokracja , nauka, technika , ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna , edukacja dzieci i młodzieży , prawa dziecka
Dzieci, młodzież , bezdomni , społeczność lokalna , rodzina
Opole
Prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań , animowanie działań wspólnot lokalnych , lokalny rozwój ekonomiczny, rozwój lokalnej przedsiębiorczości , promocja regionu , sport, turystyka, rekreacja, hobby , kultura, sztuka, tradycja , edukacja, wychowanie , sport wyczynowy, profesjonalny , sport amatorski, rekreacyjny , turystyka, krajoznawstwo , muzyka , taniec , sztuki wizualne, wzornictwo , ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa , działalność na rzecz integracji europejskiej , promocja rzeczypospolitej polskiej za granicą , partnerstwa międzynarodowe, wymiana doświadczeń , działalność międzynarodowa , nauka, technika , miasto, ruchy miejskie , działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych , animacja społeczno-kulturalna , edukacja kulturalna , organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów , działalność wychowawcza i formacyjna dzieci i młodzieży , rozwój lokalny
Dzieci, młodzież , społeczność lokalna , organizacje pozarządowe , rodzina , kobiety
Warszawa-Ursynów
Prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań , promocja zdrowia, edukacja zdrowotna , profilaktyka uzależnień , rehabilitacja, terapia , pomoc psychologiczna , kultura, sztuka, tradycja , edukacja, wychowanie , teatr , działalność na rzecz integracji europejskiej , partnerstwa międzynarodowe, wymiana doświadczeń , badania naukowe , prawa człowieka, demokracja , działalność międzynarodowa , nauka, technika , ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna , edukacja kulturalna , edukacja dzieci i młodzieży , działalność wychowawcza i formacyjna dzieci i młodzieży , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli , wszyscy / nieokreśleni
Warszawa-Śródmieście
Nauka, technika
Warszawa-Śródmieście
Stypendia , lokalny rozwój ekonomiczny, rozwój lokalnej przedsiębiorczości , promocja regionu , edukacja, wychowanie , szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji , partnerstwa międzynarodowe, wymiana doświadczeń , wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności , badania naukowe , ekologia , wsparcie dla organizacji pozarządowych , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , działalność międzynarodowa , nauka, technika , sprawy zawodowe, pracownicze, branżowe , miasto, ruchy miejskie , edukacja dzieci i młodzieży , edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne , działalność wychowawcza i formacyjna dzieci i młodzieży , rozwój lokalny , edukacja ekologiczna , zrównoważony rozwój
Społeczność lokalna , instytucje , wszyscy / nieokreśleni
Warszawa-Śródmieście
Prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań , lokalny rozwój ekonomiczny, rozwój lokalnej przedsiębiorczości , kultura, sztuka, tradycja , edukacja, wychowanie , szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji , wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności , ekologia , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , nauka, technika , sprawy zawodowe, pracownicze, branżowe , miasto, ruchy miejskie , integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa , organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów , edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne , rozwój lokalny , edukacja ekologiczna , zrównoważony rozwój , transport
Dzieci, młodzież , społeczność lokalna , organizacje pozarządowe , instytucje , rodzina , wszyscy / nieokreśleni , inni
Bydgoszcz
Kultura, sztuka, tradycja , wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności , badania naukowe , nauka, technika , inne
Inni
Warszawa-Włochy
Animowanie działań wspólnot lokalnych , lokalny rozwój ekonomiczny, rozwój lokalnej przedsiębiorczości , działalność na rzecz integracji europejskiej , promocja rzeczypospolitej polskiej za granicą , wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności , działalność międzynarodowa , nauka, technika , rozwój lokalny
Warszawa-Bielany
Prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań , stypendia , animowanie działań wspólnot lokalnych , edukacja, wychowanie , szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji , pomoc humanitarna, rozwojowa , działalność na rzecz integracji europejskiej , partnerstwa międzynarodowe, wymiana doświadczeń , badania naukowe , ekologia , prawa człowieka, demokracja , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , działalność międzynarodowa , nauka, technika , inne , miasto, ruchy miejskie , edukacja dzieci i młodzieży , edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne , prawa dziecka , równouprawnienie kobiet i mężczyzn , działalność polityczna , działalność wychowawcza i formacyjna dzieci i młodzieży , rozwój lokalny , edukacja ekologiczna , zrównoważony rozwój , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Dzieci, młodzież , społeczność lokalna
Warszawa-Ochota
Wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności , badania naukowe , nauka, technika
Inni
Warszawa-Mokotów
Stypendia , edukacja, wychowanie , badania naukowe , nauka, technika , ochrona zdrowia , edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne
Warszawa-Śródmieście
Prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań , promocja zdrowia, edukacja zdrowotna , rehabilitacja, terapia , pomoc psychologiczna , schronienie, nocleg , ratownictwo pożarnicze, górskie, wodne, medyczne , animowanie działań wspólnot lokalnych , lokalny rozwój ekonomiczny, rozwój lokalnej przedsiębiorczości , sport, turystyka, rekreacja, hobby , kultura, sztuka, tradycja , edukacja, wychowanie , sport amatorski, rekreacyjny , turystyka, krajoznawstwo , rekreacja, wypoczynek , hobby , muzyka , teatr , film , taniec , sztuki wizualne, wzornictwo , ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa , działalność na rzecz integracji europejskiej , partnerstwa międzynarodowe, wymiana doświadczeń , wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności , badania naukowe , ekologia , prawa człowieka, demokracja , wsparcie dla organizacji pozarządowych , działalność międzynarodowa , nauka, technika , miasto, ruchy miejskie , działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych , ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna , ratownictwo, bezpieczeństwo , literatura, czasopisma , architektura, urbanistyka , animacja społeczno-kulturalna , edukacja kulturalna , organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów , edukacja dzieci i młodzieży , edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne , prawa dziecka , równouprawnienie kobiet i mężczyzn , działalność wychowawcza i formacyjna dzieci i młodzieży , ochrona roślin , ochrona zwierząt , wsparcie lokalowe, techniczne , rozwój lokalny , ochrona zasobów naturalnych: wód, powietrza, kopalin , edukacja ekologiczna , zrównoważony rozwój , transport , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Wszyscy / nieokreśleni
Wrocław
Promocja zdrowia, edukacja zdrowotna , nauka, technika , ochrona zdrowia
Czaplinek
Prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań , animowanie działań wspólnot lokalnych , lokalny rozwój ekonomiczny, rozwój lokalnej przedsiębiorczości , promocja regionu , sport, turystyka, rekreacja, hobby , edukacja, wychowanie , hobby , wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności , badania naukowe , nauka, technika , sprawy zawodowe, pracownicze, branżowe , miasto, ruchy miejskie , edukacja dzieci i młodzieży , edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne , działalność wychowawcza i formacyjna dzieci i młodzieży , rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Katowice
Edukacja, wychowanie , wsparcie dla organizacji pozarządowych , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , nauka, technika , zrzeszanie organizacji pozarządowych (np. lokalnych, regionalnych, branżowych) , rozwój lokalny
Społeczność lokalna , organizacje pozarządowe
Zielona Góra
Wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności , wsparcie dla organizacji pozarządowych , nauka, technika , porady prawne, pomoc prawna , dostarczanie informacji o źródłach finansowania , dostarczanie informacji o prowadzeniu działalności zarobkowej (odpłatnej, gospodarczej) , współpraca z innymi (partnerstwa), w tym z mediami, biznesem , pośrednictwo wolontariatu dla organizacji pozarządowych , aktywizacja lokalna , współpraca z administracją , pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków , pr i promocja organizacji
Osoby starsze, kombatanci , organizacje pozarządowe
Warszawa-Praga-Południe
Animowanie działań wspólnot lokalnych , kultura, sztuka, tradycja , działalność na rzecz integracji europejskiej , partnerstwa międzynarodowe, wymiana doświadczeń , wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności , prawa człowieka, demokracja , działalność międzynarodowa , nauka, technika , religia , inne , działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych , animacja społeczno-kulturalna , organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów , równouprawnienie kobiet i mężczyzn , rozwój lokalny , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Chorzy , niepełnosprawni dorośli , ofiary przemocy, przestępstw, osoby w kryzysie , bezdomni , skrajnie ubodzy , uchodźcy , osoby starsze, kombatanci , więźniowie, byli więźniowie , społeczność lokalna , instytucje , kobiety
Zakopane
Promocja zdrowia, edukacja zdrowotna , edukacja, wychowanie , partnerstwa międzynarodowe, wymiana doświadczeń , wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności , badania naukowe , ekologia , działalność międzynarodowa , nauka, technika , ochrona zdrowia , edukacja dzieci i młodzieży , edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne , ochrona roślin , ochrona zwierząt , ochrona zasobów naturalnych: wód, powietrza, kopalin , edukacja ekologiczna , zrównoważony rozwój
Dzieci, młodzież , społeczność lokalna , organizacje pozarządowe , instytucje
Kraków
Kultura, sztuka, tradycja , szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji , wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności , wsparcie dla organizacji pozarządowych , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , nauka, technika , sprawy zawodowe, pracownicze, branżowe , pomoc w samozatrudnieniu , pośrednictwo pracy , doradztwo zawodowe , integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa , animacja społeczno-kulturalna , edukacja kulturalna , nowe technologie (np. jak stworzyć stronę www, jak korzystać z internetu, jaki komputer, oprogramowanie kupić)
Dzieci, młodzież , bezrobotni , osoby starsze, kombatanci , społeczność lokalna , organizacje pozarządowe , instytucje
Police
Wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności , nauka, technika
Społeczność lokalna , organizacje pozarządowe , instytucje
Warszawa-Wola
Promocja zdrowia, edukacja zdrowotna , edukacja, wychowanie , badania naukowe , wsparcie dla organizacji pozarządowych , nauka, technika , ochrona zdrowia , edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne , wsparcie specjalistyczne
Organizacje pozarządowe , instytucje , inni
Kołobrzeg
Prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań , promocja regionu , sport, turystyka, rekreacja, hobby , kultura, sztuka, tradycja , edukacja, wychowanie , sport amatorski, rekreacyjny , turystyka, krajoznawstwo , rekreacja, wypoczynek , hobby , sztuki wizualne, wzornictwo , ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa , wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności , nauka, technika , architektura, urbanistyka , animacja społeczno-kulturalna , edukacja kulturalna , organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów , edukacja dzieci i młodzieży , rozwój lokalny
Dzieci, młodzież , społeczność lokalna
Kraków
Szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji , wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , nauka, technika , integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
Bezrobotni , społeczność lokalna
Krosno
Promocja regionu , sport, turystyka, rekreacja, hobby , kultura, sztuka, tradycja , edukacja, wychowanie , turystyka, krajoznawstwo , rekreacja, wypoczynek , ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa , wsparcie dla organizacji pozarządowych , nauka, technika , literatura, czasopisma , animacja społeczno-kulturalna , edukacja kulturalna , organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów , rozwój lokalny
Społeczność lokalna , organizacje pozarządowe , wszyscy / nieokreśleni , inni
Warszawa-Śródmieście
Edukacja, wychowanie , badania naukowe , nauka, technika
Warszawa-Bielany
Wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności , nauka, technika
Szczecin
Nauka, technika
Bydgoszcz
Działalność na rzecz integracji europejskiej , wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności , działalność międzynarodowa , nauka, technika
Warszawa-Mokotów
Kultura, sztuka, tradycja , nauka, technika
Siechnice
Wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności , nauka, technika
Warszawa-Śródmieście
Lokalny rozwój ekonomiczny, rozwój lokalnej przedsiębiorczości , partnerstwa międzynarodowe, wymiana doświadczeń , wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności , badania naukowe , ekologia , działalność międzynarodowa , nauka, technika , inne , rozwój lokalny , edukacja ekologiczna , zrównoważony rozwój
Instytucje , wszyscy / nieokreśleni
Tłoki
Prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań , pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych , sport, turystyka, rekreacja, hobby , kultura, sztuka, tradycja , edukacja, wychowanie , turystyka, krajoznawstwo , hobby , ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa , promocja rzeczypospolitej polskiej za granicą , działalność międzynarodowa , nauka, technika , ratownictwo, bezpieczeństwo , edukacja dzieci i młodzieży , edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne
Wszyscy / nieokreśleni
Rzeszów
Prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań , promocja zdrowia, edukacja zdrowotna , profilaktyka uzależnień , rehabilitacja, terapia , pomoc psychologiczna , ratownictwo pożarnicze, górskie, wodne, medyczne , animowanie działań wspólnot lokalnych , lokalny rozwój ekonomiczny, rozwój lokalnej przedsiębiorczości , promocja regionu , sport, turystyka, rekreacja, hobby , kultura, sztuka, tradycja , edukacja, wychowanie , sport wyczynowy, profesjonalny , sport amatorski, rekreacyjny , turystyka, krajoznawstwo , rekreacja, wypoczynek , hobby , muzyka , teatr , film , taniec , sztuki wizualne, wzornictwo , ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa , szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji , działalność na rzecz integracji europejskiej , promocja rzeczypospolitej polskiej za granicą , pomoc polonii i polakom za granicą , partnerstwa międzynarodowe, wymiana doświadczeń , wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności , badania naukowe , ekologia , prawa człowieka, demokracja , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , działalność międzynarodowa , nauka, technika , sprawy zawodowe, pracownicze, branżowe , miasto, ruchy miejskie , działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych , pomoc w samozatrudnieniu , integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa , ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna , ratownictwo, bezpieczeństwo , literatura, czasopisma , architektura, urbanistyka , animacja społeczno-kulturalna , edukacja kulturalna , organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów , edukacja dzieci i młodzieży , edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne , prawa dziecka , równouprawnienie kobiet i mężczyzn , prawa konsumentów , działalność wychowawcza i formacyjna dzieci i młodzieży , ochrona roślin , ochrona zwierząt , rozwój lokalny , ochrona zasobów naturalnych: wód, powietrza, kopalin , edukacja ekologiczna , zrównoważony rozwój , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Kobiety
Lublin
Kultura, sztuka, tradycja , edukacja, wychowanie , ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa , szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji , wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności , badania naukowe , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , nauka, technika , integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa , edukacja kulturalna , organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów
Dzieci, młodzież , niepełnosprawni dorośli , bezrobotni , społeczność lokalna , organizacje pozarządowe , instytucje , kobiety
Krzywnica
Pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych , porządek, bezpieczeństwo publiczne , edukacja, wychowanie , wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności , prawa człowieka, demokracja , nauka, technika , sprawy zawodowe, pracownicze, branżowe , ratownictwo, bezpieczeństwo , edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Ofiary przemocy, przestępstw, osoby w kryzysie , społeczność lokalna , wszyscy / nieokreśleni , inni
Poznań
Wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności , badania naukowe , nauka, technika
Kraków
Nauka, technika , sprawy zawodowe, pracownicze, branżowe
Warszawa-Śródmieście
Wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności , nauka, technika
Nysa
Stypendia , profilaktyka uzależnień , rehabilitacja, terapia , porządek, bezpieczeństwo publiczne , obronność państwa , lokalny rozwój ekonomiczny, rozwój lokalnej przedsiębiorczości , promocja regionu , kultura, sztuka, tradycja , edukacja, wychowanie , wspieranie ekonomii społecznej , ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa , szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji , działalność na rzecz integracji europejskiej , wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności , prawa człowieka, demokracja , wsparcie dla organizacji pozarządowych , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , działalność międzynarodowa , nauka, technika , zakładanie fundacji, stowarzyszenia , sprawy formalne związane z działalnością organizacji, np. konsultowanie statutów, formularzy krs i dokumentów , księgowość, zarządzanie finansami , dostarczanie informacji o źródłach finansowania , dostarczanie informacji o prowadzeniu działalności zarobkowej (odpłatnej, gospodarczej) , pomoc w samozatrudnieniu , doradztwo zawodowe , integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa , ochrona zdrowia , ratownictwo, bezpieczeństwo , architektura, urbanistyka , edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne , równouprawnienie kobiet i mężczyzn , prawa konsumentów , zrzeszanie organizacji pozarządowych (np. lokalnych, regionalnych, branżowych) , rozwój lokalny , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja , pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
Dzieci, młodzież , bezrobotni , społeczność lokalna , organizacje pozarządowe , instytucje
Tarnowskie Góry
Prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań , sport, turystyka, rekreacja, hobby , kultura, sztuka, tradycja , edukacja, wychowanie , turystyka, krajoznawstwo , hobby , sztuki wizualne, wzornictwo , ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa , partnerstwa międzynarodowe, wymiana doświadczeń , badania naukowe , ekologia , wsparcie dla organizacji pozarządowych , działalność międzynarodowa , nauka, technika , inne , literatura, czasopisma , architektura, urbanistyka , edukacja kulturalna , wsparcie specjalistyczne , ochrona roślin , ochrona zwierząt , ochrona zasobów naturalnych: wód, powietrza, kopalin
Społeczność lokalna
Poznań
Prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań , profilaktyka uzależnień , animowanie działań wspólnot lokalnych , kultura, sztuka, tradycja , edukacja, wychowanie , muzyka , ekologia , prawa człowieka, demokracja , wsparcie dla organizacji pozarządowych , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , działalność międzynarodowa , nauka, technika , ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna , animacja społeczno-kulturalna , edukacja kulturalna , ochrona zwierząt , rozwój lokalny
Wszyscy / nieokreśleni
Warszawa-Mokotów
Edukacja, wychowanie , badania naukowe , nauka, technika
Dzieci, młodzież , chorzy , niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli , rodziny chorych, niepełnosprawnych , instytucje , rodzina
W likwidacji
Bystra
Nauka, technika , ochrona zdrowia
W likwidacji
Warszawa-Ursynów
Profilaktyka uzależnień , rehabilitacja, terapia , wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności , prawa człowieka, demokracja , nauka, technika , ochrona zdrowia , prawa dziecka
Rodzina
Wrocław
Sport, turystyka, rekreacja, hobby , edukacja, wychowanie , nauka, technika , ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna
Dzieci, młodzież , samotne matki (ojcowie) , chorzy , niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli , rodziny chorych, niepełnosprawnych , ofiary przemocy, przestępstw, osoby w kryzysie , bezrobotni , bezdomni , skrajnie ubodzy , osoby starsze, kombatanci , społeczność lokalna , organizacje pozarządowe , instytucje , rodzina , kobiety
Kraków
Prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań , stypendia , promocja zdrowia, edukacja zdrowotna , krwiodawstwo , rehabilitacja, terapia , usługi medyczne , pomoc finansowa , pomoc rzeczowa: odzież, żywność, wyposażenie , pomoc psychologiczna , poradnictwo specjalistyczne , edukacja, wychowanie , partnerstwa międzynarodowe, wymiana doświadczeń , wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności , badania naukowe , wsparcie dla organizacji pozarządowych , działalność międzynarodowa , nauka, technika , ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna , edukacja dzieci i młodzieży , edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne , sprzęt rehabilitacyjny, ortopedyczny , działalność wychowawcza i formacyjna dzieci i młodzieży
Dzieci, młodzież , samotne matki (ojcowie) , chorzy , niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli , rodziny chorych, niepełnosprawnych , bezrobotni , skrajnie ubodzy , społeczność lokalna , organizacje pozarządowe , instytucje , rodzina , kobiety , inni
Warszawa-Praga-Południe
Prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań , promocja zdrowia, edukacja zdrowotna , rehabilitacja, terapia , poradnictwo specjalistyczne , animowanie działań wspólnot lokalnych , lokalny rozwój ekonomiczny, rozwój lokalnej przedsiębiorczości , promocja regionu , kultura, sztuka, tradycja , edukacja, wychowanie , muzyka , sztuki wizualne, wzornictwo , ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa , badania naukowe , ekologia , prawa człowieka, demokracja , wsparcie dla organizacji pozarządowych , nauka, technika , miasto, ruchy miejskie , ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna , literatura, czasopisma , architektura, urbanistyka , animacja społeczno-kulturalna , edukacja kulturalna , organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów , edukacja dzieci i młodzieży , edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne , równouprawnienie kobiet i mężczyzn , współpraca z innymi (partnerstwa), w tym z mediami, biznesem , działalność wychowawcza i formacyjna dzieci i młodzieży , ochrona roślin , ochrona zwierząt , aktywizacja lokalna , rozwój lokalny , ochrona zasobów naturalnych: wód, powietrza, kopalin , edukacja ekologiczna , zrównoważony rozwój
Dzieci, młodzież , chorzy , osoby starsze, kombatanci , społeczność lokalna , organizacje pozarządowe , instytucje , rodzina , kobiety , wszyscy / nieokreśleni
Zakończyła działalność
Zielona Góra
Nauka, technika
Zakończyła działalność
Żywiec
Nauka, technika , ochrona zdrowia
Zakończyła działalność
Kraków
Nauka, technika
Zakończyła działalność
Gdańsk
Kultura, sztuka, tradycja , nauka, technika
Zakończyła działalność
Warszawa-Śródmieście
Wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności , nauka, technika
Zakończyła działalność
Słupsk
Nauka, technika , sprawy zawodowe, pracownicze, branżowe
Zakończyła działalność
Gorlice
Nauka, technika , ochrona zdrowia
Instytucje
Zakończyła działalność
Wrocław
Partnerstwa międzynarodowe, wymiana doświadczeń , działalność międzynarodowa , nauka, technika
Zakończyła działalność
Kielce
Edukacja, wychowanie , nauka, technika
Zakończyła działalność
Koszalin
Nauka, technika
Zakończyła działalność
Legnica
Wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności , nauka, technika
Zakończyła działalność
Bydgoszcz
Wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności , nauka, technika
Zakończyła działalność
Łódź
Nauka, technika
Zakończyła działalność
Warszawa-Praga-Południe
Nauka, technika , ochrona zdrowia
Zakończyła działalność
Lublin
Nauka, technika
Zakończyła działalność
Warszawa-Ochota
Wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności , nauka, technika
Zakończyła działalność
Wrocław
Badania naukowe , nauka, technika
Zakończyła działalność
Warszawa-Mokotów
Wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności , nauka, technika
Zakończyła działalność
Słupsk
Wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności , nauka, technika
Zakończyła działalność
Rzeszów
Nauka, technika
Zakończyła działalność
Wrocław
Nauka, technika
Zakończyła działalność
Gdańsk
Badania naukowe , nauka, technika
Zakończyła działalność
Katowice
Nauka, technika
Zakończyła działalność
Dąbrowa Górnicza
Nauka, technika
Zakończyła działalność
Wrocław
Nauka, technika
Zakończyła działalność
Wrocław
Badania naukowe , nauka, technika
Zakończyła działalność
Warszawa-Bemowo
Nauka, technika
Warszawa-Bielany
Nauka, technika
Zakończyła działalność
Warszawa-Wilanów
Badania naukowe , nauka, technika , ochrona zdrowia
Zakończyła działalność
Marynino
Działalność na rzecz integracji europejskiej , wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności , działalność międzynarodowa , nauka, technika
Zakończyła działalność
Kąty Wrocławskie
Badania naukowe , nauka, technika , rozwój lokalny
Zakończyła działalność
Warszawa-Ursus
Badania naukowe , nauka, technika
Bydgoszcz
Prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań , stypendia , promocja zdrowia, edukacja zdrowotna , pomoc rzeczowa: odzież, żywność, wyposażenie , pomoc psychologiczna , schronienie, nocleg , animowanie działań wspólnot lokalnych , lokalny rozwój ekonomiczny, rozwój lokalnej przedsiębiorczości , promocja regionu , sport, turystyka, rekreacja, hobby , kultura, sztuka, tradycja , edukacja, wychowanie , rekreacja, wypoczynek , hobby , muzyka , teatr , film , taniec , sztuki wizualne, wzornictwo , ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa , szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji , działalność na rzecz integracji europejskiej , partnerstwa międzynarodowe, wymiana doświadczeń , wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności , badania naukowe , ekologia , prawa człowieka, demokracja , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , działalność międzynarodowa , nauka, technika , sprawy zawodowe, pracownicze, branżowe , miasto, ruchy miejskie , pomoc w samozatrudnieniu , integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa , ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna , literatura, czasopisma , architektura, urbanistyka , animacja społeczno-kulturalna , edukacja kulturalna , organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów , edukacja dzieci i młodzieży , edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne , prawa dziecka , równouprawnienie kobiet i mężczyzn , prawa konsumentów , działalność wychowawcza i formacyjna dzieci i młodzieży , działalność na rzecz języka regionalnego , ochrona roślin , rozwój lokalny , edukacja ekologiczna , zrównoważony rozwój , transport , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Wszyscy / nieokreśleni
Ostrowiec Świętokrzyski
Partnerstwa międzynarodowe, wymiana doświadczeń , badania naukowe , działalność międzynarodowa , nauka, technika
Lublin
Nauka, technika
Warszawa-Śródmieście
Edukacja, wychowanie , prawa człowieka, demokracja , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , nauka, technika
Warszawa-Wola
Prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań , stypendia , edukacja, wychowanie , wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności , badania naukowe , nauka, technika , edukacja dzieci i młodzieży , edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne , działalność wychowawcza i formacyjna dzieci i młodzieży
Dzieci, młodzież , instytucje
Łódź
Wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności , nauka, technika , sprawy zawodowe, pracownicze, branżowe
Kraków
Prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań , promocja zdrowia, edukacja zdrowotna , animowanie działań wspólnot lokalnych , promocja regionu , sport, turystyka, rekreacja, hobby , kultura, sztuka, tradycja , edukacja, wychowanie , sport wyczynowy, profesjonalny , turystyka, krajoznawstwo , rekreacja, wypoczynek , hobby , muzyka , teatr , taniec , szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji , wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności , ekologia , prawa człowieka, demokracja , wsparcie dla organizacji pozarządowych , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , działalność międzynarodowa , nauka, technika , sprawy zawodowe, pracownicze, branżowe , porady prawne, pomoc prawna , dostarczanie informacji o źródłach finansowania , dostarczanie informacji o prowadzeniu działalności zarobkowej (odpłatnej, gospodarczej) , integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa , ochrona zdrowia , edukacja kulturalna , organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów , edukacja dzieci i młodzieży , edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne , równouprawnienie kobiet i mężczyzn , prawa konsumentów , nowe technologie (np. jak stworzyć stronę www, jak korzystać z internetu, jaki komputer, oprogramowanie kupić) , wsparcie lokalowe, techniczne , rozwój lokalny , edukacja ekologiczna , zrównoważony rozwój , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Dzieci, młodzież , samotne matki (ojcowie) , niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli , bezrobotni , osoby starsze, kombatanci , społeczność lokalna , organizacje pozarządowe , instytucje , rodzina , kobiety
Warszawa-Ursus
Prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań , sport, turystyka, rekreacja, hobby , kultura, sztuka, tradycja , edukacja, wychowanie , turystyka, krajoznawstwo , działalność na rzecz integracji europejskiej , badania naukowe , działalność międzynarodowa , nauka, technika , literatura, czasopisma , animacja społeczno-kulturalna , edukacja kulturalna
Kraków
Stypendia , sport, turystyka, rekreacja, hobby , kultura, sztuka, tradycja , edukacja, wychowanie , prawa człowieka, demokracja , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , nauka, technika , religia , edukacja dzieci i młodzieży , edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne , rozwój lokalny
Dzieci, młodzież , społeczność lokalna , instytucje , rodzina , inni
Gdańsk
Animowanie działań wspólnot lokalnych , lokalny rozwój ekonomiczny, rozwój lokalnej przedsiębiorczości , badania naukowe , prawa człowieka, demokracja , nauka, technika , rozwój lokalny , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Zdunków
Poradnictwo specjalistyczne , animowanie działań wspólnot lokalnych , lokalny rozwój ekonomiczny, rozwój lokalnej przedsiębiorczości , promocja regionu , kultura, sztuka, tradycja , wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności , ekologia , nauka, technika , usługi socjalne, pomoc społeczna , edukacja kulturalna , organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów , rozwój lokalny , edukacja ekologiczna
Dzieci, młodzież , osoby starsze, kombatanci , społeczność lokalna , instytucje
Gorzów Wielkopolski
Prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań , stypendia , promocja zdrowia, edukacja zdrowotna , profilaktyka uzależnień , animowanie działań wspólnot lokalnych , sport, turystyka, rekreacja, hobby , kultura, sztuka, tradycja , edukacja, wychowanie , sport amatorski, rekreacyjny , turystyka, krajoznawstwo , rekreacja, wypoczynek , teatr , ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa , ekologia , prawa człowieka, demokracja , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , nauka, technika , religia , miasto, ruchy miejskie , ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna , ratownictwo, bezpieczeństwo , literatura, czasopisma , animacja społeczno-kulturalna , organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów , edukacja dzieci i młodzieży , prawa dziecka , rozwój lokalny
Bytom
Prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań , stypendia , promocja zdrowia, edukacja zdrowotna , profilaktyka uzależnień , porządek, bezpieczeństwo publiczne , animowanie działań wspólnot lokalnych , sport, turystyka, rekreacja, hobby , kultura, sztuka, tradycja , edukacja, wychowanie , rekreacja, wypoczynek , hobby , muzyka , teatr , film , taniec , sztuki wizualne, wzornictwo , wsparcie dla organizacji pozarządowych , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , nauka, technika , zakładanie fundacji, stowarzyszenia , sprawy formalne związane z działalnością organizacji, np. konsultowanie statutów, formularzy krs i dokumentów , porady prawne, pomoc prawna , dostarczanie informacji o źródłach finansowania , integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa , ochrona zdrowia , ratownictwo, bezpieczeństwo , literatura, czasopisma , animacja społeczno-kulturalna , edukacja kulturalna , edukacja dzieci i młodzieży , edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne , działalność wychowawcza i formacyjna dzieci i młodzieży , aktywizacja lokalna , rozwój lokalny
Dzieci, młodzież , samotne matki (ojcowie) , bezrobotni , osoby starsze, kombatanci , społeczność lokalna , organizacje pozarządowe , rodzina , kobiety
Warszawa-Wawer
Prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań , edukacja, wychowanie , wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności , wsparcie dla organizacji pozarządowych , nauka, technika , edukacja dzieci i młodzieży , edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne , działalność wychowawcza i formacyjna dzieci i młodzieży
Dzieci, młodzież , organizacje pozarządowe , instytucje , rodzina
Stary Sącz
Wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności , nauka, technika
Warszawa-Śródmieście
Edukacja, wychowanie , działalność na rzecz integracji europejskiej , partnerstwa międzynarodowe, wymiana doświadczeń , wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności , badania naukowe , prawa człowieka, demokracja , działalność międzynarodowa , nauka, technika , działalność polityczna , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Organizacje pozarządowe , instytucje
Lębork
Prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań , promocja zdrowia, edukacja zdrowotna , profilaktyka uzależnień , rehabilitacja, terapia , pomoc rzeczowa: odzież, żywność, wyposażenie , pomoc psychologiczna , poradnictwo specjalistyczne , usługi opiekuńcze , kultura, sztuka, tradycja , edukacja, wychowanie , teatr , szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji , prawa człowieka, demokracja , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , nauka, technika , sprawy zawodowe, pracownicze, branżowe , ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna , ratownictwo, bezpieczeństwo , animacja społeczno-kulturalna , edukacja kulturalna , edukacja dzieci i młodzieży , prawa dziecka , równouprawnienie kobiet i mężczyzn , prawa konsumentów , sprzęt rehabilitacyjny, ortopedyczny , działalność wychowawcza i formacyjna dzieci i młodzieży , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Dzieci, młodzież , samotne matki (ojcowie) , chorzy , niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli , rodziny chorych, niepełnosprawnych , alkoholicy i ich bliscy , narkomani i ich bliscy , ofiary przemocy, przestępstw, osoby w kryzysie , bezrobotni , bezdomni , skrajnie ubodzy , osoby starsze, kombatanci , więźniowie, byli więźniowie , społeczność lokalna , instytucje , rodzina , kobiety
Lublin
Badania naukowe , prawa człowieka, demokracja , nauka, technika , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Olsztyn
Badania naukowe , prawa człowieka, demokracja , nauka, technika , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Zakończyła działalność
Warszawa-Śródmieście
Wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności , nauka, technika
Zakończyła działalność
Katowice
Działalność na rzecz integracji europejskiej , badania naukowe , działalność międzynarodowa , nauka, technika
Zakończyła działalność
Łódź
Nauka, technika
Zakończyła działalność
Kraków
Nauka, technika , ochrona zdrowia
Chorzy
Zakończyła działalność
Augustów
Nauka, technika , ochrona zdrowia
Zakończyła działalność
Kraków
Wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności , nauka, technika
Zakończyła działalność
Obłaczkowo
Nauka, technika
Zakończyła działalność
Pyzdry
Edukacja, wychowanie , badania naukowe , nauka, technika
Zakończyła działalność
Warszawa-Śródmieście
Wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności , nauka, technika
Zakończyła działalność
Poznań
Nauka, technika , sprawy zawodowe, pracownicze, branżowe
Zakończyła działalność
Olsztyn
Nauka, technika , sprawy zawodowe, pracownicze, branżowe
Zakończyła działalność
Brzezna
Ekologia , nauka, technika
Zakończyła działalność
Warszawa-Wawer
Nauka, technika
Zakończyła działalność
Warszawa-Śródmieście
Edukacja, wychowanie , nauka, technika
Zakończyła działalność
Konin
Wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności , nauka, technika
Zakończyła działalność
Elbląg
Nauka, technika , ochrona zdrowia
Zakończyła działalność
Gorzów Wielkopolski
Wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności , nauka, technika
Warszawa-Śródmieście
Pomoc humanitarna, rozwojowa , działalność na rzecz integracji europejskiej , partnerstwa międzynarodowe, wymiana doświadczeń , wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności , prawa człowieka, demokracja , wsparcie dla organizacji pozarządowych , działalność międzynarodowa , nauka, technika , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Społeczność lokalna , organizacje pozarządowe
Warszawa-Mokotów
Sport, turystyka, rekreacja, hobby , sport wyczynowy, profesjonalny , sport amatorski, rekreacyjny , turystyka, krajoznawstwo , rekreacja, wypoczynek , wspieranie ekonomii społecznej , wsparcie finansowe organizacji, w tym pożyczki , szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji , partnerstwa międzynarodowe, wymiana doświadczeń , wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności , badania naukowe , wsparcie dla organizacji pozarządowych , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , działalność międzynarodowa , nauka, technika , sprawy zawodowe, pracownicze, branżowe , współpraca z innymi (partnerstwa), w tym z mediami, biznesem , zrzeszanie organizacji pozarządowych (np. lokalnych, regionalnych, branżowych) , wsparcie specjalistyczne , współpraca z administracją , pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków , planowanie strategiczne i operacyjne
Warszawa-Targówek
Prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań , stypendia , sport, turystyka, rekreacja, hobby , kultura, sztuka, tradycja , edukacja, wychowanie , turystyka, krajoznawstwo , rekreacja, wypoczynek , hobby , muzyka , film , ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa , szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji , promocja rzeczypospolitej polskiej za granicą , partnerstwa międzynarodowe, wymiana doświadczeń , wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności , prawa człowieka, demokracja , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , działalność międzynarodowa , nauka, technika , sprawy zawodowe, pracownicze, branżowe , religia , pomoc w samozatrudnieniu , doradztwo zawodowe , integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa , literatura, czasopisma , animacja społeczno-kulturalna , edukacja kulturalna , organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów , działalność wychowawcza i formacyjna dzieci i młodzieży , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Dzieci, młodzież
Warszawa-Śródmieście
Promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą , badania naukowe , działalność międzynarodowa , nauka, technika
Zakrzewo
Szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji , wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , nauka, technika , pomoc w samozatrudnieniu , integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
Otwock
Edukacja, wychowanie , wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności , badania naukowe , nauka, technika
Warszawa-Ursynów
Porządek, bezpieczeństwo publiczne , obronność państwa , wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności , badania naukowe , nauka, technika , ratownictwo, bezpieczeństwo
Warszawa-Śródmieście
Wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , nauka, technika
Warszawa-Mokotów
Lokalny rozwój ekonomiczny, rozwój lokalnej przedsiębiorczości , badania naukowe , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , nauka, technika , rozwój lokalny
Warszawa-Śródmieście
Kultura, sztuka, tradycja , nauka, technika
Inowrocław
Kultura, sztuka, tradycja , nauka, technika
Kielce
Edukacja, wychowanie , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , nauka, technika
Warszawa-Śródmieście
Kultura, sztuka, tradycja , edukacja, wychowanie , działalność międzynarodowa , nauka, technika
Warszawa-Mokotów
Stypendia , edukacja, wychowanie , wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności , nauka, technika
Warszawa-Śródmieście
Edukacja, wychowanie , ekologia , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , działalność międzynarodowa , nauka, technika , rozwój lokalny
Warszawa-Śródmieście
Edukacja, wychowanie , wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności , nauka, technika , edukacja dzieci i młodzieży
Dzieci, młodzież
Warszawa-Śródmieście
Edukacja, wychowanie , wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności , nauka, technika , edukacja dzieci i młodzieży
Dzieci, młodzież
Głogów
Wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności , ekologia , nauka, technika , zrównoważony rozwój
Białystok
Wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności , nauka, technika
Warszawa-Ochota
Edukacja, wychowanie , wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności , badania naukowe , nauka, technika , edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne
Gorzów Wielkopolski
Nauka, technika
Tarnów
Wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności , nauka, technika
Zakończyła działalność
Olsztyn
Edukacja, wychowanie , badania naukowe , nauka, technika , sprawy zawodowe, pracownicze, branżowe , edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne
Warszawa-Mokotów
Edukacja, wychowanie , szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji , partnerstwa międzynarodowe, wymiana doświadczeń , badania naukowe , wsparcie dla organizacji pozarządowych , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , działalność międzynarodowa , nauka, technika , edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne
Społeczność lokalna , organizacje pozarządowe , instytucje
Warszawa-Ursynów
Szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji , działalność na rzecz integracji europejskiej , wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , działalność międzynarodowa , nauka, technika , pomoc w samozatrudnieniu , integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
Lublin
Edukacja, wychowanie , wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności , badania naukowe , nauka, technika
Poznań
Badania naukowe , nauka, technika
Warszawa-Śródmieście
Kultura, sztuka, tradycja , nauka, technika
Rzeszów
Edukacja, wychowanie , nauka, technika
Instytucje
Gdańsk
Profilaktyka uzależnień , działalność na rzecz integracji europejskiej , wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności , prawa człowieka, demokracja , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , działalność międzynarodowa , nauka, technika , integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa , ochrona zdrowia , prawa dziecka , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Bezrobotni , osoby starsze, kombatanci , społeczność lokalna , rodzina
Warszawa-Mokotów
Badania naukowe , ekologia , nauka, technika , zrównoważony rozwój
Warszawa-Mokotów
Edukacja, wychowanie , nauka, technika , sprawy zawodowe, pracownicze, branżowe , edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne
Katowice
Nauka, technika , ochrona zdrowia
Warszawa-Mokotów
Badania naukowe , nauka, technika
Gorzów Wielkopolski
Nauka, technika , ratownictwo, bezpieczeństwo
Kraków
Edukacja, wychowanie , nauka, technika
Suwałki
Wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności , nauka, technika
Jastrzębie-Zdrój
Wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności , nauka, technika
Radom
Nauka, technika , sprawy zawodowe, pracownicze, branżowe
Poznań
Nauka, technika , ochrona zdrowia
Warszawa-Śródmieście
Nauka, technika
Warszawa-Śródmieście
Wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności , nauka, technika
Bolesławiec
Pomoc psychologiczna , sport, turystyka, rekreacja, hobby , kultura, sztuka, tradycja , edukacja, wychowanie , prawa człowieka, demokracja , działalność międzynarodowa , nauka, technika , ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna , ratownictwo, bezpieczeństwo
Warszawa-Rembertów
Nauka, technika
W likwidacji
Leszno
Wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności , nauka, technika
W likwidacji
Chmielowice
Wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności , nauka, technika
W likwidacji
Warszawa-Ursynów
Nauka, technika , ochrona zdrowia
W likwidacji
Zamość
Nauka, technika
W likwidacji
Warszawa-Bemowo
Wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności , nauka, technika
W likwidacji
Wrocław
Wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności , nauka, technika
W likwidacji
Wrocław
Wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , nauka, technika
W likwidacji
Białystok
Nauka, technika
W likwidacji
Białystok
Wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności , nauka, technika
Lublin
Wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności , nauka, technika
Lublin
Wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności , nauka, technika
Bydgoszcz
Nauka, technika , ochrona zdrowia
Słupsk
Nauka, technika , sprawy zawodowe, pracownicze, branżowe
Rabka-Zdrój
Nauka, technika
Kielce
Nauka, technika
Warszawa-Targówek
Nauka, technika , ochrona zdrowia
Warszawa-Żoliborz
Nauka, technika
Zbylitowska Góra
Wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności , nauka, technika
Opole
Wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności , nauka, technika
Warszawa-Ursynów
Wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności , ekologia , nauka, technika , zrównoważony rozwój
Warszawa-Śródmieście
Badania naukowe , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , nauka, technika
Warszawa-Śródmieście
Nauka, technika , sprawy zawodowe, pracownicze, branżowe
Warszawa-Wola
Nauka, technika
Warszawa-Ursynów
Edukacja, wychowanie , działalność na rzecz integracji europejskiej , działalność międzynarodowa , nauka, technika
Gdańsk
Nauka, technika
Kraków
Wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności , nauka, technika
Opole
Badania naukowe , nauka, technika , działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych , rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Gorzów Wielkopolski
Badania naukowe , nauka, technika
Warszawa-Ursynów
Wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności , ekologia , nauka, technika
Gdańsk
Wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności , nauka, technika , ochrona zdrowia
Szczecin
Badania naukowe , nauka, technika
Rzeszów
Sport, turystyka, rekreacja, hobby , turystyka, krajoznawstwo , badania naukowe , nauka, technika
Lublin
Badania naukowe , nauka, technika
Warszawa-Mokotów
Nauka, technika
Łódź
Badania naukowe , nauka, technika
Chorzy , niepełnosprawni dorośli
Lublin
Wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności , ekologia , nauka, technika , zrównoważony rozwój
Kraków
Kultura, sztuka, tradycja , nauka, technika
Bydgoszcz
Kultura, sztuka, tradycja , nauka, technika
Warszawa-Bemowo
Badania naukowe , nauka, technika , miasto, ruchy miejskie , rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Łódź
Edukacja, wychowanie , szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji , wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , nauka, technika , edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne
Bezrobotni
Rzeszów
Nauka, technika
Kobiety
Lublin
Badania naukowe , nauka, technika , ochrona zdrowia
Warszawa-Ochota
Edukacja, wychowanie , działalność na rzecz integracji europejskiej , partnerstwa międzynarodowe, wymiana doświadczeń , badania naukowe , działalność międzynarodowa , nauka, technika , edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne
Białystok
Nauka, technika , ochrona zdrowia
Łódź
Nauka, technika , ochrona zdrowia
Chorzy
Zgorzała
Nauka, technika , ochrona zdrowia
Słupsk
Edukacja, wychowanie , nauka, technika
Białystok
Nauka, technika , sprawy zawodowe, pracownicze, branżowe
Warszawa-Wola
Kultura, sztuka, tradycja , ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa , wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności , nauka, technika , miasto, ruchy miejskie , rozwój lokalny
Łaziska Górne
Kultura, sztuka, tradycja , nauka, technika
Wrocław
Kultura, sztuka, tradycja , nauka, technika , rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Warszawa-Śródmieście
Wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności , nauka, technika
Gdańsk
Lokalny rozwój ekonomiczny, rozwój lokalnej przedsiębiorczości , wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności , nauka, technika , rozwój lokalny
Warszawa-Śródmieście
Nauka, technika
Warszawa-Śródmieście
Nauka, technika
Gdańsk
Badania naukowe , nauka, technika
Bydgoszcz
Nauka, technika , ochrona zdrowia
Chorzy
Kraków
Badania naukowe , nauka, technika
Warszawa-Mokotów
Nauka, technika
Łódź
Prawa człowieka, demokracja , nauka, technika , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Poznań
Wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności , nauka, technika
Krosno
Wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności , nauka, technika
Katowice
Wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności , nauka, technika
Warszawa-Ochota
Edukacja, wychowanie , nauka, technika , edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne
Toruń
Nauka, technika
Katowice
Partnerstwa międzynarodowe, wymiana doświadczeń , badania naukowe , działalność międzynarodowa , nauka, technika
Gliwice
Nauka, technika , sprawy zawodowe, pracownicze, branżowe
Warszawa-Śródmieście
Stypendia , kultura, sztuka, tradycja , edukacja, wychowanie , muzyka , teatr , szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji , wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności , prawa człowieka, demokracja , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , nauka, technika , animacja społeczno-kulturalna , edukacja kulturalna , edukacja dzieci i młodzieży , prawa dziecka
Dzieci, młodzież , niepełnosprawne dzieci , bezrobotni , społeczność lokalna , rodzina
Warszawa-Śródmieście
Edukacja, wychowanie , nauka, technika
Warszawa-Wawer
Wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności , nauka, technika
Warszawa-Śródmieście
Wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności , nauka, technika
Dąbrowa Górnicza
Lokalny rozwój ekonomiczny, rozwój lokalnej przedsiębiorczości , nauka, technika , rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Warszawa-Śródmieście
Nauka, technika , ochrona zdrowia
Przeźmierowo
Nauka, technika
Warszawa-Białołęka
Nauka, technika
Warszawa-Śródmieście
Wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności , nauka, technika
Warszawa-Śródmieście
Badania naukowe , wsparcie dla organizacji pozarządowych , nauka, technika , pośrednictwo wolontariatu dla organizacji pozarządowych , aktywizacja lokalna , planowanie strategiczne i operacyjne
Społeczność lokalna , organizacje pozarządowe
Wałbrzych
Kultura, sztuka, tradycja , ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa , badania naukowe , nauka, technika
Społeczność lokalna
Białystok
Wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności , nauka, technika
Gdynia
Wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności , badania naukowe , nauka, technika
Warszawa-Wola
Edukacja, wychowanie , nauka, technika , ochrona zdrowia
Warszawa-Ursynów
Wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności , nauka, technika
Tarnów
Szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji , wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , nauka, technika
Bezrobotni
Kielce
Nauka, technika , ochrona zdrowia
Poznań
Badania naukowe , nauka, technika
Warszawa-Praga-Północ
Wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności , nauka, technika
Częstochowa
Nauka, technika
Gliwice
Edukacja, wychowanie , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , nauka, technika
Katowice
Wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności , ekologia , nauka, technika
Dragany
Badania naukowe , nauka, technika , ochrona zdrowia
Bielsko-Biała
Nauka, technika , sprawy zawodowe, pracownicze, branżowe , ochrona zdrowia
Rzeszów
Edukacja, wychowanie , nauka, technika
Warszawa-Śródmieście
Nauka, technika
W likwidacji
Kraków
Kultura, sztuka, tradycja , nauka, technika
W likwidacji
Rzeszów
Nauka, technika , ochrona zdrowia
W likwidacji
Kowary
Nauka, technika
W likwidacji
Rudna Mała
Szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji , działalność na rzecz integracji europejskiej , wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności , wsparcie dla organizacji pozarządowych , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , działalność międzynarodowa , nauka, technika , zakładanie fundacji, stowarzyszenia , sprawy formalne związane z działalnością organizacji, np. konsultowanie statutów, formularzy krs i dokumentów , dostarczanie informacji o źródłach finansowania , doradztwo zawodowe , integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa , pośrednictwo wolontariatu dla organizacji pozarządowych
Bezrobotni , społeczność lokalna , organizacje pozarządowe
W likwidacji
Gorzów Wielkopolski
Wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności , nauka, technika
Zakończyła działalność
Dąbrowica
Wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności , nauka, technika
W likwidacji
Warszawa-Włochy
Nauka, technika
W likwidacji
Reguły
Wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności , nauka, technika , sprawy zawodowe, pracownicze, branżowe
W likwidacji
Rzędziny
Kultura, sztuka, tradycja , ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa , badania naukowe , nauka, technika
W likwidacji
Tarnobrzeg
Wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności , nauka, technika
Łódź
Edukacja, wychowanie , nauka, technika , działalność wychowawcza i formacyjna dzieci i młodzieży
Wielgolas Brzeziński
Wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności , nauka, technika
W likwidacji
Warszawa-Białołęka
Wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności , nauka, technika
Kraków
Nauka, technika
Konstantynów Łódzki
Działalność na rzecz integracji europejskiej , wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności , badania naukowe , działalność międzynarodowa , nauka, technika
Społeczność lokalna
Stara Białka
Edukacja, wychowanie , nauka, technika
Wrocław
Nauka, technika , ochrona zdrowia
Toruń
Badania naukowe , nauka, technika
Łódź
Edukacja, wychowanie , nauka, technika
Nowy Targ
Edukacja, wychowanie , nauka, technika
Ruda Śląska
Kultura, sztuka, tradycja , wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności , nauka, technika , architektura, urbanistyka
Płonina
Edukacja, wychowanie , nauka, technika
Toruń
Badania naukowe , nauka, technika
Gdańsk
Wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności , nauka, technika
Warszawa-Mokotów
Kultura, sztuka, tradycja , muzyka , teatr , film , taniec , sztuki wizualne, wzornictwo , ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa , działalność na rzecz integracji europejskiej , promocja rzeczypospolitej polskiej za granicą , badania naukowe , działalność międzynarodowa , nauka, technika , literatura, czasopisma , animacja społeczno-kulturalna , edukacja kulturalna
Społeczność lokalna
Warszawa-Śródmieście
Nauka, technika
Warszawa-Praga-Południe
Wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności , nauka, technika
Warszawa-Śródmieście
Nauka, technika , sprawy zawodowe, pracownicze, branżowe
Warszawa-Śródmieście
Nauka, technika
Warszawa-Wola
Badania naukowe , nauka, technika , ochrona zdrowia
Gorzów Wielkopolski
Badania naukowe , nauka, technika
Warszawa-Wawer
Wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności , nauka, technika
Gdańsk
Edukacja, wychowanie , nauka, technika
Warszawa-Ochota
Badania naukowe , nauka, technika
Warszawa-Ursynów
Wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności , nauka, technika
Radom
Edukacja, wychowanie , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , nauka, technika
Kraków
Badania naukowe , nauka, technika
Rojów
Edukacja, wychowanie , nauka, technika
Lublin
Badania naukowe , nauka, technika , rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Kielce
Nauka, technika , ochrona zdrowia
Kraków
Edukacja, wychowanie , partnerstwa międzynarodowe, wymiana doświadczeń , działalność międzynarodowa , nauka, technika
Stargard
Wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , nauka, technika
Gdańsk
Edukacja, wychowanie , nauka, technika
Rzeszów
Badania naukowe , nauka, technika
Poznań
Wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności , nauka, technika
Wysogotowo
Edukacja, wychowanie , nauka, technika , edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne
Legnica
Edukacja, wychowanie , nauka, technika
Warszawa-Praga-Północ
Kultura, sztuka, tradycja , nauka, technika
Gdańsk
Badania naukowe , nauka, technika
Toruń
Edukacja, wychowanie , nauka, technika
Kraków
Edukacja, wychowanie , nauka, technika
Warszawa-Śródmieście
Nauka, technika , sprawy zawodowe, pracownicze, branżowe
Kołaczkowo
Edukacja, wychowanie , badania naukowe , nauka, technika
Tarnów
Wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , nauka, technika
Poznań
Badania naukowe , nauka, technika
Ełk
Badania naukowe , nauka, technika
Olsztyn
Edukacja, wychowanie , badania naukowe , nauka, technika
Warszawa-Ochota
Nauka, technika
Katowice
Edukacja, wychowanie , nauka, technika
Poznań
Wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności , nauka, technika
Warszawa-Praga-Południe
Badania naukowe , nauka, technika
Toruń
Badania naukowe , nauka, technika
Warszawa-Białołęka
Badania naukowe , nauka, technika
Warszawa-Ochota
Edukacja, wychowanie , nauka, technika
Szczecin
Edukacja, wychowanie , nauka, technika , rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Warszawa-Śródmieście
Badania naukowe , nauka, technika
Olsztyn
Edukacja, wychowanie , nauka, technika
Pabianice
Nauka, technika
Wrocław
Wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności , nauka, technika
Częstochowa
Wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności , nauka, technika
Szczecin
Ekologia , nauka, technika
Warszawa-Żoliborz
Nauka, technika , ochrona zdrowia
Poznań
Wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności , nauka, technika
Gdańsk
Nauka, technika , sprawy zawodowe, pracownicze, branżowe
Szczecin
Edukacja, wychowanie , nauka, technika
Warszawa-Wola
Wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności , nauka, technika
Gdańsk
Nauka, technika , ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna
Warszawa-Śródmieście
Nauka, technika
Warszawa-Bielany
Wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności , nauka, technika
Warszawa-Mokotów
Badania naukowe , nauka, technika
Płock
Wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności , nauka, technika