Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Spis organizacji

128 000 profili stowarzyszeń i fundacji
10 000 profili urzędów i instytucji
195 000 odsłon w miesiącu

Wyniki wyszukiwania (15) Wyniki (15)

Poznań
Pomoc finansowa , pomoc rzeczowa: odzież, żywność, wyposażenie , pomoc psychologiczna , poradnictwo specjalistyczne , szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji , prawa człowieka, demokracja , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , inne , pomoc w samozatrudnieniu , pośrednictwo pracy , doradztwo zawodowe , integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa , usługi socjalne, pomoc społeczna , równouprawnienie kobiet i mężczyzn , prawa konsumentów , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Samotne matki (ojcowie) , chorzy , alkoholicy i ich bliscy , narkomani i ich bliscy , ofiary przemocy, przestępstw, osoby w kryzysie , bezrobotni , bezdomni , skrajnie ubodzy , osoby starsze, kombatanci , więźniowie, byli więźniowie , społeczność lokalna , rodzina , kobiety
Złotoryja
Promocja regionu , kultura, sztuka, tradycja , edukacja, wychowanie , ekologia , prawa człowieka, demokracja , miasto, ruchy miejskie , edukacja kulturalna , organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów , edukacja dzieci i młodzieży , prawa dziecka , równouprawnienie kobiet i mężczyzn , prawa konsumentów , działalność polityczna , ochrona zwierząt , rozwój lokalny , ochrona zasobów naturalnych: wód, powietrza, kopalin , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Dzieci, młodzież , samotne matki (ojcowie) , niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli , rodziny chorych, niepełnosprawnych , bezrobotni , uchodźcy , osoby starsze, kombatanci , społeczność lokalna , organizacje pozarządowe , instytucje , rodzina , kobiety , wszyscy / nieokreśleni
Słupno
Prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań , promocja zdrowia, edukacja zdrowotna , profilaktyka uzależnień , usługi opiekuńcze , animowanie działań wspólnot lokalnych , lokalny rozwój ekonomiczny, rozwój lokalnej przedsiębiorczości , promocja regionu , sport, turystyka, rekreacja, hobby , kultura, sztuka, tradycja , edukacja, wychowanie , sport amatorski, rekreacyjny , turystyka, krajoznawstwo , rekreacja, wypoczynek , hobby , muzyka , taniec , ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa , ekologia , prawa człowieka, demokracja , działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych , ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna , animacja społeczno-kulturalna , edukacja kulturalna , organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów , edukacja dzieci i młodzieży , prawa dziecka , równouprawnienie kobiet i mężczyzn , prawa konsumentów , działalność wychowawcza i formacyjna dzieci i młodzieży , rozwój lokalny , edukacja ekologiczna , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Dzieci, młodzież , samotne matki (ojcowie) , niepełnosprawne dzieci , społeczność lokalna , rodzina , kobiety
Gdańsk
Prawa człowieka, demokracja , równouprawnienie kobiet i mężczyzn
Kobiety
Zakończyła działalność
Kraków
Prawa człowieka, demokracja , równouprawnienie kobiet i mężczyzn
Kobiety
Warszawa-Ursynów
Prawa człowieka, demokracja , równouprawnienie kobiet i mężczyzn
Kobiety
Zakończyła działalność
Sosnowiec
Szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji , prawa człowieka, demokracja , wsparcie dla organizacji pozarządowych , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , pomoc w samozatrudnieniu , pośrednictwo pracy , doradztwo zawodowe , integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa , prawa dziecka , równouprawnienie kobiet i mężczyzn , zrzeszanie organizacji pozarządowych (np. lokalnych, regionalnych, branżowych) , pośrednictwo wolontariatu dla organizacji pozarządowych
Bezrobotni , społeczność lokalna , organizacje pozarządowe , rodzina , kobiety
Lubin
Prawa człowieka, demokracja , równouprawnienie kobiet i mężczyzn , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Kobiety
Toruń
Prawa człowieka, demokracja , równouprawnienie kobiet i mężczyzn , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Kobiety
Warszawa-Śródmieście
Prawa człowieka, demokracja , działalność polityczna
Kobiety
Płock
Prawa człowieka, demokracja , działalność polityczna
Kobiety
Słupsk
Prawa człowieka, demokracja , równouprawnienie kobiet i mężczyzn , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Kobiety
Białogard
Prawa człowieka, demokracja , równouprawnienie kobiet i mężczyzn , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Kobiety
Warszawa-Śródmieście
Prawa człowieka, demokracja , równouprawnienie kobiet i mężczyzn
Kobiety
Poznań
Prawa człowieka, demokracja , równouprawnienie kobiet i mężczyzn , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Kobiety

Lokalizacja

+${range} km

Lokalizacja

+${range} km