Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Spis organizacji

128 000 profili stowarzyszeń i fundacji
10 000 profili urzędów i instytucji
195 000 odsłon w miesiącu

Wyniki wyszukiwania (500) Wyniki (500)

Warszawa-Ursus
Prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań , stypendia , promocja zdrowia, edukacja zdrowotna , pomoc finansowa , pomoc rzeczowa: odzież, żywność, wyposażenie , pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych , kultura, sztuka, tradycja , edukacja, wychowanie , muzyka , teatr , film , pomoc humanitarna, rozwojowa , ekologia , prawa człowieka, demokracja , działalność międzynarodowa , religia , ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna , ratownictwo, bezpieczeństwo , organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów , edukacja dzieci i młodzieży , edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne , prawa dziecka , działalność wychowawcza i formacyjna dzieci i młodzieży , edukacja ekologiczna , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Dzieci, młodzież , samotne matki (ojcowie) , chorzy , niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli , rodziny chorych, niepełnosprawnych , alkoholicy i ich bliscy , narkomani i ich bliscy , ofiary przemocy, przestępstw, osoby w kryzysie , bezrobotni , bezdomni , skrajnie ubodzy , uchodźcy , osoby starsze, kombatanci , więźniowie, byli więźniowie , społeczność lokalna , organizacje pozarządowe , instytucje , rodzina , kobiety
Łódź
Ekologia , ochrona zwierząt
Toruń
Ekologia , ochrona zwierząt
Tarnobrzeg
Animowanie działań wspólnot lokalnych , lokalny rozwój ekonomiczny, rozwój lokalnej przedsiębiorczości , promocja regionu , sport, turystyka, rekreacja, hobby , kultura, sztuka, tradycja , edukacja, wychowanie , turystyka, krajoznawstwo , muzyka , film , sztuki wizualne, wzornictwo , ekologia , prawa człowieka, demokracja , miasto, ruchy miejskie , działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych , animacja społeczno-kulturalna , edukacja kulturalna , organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów , ochrona roślin , ochrona zwierząt , rozwój lokalny , ochrona zasobów naturalnych: wód, powietrza, kopalin , edukacja ekologiczna , zrównoważony rozwój
Społeczność lokalna , organizacje pozarządowe , wszyscy / nieokreśleni
Olsztyn
Promocja zdrowia, edukacja zdrowotna , profilaktyka uzależnień , ekologia , ochrona zdrowia , ochrona roślin , ochrona zwierząt , ochrona zasobów naturalnych: wód, powietrza, kopalin , edukacja ekologiczna , zrównoważony rozwój , transport
Wszyscy / nieokreśleni
Poznań
Prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań , animowanie działań wspólnot lokalnych , promocja regionu , kultura, sztuka, tradycja , edukacja, wychowanie , film , sztuki wizualne, wzornictwo , ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa , pomoc humanitarna, rozwojowa , partnerstwa międzynarodowe, wymiana doświadczeń , ekologia , prawa człowieka, demokracja , wsparcie dla organizacji pozarządowych , działalność międzynarodowa , działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych , animacja społeczno-kulturalna , edukacja kulturalna , edukacja dzieci i młodzieży , edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne , prawa dziecka , równouprawnienie kobiet i mężczyzn , prawa konsumentów , działalność wychowawcza i formacyjna dzieci i młodzieży , ochrona roślin , ochrona zwierząt , rozwój lokalny , ochrona zasobów naturalnych: wód, powietrza, kopalin , edukacja ekologiczna , zrównoważony rozwój , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Dzieci, młodzież , niepełnosprawne dzieci , uchodźcy , społeczność lokalna , organizacje pozarządowe , instytucje , rodzina , wszyscy / nieokreśleni
Lubsko
Animowanie działań wspólnot lokalnych , lokalny rozwój ekonomiczny, rozwój lokalnej przedsiębiorczości , promocja regionu , sport, turystyka, rekreacja, hobby , kultura, sztuka, tradycja , turystyka, krajoznawstwo , rekreacja, wypoczynek , hobby , ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa , szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji , partnerstwa międzynarodowe, wymiana doświadczeń , wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności , ekologia , prawa człowieka, demokracja , wsparcie dla organizacji pozarządowych , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , działalność międzynarodowa , nauka, technika , miasto, ruchy miejskie , zakładanie fundacji, stowarzyszenia , sprawy formalne związane z działalnością organizacji, np. konsultowanie statutów, formularzy krs i dokumentów , dostarczanie informacji o źródłach finansowania , dostarczanie informacji o prowadzeniu działalności zarobkowej (odpłatnej, gospodarczej) , pomoc w samozatrudnieniu , integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa , literatura, czasopisma , architektura, urbanistyka , animacja społeczno-kulturalna , edukacja kulturalna , organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów , współpraca z innymi (partnerstwa), w tym z mediami, biznesem , zrzeszanie organizacji pozarządowych (np. lokalnych, regionalnych, branżowych) , aktywizacja lokalna , współpraca z administracją , rozwój lokalny , edukacja ekologiczna , zrównoważony rozwój , transport , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja , pr i promocja organizacji
Dzieci, młodzież , niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli , bezrobotni , osoby starsze, kombatanci , społeczność lokalna , organizacje pozarządowe , wszyscy / nieokreśleni
Kraków
Animowanie działań wspólnot lokalnych , lokalny rozwój ekonomiczny, rozwój lokalnej przedsiębiorczości , promocja regionu , sport, turystyka, rekreacja, hobby , kultura, sztuka, tradycja , edukacja, wychowanie , turystyka, krajoznawstwo , rekreacja, wypoczynek , ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa , ekologia , prawa człowieka, demokracja , animacja społeczno-kulturalna , edukacja kulturalna , organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów , edukacja dzieci i młodzieży , edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne , rozwój lokalny , zrównoważony rozwój , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Dzieci, młodzież , osoby starsze, kombatanci , społeczność lokalna , organizacje pozarządowe , instytucje
Lublin
Prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań , stypendia , promocja zdrowia, edukacja zdrowotna , rehabilitacja, terapia , pomoc finansowa , pomoc rzeczowa: odzież, żywność, wyposażenie , pomoc psychologiczna , pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych , porządek, bezpieczeństwo publiczne , animowanie działań wspólnot lokalnych , promocja regionu , sport, turystyka, rekreacja, hobby , kultura, sztuka, tradycja , edukacja, wychowanie , sport wyczynowy, profesjonalny , sport amatorski, rekreacyjny , rekreacja, wypoczynek , hobby , muzyka , teatr , film , sztuki wizualne, wzornictwo , ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa , ekologia , sprawy zawodowe, pracownicze, branżowe , miasto, ruchy miejskie , ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna , ratownictwo, bezpieczeństwo , animacja społeczno-kulturalna , organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów , edukacja dzieci i młodzieży , sprzęt rehabilitacyjny, ortopedyczny , działalność wychowawcza i formacyjna dzieci i młodzieży , ochrona zwierząt , rozwój lokalny , edukacja ekologiczna , transport
Dzieci, młodzież , chorzy , niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli , rodziny chorych, niepełnosprawnych , ofiary przemocy, przestępstw, osoby w kryzysie , skrajnie ubodzy , społeczność lokalna , organizacje pozarządowe , instytucje , rodzina , wszyscy / nieokreśleni
Warszawa-Mokotów
Pomoc humanitarna, rozwojowa , działalność na rzecz integracji europejskiej , ekologia , wsparcie dla organizacji pozarządowych , działalność międzynarodowa , ochrona roślin , ochrona zwierząt , ochrona zasobów naturalnych: wód, powietrza, kopalin , edukacja ekologiczna , zrównoważony rozwój , transport
Kraków
Ekologia , ochrona zwierząt
W likwidacji
Goleniów
Ekologia , ochrona zwierząt
Warszawa-Wola
Ekologia , usługi socjalne, pomoc społeczna , ochrona zwierząt
Dzieci, młodzież , samotne matki (ojcowie) , bezdomni , skrajnie ubodzy , uchodźcy , osoby starsze, kombatanci
Warszawa-Praga-Północ
Edukacja, wychowanie , ekologia , prawa człowieka, demokracja , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , działalność międzynarodowa , sprawy zawodowe, pracownicze, branżowe , usługi socjalne, pomoc społeczna , edukacja dzieci i młodzieży , edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne , działalność wychowawcza i formacyjna dzieci i młodzieży
Dzieci, młodzież , niepełnosprawni dorośli , ofiary przemocy, przestępstw, osoby w kryzysie , bezrobotni , uchodźcy , społeczność lokalna , kobiety
Jelenia Góra
Promocja zdrowia, edukacja zdrowotna , pomoc psychologiczna , sport, turystyka, rekreacja, hobby , turystyka, krajoznawstwo , rekreacja, wypoczynek , ekologia , inne , ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna , edukacja ekologiczna
Wszyscy / nieokreśleni
Warszawa-Śródmieście
Prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań , lokalny rozwój ekonomiczny, rozwój lokalnej przedsiębiorczości , kultura, sztuka, tradycja , edukacja, wychowanie , szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji , wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności , ekologia , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , nauka, technika , sprawy zawodowe, pracownicze, branżowe , miasto, ruchy miejskie , integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa , organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów , edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne , rozwój lokalny , edukacja ekologiczna , zrównoważony rozwój , transport
Dzieci, młodzież , społeczność lokalna , organizacje pozarządowe , instytucje , rodzina , wszyscy / nieokreśleni , inni
Poznań
Ekologia , ochrona zwierząt
Warszawa-Bielany
Prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań , stypendia , animowanie działań wspólnot lokalnych , edukacja, wychowanie , szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji , pomoc humanitarna, rozwojowa , działalność na rzecz integracji europejskiej , partnerstwa międzynarodowe, wymiana doświadczeń , badania naukowe , ekologia , prawa człowieka, demokracja , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , działalność międzynarodowa , nauka, technika , inne , miasto, ruchy miejskie , edukacja dzieci i młodzieży , edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne , prawa dziecka , równouprawnienie kobiet i mężczyzn , działalność polityczna , działalność wychowawcza i formacyjna dzieci i młodzieży , rozwój lokalny , edukacja ekologiczna , zrównoważony rozwój , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Dzieci, młodzież , społeczność lokalna
Łódź
Prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań , promocja zdrowia, edukacja zdrowotna , profilaktyka uzależnień , pomoc rzeczowa: odzież, żywność, wyposażenie , pomoc psychologiczna , poradnictwo specjalistyczne , animowanie działań wspólnot lokalnych , lokalny rozwój ekonomiczny, rozwój lokalnej przedsiębiorczości , promocja regionu , sport, turystyka, rekreacja, hobby , kultura, sztuka, tradycja , edukacja, wychowanie , sport amatorski, rekreacyjny , turystyka, krajoznawstwo , rekreacja, wypoczynek , hobby , szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji , ekologia , prawa człowieka, demokracja , wsparcie dla organizacji pozarządowych , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , działalność międzynarodowa , sprawy zawodowe, pracownicze, branżowe , miasto, ruchy miejskie , zakładanie fundacji, stowarzyszenia , sprawy formalne związane z działalnością organizacji, np. konsultowanie statutów, formularzy krs i dokumentów , porady prawne, pomoc prawna , doradztwo zawodowe , integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa , ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna , ratownictwo, bezpieczeństwo , literatura, czasopisma , animacja społeczno-kulturalna , edukacja kulturalna , organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów , prawa dziecka , równouprawnienie kobiet i mężczyzn , prawa konsumentów , współpraca z innymi (partnerstwa), w tym z mediami, biznesem , działalność wychowawcza i formacyjna dzieci i młodzieży , nowe technologie (np. jak stworzyć stronę www, jak korzystać z internetu, jaki komputer, oprogramowanie kupić) , aktywizacja lokalna , rozwój lokalny , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja , pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
Niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli
Warszawa-Wola
Pomoc rzeczowa: odzież, żywność, wyposażenie , kultura, sztuka, tradycja , edukacja, wychowanie , ekologia , prawa człowieka, demokracja , wsparcie dla organizacji pozarządowych , zakładanie fundacji, stowarzyszenia , usługi socjalne, pomoc społeczna , edukacja kulturalna , organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów , edukacja dzieci i młodzieży , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Dzieci, młodzież , samotne matki (ojcowie) , społeczność lokalna , instytucje , rodzina , kobiety
Wrocław
Ekologia , ochrona zwierząt
Poznań
Ekologia , wsparcie dla organizacji pozarządowych , edukacja ekologiczna , zrównoważony rozwój , transport
Jastrzębie-Zdrój
Ekologia , ochrona zwierząt
Lublin
Ekologia , ochrona zwierząt
Warszawa-Bemowo
Ekologia , ochrona zwierząt
Opole
Ekologia , ochrona zwierząt
Warszawa-Wilanów
Prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań , stypendia , pomoc finansowa , usługi opiekuńcze , lokalny rozwój ekonomiczny, rozwój lokalnej przedsiębiorczości , sport, turystyka, rekreacja, hobby , kultura, sztuka, tradycja , edukacja, wychowanie , sport wyczynowy, profesjonalny , sport amatorski, rekreacyjny , turystyka, krajoznawstwo , rekreacja, wypoczynek , hobby , teatr , film , sztuki wizualne, wzornictwo , ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa , pomoc humanitarna, rozwojowa , działalność na rzecz integracji europejskiej , promocja rzeczypospolitej polskiej za granicą , partnerstwa międzynarodowe, wymiana doświadczeń , ekologia , prawa człowieka, demokracja , działalność międzynarodowa , miasto, ruchy miejskie , działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych , usługi socjalne, pomoc społeczna , animacja społeczno-kulturalna , edukacja kulturalna , organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów , edukacja dzieci i młodzieży , edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne , prawa dziecka , równouprawnienie kobiet i mężczyzn , działalność wychowawcza i formacyjna dzieci i młodzieży , ochrona roślin , ochrona zwierząt , rozwój lokalny , ochrona zasobów naturalnych: wód, powietrza, kopalin , edukacja ekologiczna , zrównoważony rozwój , transport , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Wszyscy / nieokreśleni
Reguły
Pomoc rzeczowa: odzież, żywność, wyposażenie , edukacja, wychowanie , ekologia , wsparcie dla organizacji pozarządowych , usługi socjalne, pomoc społeczna , wsparcie specjalistyczne
Skrajnie ubodzy , społeczność lokalna , organizacje pozarządowe , instytucje
Częstochowa
Prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań , profilaktyka uzależnień , pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych , animowanie działań wspólnot lokalnych , lokalny rozwój ekonomiczny, rozwój lokalnej przedsiębiorczości , kultura, sztuka, tradycja , edukacja, wychowanie , muzyka , teatr , film , taniec , ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa , działalność na rzecz integracji europejskiej , ekologia , prawa człowieka, demokracja , wsparcie dla organizacji pozarządowych , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , działalność międzynarodowa , zakładanie fundacji, stowarzyszenia , sprawy formalne związane z działalnością organizacji, np. konsultowanie statutów, formularzy krs i dokumentów , porady prawne, pomoc prawna , dostarczanie informacji o źródłach finansowania , integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa , ochrona zdrowia , ratownictwo, bezpieczeństwo , animacja społeczno-kulturalna , organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów , edukacja dzieci i młodzieży , równouprawnienie kobiet i mężczyzn , współpraca z innymi (partnerstwa), w tym z mediami, biznesem , status pożytku publicznego - przywileje, obowiązki , zrzeszanie organizacji pozarządowych (np. lokalnych, regionalnych, branżowych) , działalność wychowawcza i formacyjna dzieci i młodzieży , nowe technologie (np. jak stworzyć stronę www, jak korzystać z internetu, jaki komputer, oprogramowanie kupić) , wsparcie lokalowe, techniczne , pośrednictwo wolontariatu dla organizacji pozarządowych , aktywizacja lokalna , współpraca z administracją , rozwój lokalny , edukacja ekologiczna , zrównoważony rozwój , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja , pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków , planowanie strategiczne i operacyjne , budowanie zespołu i zarządzanie nim , pr i promocja organizacji
Dzieci, młodzież , niepełnosprawni dorośli , bezrobotni , osoby starsze, kombatanci , społeczność lokalna , organizacje pozarządowe
Kraków
Ekologia , prawa człowieka, demokracja , prawa konsumentów , edukacja ekologiczna , zrównoważony rozwój , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Dzieci, młodzież , społeczność lokalna , organizacje pozarządowe , instytucje , wszyscy / nieokreśleni , inni
Kwilcz
Sport, turystyka, rekreacja, hobby , kultura, sztuka, tradycja , sport amatorski, rekreacyjny , turystyka, krajoznawstwo , rekreacja, wypoczynek , muzyka , wspieranie ekonomii społecznej , ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa , ekologia , wsparcie dla organizacji pozarządowych , sprawy formalne związane z działalnością organizacji, np. konsultowanie statutów, formularzy krs i dokumentów , porady prawne, pomoc prawna , księgowość, zarządzanie finansami , animacja społeczno-kulturalna , edukacja kulturalna , ochrona roślin , ochrona zwierząt , ochrona zasobów naturalnych: wód, powietrza, kopalin , edukacja ekologiczna , zrównoważony rozwój , pr i promocja organizacji
Dzieci, młodzież , niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli , rodziny chorych, niepełnosprawnych , bezrobotni , bezdomni , osoby starsze, kombatanci , społeczność lokalna , organizacje pozarządowe , instytucje , rodzina , kobiety , wszyscy / nieokreśleni
Warszawa-Mokotów
Ekologia , ochrona zwierząt
Warszawa-Bemowo
Ekologia , ochrona zwierząt
Warszawa-Bemowo
Ekologia
Kraków
Partnerstwa międzynarodowe, wymiana doświadczeń , ekologia , działalność międzynarodowa
Warszawa-Śródmieście
Lokalny rozwój ekonomiczny, rozwój lokalnej przedsiębiorczości , partnerstwa międzynarodowe, wymiana doświadczeń , wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności , badania naukowe , ekologia , działalność międzynarodowa , nauka, technika , inne , rozwój lokalny , edukacja ekologiczna , zrównoważony rozwój
Instytucje , wszyscy / nieokreśleni
Aleksandria
Rehabilitacja, terapia , ekologia , ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna , ochrona zwierząt
Dzieci, młodzież , chorzy , niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli
Warszawa-Wola
Prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań , edukacja, wychowanie , ekologia , usługi socjalne, pomoc społeczna , edukacja dzieci i młodzieży , edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne
Dzieci, młodzież
Wrocław
Wsparcie finansowe organizacji, w tym pożyczki , działalność na rzecz integracji europejskiej , ekologia , wsparcie dla organizacji pozarządowych , działalność międzynarodowa , ochrona zwierząt
Społeczność lokalna , organizacje pozarządowe , inni
Częstochowa
Ekologia , ochrona zwierząt
Warszawa-Śródmieście
Animowanie działań wspólnot lokalnych , ekologia , miasto, ruchy miejskie , ochrona roślin , ochrona zwierząt , rozwój lokalny , ochrona zasobów naturalnych: wód, powietrza, kopalin , edukacja ekologiczna , zrównoważony rozwój
Dzieci, młodzież , osoby starsze, kombatanci , społeczność lokalna , organizacje pozarządowe , instytucje , rodzina , wszyscy / nieokreśleni
Wronki
Promocja zdrowia, edukacja zdrowotna , lokalny rozwój ekonomiczny, rozwój lokalnej przedsiębiorczości , promocja regionu , edukacja, wychowanie , wspieranie ekonomii społecznej , szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji , działalność na rzecz integracji europejskiej , promocja rzeczypospolitej polskiej za granicą , partnerstwa międzynarodowe, wymiana doświadczeń , ekologia , prawa człowieka, demokracja , wsparcie dla organizacji pozarządowych , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , działalność międzynarodowa , inne , ochrona zdrowia , edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne , rozwój lokalny , edukacja ekologiczna , zrównoważony rozwój , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Społeczność lokalna , instytucje , rodzina , wszyscy / nieokreśleni
Warszawa-Śródmieście
Ekologia , ochrona zwierząt
Warszawa-Śródmieście
Ekologia
Dzieci, młodzież , społeczność lokalna , organizacje pozarządowe , instytucje , rodzina , wszyscy / nieokreśleni , inni
Warszawa-Śródmieście
Ekologia , prawa człowieka, demokracja
Poznań
Prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań , profilaktyka uzależnień , animowanie działań wspólnot lokalnych , kultura, sztuka, tradycja , edukacja, wychowanie , muzyka , ekologia , prawa człowieka, demokracja , wsparcie dla organizacji pozarządowych , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , działalność międzynarodowa , nauka, technika , ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna , animacja społeczno-kulturalna , edukacja kulturalna , ochrona zwierząt , rozwój lokalny
Wszyscy / nieokreśleni
Anielin
Ekologia , ochrona zwierząt
Zagórze
Ekologia , ochrona zwierząt
Wrocław
Ekologia , ochrona zwierząt , edukacja ekologiczna
Dzieci, młodzież , społeczność lokalna , organizacje pozarządowe , instytucje
Ciszyca
Ekologia , ochrona zwierząt
Warszawa-Praga-Południe
Prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań , promocja zdrowia, edukacja zdrowotna , rehabilitacja, terapia , poradnictwo specjalistyczne , animowanie działań wspólnot lokalnych , lokalny rozwój ekonomiczny, rozwój lokalnej przedsiębiorczości , promocja regionu , kultura, sztuka, tradycja , edukacja, wychowanie , muzyka , sztuki wizualne, wzornictwo , ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa , badania naukowe , ekologia , prawa człowieka, demokracja , wsparcie dla organizacji pozarządowych , nauka, technika , miasto, ruchy miejskie , ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna , literatura, czasopisma , architektura, urbanistyka , animacja społeczno-kulturalna , edukacja kulturalna , organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów , edukacja dzieci i młodzieży , edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne , równouprawnienie kobiet i mężczyzn , współpraca z innymi (partnerstwa), w tym z mediami, biznesem , działalność wychowawcza i formacyjna dzieci i młodzieży , ochrona roślin , ochrona zwierząt , aktywizacja lokalna , rozwój lokalny , ochrona zasobów naturalnych: wód, powietrza, kopalin , edukacja ekologiczna , zrównoważony rozwój
Dzieci, młodzież , chorzy , osoby starsze, kombatanci , społeczność lokalna , organizacje pozarządowe , instytucje , rodzina , kobiety , wszyscy / nieokreśleni
Zakończyła działalność
Dąbrówka Kościelna
Ekologia , ochrona roślin , ochrona zwierząt
Zakończyła działalność
Nowy Staw
Ekologia
Zakończyła działalność
Bydgoszcz
Ekologia , zrównoważony rozwój
Zakończyła działalność
Nowy Łupków
Ekologia , zrównoważony rozwój
Zakończyła działalność
Gdańsk
Ekologia
Zakończyła działalność
Poznań
Ekologia , edukacja ekologiczna
Zakończyła działalność
Pruszków
Ekologia , edukacja ekologiczna , zrównoważony rozwój
Zakończyła działalność
Rybnik
Działalność na rzecz integracji europejskiej , ekologia , prawa człowieka, demokracja , działalność międzynarodowa , transport , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Społeczność lokalna
Zakończyła działalność
Mechelinki
Ekologia
Zakończyła działalność
Krasnystaw
Ekologia , ochrona zwierząt
Zakończyła działalność
Warszawa-Żoliborz
Ekologia
Zakończyła działalność
Kalisz
Ekologia
Zakończyła działalność
Tarnów
Ekologia , ochrona zwierząt
Zakończyła działalność
Gliwice
Ekologia , ochrona zwierząt
Zakończyła działalność
Bydgoszcz
Ekologia , ochrona zwierząt
Warszawa-Wawer
Ekologia , ochrona zwierząt
Warszawa-Wola
Ekologia , ochrona zwierząt
Swarzędz
Rehabilitacja, terapia , pomoc psychologiczna , poradnictwo specjalistyczne , usługi opiekuńcze , edukacja, wychowanie , szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji , ekologia , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , sprawy zawodowe, pracownicze, branżowe , pomoc w samozatrudnieniu , doradztwo zawodowe , ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna , edukacja dzieci i młodzieży , działalność wychowawcza i formacyjna dzieci i młodzieży
Wszyscy / nieokreśleni
Warszawa-Wola
Ekologia , ochrona zwierząt
Ryki
Ekologia , ochrona zwierząt , edukacja ekologiczna , zrównoważony rozwój
Legnica
Animowanie działań wspólnot lokalnych , ekologia , rozwój lokalny , ochrona zasobów naturalnych: wód, powietrza, kopalin , edukacja ekologiczna , zrównoważony rozwój
Warszawa-Mokotów
Pomoc humanitarna, rozwojowa , partnerstwa międzynarodowe, wymiana doświadczeń , ekologia , prawa człowieka, demokracja , działalność międzynarodowa
Zdunków
Poradnictwo specjalistyczne , animowanie działań wspólnot lokalnych , lokalny rozwój ekonomiczny, rozwój lokalnej przedsiębiorczości , promocja regionu , kultura, sztuka, tradycja , wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności , ekologia , nauka, technika , usługi socjalne, pomoc społeczna , edukacja kulturalna , organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów , rozwój lokalny , edukacja ekologiczna
Dzieci, młodzież , osoby starsze, kombatanci , społeczność lokalna , instytucje
Lublin
Prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań , animowanie działań wspólnot lokalnych , promocja regionu , sport, turystyka, rekreacja, hobby , kultura, sztuka, tradycja , edukacja, wychowanie , turystyka, krajoznawstwo , ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa , ekologia , miasto, ruchy miejskie , działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych , animacja społeczno-kulturalna , edukacja kulturalna , organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów , działalność wychowawcza i formacyjna dzieci i młodzieży , działalność na rzecz języka regionalnego , rozwój lokalny
Dzieci, młodzież , społeczność lokalna , rodzina , kobiety
Poznań
Ekologia , zrównoważony rozwój
Zakończyła działalność
Kraków
Ekologia
Zakończyła działalność
Warszawa-Śródmieście
Ekologia
Zakończyła działalność
Mysłowice
Ekologia
Zakończyła działalność
Gdynia
Ekologia , ochrona zwierząt
Zakończyła działalność
Bielsko-Biała
Ekologia , ochrona zwierząt
Zakończyła działalność
Warszawa-Białołęka
Ekologia , edukacja ekologiczna
Zakończyła działalność
Brzezna
Ekologia , nauka, technika
Zakończyła działalność
Sopot
Ekologia
W likwidacji
Częstochowa
Animowanie działań wspólnot lokalnych , ekologia , miasto, ruchy miejskie , rozwój lokalny , zrównoważony rozwój
Społeczność lokalna
Wrocław
Ekologia , ochrona zwierząt
Warszawa-Bemowo
Edukacja, wychowanie , ekologia , edukacja dzieci i młodzieży , edukacja ekologiczna
Dzieci, młodzież , społeczność lokalna
Bielsko-Biała
Ekologia , ochrona roślin , ochrona zwierząt , ochrona zasobów naturalnych: wód, powietrza, kopalin , edukacja ekologiczna , zrównoważony rozwój , transport
Brzeźno
Ekologia , rozwój lokalny
Wola Nowska
Rehabilitacja, terapia , ekologia , ochrona zdrowia , ochrona zwierząt
Chorzy , niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli
Kraków
Wsparcie finansowe organizacji, w tym pożyczki , ekologia , wsparcie dla organizacji pozarządowych , dostarczanie informacji o źródłach finansowania , ochrona roślin , ochrona zwierząt , ochrona zasobów naturalnych: wód, powietrza, kopalin , edukacja ekologiczna , zrównoważony rozwój , transport
Społeczność lokalna , organizacje pozarządowe
Katowice
Kultura, sztuka, tradycja , ekologia
Kraków
Animowanie działań wspólnot lokalnych , promocja regionu , sport, turystyka, rekreacja, hobby , sport amatorski, rekreacyjny , turystyka, krajoznawstwo , rekreacja, wypoczynek , hobby , ekologia , miasto, ruchy miejskie , rozwój lokalny , edukacja ekologiczna
Poznań
Ekologia , ochrona zwierząt
Warszawa-Ursynów
Ekologia , ochrona zasobów naturalnych: wód, powietrza, kopalin , edukacja ekologiczna , zrównoważony rozwój
Poznań
Kultura, sztuka, tradycja , ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa , ekologia
Poznań
Ekologia , ochrona zwierząt
Warszawa-Mokotów
Promocja regionu , sport, turystyka, rekreacja, hobby , turystyka, krajoznawstwo , rekreacja, wypoczynek , ekologia , rozwój lokalny , ochrona zasobów naturalnych: wód, powietrza, kopalin
Warszawa-Śródmieście
Edukacja, wychowanie , ekologia , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , działalność międzynarodowa , nauka, technika , rozwój lokalny
Warszawa-Wawer
Ekologia , ochrona zwierząt
Stryszów
Działalność na rzecz integracji europejskiej , partnerstwa międzynarodowe, wymiana doświadczeń , ekologia , działalność międzynarodowa , rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Oświęcim
Ekologia , ochrona zwierząt
Głogów
Wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności , ekologia , nauka, technika , zrównoważony rozwój
Pławno
Ekologia
W likwidacji
Kotowice
Pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych , ekologia , ratownictwo, bezpieczeństwo , ochrona zwierząt
W likwidacji
Bydgoszcz
Ekologia , ochrona zwierząt
Lublin
Sport, turystyka, rekreacja, hobby , kultura, sztuka, tradycja , edukacja, wychowanie , ekologia , ochrona zdrowia
Warszawa-Ochota
Ekologia , działalność międzynarodowa , ochrona roślin , ochrona zwierząt , ochrona zasobów naturalnych: wód, powietrza, kopalin , edukacja ekologiczna , zrównoważony rozwój , transport
Łódź
Porządek, bezpieczeństwo publiczne , ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa , szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji , działalność na rzecz integracji europejskiej , ekologia , prawa człowieka, demokracja , wsparcie dla organizacji pozarządowych , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , działalność międzynarodowa , zakładanie fundacji, stowarzyszenia , sprawy formalne związane z działalnością organizacji, np. konsultowanie statutów, formularzy krs i dokumentów , porady prawne, pomoc prawna , księgowość, zarządzanie finansami , dostarczanie informacji o źródłach finansowania , dostarczanie informacji o prowadzeniu działalności zarobkowej (odpłatnej, gospodarczej) , pomoc w samozatrudnieniu , ratownictwo, bezpieczeństwo , równouprawnienie kobiet i mężczyzn , prawa konsumentów , współpraca z innymi (partnerstwa), w tym z mediami, biznesem , status pożytku publicznego - przywileje, obowiązki , zrzeszanie organizacji pozarządowych (np. lokalnych, regionalnych, branżowych) , wsparcie specjalistyczne , aktywizacja lokalna , współpraca z administracją , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja , pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków , budowanie zespołu i zarządzanie nim , pr i promocja organizacji
Społeczność lokalna , organizacje pozarządowe , instytucje
Kielce
Ekologia , ochrona zwierząt
Dosin
Ekologia , ochrona zwierząt
Częstochowa
Ekologia
Warszawa-Bielany
Edukacja, wychowanie , ekologia , ochrona zdrowia
Dzieci, młodzież , społeczność lokalna , rodzina
Warszawa-Mokotów
Badania naukowe , ekologia , nauka, technika , zrównoważony rozwój
Rybnik
Ekologia , ochrona zwierząt
Białystok
Ekologia , ochrona zwierząt
Łódź
Ekologia , ochrona zwierząt
Michałowice
Ekologia , ochrona zwierząt
Stobnica
Ekologia , ochrona zwierząt
Gliwice
Ekologia
Gostyń
Ekologia
Warszawa-Wilanów
Ekologia , ochrona zwierząt
W likwidacji
Pyskowice
Ekologia
W likwidacji
Kraków
Ekologia , ochrona zwierząt
W likwidacji
Warszawa-Śródmieście
Ekologia , prawa człowieka, demokracja , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Społeczność lokalna
W likwidacji
Michniowiec
Ekologia
W likwidacji
Warszawa-Ursynów
Ekologia
W likwidacji
Radom
Edukacja, wychowanie , ekologia , ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna
W likwidacji
Pyrzyce
Ekologia , ochrona zwierząt
Kielce
Ekologia , ochrona zwierząt
Sokołowsko
Ekologia
Oława
Ekologia , rozwój lokalny , zrównoważony rozwój
Społeczność lokalna
Węgorzewo
Ekologia , rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Kraków
Ekologia , ochrona zwierząt
Lubliniec
Ekologia , ochrona zwierząt
Warszawa-Bielany
Ekologia
Gorzów Wielkopolski
Ekologia , ochrona zwierząt
Szczecin
Ekologia , ochrona zwierząt
Sosnowiec
Ekologia , ochrona zwierząt
Gubin
Ekologia , ochrona zasobów naturalnych: wód, powietrza, kopalin
Burzyn
Ekologia , ochrona zasobów naturalnych: wód, powietrza, kopalin
Kraków
Ekologia
Poznań
Ekologia , ochrona zwierząt
Poznań
Ekologia , ochrona zwierząt
Wieluń
Ekologia , ochrona zwierząt
Olsztyn
Ekologia , ochrona zwierząt
Szczecin
Ekologia , zrównoważony rozwój
Warszawa-Żoliborz
Ekologia , rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Kazimierz Dolny
Ekologia
Wrocław
Ekologia , ochrona zwierząt
Warszawa-Ursynów
Wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności , ekologia , nauka, technika , zrównoważony rozwój
Świętochłowice
Ekologia , ochrona zwierząt
Pleszew
Ekologia
Leszno
Ekologia
Wrocław
Ekologia
Cedzyna
Ekologia , ochrona zwierząt
Gunów-Kolonia
Ekologia , ochrona zwierząt
Kolbudy
Ekologia
Warszawa-Bielany
Ekologia , transport
Kuźnica
Ekologia , ochrona zwierząt
Koszalin
Ekologia , ochrona zwierząt
Wrocław
Ekologia , ochrona zwierząt
Łomianki
Ekologia , ochrona zwierząt
Warszawa-Bemowo
Ekologia , ochrona zwierząt
Poznań
Ekologia , ochrona zwierząt
Gniezno
Ekologia , ochrona zwierząt
Czechowice-Dziedzice
Ekologia , ochrona zwierząt
Tłuszcz
Ekologia , ochrona zwierząt
Bukowno
Ekologia , ochrona zwierząt
Przywidz
Ekologia
Białystok
Ekologia
Bielsko-Biała
Ekologia , ochrona zwierząt
Kraków
Działalność na rzecz integracji europejskiej , ekologia , działalność międzynarodowa , ochrona zwierząt
Warszawa-Śródmieście
Ekologia , prawa człowieka, demokracja , prawa konsumentów , transport
Gorzów Wielkopolski
Ekologia , ochrona zwierząt
Puławy
Ekologia , ochrona zwierząt
Zielona Góra
Kultura, sztuka, tradycja , ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa , ekologia
Warszawa-Białołęka
Ekologia
Poddębice
Ekologia , ochrona zwierząt
Warszawa-Śródmieście
Ekologia , działalność międzynarodowa
Kłodawa
Ekologia , ochrona zwierząt
Warszawa-Ochota
Ekologia
Gorlice
Ekologia , ochrona zwierząt
Gdańsk
Ekologia , ochrona zwierząt
Warszawa-Bielany
Ekologia , ochrona zwierząt
Skórzewo
Ekologia , ochrona zwierząt
Katowice
Ekologia , ochrona zwierząt
Raków
Ekologia , ochrona zwierząt
Michałowice
Ekologia , ochrona zwierząt
Warszawa-Praga-Północ
Partnerstwa międzynarodowe, wymiana doświadczeń , ekologia , prawa człowieka, demokracja , działalność międzynarodowa , prawa konsumentów , ochrona zwierząt
Kraków
Ekologia , ochrona zwierząt
Legnica
Ekologia , ochrona zwierząt
Lądek-Zdrój
Ekologia
Końskie
Ekologia , ochrona zwierząt
Warszawa-Praga-Południe
Pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych , ekologia , ratownictwo, bezpieczeństwo , ochrona zwierząt
Społeczność lokalna
Poznań
Rehabilitacja, terapia , ekologia , ochrona zdrowia , ochrona zwierząt
Karpacz
Ekologia , transport
Zielona Góra
Edukacja, wychowanie , ekologia , prawa człowieka, demokracja , sprawy zawodowe, pracownicze, branżowe
Piotrków Trybunalski
Ekologia , ochrona zwierząt
Bielsko-Biała
Ekologia
Warszawa-Bielany
Kultura, sztuka, tradycja , taniec , ekologia , animacja społeczno-kulturalna , ochrona zwierząt
Niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli , osoby starsze, kombatanci
Płock
Ekologia , ochrona zasobów naturalnych: wód, powietrza, kopalin
Poznań
Ekologia
Ćwiklice
To jest organizacja pożytku publicznego
Ekologia
Skała
Ekologia , ochrona zwierząt
Łódź
Rehabilitacja, terapia , ekologia , ochrona zdrowia , ochrona zwierząt
Niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli
Kąkolewo
Ekologia , ochrona zwierząt
Toruń
Ekologia , ochrona zwierząt
Warszawa-Śródmieście
Ekologia
Społeczność lokalna
Warszawa-Bielany
Ekologia , ochrona zwierząt
Musuły
Ekologia , ochrona zwierząt
Gdańsk
Ekologia
Jabłonna
Ekologia , ochrona zwierząt
Śrem
Ekologia , ochrona zwierząt
Częstochowa
Ekologia , ochrona zasobów naturalnych: wód, powietrza, kopalin
Katowice
Ekologia , ochrona zwierząt
Chorzów
Działalność na rzecz integracji europejskiej , ekologia , działalność międzynarodowa , ochrona zwierząt
Bytom
Ekologia , ochrona zwierząt
Warszawa-Praga-Południe
Ekologia , ochrona zwierząt
Białystok
Ekologia , ochrona zwierząt
Koleczkowo
Ekologia , ochrona zwierząt
Poznań
Ekologia , ochrona zwierząt
Warszawa-Mokotów
Ekologia
Poznań
Ekologia , ochrona zwierząt
Katowice
Wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności , ekologia , nauka, technika
Olesno
Ekologia
Kraków
Ekologia , zrównoważony rozwój
Poznań
Ekologia , ochrona roślin , ochrona zwierząt
Społeczność lokalna
Koszalin
Ekologia , ochrona zwierząt
W likwidacji
Wrocław
Porządek, bezpieczeństwo publiczne , działalność na rzecz integracji europejskiej , promocja rzeczypospolitej polskiej za granicą , ekologia , prawa człowieka, demokracja , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , działalność międzynarodowa , integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa , ratownictwo, bezpieczeństwo , ochrona zwierząt , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Bezrobotni , społeczność lokalna
W likwidacji
Kraków
Działalność na rzecz integracji europejskiej , ekologia , działalność międzynarodowa , zrównoważony rozwój
W likwidacji
Szczecin
Ekologia , ochrona zwierząt
Kielce
Wsparcie finansowe organizacji, w tym pożyczki , ekologia , wsparcie dla organizacji pozarządowych , zakładanie fundacji, stowarzyszenia , sprawy formalne związane z działalnością organizacji, np. konsultowanie statutów, formularzy krs i dokumentów , księgowość, zarządzanie finansami , współpraca z innymi (partnerstwa), w tym z mediami, biznesem , ochrona zwierząt , aktywizacja lokalna , pr i promocja organizacji
Organizacje pozarządowe
Rusiec
Ekologia , ochrona zwierząt
Warszawa-Mokotów
Edukacja, wychowanie , ekologia , edukacja ekologiczna
Kraków
Sport, turystyka, rekreacja, hobby , ekologia , ochrona zasobów naturalnych: wód, powietrza, kopalin
Lublin
Ekologia , ochrona zwierząt
Zamość
Ekologia
Społeczność lokalna , organizacje pozarządowe
Jędrzejów
Ekologia , ochrona zwierząt
Łabiszyn
Ekologia , zrównoważony rozwój
Pabianice
Ekologia , ochrona zwierząt
Słupsk
Ekologia , ochrona zwierząt
Wieliczka
Ekologia , ochrona zwierząt
Grzybów
Edukacja, wychowanie , ekologia
Bytów
Ekologia , ochrona zwierząt
Siamoszyce
Ekologia , ochrona zwierząt
Olsztyn
Ekologia , ochrona zwierząt
Podlesice
Kultura, sztuka, tradycja , ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa , ekologia
Łódź
Ekologia , ochrona zwierząt
Jelenia Góra
Ekologia
Warszawa-Bielany
Ekologia , ochrona zwierząt
Iłów
Ekologia , ochrona zwierząt
Warszawa-Mokotów
Sport, turystyka, rekreacja, hobby , sport amatorski, rekreacyjny , ekologia , miasto, ruchy miejskie , rozwój lokalny , transport
Warszawa-Ursynów
Ekologia , ochrona zdrowia
Białystok
Ekologia , ochrona zwierząt
Olsztyn
Ekologia , rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Rybnik
Rehabilitacja, terapia , ekologia , ochrona zdrowia , ochrona zwierząt
Elbląg
Ekologia , ochrona zwierząt
Kraków
Ekologia , zrównoważony rozwój
Wołomin
Ekologia , ochrona zwierząt
Zakopane
Ekologia , rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Inowrocław
Ekologia , ochrona zasobów naturalnych: wód, powietrza, kopalin , zrównoważony rozwój
Starogard Gdański
Ekologia
Świnoujście
Ekologia , ochrona zwierząt
Bydgoszcz
Ekologia , ochrona zwierząt
Wysogotowo
Ekologia
Warszawa-Mokotów
Ekologia , ochrona zwierząt
Włodowice
Ekologia , ochrona zwierząt
Pomieczyno
Ekologia , ochrona zwierząt
Mysiadło
Ekologia , ochrona zwierząt
Skierniewice
Ekologia , ochrona zwierząt
Trzebinia
Promocja zdrowia, edukacja zdrowotna , edukacja, wychowanie , ekologia , ochrona zdrowia , edukacja ekologiczna
Białystok
Kultura, sztuka, tradycja , ekologia
Tychy
Kultura, sztuka, tradycja , ekologia
Chorzów
Ekologia , ochrona zwierząt
Szczecin
Ekologia , ochrona zwierząt
Katowice
Ekologia , rozwój lokalny , zrównoważony rozwój
Społeczność lokalna
Warszawa-Praga-Południe
Ekologia , miasto, ruchy miejskie , rozwój lokalny
Gdynia
Ekologia , ochrona zwierząt
Małomice
Ekologia , ochrona zwierząt
Radzymin
Sport, turystyka, rekreacja, hobby , turystyka, krajoznawstwo , ekologia
Wrocław
Ekologia , ochrona zwierząt
Giżycko
Ekologia
Gdańsk
Ekologia , ochrona zwierząt
Radwanice
Ekologia , zrównoważony rozwój
Kośmin
Kultura, sztuka, tradycja , ekologia
Warszawa-Praga-Południe
Ekologia , ochrona zwierząt
Kraków
Promocja zdrowia, edukacja zdrowotna , edukacja, wychowanie , ekologia , ochrona zdrowia , edukacja ekologiczna
Wrocław
Ekologia
Warszawa-Białołęka
Ekologia , rynek pracy, aktywizacja zawodowa
Gołębiewo
Edukacja, wychowanie , ekologia , edukacja ekologiczna
Warszawa-Śródmieście
Ekologia
Warszawa-Białołęka
Ekologia , zrównoważony rozwój
Wolimierz
Ekologia , ochrona zwierząt
Łódź
Ekologia , ochrona zwierząt
Szczecin
Ekologia
Nowy Targ
Ekologia , ochrona zasobów naturalnych: wód, powietrza, kopalin
Społeczność lokalna
Katowice
Ekologia , ochrona zwierząt
Warszawa-Śródmieście
Ekologia , zrównoważony rozwój
Hołowno
Edukacja, wychowanie , ekologia , edukacja ekologiczna
Kraków
Ekologia
Społeczność lokalna
Toruń
Działalność na rzecz integracji europejskiej , ekologia , prawa człowieka, demokracja , wsparcie dla organizacji pozarządowych , działalność międzynarodowa , równouprawnienie kobiet i mężczyzn , współpraca z innymi (partnerstwa), w tym z mediami, biznesem , zrzeszanie organizacji pozarządowych (np. lokalnych, regionalnych, branżowych) , aktywizacja lokalna , współpraca z administracją , zrównoważony rozwój , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Społeczność lokalna , organizacje pozarządowe
Wrocław
Ekologia , ochrona zwierząt
Zgorzelec
Ekologia , rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Piaseczno
Ekologia , ochrona zwierząt
Warszawa-Ursynów
Ekologia
Warszawa-Śródmieście
Ekologia
Sokółka
Ekologia , ochrona zwierząt
Zawiercie
Ekologia , ochrona roślin
Piotrków Trybunalski
Ekologia , prawa człowieka, demokracja , równouprawnienie kobiet i mężczyzn , ochrona zwierząt , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Warszawa-Mokotów
Ekologia , rozwój lokalny
Zielonka
Ekologia , ochrona zwierząt
Grabce-Towarzystwo
Ekologia , ochrona zwierząt
Warszawa-Śródmieście
Ekologia
Warszawa-Wawer
Ekologia , ochrona zwierząt
Malbork
Ekologia , ochrona zwierząt
Rzeszów
Ekologia , ochrona zwierząt
Łętkowice-Kolonia
Ekologia , ochrona zwierząt
W likwidacji
Iława
Ekologia , ochrona zwierząt
Poznań
Ratownictwo pożarnicze, górskie, wodne, medyczne , pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych , ekologia , ratownictwo, bezpieczeństwo , ochrona zwierząt
Elbląg
Porządek, bezpieczeństwo publiczne , ekologia , ratownictwo, bezpieczeństwo
Skierdy
Ekologia , ochrona zwierząt
Brzoskwinia
Ekologia , ochrona zwierząt
Warszawa-Śródmieście
Ekologia , transport
Warszawa-Praga-Południe
Ekologia , ochrona zwierząt
Warszawa-Rembertów
Ekologia , ochrona zwierząt
Sosnowiec
Ekologia , ochrona zwierząt
Kępa Polska
Kultura, sztuka, tradycja , ekologia , ochrona zdrowia
Płaza
Ekologia , ochrona zwierząt
Wyszków
Działalność na rzecz integracji europejskiej , ekologia , prawa człowieka, demokracja , wsparcie dla organizacji pozarządowych , działalność międzynarodowa , zakładanie fundacji, stowarzyszenia , dostarczanie informacji o źródłach finansowania , równouprawnienie kobiet i mężczyzn , zrzeszanie organizacji pozarządowych (np. lokalnych, regionalnych, branżowych) , pośrednictwo wolontariatu dla organizacji pozarządowych , transport , pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
Społeczność lokalna , organizacje pozarządowe
Warszawa-Śródmieście
Ekologia , ochrona zwierząt
Warszawa-Mokotów
Partnerstwa międzynarodowe, wymiana doświadczeń , ekologia , działalność międzynarodowa , ochrona zwierząt
Katowice
Ekologia , ochrona zwierząt
Płock
Ekologia , ochrona zwierząt
Warszawa-Śródmieście
Ekologia
Katowice
Ekologia , ochrona zwierząt
Kielce
Ekologia , zrównoważony rozwój
Bogatynia
Ekologia , ochrona zwierząt
Pryszczowa Góra
Kultura, sztuka, tradycja , ekologia
Katowice
Ekologia , ochrona zwierząt
Warszawa-Bemowo
Ekologia , ochrona zwierząt
Dąbrowa Górnicza
Profilaktyka uzależnień , ekologia , ochrona zdrowia , ochrona zwierząt
Społeczność lokalna
Wałbrzych
Ekologia
Baranowo
Ekologia , ochrona zwierząt
Gliwice
Sport, turystyka, rekreacja, hobby , edukacja, wychowanie , ekologia
Piotrków Trybunalski
Ekologia , ochrona zwierząt
Boguszów-Gorce
Ekologia , ochrona zwierząt
Leszno
Ekologia , ochrona zwierząt
Suwałki
Ekologia , ochrona zwierząt
Sępólno Krajeńskie
Ekologia , ochrona zwierząt
Warszawa-Ursynów
Ekologia , rozwój lokalny
Szlachta
Ekologia , ochrona zwierząt
Rytwiany
Ekologia , ochrona zwierząt
Szczecin
Ekologia , ochrona zwierząt
Warszawa-Wola
Ekologia , ochrona zwierząt