Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Spis organizacji

128 000 profili stowarzyszeń i fundacji
10 000 profili urzędów i instytucji
195 000 odsłon w miesiącu

Wyniki wyszukiwania (500) Wyniki (500)

Lichnowy
Prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań , profilaktyka uzależnień , pomoc rzeczowa: odzież, żywność, wyposażenie , pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych , animowanie działań wspólnot lokalnych , promocja regionu , sport, turystyka, rekreacja, hobby , kultura, sztuka, tradycja , edukacja, wychowanie , sport amatorski, rekreacyjny , turystyka, krajoznawstwo , muzyka , teatr , ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa , ekologia , prawa człowieka, demokracja , wsparcie dla organizacji pozarządowych , działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych , ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna , ratownictwo, bezpieczeństwo , animacja społeczno-kulturalna , edukacja kulturalna , organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów , współpraca z innymi (partnerstwa), w tym z mediami, biznesem , ochrona roślin , ochrona zwierząt , rozwój lokalny , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Wszyscy / nieokreśleni
W likwidacji
Nowy Dwór Mazowiecki
Prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań , promocja zdrowia, edukacja zdrowotna , profilaktyka uzależnień , krwiodawstwo , rehabilitacja, terapia , pomoc rzeczowa: odzież, żywność, wyposażenie , pomoc psychologiczna , poradnictwo specjalistyczne , pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych , animowanie działań wspólnot lokalnych , lokalny rozwój ekonomiczny, rozwój lokalnej przedsiębiorczości , promocja regionu , sport, turystyka, rekreacja, hobby , kultura, sztuka, tradycja , edukacja, wychowanie , rekreacja, wypoczynek , hobby , ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa , szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji , ekologia , prawa człowieka, demokracja , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , miasto, ruchy miejskie , pomoc w samozatrudnieniu , integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa , ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna , ratownictwo, bezpieczeństwo , literatura, czasopisma , edukacja kulturalna , organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów , edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne , prawa dziecka , działalność wychowawcza i formacyjna dzieci i młodzieży , ochrona roślin , ochrona zwierząt , rozwój lokalny , edukacja ekologiczna
Dzieci, młodzież , samotne matki (ojcowie) , niepełnosprawne dzieci , rodziny chorych, niepełnosprawnych , alkoholicy i ich bliscy , ofiary przemocy, przestępstw, osoby w kryzysie , skrajnie ubodzy , społeczność lokalna , rodzina , kobiety , wszyscy / nieokreśleni
Koziegłowy
Prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań , promocja zdrowia, edukacja zdrowotna , lokalny rozwój ekonomiczny, rozwój lokalnej przedsiębiorczości , edukacja, wychowanie , ekologia , ochrona zdrowia , edukacja dzieci i młodzieży , działalność wychowawcza i formacyjna dzieci i młodzieży , rozwój lokalny , edukacja ekologiczna , zrównoważony rozwój
Dzieci, młodzież , społeczność lokalna , rodzina , kobiety
Złotoryja
Promocja regionu , kultura, sztuka, tradycja , edukacja, wychowanie , ekologia , prawa człowieka, demokracja , miasto, ruchy miejskie , edukacja kulturalna , organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów , edukacja dzieci i młodzieży , prawa dziecka , równouprawnienie kobiet i mężczyzn , prawa konsumentów , działalność polityczna , ochrona zwierząt , rozwój lokalny , ochrona zasobów naturalnych: wód, powietrza, kopalin , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Dzieci, młodzież , samotne matki (ojcowie) , niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli , rodziny chorych, niepełnosprawnych , bezrobotni , uchodźcy , osoby starsze, kombatanci , społeczność lokalna , organizacje pozarządowe , instytucje , rodzina , kobiety , wszyscy / nieokreśleni
Warszawa-Bemowo
Ekologia , ochrona zwierząt
Słupsk
Animowanie działań wspólnot lokalnych , kultura, sztuka, tradycja , muzyka , szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji , ekologia , prawa człowieka, demokracja , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , miasto, ruchy miejskie , integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa , architektura, urbanistyka , animacja społeczno-kulturalna , edukacja kulturalna , organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów , rozwój lokalny , edukacja ekologiczna , zrównoważony rozwój , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Dzieci, młodzież , niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli , rodziny chorych, niepełnosprawnych , bezrobotni , więźniowie, byli więźniowie , społeczność lokalna , organizacje pozarządowe , instytucje , rodzina , kobiety
Marki
Ekologia , ochrona zwierząt , edukacja ekologiczna
Dzieci, młodzież , społeczność lokalna
Lublin
Sport, turystyka, rekreacja, hobby , sport wyczynowy, profesjonalny , sport amatorski, rekreacyjny , turystyka, krajoznawstwo , rekreacja, wypoczynek , hobby , ekologia , zrównoważony rozwój
Społeczność lokalna
Gdynia
Prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań , promocja zdrowia, edukacja zdrowotna , profilaktyka uzależnień , ratownictwo pożarnicze, górskie, wodne, medyczne , pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych , porządek, bezpieczeństwo publiczne , obronność państwa , animowanie działań wspólnot lokalnych , promocja regionu , sport, turystyka, rekreacja, hobby , kultura, sztuka, tradycja , edukacja, wychowanie , sport amatorski, rekreacyjny , rekreacja, wypoczynek , wspieranie ekonomii społecznej , ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa , ekologia , wsparcie dla organizacji pozarządowych , miasto, ruchy miejskie , zakładanie fundacji, stowarzyszenia , sprawy formalne związane z działalnością organizacji, np. konsultowanie statutów, formularzy krs i dokumentów , porady prawne, pomoc prawna , księgowość, zarządzanie finansami , dostarczanie informacji o źródłach finansowania , ochrona zdrowia , ratownictwo, bezpieczeństwo , organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów , edukacja dzieci i młodzieży , edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne , status pożytku publicznego - przywileje, obowiązki , działalność wychowawcza i formacyjna dzieci i młodzieży , aktywizacja lokalna , współpraca z administracją , rozwój lokalny , edukacja ekologiczna , pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków , pr i promocja organizacji
Dzieci, młodzież , społeczność lokalna , organizacje pozarządowe , kobiety
Augustów
Prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań , promocja zdrowia, edukacja zdrowotna , profilaktyka uzależnień , sport, turystyka, rekreacja, hobby , kultura, sztuka, tradycja , edukacja, wychowanie , rekreacja, wypoczynek , hobby , teatr , taniec , szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji , ekologia , wsparcie dla organizacji pozarządowych , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , zakładanie fundacji, stowarzyszenia , sprawy formalne związane z działalnością organizacji, np. konsultowanie statutów, formularzy krs i dokumentów , dostarczanie informacji o źródłach finansowania , ochrona zdrowia , animacja społeczno-kulturalna , edukacja kulturalna , organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów , edukacja dzieci i młodzieży , aktywizacja lokalna , rozwój lokalny , edukacja ekologiczna , pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
Dzieci, młodzież , ofiary przemocy, przestępstw, osoby w kryzysie , bezrobotni , społeczność lokalna , organizacje pozarządowe , wszyscy / nieokreśleni
Wieluń
Promocja regionu , sport, turystyka, rekreacja, hobby , kultura, sztuka, tradycja , edukacja, wychowanie , turystyka, krajoznawstwo , ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa , ekologia , organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów , edukacja dzieci i młodzieży , działalność wychowawcza i formacyjna dzieci i młodzieży , ochrona roślin , ochrona zwierząt , rozwój lokalny , ochrona zasobów naturalnych: wód, powietrza, kopalin , edukacja ekologiczna , zrównoważony rozwój , transport
Dzieci, młodzież , społeczność lokalna , wszyscy / nieokreśleni
Warszawa-Śródmieście
Stypendia , lokalny rozwój ekonomiczny, rozwój lokalnej przedsiębiorczości , promocja regionu , edukacja, wychowanie , szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji , partnerstwa międzynarodowe, wymiana doświadczeń , wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności , badania naukowe , ekologia , wsparcie dla organizacji pozarządowych , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , działalność międzynarodowa , nauka, technika , sprawy zawodowe, pracownicze, branżowe , miasto, ruchy miejskie , edukacja dzieci i młodzieży , edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne , działalność wychowawcza i formacyjna dzieci i młodzieży , rozwój lokalny , edukacja ekologiczna , zrównoważony rozwój
Społeczność lokalna , instytucje , wszyscy / nieokreśleni
Rzeszów
Pomoc rzeczowa: odzież, żywność, wyposażenie , schronienie, nocleg , pomoc humanitarna, rozwojowa , działalność na rzecz integracji europejskiej , partnerstwa międzynarodowe, wymiana doświadczeń , ekologia , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , działalność międzynarodowa , sprawy zawodowe, pracownicze, branżowe , integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa , usługi socjalne, pomoc społeczna , zrównoważony rozwój
Niepełnosprawni dorośli , alkoholicy i ich bliscy , bezrobotni , bezdomni , skrajnie ubodzy , uchodźcy , więźniowie, byli więźniowie , społeczność lokalna , organizacje pozarządowe
Warszawa-Śródmieście
Sport, turystyka, rekreacja, hobby , kultura, sztuka, tradycja , edukacja, wychowanie , hobby , szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji , ekologia , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , sprawy zawodowe, pracownicze, branżowe , organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów , edukacja dzieci i młodzieży , edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne , ochrona roślin , ochrona zasobów naturalnych: wód, powietrza, kopalin , edukacja ekologiczna
Dzieci, młodzież , instytucje
W likwidacji
Głogów
Ekologia , transport
Słupno
Prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań , promocja zdrowia, edukacja zdrowotna , profilaktyka uzależnień , usługi opiekuńcze , animowanie działań wspólnot lokalnych , lokalny rozwój ekonomiczny, rozwój lokalnej przedsiębiorczości , promocja regionu , sport, turystyka, rekreacja, hobby , kultura, sztuka, tradycja , edukacja, wychowanie , sport amatorski, rekreacyjny , turystyka, krajoznawstwo , rekreacja, wypoczynek , hobby , muzyka , taniec , ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa , ekologia , prawa człowieka, demokracja , działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych , ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna , animacja społeczno-kulturalna , edukacja kulturalna , organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów , edukacja dzieci i młodzieży , prawa dziecka , równouprawnienie kobiet i mężczyzn , prawa konsumentów , działalność wychowawcza i formacyjna dzieci i młodzieży , rozwój lokalny , edukacja ekologiczna , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Dzieci, młodzież , samotne matki (ojcowie) , niepełnosprawne dzieci , społeczność lokalna , rodzina , kobiety
Zakopane
Promocja zdrowia, edukacja zdrowotna , edukacja, wychowanie , partnerstwa międzynarodowe, wymiana doświadczeń , wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności , badania naukowe , ekologia , działalność międzynarodowa , nauka, technika , ochrona zdrowia , edukacja dzieci i młodzieży , edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne , ochrona roślin , ochrona zwierząt , ochrona zasobów naturalnych: wód, powietrza, kopalin , edukacja ekologiczna , zrównoważony rozwój
Dzieci, młodzież , społeczność lokalna , organizacje pozarządowe , instytucje
Warszawa-Ochota
Prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań , promocja zdrowia, edukacja zdrowotna , pomoc finansowa , pomoc rzeczowa: odzież, żywność, wyposażenie , animowanie działań wspólnot lokalnych , sport, turystyka, rekreacja, hobby , kultura, sztuka, tradycja , edukacja, wychowanie , sport amatorski, rekreacyjny , rekreacja, wypoczynek , ekologia , wsparcie dla organizacji pozarządowych , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa , ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna , animacja społeczno-kulturalna , edukacja kulturalna , organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów , ochrona zwierząt , aktywizacja lokalna , współpraca z administracją , rozwój lokalny
Dzieci, młodzież , samotne matki (ojcowie) , chorzy , niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli , rodziny chorych, niepełnosprawnych , bezrobotni , bezdomni , skrajnie ubodzy , osoby starsze, kombatanci , społeczność lokalna , organizacje pozarządowe , rodzina , kobiety
Wiciejów
Animowanie działań wspólnot lokalnych , promocja regionu , edukacja, wychowanie , partnerstwa międzynarodowe, wymiana doświadczeń , ekologia , działalność międzynarodowa , edukacja dzieci i młodzieży , ochrona roślin , ochrona zwierząt , rozwój lokalny , ochrona zasobów naturalnych: wód, powietrza, kopalin , edukacja ekologiczna
Dzieci, młodzież , społeczność lokalna
Jastrzębie-Zdrój
Porządek, bezpieczeństwo publiczne , ekologia , ratownictwo, bezpieczeństwo , ochrona zwierząt , edukacja ekologiczna
Społeczność lokalna
Mikołów
Działalność na rzecz integracji europejskiej , partnerstwa międzynarodowe, wymiana doświadczeń , ekologia , działalność międzynarodowa , ochrona roślin , ochrona zasobów naturalnych: wód, powietrza, kopalin , edukacja ekologiczna , zrównoważony rozwój
Dzieci, młodzież , społeczność lokalna , organizacje pozarządowe , instytucje , wszyscy / nieokreśleni
Zielonki
Profilaktyka uzależnień , animowanie działań wspólnot lokalnych , kultura, sztuka, tradycja , ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa , działalność na rzecz integracji europejskiej , ekologia , wsparcie dla organizacji pozarządowych , działalność międzynarodowa , dostarczanie informacji o źródłach finansowania , ochrona zdrowia , edukacja kulturalna , współpraca z administracją , rozwój lokalny , edukacja ekologiczna , pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
Dzieci, młodzież , bezrobotni , społeczność lokalna , organizacje pozarządowe
Żywiec
Lokalny rozwój ekonomiczny, rozwój lokalnej przedsiębiorczości , promocja regionu , sport, turystyka, rekreacja, hobby , kultura, sztuka, tradycja , turystyka, krajoznawstwo , ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa , ekologia , rozwój lokalny , zrównoważony rozwój , transport
Wszyscy / nieokreśleni
Gościeradz
Promocja zdrowia, edukacja zdrowotna , usługi medyczne , ratownictwo pożarnicze, górskie, wodne, medyczne , pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych , animowanie działań wspólnot lokalnych , ekologia , ochrona zdrowia , ratownictwo, bezpieczeństwo , rozwój lokalny , ochrona zasobów naturalnych: wód, powietrza, kopalin
Dzieci, młodzież , społeczność lokalna
Niemodlin
Animowanie działań wspólnot lokalnych , lokalny rozwój ekonomiczny, rozwój lokalnej przedsiębiorczości , promocja regionu , sport, turystyka, rekreacja, hobby , kultura, sztuka, tradycja , turystyka, krajoznawstwo , rekreacja, wypoczynek , ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa , ekologia , wsparcie dla organizacji pozarządowych , literatura, czasopisma , animacja społeczno-kulturalna , edukacja kulturalna , ochrona roślin , ochrona zwierząt , rozwój lokalny , ochrona zasobów naturalnych: wód, powietrza, kopalin , edukacja ekologiczna
Społeczność lokalna , organizacje pozarządowe , instytucje , inni
Rzeszów
Prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań , promocja zdrowia, edukacja zdrowotna , profilaktyka uzależnień , rehabilitacja, terapia , pomoc psychologiczna , ratownictwo pożarnicze, górskie, wodne, medyczne , animowanie działań wspólnot lokalnych , lokalny rozwój ekonomiczny, rozwój lokalnej przedsiębiorczości , promocja regionu , sport, turystyka, rekreacja, hobby , kultura, sztuka, tradycja , edukacja, wychowanie , sport wyczynowy, profesjonalny , sport amatorski, rekreacyjny , turystyka, krajoznawstwo , rekreacja, wypoczynek , hobby , muzyka , teatr , film , taniec , sztuki wizualne, wzornictwo , ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa , szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji , działalność na rzecz integracji europejskiej , promocja rzeczypospolitej polskiej za granicą , pomoc polonii i polakom za granicą , partnerstwa międzynarodowe, wymiana doświadczeń , wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności , badania naukowe , ekologia , prawa człowieka, demokracja , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , działalność międzynarodowa , nauka, technika , sprawy zawodowe, pracownicze, branżowe , miasto, ruchy miejskie , działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych , pomoc w samozatrudnieniu , integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa , ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna , ratownictwo, bezpieczeństwo , literatura, czasopisma , architektura, urbanistyka , animacja społeczno-kulturalna , edukacja kulturalna , organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów , edukacja dzieci i młodzieży , edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne , prawa dziecka , równouprawnienie kobiet i mężczyzn , prawa konsumentów , działalność wychowawcza i formacyjna dzieci i młodzieży , ochrona roślin , ochrona zwierząt , rozwój lokalny , ochrona zasobów naturalnych: wód, powietrza, kopalin , edukacja ekologiczna , zrównoważony rozwój , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Kobiety
Warszawa-Ursynów
Sport, turystyka, rekreacja, hobby , hobby , ekologia , ochrona zwierząt
Osie
Animowanie działań wspólnot lokalnych , promocja regionu , sport, turystyka, rekreacja, hobby , kultura, sztuka, tradycja , sport amatorski, rekreacyjny , turystyka, krajoznawstwo , rekreacja, wypoczynek , ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa , ekologia , rozwój lokalny , edukacja ekologiczna , zrównoważony rozwój
Dzieci, młodzież , społeczność lokalna , instytucje
Żory
Ekologia , ochrona zwierząt
Warszawa-Śródmieście
Ekologia , miasto, ruchy miejskie , rozwój lokalny , transport
Tarnowskie Góry
Prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań , sport, turystyka, rekreacja, hobby , kultura, sztuka, tradycja , edukacja, wychowanie , turystyka, krajoznawstwo , hobby , sztuki wizualne, wzornictwo , ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa , partnerstwa międzynarodowe, wymiana doświadczeń , badania naukowe , ekologia , wsparcie dla organizacji pozarządowych , działalność międzynarodowa , nauka, technika , inne , literatura, czasopisma , architektura, urbanistyka , edukacja kulturalna , wsparcie specjalistyczne , ochrona roślin , ochrona zwierząt , ochrona zasobów naturalnych: wód, powietrza, kopalin
Społeczność lokalna
Suwałki
Animowanie działań wspólnot lokalnych , kultura, sztuka, tradycja , edukacja, wychowanie , muzyka , teatr , taniec , sztuki wizualne, wzornictwo , działalność na rzecz integracji europejskiej , partnerstwa międzynarodowe, wymiana doświadczeń , ekologia , prawa człowieka, demokracja , działalność międzynarodowa , miasto, ruchy miejskie , architektura, urbanistyka , animacja społeczno-kulturalna , edukacja kulturalna , organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów , edukacja dzieci i młodzieży , równouprawnienie kobiet i mężczyzn , działalność wychowawcza i formacyjna dzieci i młodzieży , rozwój lokalny , edukacja ekologiczna , zrównoważony rozwój
Dzieci, młodzież , bezrobotni , osoby starsze, kombatanci , społeczność lokalna , rodzina , kobiety
Kielce
To jest organizacja pożytku publicznego
Ekologia
Waplewo
Sport, turystyka, rekreacja, hobby , hobby , ekologia
Katowice
Kultura, sztuka, tradycja , ekologia , prawa człowieka, demokracja
Wrocław
Sport, turystyka, rekreacja, hobby , kultura, sztuka, tradycja , edukacja, wychowanie , ekologia , miasto, ruchy miejskie , rozwój lokalny , zrównoważony rozwój , transport
Społeczność lokalna , instytucje
Wrocław
Sport, turystyka, rekreacja, hobby , hobby , ekologia , ochrona zwierząt
Zakończyła działalność
Warszawa-Mokotów
Ekologia , ochrona roślin
Zakończyła działalność
Mazury
Ekologia , ochrona roślin , ochrona zwierząt
Społeczność lokalna
Zakończyła działalność
Żnin
Ekologia , ochrona zwierząt
Zakończyła działalność
Sieradz
Ekologia , ochrona zwierząt
Zakończyła działalność
Sochaczew
Ekologia , ochrona zwierząt
Zakończyła działalność
Gdynia
Ekologia
Zakończyła działalność
Kraków
Ekologia
Zakończyła działalność
Lublin
Ekologia , ochrona zwierząt
Zakończyła działalność
Twardogóra
Ekologia , ochrona roślin , ochrona zasobów naturalnych: wód, powietrza, kopalin
Społeczność lokalna
Zakończyła działalność
Jelenia Góra
Ekologia , transport
Zakończyła działalność
Opoczno
Ekologia , ochrona zwierząt
Zakończyła działalność
Szerokie
Ekologia
Zakończyła działalność
Otomin
Ekologia
Zakończyła działalność
Nowy Targ
Ekologia , ochrona zwierząt
Zakończyła działalność
Koszalin
Ekologia , ochrona zwierząt
Zakończyła działalność
Rzeszów
Ekologia , ochrona zwierząt
Stary Waliszów
Ekologia , ochrona zwierząt
Serby
Ekologia , ochrona zwierząt
Radzyń
Ekologia
Ostrów Wielkopolski
Ekologia , ochrona zwierząt
Bogusławice
Ekologia , ochrona zwierząt
Stara Góra
Ekologia , ochrona zwierząt
Wielogłowy
Ekologia , ochrona zwierząt
Złotów
Ekologia , ochrona zwierząt
Radziejów
Ekologia , ochrona zwierząt
Żnin
Ekologia , rozwój lokalny , ochrona zasobów naturalnych: wód, powietrza, kopalin
Łódź
Ekologia
Junkrowy
Ekologia , ochrona zwierząt
Wadowice Dolne
Ekologia , ochrona zwierząt
Młodynie Dolne
Ekologia , rozwój lokalny
Bolechowice
Ekologia , ochrona zasobów naturalnych: wód, powietrza, kopalin
Dąbrowa Górnicza
Ekologia
Bytom
Ekologia , ochrona zwierząt
Radzyń Podlaski
Ekologia , ochrona zwierząt
Warszawa-Mokotów
Ekologia , zrównoważony rozwój
Brożówka
Ekologia , rozwój lokalny
Głuchów
Ekologia , rozwój lokalny
Piastów
Ekologia , ochrona zasobów naturalnych: wód, powietrza, kopalin
Warszawa-Ursynów
Sport, turystyka, rekreacja, hobby , ekologia , zrównoważony rozwój , transport
Warszawa-Wilanów
Ekologia
Łomianki
Ekologia , rozwój lokalny , zrównoważony rozwój
Zakończyła działalność
Ministrówka
Ekologia
Zakończyła działalność
Żary
Ekologia , ochrona zwierząt
Zakończyła działalność
Rzeszów
Ekologia , zrównoważony rozwój
Zakończyła działalność
Bydgoszcz
Ekologia , ochrona zwierząt
Bydgoszcz
Prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań , stypendia , promocja zdrowia, edukacja zdrowotna , pomoc rzeczowa: odzież, żywność, wyposażenie , pomoc psychologiczna , schronienie, nocleg , animowanie działań wspólnot lokalnych , lokalny rozwój ekonomiczny, rozwój lokalnej przedsiębiorczości , promocja regionu , sport, turystyka, rekreacja, hobby , kultura, sztuka, tradycja , edukacja, wychowanie , rekreacja, wypoczynek , hobby , muzyka , teatr , film , taniec , sztuki wizualne, wzornictwo , ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa , szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji , działalność na rzecz integracji europejskiej , partnerstwa międzynarodowe, wymiana doświadczeń , wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności , badania naukowe , ekologia , prawa człowieka, demokracja , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , działalność międzynarodowa , nauka, technika , sprawy zawodowe, pracownicze, branżowe , miasto, ruchy miejskie , pomoc w samozatrudnieniu , integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa , ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna , literatura, czasopisma , architektura, urbanistyka , animacja społeczno-kulturalna , edukacja kulturalna , organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów , edukacja dzieci i młodzieży , edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne , prawa dziecka , równouprawnienie kobiet i mężczyzn , prawa konsumentów , działalność wychowawcza i formacyjna dzieci i młodzieży , działalność na rzecz języka regionalnego , ochrona roślin , rozwój lokalny , edukacja ekologiczna , zrównoważony rozwój , transport , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Wszyscy / nieokreśleni
Poznań
Kultura, sztuka, tradycja , sztuki wizualne, wzornictwo , ekologia , edukacja ekologiczna
Warszawa-Śródmieście
Animowanie działań wspólnot lokalnych , lokalny rozwój ekonomiczny, rozwój lokalnej przedsiębiorczości , ekologia , rozwój lokalny , zrównoważony rozwój
Społeczność lokalna
Biłgoraj
Promocja regionu , sport, turystyka, rekreacja, hobby , sport amatorski, rekreacyjny , turystyka, krajoznawstwo , rekreacja, wypoczynek , hobby , ekologia , rozwój lokalny , edukacja ekologiczna
Dzieci, młodzież , samotne matki (ojcowie) , społeczność lokalna , rodzina , kobiety
Tarnowskie Góry
Sport, turystyka, rekreacja, hobby , kultura, sztuka, tradycja , edukacja, wychowanie , ekologia , prawa człowieka, demokracja , usługi socjalne, pomoc społeczna , rozwój lokalny
Dzieci, młodzież , niepełnosprawne dzieci , rodziny chorych, niepełnosprawnych , społeczność lokalna
Warszawa-Żoliborz
Ekologia , ochrona zwierząt
Dąbrowa Górnicza
Edukacja, wychowanie , ekologia , działalność wychowawcza i formacyjna dzieci i młodzieży , ochrona zwierząt , edukacja ekologiczna
Warszawa-Praga-Południe
Ekologia , ochrona zwierząt
Gliwice
Ekologia , sprawy zawodowe, pracownicze, branżowe
Kraków
Prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań , promocja zdrowia, edukacja zdrowotna , animowanie działań wspólnot lokalnych , promocja regionu , sport, turystyka, rekreacja, hobby , kultura, sztuka, tradycja , edukacja, wychowanie , sport wyczynowy, profesjonalny , turystyka, krajoznawstwo , rekreacja, wypoczynek , hobby , muzyka , teatr , taniec , szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji , wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności , ekologia , prawa człowieka, demokracja , wsparcie dla organizacji pozarządowych , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , działalność międzynarodowa , nauka, technika , sprawy zawodowe, pracownicze, branżowe , porady prawne, pomoc prawna , dostarczanie informacji o źródłach finansowania , dostarczanie informacji o prowadzeniu działalności zarobkowej (odpłatnej, gospodarczej) , integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa , ochrona zdrowia , edukacja kulturalna , organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów , edukacja dzieci i młodzieży , edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne , równouprawnienie kobiet i mężczyzn , prawa konsumentów , nowe technologie (np. jak stworzyć stronę www, jak korzystać z internetu, jaki komputer, oprogramowanie kupić) , wsparcie lokalowe, techniczne , rozwój lokalny , edukacja ekologiczna , zrównoważony rozwój , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Dzieci, młodzież , samotne matki (ojcowie) , niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli , bezrobotni , osoby starsze, kombatanci , społeczność lokalna , organizacje pozarządowe , instytucje , rodzina , kobiety
Poddębice
Prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań , stypendia , sport, turystyka, rekreacja, hobby , kultura, sztuka, tradycja , edukacja, wychowanie , ekologia , prawa człowieka, demokracja , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna , ratownictwo, bezpieczeństwo , edukacja dzieci i młodzieży , edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne , działalność wychowawcza i formacyjna dzieci i młodzieży , rozwój lokalny
Dzieci, młodzież , niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli , ofiary przemocy, przestępstw, osoby w kryzysie , bezrobotni , osoby starsze, kombatanci , społeczność lokalna , rodzina , kobiety
Warszawa-Wola
Promocja zdrowia, edukacja zdrowotna , pomoc rzeczowa: odzież, żywność, wyposażenie , edukacja, wychowanie , ekologia , ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna , edukacja dzieci i młodzieży , ochrona zasobów naturalnych: wód, powietrza, kopalin , edukacja ekologiczna , zrównoważony rozwój
Piła
Ekologia , ochrona zwierząt
Poznań
Animowanie działań wspólnot lokalnych , sport, turystyka, rekreacja, hobby , edukacja, wychowanie , ekologia , miasto, ruchy miejskie , ochrona zdrowia , rozwój lokalny , ochrona zasobów naturalnych: wód, powietrza, kopalin , edukacja ekologiczna , zrównoważony rozwój
Dzieci, młodzież , społeczność lokalna
Gorzów Wielkopolski
Prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań , stypendia , promocja zdrowia, edukacja zdrowotna , profilaktyka uzależnień , animowanie działań wspólnot lokalnych , sport, turystyka, rekreacja, hobby , kultura, sztuka, tradycja , edukacja, wychowanie , sport amatorski, rekreacyjny , turystyka, krajoznawstwo , rekreacja, wypoczynek , teatr , ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa , ekologia , prawa człowieka, demokracja , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , nauka, technika , religia , miasto, ruchy miejskie , ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna , ratownictwo, bezpieczeństwo , literatura, czasopisma , animacja społeczno-kulturalna , organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów , edukacja dzieci i młodzieży , prawa dziecka , rozwój lokalny
Chodkowo
Pomoc rzeczowa: odzież, żywność, wyposażenie , animowanie działań wspólnot lokalnych , promocja regionu , sport, turystyka, rekreacja, hobby , kultura, sztuka, tradycja , sport amatorski, rekreacyjny , ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa , ekologia , prawa człowieka, demokracja , usługi socjalne, pomoc społeczna , animacja społeczno-kulturalna , rozwój lokalny , edukacja ekologiczna , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Dzieci, młodzież , niepełnosprawne dzieci , osoby starsze, kombatanci , społeczność lokalna , rodzina
Borne Sulinowo
Sport, turystyka, rekreacja, hobby , edukacja, wychowanie , ekologia , wsparcie dla organizacji pozarządowych , ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna
Dzieci, młodzież , samotne matki (ojcowie) , chorzy , niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli , rodziny chorych, niepełnosprawnych , alkoholicy i ich bliscy , ofiary przemocy, przestępstw, osoby w kryzysie , bezrobotni , skrajnie ubodzy , osoby starsze, kombatanci , społeczność lokalna , rodzina , kobiety
Michałów-Reginów
Ekologia , ochrona roślin , ochrona zwierząt , ochrona zasobów naturalnych: wód, powietrza, kopalin , edukacja ekologiczna , zrównoważony rozwój
Seroczyn
Sport, turystyka, rekreacja, hobby , kultura, sztuka, tradycja , turystyka, krajoznawstwo , hobby , ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa , ekologia , miasto, ruchy miejskie , literatura, czasopisma , animacja społeczno-kulturalna , edukacja kulturalna , organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów , ochrona roślin , ochrona zwierząt , rozwój lokalny , edukacja ekologiczna
Dzieci, młodzież , osoby starsze, kombatanci , społeczność lokalna , instytucje
Łódź
Prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań , edukacja, wychowanie , ekologia , edukacja dzieci i młodzieży , edukacja ekologiczna
Dzieci, młodzież
Jasień
Sport, turystyka, rekreacja, hobby , kultura, sztuka, tradycja , edukacja, wychowanie , ekologia , rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Bydgoszcz
Sport, turystyka, rekreacja, hobby , hobby , ekologia , transport
Katowice
Ekologia , sprawy zawodowe, pracownicze, branżowe , transport
W likwidacji
Warszawa-Ursus
Ekologia
Kielce
Ekologia , ochrona zwierząt
W likwidacji
Ruda Śląska
Kultura, sztuka, tradycja , wsparcie finansowe organizacji, w tym pożyczki , ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa , ekologia , wsparcie dla organizacji pozarządowych , sprawy formalne związane z działalnością organizacji, np. konsultowanie statutów, formularzy krs i dokumentów , animacja społeczno-kulturalna , edukacja kulturalna , współpraca z innymi (partnerstwa), w tym z mediami, biznesem , ochrona roślin , aktywizacja lokalna
Społeczność lokalna , organizacje pozarządowe
Zakończyła działalność
Szczecin
Ekologia , ochrona zwierząt
Zakończyła działalność
Chełmek
Kultura, sztuka, tradycja , ekologia
Zakończyła działalność
Częstochowa
Ekologia
Zakończyła działalność
Marcinkowo
Ekologia
Zakończyła działalność
Witoldzin
Ekologia
Zakończyła działalność
Tychy
Ekologia
Zakończyła działalność
Poznań
Ekologia
Zakończyła działalność
Nowe Miasto Lubawskie
Ekologia , ochrona zwierząt
Zakończyła działalność
Tarnów
Ekologia
Zakończyła działalność
Olsztyn
Ekologia , ochrona zwierząt
Zakończyła działalność
Katowice
Ekologia
Zakończyła działalność
Nowa Kuźnia
Ekologia , zrównoważony rozwój
Społeczność lokalna
Zakończyła działalność
Pabianice
Ekologia , ochrona zwierząt
Zakończyła działalność
Olsztyn
Ekologia , edukacja ekologiczna
Dzieci, młodzież
Zakończyła działalność
Bielsko-Biała
Ekologia , zrównoważony rozwój
Brodnica
Sport, turystyka, rekreacja, hobby , turystyka, krajoznawstwo , ekologia , transport
Kraków
Kultura, sztuka, tradycja , ekologia , ochrona zdrowia
Brześć Kujawski
Ekologia , ochrona zwierząt
Gdańsk
Prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań , animowanie działań wspólnot lokalnych , lokalny rozwój ekonomiczny, rozwój lokalnej przedsiębiorczości , promocja regionu , sport, turystyka, rekreacja, hobby , kultura, sztuka, tradycja , edukacja, wychowanie , rekreacja, wypoczynek , hobby , film , ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa , ekologia , miasto, ruchy miejskie , animacja społeczno-kulturalna , organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów , ochrona roślin , ochrona zwierząt , rozwój lokalny , ochrona zasobów naturalnych: wód, powietrza, kopalin , edukacja ekologiczna , zrównoważony rozwój
Społeczność lokalna
Poznań
Ekologia , ochrona zwierząt
Poznań
Ekologia , prawa człowieka, demokracja , wsparcie dla organizacji pozarządowych , zrzeszanie organizacji pozarządowych (np. lokalnych, regionalnych, branżowych) , edukacja ekologiczna , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Warszawa-Bielany
Rehabilitacja, terapia , pomoc psychologiczna , ekologia , ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna , ochrona zwierząt
Dzieci, młodzież
Toruń
Animowanie działań wspólnot lokalnych , ekologia , miasto, ruchy miejskie , rozwój lokalny , transport
Społeczność lokalna
Warszawa-Ochota
Ekologia , ochrona zasobów naturalnych: wód, powietrza, kopalin
Wrocław
Ekologia , prawa człowieka, demokracja , prawa konsumentów , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Społeczność lokalna
Zakończyła działalność
Konopnica
Sport, turystyka, rekreacja, hobby , hobby , ekologia , ochrona zwierząt
Katowice
Ekologia , transport
Warszawa-Śródmieście
Ekologia , wsparcie dla organizacji pozarządowych , ochrona roślin , ochrona zwierząt , ochrona zasobów naturalnych: wód, powietrza, kopalin , edukacja ekologiczna , zrównoważony rozwój , transport
Organizacje pozarządowe
Gubin
Ekologia , rozwój lokalny
Ostrowiec Świętokrzyski
Ekologia , ochrona zwierząt
Poznań
Ekologia , ochrona roślin , ochrona zwierząt , edukacja ekologiczna , zrównoważony rozwój
Warszawa-Śródmieście
Działalność na rzecz integracji europejskiej , ekologia , prawa człowieka, demokracja , wsparcie dla organizacji pozarządowych , działalność międzynarodowa , sprawy zawodowe, pracownicze, branżowe , równouprawnienie kobiet i mężczyzn , współpraca z innymi (partnerstwa), w tym z mediami, biznesem , rozwój lokalny , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Społeczność lokalna , organizacje pozarządowe , instytucje
Gliwice
Edukacja, wychowanie , ekologia
Dzieci, młodzież
Bodzentyn
Ekologia , ochrona zwierząt
Poznań
Ekologia , transport
Warszawa-Wola
Ekologia , ochrona zwierząt
Łódź
Ekologia , ochrona zwierząt
Warszawa-Bielany
Ekologia , prawa człowieka, demokracja , równouprawnienie kobiet i mężczyzn , prawa konsumentów , ochrona zwierząt
Białowieża
Ekologia , ochrona zwierząt
Stalowa Wola
Ekologia , ochrona zwierząt
Rzeszów
Profilaktyka uzależnień , ekologia , prawa człowieka, demokracja , ochrona zdrowia , transport , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Wodzisław Śląski
Ekologia , ochrona zwierząt
Kraków
Kultura, sztuka, tradycja , edukacja, wychowanie , ekologia , prawa człowieka, demokracja , ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna
Kraków
Ekologia , ochrona zasobów naturalnych: wód, powietrza, kopalin
Pomiechówek
Ekologia , ochrona zwierząt
Nowy Sącz
Kultura, sztuka, tradycja , ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa , ekologia , transport
W likwidacji
Bodzanów
Rehabilitacja, terapia , usługi medyczne , ekologia , ochrona zdrowia , ochrona zwierząt
Chorzy , niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli
W likwidacji
Bielsko-Biała
Ekologia , ochrona zwierząt
Jaworzyna Śląska
Ekologia , transport
Dzierżoniów
Ekologia , ochrona zwierząt
Zielona Góra
Ekologia
Ząbkowice Śląskie
Ekologia , ochrona zasobów naturalnych: wód, powietrza, kopalin
Skierniewice
Ekologia , rozwój lokalny
Królikowo
Ekologia , ochrona zwierząt
Częstochowa
Ekologia , ochrona zwierząt
Warszawa-Śródmieście
Ekologia , ochrona zasobów naturalnych: wód, powietrza, kopalin
Warszawa-Śródmieście
Ekologia
Warszawa-Włochy
Ekologia , ochrona zwierząt
W likwidacji
Karpicko
Ekologia , ochrona zwierząt
Grzybów
Kultura, sztuka, tradycja , ekologia
Tarnowskie Góry
Ekologia , rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Gdańsk
Ekologia , ochrona zasobów naturalnych: wód, powietrza, kopalin
Szczecin
Ekologia , ochrona zwierząt
Wieliczka
Ekologia , ochrona zwierząt
Jelenia Góra
Ekologia , ochrona zwierząt
Przemyśl
Ekologia , ochrona zwierząt
Czachurki
Ekologia , ochrona roślin , ochrona zwierząt , ochrona zasobów naturalnych: wód, powietrza, kopalin
Sandomierz
Ekologia , ochrona zwierząt
Solec Kujawski
Ekologia , ochrona zwierząt
Klukówek
Ekologia , ochrona zasobów naturalnych: wód, powietrza, kopalin
Koszalin
Ekologia , ochrona zasobów naturalnych: wód, powietrza, kopalin
Gdańsk
Ekologia , ochrona zwierząt
Niemcz
Ekologia , ochrona zwierząt
Gdynia
Kultura, sztuka, tradycja , muzyka , sztuki wizualne, wzornictwo , ekologia , literatura, czasopisma , edukacja kulturalna
Warszawa-Ochota
Edukacja, wychowanie , ekologia
Warszawa-Ursynów
Wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności , ekologia , nauka, technika
Kraków
Ekologia , zrównoważony rozwój
Brzeg
Ekologia , ochrona zwierząt
Gdańsk
Ekologia , rozwój lokalny , zrównoważony rozwój
Społeczność lokalna
Lublin
Wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności , ekologia , nauka, technika , zrównoważony rozwój
Stróża
Ekologia , rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Legionowo
Ekologia
Tczew
Ekologia , transport
Jędrzejów
Ekologia , ochrona zwierząt
Warszawa-Praga-Południe
Ekologia , ochrona zwierząt
Gliwice
Sport, turystyka, rekreacja, hobby , ekologia , miasto, ruchy miejskie , ochrona zdrowia , rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Kraków
Ekologia , miasto, ruchy miejskie , rozwój lokalny , transport
Społeczność lokalna
Kędzierzyn-Koźle
Ekologia , ochrona zwierząt
Parzęczew
Kultura, sztuka, tradycja , ekologia , usługi socjalne, pomoc społeczna
Warszawa-Śródmieście
Ekologia , sprawy zawodowe, pracownicze, branżowe , ochrona roślin
Warszawa-Mokotów
Sport, turystyka, rekreacja, hobby , hobby , ekologia , ochrona zwierząt
Stary Sącz
Ekologia , ochrona zasobów naturalnych: wód, powietrza, kopalin
Kalisz
Porządek, bezpieczeństwo publiczne , ekologia , ratownictwo, bezpieczeństwo , transport
Łódź
Sport, turystyka, rekreacja, hobby , ekologia
Bytom
Ekologia , ochrona zwierząt
Siemiatycze
Ekologia , ochrona zwierząt
Bochnia
Ekologia , ochrona zwierząt
Gdynia
Ekologia , ochrona zwierząt
Włocławek
Ekologia , ochrona zwierząt
Zakopane
Ekologia , ochrona zwierząt
Gorzów Wielkopolski
Ekologia , ochrona zwierząt
Warszawa-Praga-Południe
Ekologia , ochrona zwierząt
Szczecin
Ekologia , ochrona zwierząt
Poznań
Ekologia , ochrona zwierząt
Przemyśl
Ekologia , ochrona zwierząt
Toruń
Ekologia , ochrona zwierząt
Grudziądz
Ekologia , ochrona zwierząt
Rzeszów
Ekologia , ochrona zwierząt
Płock
Ekologia , ochrona zwierząt
Wałbrzych
Ekologia , ochrona zwierząt
Wrocław
Ekologia , ochrona zwierząt
Zielona Góra
Ekologia , ochrona zwierząt
Rybnik
Ekologia , ochrona zwierząt
Warszawa-Śródmieście
Ekologia , ochrona zwierząt
Białystok
Ekologia , ochrona zwierząt
Bielsko-Biała
Ekologia , ochrona zwierząt
Łódź
Ekologia , ochrona zwierząt
Katowice
Ekologia , ochrona zwierząt
Chorzów
Ekologia , ochrona zwierząt
Koszalin
Ekologia , ochrona zwierząt
Kraków
Ekologia , ochrona zwierząt
Opole
Ekologia , ochrona zwierząt
Nowy Sącz
Ekologia , ochrona zwierząt
Olsztyn
Ekologia , ochrona zwierząt
Zabrze
Ekologia , ochrona zwierząt
Legnica
Ekologia , ochrona zwierząt
Lublin
Ekologia , ochrona zwierząt
Legionowo
Ekologia , ochrona zwierząt
Bydgoszcz
Ekologia , ochrona zwierząt
Chojnice
Ekologia , ochrona zwierząt
Inowrocław
Ekologia , ochrona zwierząt
Częstochowa
Ekologia , ochrona zwierząt
Jelenia Góra
Ekologia , ochrona zwierząt
Kalisz
Ekologia , ochrona zwierząt
Kraków
Ekologia
Sosnowiec
Ekologia , ochrona zwierząt
Hajnówka
Ekologia , ochrona zwierząt
Radomsko
Ekologia , ochrona zwierząt
Zakopane
Ekologia , ochrona zwierząt
Przeciszów
Sport, turystyka, rekreacja, hobby , turystyka, krajoznawstwo , działalność na rzecz integracji europejskiej , ekologia , działalność międzynarodowa , transport
Wyszków
Ekologia
Radom
Kultura, sztuka, tradycja , ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa , działalność na rzecz integracji europejskiej , ekologia , prawa człowieka, demokracja , działalność międzynarodowa , literatura, czasopisma , animacja społeczno-kulturalna , edukacja kulturalna , prawa konsumentów , edukacja ekologiczna , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Grudziądz
Ekologia , transport
Wetlina
Ekologia , rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Kielce
Ekologia , ochrona zwierząt
Warszawa-Śródmieście
Działalność na rzecz integracji europejskiej , ekologia , prawa człowieka, demokracja , wsparcie dla organizacji pozarządowych , działalność międzynarodowa , prawa konsumentów , zrzeszanie organizacji pozarządowych (np. lokalnych, regionalnych, branżowych) , aktywizacja lokalna , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Społeczność lokalna , organizacje pozarządowe
Obra
Ekologia , ochrona zasobów naturalnych: wód, powietrza, kopalin
Góra Siewierska
Ekologia , ochrona zwierząt
Warszawa-Mokotów
Sport, turystyka, rekreacja, hobby , hobby , ekologia , ochrona zwierząt
Warszawa-Śródmieście
Ekologia , ochrona roślin
Lublin
Ekologia , ochrona zwierząt
Władysławów
Ekologia , ochrona zasobów naturalnych: wód, powietrza, kopalin
Warszawa-Praga-Północ
Ekologia
Tychy
Ekologia , ochrona zwierząt
Sosnowiec
Ekologia , ochrona zwierząt
Zielona Góra
Ekologia , ochrona zwierząt
Bydgoszcz
Ekologia , ochrona zwierząt
Bielikowo
Ekologia , ochrona zasobów naturalnych: wód, powietrza, kopalin , zrównoważony rozwój
Głogów
Ekologia , ochrona zwierząt
Dobranowice
Ekologia
Łomża
Ekologia , ochrona zwierząt
Tarnobrzeg
Porządek, bezpieczeństwo publiczne , ekologia , ratownictwo, bezpieczeństwo , ochrona zwierząt
Warszawa-Mokotów
Ekologia , zrównoważony rozwój
Wola Książęca
Ekologia , ochrona zasobów naturalnych: wód, powietrza, kopalin
Strzelce Opolskie
Sport, turystyka, rekreacja, hobby , turystyka, krajoznawstwo , ekologia , edukacja ekologiczna
Kraków
Ekologia
Olsztyn
Sport, turystyka, rekreacja, hobby , kultura, sztuka, tradycja , hobby , sztuki wizualne, wzornictwo , ekologia
Ruska Wieś
Ekologia
Czarna Woda
Ekologia , sprawy zawodowe, pracownicze, branżowe
Opole
Porządek, bezpieczeństwo publiczne , ekologia , ratownictwo, bezpieczeństwo , ochrona zwierząt
Społeczność lokalna
W likwidacji
Kraków
Ekologia , zrównoważony rozwój
W likwidacji
Opole
Ekologia , transport
W likwidacji
Białystok
Ekologia , zrównoważony rozwój
Wejherowo
Ekologia , ochrona zwierząt
Gliwice
Ekologia , ochrona roślin
Działdowo
Ekologia , rozwój lokalny , transport
Poznań
Działalność na rzecz integracji europejskiej , ekologia , prawa człowieka, demokracja , działalność międzynarodowa , ochrona roślin , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Chełm
Ekologia , ochrona zwierząt
Białystok
Ekologia , sprawy zawodowe, pracownicze, branżowe
Wojnowice
Ekologia , prawa człowieka, demokracja
Kraków
Ekologia , ochrona zasobów naturalnych: wód, powietrza, kopalin
Społeczność lokalna
Nieżywięć
Ekologia , ochrona zwierząt
Częstochowa
Ekologia , ochrona zwierząt
Dęblin
Ekologia , rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Łódź
Ekologia , ochrona zwierząt
Legionowo
Ekologia , ochrona zwierząt
Rajgród
Ekologia , rozwój lokalny , zrównoważony rozwój
Społeczność lokalna
Międzyrzecz
Kultura, sztuka, tradycja , ekologia
Chojnice
Sport, turystyka, rekreacja, hobby , hobby , ekologia , transport
Wilnowo
Ekologia , sprawy zawodowe, pracownicze, branżowe