Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Spis organizacji

128 000 profili stowarzyszeń i fundacji
10 000 profili urzędów i instytucji
195 000 odsłon w miesiącu

Wyniki wyszukiwania (382) Wyniki (382)

Złotoryja
Promocja regionu , kultura, sztuka, tradycja , edukacja, wychowanie , ekologia , prawa człowieka, demokracja , miasto, ruchy miejskie , edukacja kulturalna , organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów , edukacja dzieci i młodzieży , prawa dziecka , równouprawnienie kobiet i mężczyzn , prawa konsumentów , działalność polityczna , ochrona zwierząt , rozwój lokalny , ochrona zasobów naturalnych: wód, powietrza, kopalin , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Dzieci, młodzież , samotne matki (ojcowie) , niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli , rodziny chorych, niepełnosprawnych , bezrobotni , uchodźcy , osoby starsze, kombatanci , społeczność lokalna , organizacje pozarządowe , instytucje , rodzina , kobiety , wszyscy / nieokreśleni
Wieluń
Promocja regionu , sport, turystyka, rekreacja, hobby , kultura, sztuka, tradycja , edukacja, wychowanie , turystyka, krajoznawstwo , ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa , ekologia , organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów , edukacja dzieci i młodzieży , działalność wychowawcza i formacyjna dzieci i młodzieży , ochrona roślin , ochrona zwierząt , rozwój lokalny , ochrona zasobów naturalnych: wód, powietrza, kopalin , edukacja ekologiczna , zrównoważony rozwój , transport
Dzieci, młodzież , społeczność lokalna , wszyscy / nieokreśleni
Słupno
Prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań , promocja zdrowia, edukacja zdrowotna , profilaktyka uzależnień , usługi opiekuńcze , animowanie działań wspólnot lokalnych , lokalny rozwój ekonomiczny, rozwój lokalnej przedsiębiorczości , promocja regionu , sport, turystyka, rekreacja, hobby , kultura, sztuka, tradycja , edukacja, wychowanie , sport amatorski, rekreacyjny , turystyka, krajoznawstwo , rekreacja, wypoczynek , hobby , muzyka , taniec , ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa , ekologia , prawa człowieka, demokracja , działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych , ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna , animacja społeczno-kulturalna , edukacja kulturalna , organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów , edukacja dzieci i młodzieży , prawa dziecka , równouprawnienie kobiet i mężczyzn , prawa konsumentów , działalność wychowawcza i formacyjna dzieci i młodzieży , rozwój lokalny , edukacja ekologiczna , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Dzieci, młodzież , samotne matki (ojcowie) , niepełnosprawne dzieci , społeczność lokalna , rodzina , kobiety
Zakopane
Promocja zdrowia, edukacja zdrowotna , edukacja, wychowanie , partnerstwa międzynarodowe, wymiana doświadczeń , wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności , badania naukowe , ekologia , działalność międzynarodowa , nauka, technika , ochrona zdrowia , edukacja dzieci i młodzieży , edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne , ochrona roślin , ochrona zwierząt , ochrona zasobów naturalnych: wód, powietrza, kopalin , edukacja ekologiczna , zrównoważony rozwój
Dzieci, młodzież , społeczność lokalna , organizacje pozarządowe , instytucje
Warszawa-Ochota
Prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań , promocja zdrowia, edukacja zdrowotna , pomoc finansowa , pomoc rzeczowa: odzież, żywność, wyposażenie , animowanie działań wspólnot lokalnych , sport, turystyka, rekreacja, hobby , kultura, sztuka, tradycja , edukacja, wychowanie , sport amatorski, rekreacyjny , rekreacja, wypoczynek , ekologia , wsparcie dla organizacji pozarządowych , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa , ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna , animacja społeczno-kulturalna , edukacja kulturalna , organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów , ochrona zwierząt , aktywizacja lokalna , współpraca z administracją , rozwój lokalny
Dzieci, młodzież , samotne matki (ojcowie) , chorzy , niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli , rodziny chorych, niepełnosprawnych , bezrobotni , bezdomni , skrajnie ubodzy , osoby starsze, kombatanci , społeczność lokalna , organizacje pozarządowe , rodzina , kobiety
Stary Waliszów
Ekologia , ochrona zwierząt
Serby
Ekologia , ochrona zwierząt
Radzyń
Ekologia
Ostrów Wielkopolski
Ekologia , ochrona zwierząt
Bogusławice
Ekologia , ochrona zwierząt
Stara Góra
Ekologia , ochrona zwierząt
Wielogłowy
Ekologia , ochrona zwierząt
Złotów
Ekologia , ochrona zwierząt
Radziejów
Ekologia , ochrona zwierząt
Żnin
Ekologia , rozwój lokalny , ochrona zasobów naturalnych: wód, powietrza, kopalin
Łódź
Ekologia
Junkrowy
Ekologia , ochrona zwierząt
Wadowice Dolne
Ekologia , ochrona zwierząt
Młodynie Dolne
Ekologia , rozwój lokalny
Bolechowice
Ekologia , ochrona zasobów naturalnych: wód, powietrza, kopalin
Dąbrowa Górnicza
Ekologia
Bytom
Ekologia , ochrona zwierząt
Radzyń Podlaski
Ekologia , ochrona zwierząt
Warszawa-Mokotów
Ekologia , zrównoważony rozwój
Brożówka
Ekologia , rozwój lokalny
Głuchów
Ekologia , rozwój lokalny
Piastów
Ekologia , ochrona zasobów naturalnych: wód, powietrza, kopalin
Warszawa-Ursynów
Sport, turystyka, rekreacja, hobby , ekologia , zrównoważony rozwój , transport
Warszawa-Wilanów
Ekologia
Łomianki
Ekologia , rozwój lokalny , zrównoważony rozwój
Bydgoszcz
Prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań , stypendia , promocja zdrowia, edukacja zdrowotna , pomoc rzeczowa: odzież, żywność, wyposażenie , pomoc psychologiczna , schronienie, nocleg , animowanie działań wspólnot lokalnych , lokalny rozwój ekonomiczny, rozwój lokalnej przedsiębiorczości , promocja regionu , sport, turystyka, rekreacja, hobby , kultura, sztuka, tradycja , edukacja, wychowanie , rekreacja, wypoczynek , hobby , muzyka , teatr , film , taniec , sztuki wizualne, wzornictwo , ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa , szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji , działalność na rzecz integracji europejskiej , partnerstwa międzynarodowe, wymiana doświadczeń , wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności , badania naukowe , ekologia , prawa człowieka, demokracja , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , działalność międzynarodowa , nauka, technika , sprawy zawodowe, pracownicze, branżowe , miasto, ruchy miejskie , pomoc w samozatrudnieniu , integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa , ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna , literatura, czasopisma , architektura, urbanistyka , animacja społeczno-kulturalna , edukacja kulturalna , organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów , edukacja dzieci i młodzieży , edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne , prawa dziecka , równouprawnienie kobiet i mężczyzn , prawa konsumentów , działalność wychowawcza i formacyjna dzieci i młodzieży , działalność na rzecz języka regionalnego , ochrona roślin , rozwój lokalny , edukacja ekologiczna , zrównoważony rozwój , transport , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Wszyscy / nieokreśleni
Michałów-Reginów
Ekologia , ochrona roślin , ochrona zwierząt , ochrona zasobów naturalnych: wód, powietrza, kopalin , edukacja ekologiczna , zrównoważony rozwój
Seroczyn
Sport, turystyka, rekreacja, hobby , kultura, sztuka, tradycja , turystyka, krajoznawstwo , hobby , ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa , ekologia , miasto, ruchy miejskie , literatura, czasopisma , animacja społeczno-kulturalna , edukacja kulturalna , organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów , ochrona roślin , ochrona zwierząt , rozwój lokalny , edukacja ekologiczna
Dzieci, młodzież , osoby starsze, kombatanci , społeczność lokalna , instytucje
Zakończyła działalność
Konopnica
Sport, turystyka, rekreacja, hobby , hobby , ekologia , ochrona zwierząt
Jaworzyna Śląska
Ekologia , transport
Dzierżoniów
Ekologia , ochrona zwierząt
Zielona Góra
Ekologia
Ząbkowice Śląskie
Ekologia , ochrona zasobów naturalnych: wód, powietrza, kopalin
Skierniewice
Ekologia , rozwój lokalny
Królikowo
Ekologia , ochrona zwierząt
Częstochowa
Ekologia , ochrona zwierząt
Warszawa-Śródmieście
Ekologia , ochrona zasobów naturalnych: wód, powietrza, kopalin
Warszawa-Śródmieście
Ekologia
Warszawa-Włochy
Ekologia , ochrona zwierząt
Wojnowice
Ekologia , prawa człowieka, demokracja
Łódź
Ekologia , ochrona zwierząt
Słupia
Ekologia , rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Kraków
Ekologia , ochrona zwierząt
Radziejów
Ekologia , ochrona zwierząt
Gdańsk
Ekologia , ochrona zasobów naturalnych: wód, powietrza, kopalin
Siemiątkowo-Kosmy
Ekologia , rozwój lokalny
Przeciszów
Ekologia , rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Warszawa-Wilanów
Ekologia
Krzymoszyce
Ekologia , ochrona zasobów naturalnych: wód, powietrza, kopalin
Wieluń
Ekologia , ochrona zasobów naturalnych: wód, powietrza, kopalin
Mława
Ekologia , rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Psary Małe
Ekologia , ochrona zwierząt
Okół
Ekologia , ochrona zwierząt
Poznań
Ekologia , wsparcie dla organizacji pozarządowych , zrzeszanie organizacji pozarządowych (np. lokalnych, regionalnych, branżowych) , ochrona zwierząt , pośrednictwo wolontariatu dla organizacji pozarządowych
Społeczność lokalna , organizacje pozarządowe
Domaszczyn
Ekologia , ochrona zwierząt
Zakończyła działalność
Warszawa-Ochota
Ekologia , sprawy zawodowe, pracownicze, branżowe
Zielona Góra
Sport, turystyka, rekreacja, hobby , ekologia
Żary
Ekologia , ochrona zasobów naturalnych: wód, powietrza, kopalin
Bystra
Ekologia , rozwój lokalny
Wrocław
Ekologia , ochrona roślin
Kotlin
Sport, turystyka, rekreacja, hobby , hobby , ekologia , ochrona zwierząt
Podlesie
Ekologia , ochrona roślin , ochrona zwierząt
Porąbka
Ekologia , rozwój lokalny
Zakończyła działalność
Warszawa-Ursynów
Ekologia , ochrona zwierząt
Konary
Ekologia
Społeczność lokalna
Suchy Las
Ekologia , rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Starogard Gdański
Sport, turystyka, rekreacja, hobby , hobby , ekologia , ochrona zwierząt
Żabno
Sport, turystyka, rekreacja, hobby , hobby , ekologia , ochrona zwierząt
Wrocław
Ekologia , ochrona zwierząt
Zawiercie
Sport, turystyka, rekreacja, hobby , hobby , ekologia , ochrona zwierząt
Dąbrowa Tarnowska
Sport, turystyka, rekreacja, hobby , hobby , ekologia , ochrona zwierząt
Łódź
Sport, turystyka, rekreacja, hobby , hobby , ekologia , ochrona zwierząt
Grom
Ekologia , ochrona zasobów naturalnych: wód, powietrza, kopalin
Zakończyła działalność
Szadek
Ekologia , ochrona zwierząt
Zakończyła działalność
Toruń
Ekologia , transport
Przemyśl
Ekologia , wsparcie dla organizacji pozarządowych , ochrona zwierząt , współpraca z administracją
Organizacje pozarządowe
Sielec
Ekologia , zrównoważony rozwój
Społeczność lokalna
Gliwice
Ekologia , transport
Warszawa-Śródmieście
Ekologia
Cieszyn
Kultura, sztuka, tradycja , ekologia , edukacja kulturalna , edukacja ekologiczna
Wejherowo
Ekologia , ochrona roślin , ochrona zwierząt
Bieruń
Sport, turystyka, rekreacja, hobby , hobby , ekologia , ochrona zwierząt
Poniatowa
Sport, turystyka, rekreacja, hobby , hobby , ekologia , sprawy zawodowe, pracownicze, branżowe , ochrona zwierząt
Wilkowyja
Sport, turystyka, rekreacja, hobby , hobby , ekologia , ochrona zwierząt
Krężnica Okrągła
Sport, turystyka, rekreacja, hobby , hobby , ekologia , ochrona zwierząt
Przedbórz
Ekologia , ochrona roślin , ochrona zwierząt , ochrona zasobów naturalnych: wód, powietrza, kopalin
Bałtów
Sport, turystyka, rekreacja, hobby , hobby , ekologia , ochrona zwierząt
Głogowiec
Ekologia
Nowy Bugaj
Sport, turystyka, rekreacja, hobby , hobby , ekologia , ochrona zwierząt
Chwaszczyno
Sport, turystyka, rekreacja, hobby , hobby , ekologia , ochrona zwierząt
Gorzyca
Ekologia , ochrona zasobów naturalnych: wód, powietrza, kopalin
Tułowice
Sport, turystyka, rekreacja, hobby , hobby , ekologia , ochrona zwierząt
Krasnystaw
Sport, turystyka, rekreacja, hobby , hobby , ekologia , ochrona zwierząt
Pomianowo
Sport, turystyka, rekreacja, hobby , hobby , ekologia , ochrona zwierząt
Oświęcim
Ekologia , ochrona zwierząt
Strzeniówka
Ekologia , ochrona zwierząt
Zakończyła działalność
Budzisław Górny
Ekologia
Zakończyła działalność
Katowice
Ekologia , transport
Konstantynów Łódzki
Sport, turystyka, rekreacja, hobby , hobby , ekologia , ochrona zwierząt
Łysa Góra
Ekologia , prawa człowieka, demokracja
Sulmierzyce
Ekologia
Zakończyła działalność
Sejny
Ekologia
Jelenia Góra
Wsparcie finansowe organizacji, w tym pożyczki , ekologia , wsparcie dla organizacji pozarządowych , zakładanie fundacji, stowarzyszenia , sprawy formalne związane z działalnością organizacji, np. konsultowanie statutów, formularzy krs i dokumentów , księgowość, zarządzanie finansami , dostarczanie informacji o źródłach finansowania , zrzeszanie organizacji pozarządowych (np. lokalnych, regionalnych, branżowych) , pośrednictwo wolontariatu dla organizacji pozarządowych , pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
Organizacje pozarządowe
Zakończyła działalność
Godzieszów
Ekologia
Wyryki-Adampol
Kultura, sztuka, tradycja , ekologia , zrównoważony rozwój
Społeczność lokalna
Ostrołęka
Szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji , ekologia , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , doradztwo zawodowe , integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa , ochrona roślin
Bezrobotni
Dębogóra
Ekologia , ochrona roślin , ochrona zwierząt
Łomianki
Ekologia , ochrona roślin , ochrona zwierząt
Rożnów
Ekologia
Jedlińsk
Ekologia
Kotulin
Ekologia , ochrona zasobów naturalnych: wód, powietrza, kopalin
Piaseczno
Ekologia , ochrona zasobów naturalnych: wód, powietrza, kopalin
Katowice
Ekologia , edukacja ekologiczna
Dąbrowa Górnicza
Kultura, sztuka, tradycja , ekologia
Zakończyła działalność
Gorzów Wielkopolski
Sport, turystyka, rekreacja, hobby , turystyka, krajoznawstwo , rekreacja, wypoczynek , ekologia , transport
Zakończyła działalność
Pabianice
Kultura, sztuka, tradycja , ekologia
Warszawa-Praga-Północ
Ekologia
Kraków
Ekologia , transport
Zawiercie
Ekologia , ochrona zwierząt
Radomsko
Ekologia , ochrona zwierząt
Warszawa-Śródmieście
Ekologia , ochrona zwierząt
Katowice
Ekologia , ochrona zwierząt
Dzieci, młodzież
Katowice
Ekologia , ochrona zwierząt
Bielsko-Biała
Ekologia , edukacja ekologiczna
Suwałki
Ekologia , ochrona zwierząt
Katowice
Ekologia , ochrona zwierząt
Sopot
Ekologia
Dzieci, młodzież
Warszawa-Praga-Południe
Ekologia
Warszawa-Ursynów
Ekologia
Suwałki
Kultura, sztuka, tradycja , ekologia
Łuków
Ekologia , ochrona zwierząt
Iława
Ekologia , ochrona zwierząt
Przedbórz
Ekologia , edukacja ekologiczna
Krzeszowice
Kultura, sztuka, tradycja , ekologia
Warszawa-Mokotów
Kultura, sztuka, tradycja , ekologia
Poznań
Ekologia , ochrona zwierząt
Kraków
Ekologia , ochrona zwierząt
Warszawa-Żoliborz
Ekologia , ochrona zwierząt
Warszawa-Bemowo
Ekologia
Piaseczno
Ekologia
Warszawa-Białołęka
Sport, turystyka, rekreacja, hobby , hobby , ekologia , ochrona zwierząt
Ostrów Mazowiecka
Ekologia
Słupsk
Ekologia , ochrona zwierząt
Sokołów Podlaski
Ekologia , ochrona zwierząt
Warszawa-Mokotów
Ekologia , ochrona roślin , ochrona zasobów naturalnych: wód, powietrza, kopalin
Warszawa-Ursynów
Ekologia , ochrona zwierząt
Starachowice
Ekologia , ochrona zwierząt
Izabelin
Ekologia , ochrona roślin , ochrona zwierząt
Warszawa-Bielany
Ekologia
Strzelce Opolskie
Kultura, sztuka, tradycja , ekologia
Rzeszów
Ekologia , zrównoważony rozwój
Tarnów
Ekologia , ochrona zwierząt
Gdańsk
Ekologia , ochrona zasobów naturalnych: wód, powietrza, kopalin
Łódź
Ekologia , ochrona roślin
Wołczyn
Kultura, sztuka, tradycja , ekologia
Opole
Ekologia , ochrona zasobów naturalnych: wód, powietrza, kopalin
Płock
Kultura, sztuka, tradycja , ekologia
Społeczność lokalna
Busko-Zdrój
Ekologia , ochrona zwierząt
Szczytno
Ekologia , ochrona zasobów naturalnych: wód, powietrza, kopalin
Zakończyła działalność
Nowy Sącz
Ekologia , ochrona zwierząt
Łowicz
Ekologia , ochrona zdrowia
Warszawa-Mokotów
Ekologia
Dębica
Kultura, sztuka, tradycja , ekologia
Rębiszów
Kultura, sztuka, tradycja , ekologia
Charzyno
Ekologia , ochrona zwierząt
Białystok
Ekologia , edukacja ekologiczna
Kozarek Wielki
Badania naukowe , ekologia , nauka, technika , ochrona zwierząt
Oleśnica
Ekologia , ochrona zwierząt
Warszawa-Mokotów
Ekologia
Zakończyła działalność
Gorzów Wielkopolski
Ekologia
Gdynia
Ekologia , edukacja ekologiczna
Zakończyła działalność
Radomsko
Ekologia , ochrona zwierząt
Szczytno
Ekologia , ochrona zasobów naturalnych: wód, powietrza, kopalin
Poznań
Ekologia , ochrona roślin
Chwarstnica
Ekologia , ochrona zasobów naturalnych: wód, powietrza, kopalin
Polkowice
Ekologia , edukacja ekologiczna
Gródek nad Dunajcem
Ekologia , ochrona zasobów naturalnych: wód, powietrza, kopalin
Szczytno
Ekologia , ochrona zasobów naturalnych: wód, powietrza, kopalin
Kalisz
Kultura, sztuka, tradycja , ekologia
Jastrzębie-Zdrój
Ekologia , ochrona zwierząt
Tłuszcz
Ekologia
Elbląg
Ekologia , ochrona zwierząt
Wrocław
Sport, turystyka, rekreacja, hobby , hobby , ekologia , ochrona zwierząt
Piła
Ekologia , ochrona zwierząt
Trablice
Ekologia
Gorzów Wielkopolski
Ekologia
Szczecin
Ekologia , ochrona zwierząt
Włocławek
Ekologia
Tychy
Ekologia , ochrona zwierząt
Warszawa-Śródmieście
Ekologia
Katowice
Ekologia , ochrona zwierząt
Lidzbark
Ekologia , edukacja ekologiczna
Łódź
Ekologia , ochrona zwierząt
Zakończyła działalność
Bydgoszcz
Ekologia , sprawy zawodowe, pracownicze, branżowe

Lokalizacja

+${range} km

Lokalizacja

+${range} km