Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Spis organizacji

128 000 profili stowarzyszeń i fundacji
10 000 profili urzędów i instytucji
195 000 odsłon w miesiącu

Wyniki wyszukiwania (500) Wyniki (500)

Piekary
Rozwój lokalny
Rosnówko
Prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań , promocja zdrowia, edukacja zdrowotna , krwiodawstwo , rehabilitacja, terapia , pomoc finansowa , pomoc rzeczowa: odzież, żywność, wyposażenie , pomoc psychologiczna , poradnictwo specjalistyczne , usługi opiekuńcze , pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych , edukacja, wychowanie , ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna , ratownictwo, bezpieczeństwo , edukacja dzieci i młodzieży , edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne , sprzęt rehabilitacyjny, ortopedyczny , działalność wychowawcza i formacyjna dzieci i młodzieży , rozwój lokalny
Chorzy , niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli , rodziny chorych, niepełnosprawnych , ofiary przemocy, przestępstw, osoby w kryzysie , społeczność lokalna , organizacje pozarządowe , rodzina , wszyscy / nieokreśleni
Wrocław
Animowanie działań wspólnot lokalnych , lokalny rozwój ekonomiczny, rozwój lokalnej przedsiębiorczości , kultura, sztuka, tradycja , szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji , badania naukowe , prawa człowieka, demokracja , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , nauka, technika , miasto, ruchy miejskie , pośrednictwo pracy , doradztwo zawodowe , integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa , animacja społeczno-kulturalna , edukacja kulturalna , rozwój lokalny , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Społeczność lokalna , organizacje pozarządowe , instytucje
Warszawa-Śródmieście
Edukacja, wychowanie , wspieranie ekonomii społecznej , wsparcie finansowe organizacji, w tym pożyczki , pomoc humanitarna, rozwojowa , wsparcie dla organizacji pozarządowych , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , działalność międzynarodowa , ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna , ratownictwo, bezpieczeństwo , rozwój lokalny
Dzieci, młodzież , społeczność lokalna , organizacje pozarządowe , instytucje
Kraków
Poradnictwo specjalistyczne , animowanie działań wspólnot lokalnych , lokalny rozwój ekonomiczny, rozwój lokalnej przedsiębiorczości , szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji , prawa człowieka, demokracja , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , sprawy zawodowe, pracownicze, branżowe , pomoc w samozatrudnieniu , pośrednictwo pracy , doradztwo zawodowe , integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa , usługi socjalne, pomoc społeczna , prawa konsumentów , rozwój lokalny , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Tarnobrzeg
Animowanie działań wspólnot lokalnych , lokalny rozwój ekonomiczny, rozwój lokalnej przedsiębiorczości , promocja regionu , sport, turystyka, rekreacja, hobby , kultura, sztuka, tradycja , edukacja, wychowanie , turystyka, krajoznawstwo , muzyka , film , sztuki wizualne, wzornictwo , ekologia , prawa człowieka, demokracja , miasto, ruchy miejskie , działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych , animacja społeczno-kulturalna , edukacja kulturalna , organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów , ochrona roślin , ochrona zwierząt , rozwój lokalny , ochrona zasobów naturalnych: wód, powietrza, kopalin , edukacja ekologiczna , zrównoważony rozwój
Społeczność lokalna , organizacje pozarządowe , wszyscy / nieokreśleni
Poznań
Prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań , animowanie działań wspólnot lokalnych , promocja regionu , kultura, sztuka, tradycja , edukacja, wychowanie , film , sztuki wizualne, wzornictwo , ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa , pomoc humanitarna, rozwojowa , partnerstwa międzynarodowe, wymiana doświadczeń , ekologia , prawa człowieka, demokracja , wsparcie dla organizacji pozarządowych , działalność międzynarodowa , działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych , animacja społeczno-kulturalna , edukacja kulturalna , edukacja dzieci i młodzieży , edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne , prawa dziecka , równouprawnienie kobiet i mężczyzn , prawa konsumentów , działalność wychowawcza i formacyjna dzieci i młodzieży , ochrona roślin , ochrona zwierząt , rozwój lokalny , ochrona zasobów naturalnych: wód, powietrza, kopalin , edukacja ekologiczna , zrównoważony rozwój , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Dzieci, młodzież , niepełnosprawne dzieci , uchodźcy , społeczność lokalna , organizacje pozarządowe , instytucje , rodzina , wszyscy / nieokreśleni
Lubsko
Animowanie działań wspólnot lokalnych , lokalny rozwój ekonomiczny, rozwój lokalnej przedsiębiorczości , promocja regionu , sport, turystyka, rekreacja, hobby , kultura, sztuka, tradycja , turystyka, krajoznawstwo , rekreacja, wypoczynek , hobby , ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa , szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji , partnerstwa międzynarodowe, wymiana doświadczeń , wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności , ekologia , prawa człowieka, demokracja , wsparcie dla organizacji pozarządowych , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , działalność międzynarodowa , nauka, technika , miasto, ruchy miejskie , zakładanie fundacji, stowarzyszenia , sprawy formalne związane z działalnością organizacji, np. konsultowanie statutów, formularzy krs i dokumentów , dostarczanie informacji o źródłach finansowania , dostarczanie informacji o prowadzeniu działalności zarobkowej (odpłatnej, gospodarczej) , pomoc w samozatrudnieniu , integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa , literatura, czasopisma , architektura, urbanistyka , animacja społeczno-kulturalna , edukacja kulturalna , organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów , współpraca z innymi (partnerstwa), w tym z mediami, biznesem , zrzeszanie organizacji pozarządowych (np. lokalnych, regionalnych, branżowych) , aktywizacja lokalna , współpraca z administracją , rozwój lokalny , edukacja ekologiczna , zrównoważony rozwój , transport , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja , pr i promocja organizacji
Dzieci, młodzież , niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli , bezrobotni , osoby starsze, kombatanci , społeczność lokalna , organizacje pozarządowe , wszyscy / nieokreśleni
Kraków
Animowanie działań wspólnot lokalnych , lokalny rozwój ekonomiczny, rozwój lokalnej przedsiębiorczości , promocja regionu , sport, turystyka, rekreacja, hobby , kultura, sztuka, tradycja , edukacja, wychowanie , turystyka, krajoznawstwo , rekreacja, wypoczynek , ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa , ekologia , prawa człowieka, demokracja , animacja społeczno-kulturalna , edukacja kulturalna , organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów , edukacja dzieci i młodzieży , edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne , rozwój lokalny , zrównoważony rozwój , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Dzieci, młodzież , osoby starsze, kombatanci , społeczność lokalna , organizacje pozarządowe , instytucje
Lublin
Prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań , stypendia , promocja zdrowia, edukacja zdrowotna , rehabilitacja, terapia , pomoc finansowa , pomoc rzeczowa: odzież, żywność, wyposażenie , pomoc psychologiczna , pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych , porządek, bezpieczeństwo publiczne , animowanie działań wspólnot lokalnych , promocja regionu , sport, turystyka, rekreacja, hobby , kultura, sztuka, tradycja , edukacja, wychowanie , sport wyczynowy, profesjonalny , sport amatorski, rekreacyjny , rekreacja, wypoczynek , hobby , muzyka , teatr , film , sztuki wizualne, wzornictwo , ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa , ekologia , sprawy zawodowe, pracownicze, branżowe , miasto, ruchy miejskie , ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna , ratownictwo, bezpieczeństwo , animacja społeczno-kulturalna , organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów , edukacja dzieci i młodzieży , sprzęt rehabilitacyjny, ortopedyczny , działalność wychowawcza i formacyjna dzieci i młodzieży , ochrona zwierząt , rozwój lokalny , edukacja ekologiczna , transport
Dzieci, młodzież , chorzy , niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli , rodziny chorych, niepełnosprawnych , ofiary przemocy, przestępstw, osoby w kryzysie , skrajnie ubodzy , społeczność lokalna , organizacje pozarządowe , instytucje , rodzina , wszyscy / nieokreśleni
Palowice
Rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Warszawa-Żoliborz
Animowanie działań wspólnot lokalnych , kultura, sztuka, tradycja , rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Warszawa-Śródmieście
Działalność na rzecz integracji europejskiej , partnerstwa międzynarodowe, wymiana doświadczeń , działalność międzynarodowa , działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych , rozwój lokalny
Uchodźcy
Opole
Prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań , animowanie działań wspólnot lokalnych , lokalny rozwój ekonomiczny, rozwój lokalnej przedsiębiorczości , promocja regionu , sport, turystyka, rekreacja, hobby , kultura, sztuka, tradycja , edukacja, wychowanie , sport wyczynowy, profesjonalny , sport amatorski, rekreacyjny , turystyka, krajoznawstwo , muzyka , taniec , sztuki wizualne, wzornictwo , ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa , działalność na rzecz integracji europejskiej , promocja rzeczypospolitej polskiej za granicą , partnerstwa międzynarodowe, wymiana doświadczeń , działalność międzynarodowa , nauka, technika , miasto, ruchy miejskie , działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych , animacja społeczno-kulturalna , edukacja kulturalna , organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów , działalność wychowawcza i formacyjna dzieci i młodzieży , rozwój lokalny
Dzieci, młodzież , społeczność lokalna , organizacje pozarządowe , rodzina , kobiety
Warszawa-Ursynów
Animowanie działań wspólnot lokalnych , prawa człowieka, demokracja , miasto, ruchy miejskie , równouprawnienie kobiet i mężczyzn , rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Biała Podlaska
Lokalny rozwój ekonomiczny, rozwój lokalnej przedsiębiorczości , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , pomoc w samozatrudnieniu , rozwój lokalny
Bezrobotni , społeczność lokalna
Warszawa-Śródmieście
Prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań , lokalny rozwój ekonomiczny, rozwój lokalnej przedsiębiorczości , kultura, sztuka, tradycja , edukacja, wychowanie , szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji , wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności , ekologia , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , nauka, technika , sprawy zawodowe, pracownicze, branżowe , miasto, ruchy miejskie , integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa , organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów , edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne , rozwój lokalny , edukacja ekologiczna , zrównoważony rozwój , transport
Dzieci, młodzież , społeczność lokalna , organizacje pozarządowe , instytucje , rodzina , wszyscy / nieokreśleni , inni
Warszawa-Włochy
Animowanie działań wspólnot lokalnych , lokalny rozwój ekonomiczny, rozwój lokalnej przedsiębiorczości , działalność na rzecz integracji europejskiej , promocja rzeczypospolitej polskiej za granicą , wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności , działalność międzynarodowa , nauka, technika , rozwój lokalny
Warszawa-Bielany
Prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań , stypendia , animowanie działań wspólnot lokalnych , edukacja, wychowanie , szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji , pomoc humanitarna, rozwojowa , działalność na rzecz integracji europejskiej , partnerstwa międzynarodowe, wymiana doświadczeń , badania naukowe , ekologia , prawa człowieka, demokracja , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , działalność międzynarodowa , nauka, technika , inne , miasto, ruchy miejskie , edukacja dzieci i młodzieży , edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne , prawa dziecka , równouprawnienie kobiet i mężczyzn , działalność polityczna , działalność wychowawcza i formacyjna dzieci i młodzieży , rozwój lokalny , edukacja ekologiczna , zrównoważony rozwój , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Dzieci, młodzież , społeczność lokalna
Nasielsk
Prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań , animowanie działań wspólnot lokalnych , promocja regionu , sport, turystyka, rekreacja, hobby , kultura, sztuka, tradycja , edukacja, wychowanie , rekreacja, wypoczynek , hobby , teatr , sztuki wizualne, wzornictwo , ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa , promocja rzeczypospolitej polskiej za granicą , działalność międzynarodowa , literatura, czasopisma , animacja społeczno-kulturalna , edukacja kulturalna , organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów , edukacja dzieci i młodzieży , edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne , rozwój lokalny
Dzieci, młodzież , społeczność lokalna , organizacje pozarządowe , instytucje , rodzina , wszyscy / nieokreśleni
Częstochowa
Promocja zdrowia, edukacja zdrowotna , rehabilitacja, terapia , pomoc psychologiczna , poradnictwo specjalistyczne , kultura, sztuka, tradycja , edukacja, wychowanie , wsparcie dla organizacji pozarządowych , miasto, ruchy miejskie , zakładanie fundacji, stowarzyszenia , ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna , literatura, czasopisma , edukacja kulturalna , organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów , edukacja dzieci i młodzieży , edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne , rozwój lokalny
Dzieci, młodzież , chorzy , niepełnosprawni dorośli , bezrobotni , kobiety , wszyscy / nieokreśleni
Łódź
Prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań , promocja zdrowia, edukacja zdrowotna , profilaktyka uzależnień , pomoc rzeczowa: odzież, żywność, wyposażenie , pomoc psychologiczna , poradnictwo specjalistyczne , animowanie działań wspólnot lokalnych , lokalny rozwój ekonomiczny, rozwój lokalnej przedsiębiorczości , promocja regionu , sport, turystyka, rekreacja, hobby , kultura, sztuka, tradycja , edukacja, wychowanie , sport amatorski, rekreacyjny , turystyka, krajoznawstwo , rekreacja, wypoczynek , hobby , szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji , ekologia , prawa człowieka, demokracja , wsparcie dla organizacji pozarządowych , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , działalność międzynarodowa , sprawy zawodowe, pracownicze, branżowe , miasto, ruchy miejskie , zakładanie fundacji, stowarzyszenia , sprawy formalne związane z działalnością organizacji, np. konsultowanie statutów, formularzy krs i dokumentów , porady prawne, pomoc prawna , doradztwo zawodowe , integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa , ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna , ratownictwo, bezpieczeństwo , literatura, czasopisma , animacja społeczno-kulturalna , edukacja kulturalna , organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów , prawa dziecka , równouprawnienie kobiet i mężczyzn , prawa konsumentów , współpraca z innymi (partnerstwa), w tym z mediami, biznesem , działalność wychowawcza i formacyjna dzieci i młodzieży , nowe technologie (np. jak stworzyć stronę www, jak korzystać z internetu, jaki komputer, oprogramowanie kupić) , aktywizacja lokalna , rozwój lokalny , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja , pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
Niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli
Deszczno
Rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Wojcieszyce
Rozwój lokalny
Społeczność lokalna
W likwidacji
Barlinek
Rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Wojcieszyce
Animowanie działań wspólnot lokalnych , rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Warszawa-Praga-Południe
Animowanie działań wspólnot lokalnych , kultura, sztuka, tradycja , działalność na rzecz integracji europejskiej , partnerstwa międzynarodowe, wymiana doświadczeń , wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności , prawa człowieka, demokracja , działalność międzynarodowa , nauka, technika , religia , inne , działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych , animacja społeczno-kulturalna , organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów , równouprawnienie kobiet i mężczyzn , rozwój lokalny , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Chorzy , niepełnosprawni dorośli , ofiary przemocy, przestępstw, osoby w kryzysie , bezdomni , skrajnie ubodzy , uchodźcy , osoby starsze, kombatanci , więźniowie, byli więźniowie , społeczność lokalna , instytucje , kobiety
Warszawa-Wola
Animowanie działań wspólnot lokalnych , miasto, ruchy miejskie , rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Warszawa-Wilanów
Prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań , stypendia , pomoc finansowa , usługi opiekuńcze , lokalny rozwój ekonomiczny, rozwój lokalnej przedsiębiorczości , sport, turystyka, rekreacja, hobby , kultura, sztuka, tradycja , edukacja, wychowanie , sport wyczynowy, profesjonalny , sport amatorski, rekreacyjny , turystyka, krajoznawstwo , rekreacja, wypoczynek , hobby , teatr , film , sztuki wizualne, wzornictwo , ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa , pomoc humanitarna, rozwojowa , działalność na rzecz integracji europejskiej , promocja rzeczypospolitej polskiej za granicą , partnerstwa międzynarodowe, wymiana doświadczeń , ekologia , prawa człowieka, demokracja , działalność międzynarodowa , miasto, ruchy miejskie , działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych , usługi socjalne, pomoc społeczna , animacja społeczno-kulturalna , edukacja kulturalna , organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów , edukacja dzieci i młodzieży , edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne , prawa dziecka , równouprawnienie kobiet i mężczyzn , działalność wychowawcza i formacyjna dzieci i młodzieży , ochrona roślin , ochrona zwierząt , rozwój lokalny , ochrona zasobów naturalnych: wód, powietrza, kopalin , edukacja ekologiczna , zrównoważony rozwój , transport , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Wszyscy / nieokreśleni
Toruń
Lokalny rozwój ekonomiczny, rozwój lokalnej przedsiębiorczości , rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Szczecin
Promocja zdrowia, edukacja zdrowotna , rehabilitacja, terapia , lokalny rozwój ekonomiczny, rozwój lokalnej przedsiębiorczości , sport, turystyka, rekreacja, hobby , kultura, sztuka, tradycja , edukacja, wychowanie , hobby , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , doradztwo zawodowe , integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa , ochrona zdrowia , animacja społeczno-kulturalna , edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne , rozwój lokalny
Chorzy , niepełnosprawni dorośli , bezrobotni , osoby starsze, kombatanci , społeczność lokalna , instytucje , rodzina , kobiety
Gołdap
Prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań , stypendia , animowanie działań wspólnot lokalnych , lokalny rozwój ekonomiczny, rozwój lokalnej przedsiębiorczości , promocja regionu , edukacja, wychowanie , edukacja dzieci i młodzieży , rozwój lokalny
Dzieci, młodzież , niepełnosprawni dorośli , społeczność lokalna , organizacje pozarządowe , instytucje
Żywiec
Promocja zdrowia, edukacja zdrowotna , rehabilitacja, terapia , usługi medyczne , pomoc rzeczowa: odzież, żywność, wyposażenie , edukacja, wychowanie , pomoc humanitarna, rozwojowa , pomoc polonii i polakom za granicą , partnerstwa międzynarodowe, wymiana doświadczeń , wsparcie dla organizacji pozarządowych , działalność międzynarodowa , ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna , edukacja dzieci i młodzieży , rozwój lokalny
Dzieci, młodzież , niepełnosprawne dzieci , rodziny chorych, niepełnosprawnych , osoby starsze, kombatanci , rodzina
Częstochowa
Prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań , profilaktyka uzależnień , pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych , animowanie działań wspólnot lokalnych , lokalny rozwój ekonomiczny, rozwój lokalnej przedsiębiorczości , kultura, sztuka, tradycja , edukacja, wychowanie , muzyka , teatr , film , taniec , ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa , działalność na rzecz integracji europejskiej , ekologia , prawa człowieka, demokracja , wsparcie dla organizacji pozarządowych , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , działalność międzynarodowa , zakładanie fundacji, stowarzyszenia , sprawy formalne związane z działalnością organizacji, np. konsultowanie statutów, formularzy krs i dokumentów , porady prawne, pomoc prawna , dostarczanie informacji o źródłach finansowania , integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa , ochrona zdrowia , ratownictwo, bezpieczeństwo , animacja społeczno-kulturalna , organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów , edukacja dzieci i młodzieży , równouprawnienie kobiet i mężczyzn , współpraca z innymi (partnerstwa), w tym z mediami, biznesem , status pożytku publicznego - przywileje, obowiązki , zrzeszanie organizacji pozarządowych (np. lokalnych, regionalnych, branżowych) , działalność wychowawcza i formacyjna dzieci i młodzieży , nowe technologie (np. jak stworzyć stronę www, jak korzystać z internetu, jaki komputer, oprogramowanie kupić) , wsparcie lokalowe, techniczne , pośrednictwo wolontariatu dla organizacji pozarządowych , aktywizacja lokalna , współpraca z administracją , rozwój lokalny , edukacja ekologiczna , zrównoważony rozwój , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja , pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków , planowanie strategiczne i operacyjne , budowanie zespołu i zarządzanie nim , pr i promocja organizacji
Dzieci, młodzież , niepełnosprawni dorośli , bezrobotni , osoby starsze, kombatanci , społeczność lokalna , organizacje pozarządowe
Warszawa-Śródmieście
Rozwój lokalny
Macierzysz
Rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Ostróda
Lokalny rozwój ekonomiczny, rozwój lokalnej przedsiębiorczości , rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Warszawa-Śródmieście
Lokalny rozwój ekonomiczny, rozwój lokalnej przedsiębiorczości , partnerstwa międzynarodowe, wymiana doświadczeń , wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności , badania naukowe , ekologia , działalność międzynarodowa , nauka, technika , inne , rozwój lokalny , edukacja ekologiczna , zrównoważony rozwój
Instytucje , wszyscy / nieokreśleni
Warszawa-Ochota
Lokalny rozwój ekonomiczny, rozwój lokalnej przedsiębiorczości , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , rozwój lokalny
Inni
Kraków
Animowanie działań wspólnot lokalnych , lokalny rozwój ekonomiczny, rozwój lokalnej przedsiębiorczości , promocja regionu , kultura, sztuka, tradycja , edukacja, wychowanie , wspieranie ekonomii społecznej , szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji , partnerstwa międzynarodowe, wymiana doświadczeń , prawa człowieka, demokracja , wsparcie dla organizacji pozarządowych , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , działalność międzynarodowa , miasto, ruchy miejskie , pomoc w samozatrudnieniu , doradztwo zawodowe , integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa , animacja społeczno-kulturalna , edukacja kulturalna , edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne , wsparcie lokalowe, techniczne , współpraca z administracją , rozwój lokalny , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja , planowanie strategiczne i operacyjne , budowanie zespołu i zarządzanie nim
Osoby starsze, kombatanci , społeczność lokalna , organizacje pozarządowe , wszyscy / nieokreśleni
Nysa
Stypendia , profilaktyka uzależnień , rehabilitacja, terapia , porządek, bezpieczeństwo publiczne , obronność państwa , lokalny rozwój ekonomiczny, rozwój lokalnej przedsiębiorczości , promocja regionu , kultura, sztuka, tradycja , edukacja, wychowanie , wspieranie ekonomii społecznej , ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa , szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji , działalność na rzecz integracji europejskiej , wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności , prawa człowieka, demokracja , wsparcie dla organizacji pozarządowych , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , działalność międzynarodowa , nauka, technika , zakładanie fundacji, stowarzyszenia , sprawy formalne związane z działalnością organizacji, np. konsultowanie statutów, formularzy krs i dokumentów , księgowość, zarządzanie finansami , dostarczanie informacji o źródłach finansowania , dostarczanie informacji o prowadzeniu działalności zarobkowej (odpłatnej, gospodarczej) , pomoc w samozatrudnieniu , doradztwo zawodowe , integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa , ochrona zdrowia , ratownictwo, bezpieczeństwo , architektura, urbanistyka , edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne , równouprawnienie kobiet i mężczyzn , prawa konsumentów , zrzeszanie organizacji pozarządowych (np. lokalnych, regionalnych, branżowych) , rozwój lokalny , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja , pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
Dzieci, młodzież , bezrobotni , społeczność lokalna , organizacje pozarządowe , instytucje
Warszawa-Śródmieście
Animowanie działań wspólnot lokalnych , ekologia , miasto, ruchy miejskie , ochrona roślin , ochrona zwierząt , rozwój lokalny , ochrona zasobów naturalnych: wód, powietrza, kopalin , edukacja ekologiczna , zrównoważony rozwój
Dzieci, młodzież , osoby starsze, kombatanci , społeczność lokalna , organizacje pozarządowe , instytucje , rodzina , wszyscy / nieokreśleni
Wronki
Promocja zdrowia, edukacja zdrowotna , lokalny rozwój ekonomiczny, rozwój lokalnej przedsiębiorczości , promocja regionu , edukacja, wychowanie , wspieranie ekonomii społecznej , szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji , działalność na rzecz integracji europejskiej , promocja rzeczypospolitej polskiej za granicą , partnerstwa międzynarodowe, wymiana doświadczeń , ekologia , prawa człowieka, demokracja , wsparcie dla organizacji pozarządowych , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , działalność międzynarodowa , inne , ochrona zdrowia , edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne , rozwój lokalny , edukacja ekologiczna , zrównoważony rozwój , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Społeczność lokalna , instytucje , rodzina , wszyscy / nieokreśleni
Tarnów
Promocja regionu , sport, turystyka, rekreacja, hobby , kultura, sztuka, tradycja , rekreacja, wypoczynek , ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa , rozwój lokalny
Gdańsk
Animowanie działań wspólnot lokalnych , kultura, sztuka, tradycja , działalność na rzecz integracji europejskiej , prawa człowieka, demokracja , wsparcie dla organizacji pozarządowych , działalność międzynarodowa , dostarczanie informacji o źródłach finansowania , edukacja kulturalna , prawa dziecka , równouprawnienie kobiet i mężczyzn , wsparcie specjalistyczne , aktywizacja lokalna , rozwój lokalny , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja , pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
Dzieci, młodzież , bezrobotni , społeczność lokalna , organizacje pozarządowe , rodzina , wszyscy / nieokreśleni
Łódź
Animowanie działań wspólnot lokalnych , lokalny rozwój ekonomiczny, rozwój lokalnej przedsiębiorczości , kultura, sztuka, tradycja , edukacja, wychowanie , prawa człowieka, demokracja , miasto, ruchy miejskie , architektura, urbanistyka , animacja społeczno-kulturalna , edukacja dzieci i młodzieży , edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne , prawa dziecka , równouprawnienie kobiet i mężczyzn , rozwój lokalny , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Dzieci, młodzież , samotne matki (ojcowie) , społeczność lokalna , organizacje pozarządowe , instytucje , rodzina , kobiety
Warszawa-Ursynów
Kultura, sztuka, tradycja , rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Poznań
Prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań , profilaktyka uzależnień , animowanie działań wspólnot lokalnych , kultura, sztuka, tradycja , edukacja, wychowanie , muzyka , ekologia , prawa człowieka, demokracja , wsparcie dla organizacji pozarządowych , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , działalność międzynarodowa , nauka, technika , ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna , animacja społeczno-kulturalna , edukacja kulturalna , ochrona zwierząt , rozwój lokalny
Wszyscy / nieokreśleni
Warszawa-Wola
Animowanie działań wspólnot lokalnych , edukacja, wychowanie , edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne , rozwój lokalny
Osoby starsze, kombatanci
Międzyrzecz
Animowanie działań wspólnot lokalnych , rozwój lokalny
Warszawa-Praga-Południe
Prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań , promocja zdrowia, edukacja zdrowotna , rehabilitacja, terapia , poradnictwo specjalistyczne , animowanie działań wspólnot lokalnych , lokalny rozwój ekonomiczny, rozwój lokalnej przedsiębiorczości , promocja regionu , kultura, sztuka, tradycja , edukacja, wychowanie , muzyka , sztuki wizualne, wzornictwo , ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa , badania naukowe , ekologia , prawa człowieka, demokracja , wsparcie dla organizacji pozarządowych , nauka, technika , miasto, ruchy miejskie , ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna , literatura, czasopisma , architektura, urbanistyka , animacja społeczno-kulturalna , edukacja kulturalna , organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów , edukacja dzieci i młodzieży , edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne , równouprawnienie kobiet i mężczyzn , współpraca z innymi (partnerstwa), w tym z mediami, biznesem , działalność wychowawcza i formacyjna dzieci i młodzieży , ochrona roślin , ochrona zwierząt , aktywizacja lokalna , rozwój lokalny , ochrona zasobów naturalnych: wód, powietrza, kopalin , edukacja ekologiczna , zrównoważony rozwój
Dzieci, młodzież , chorzy , osoby starsze, kombatanci , społeczność lokalna , organizacje pozarządowe , instytucje , rodzina , kobiety , wszyscy / nieokreśleni
Olsztyn
Promocja zdrowia, edukacja zdrowotna , rehabilitacja, terapia , usługi medyczne , pomoc finansowa , pomoc rzeczowa: odzież, żywność, wyposażenie , poradnictwo specjalistyczne , usługi opiekuńcze , porządek, bezpieczeństwo publiczne , lokalny rozwój ekonomiczny, rozwój lokalnej przedsiębiorczości , kultura, sztuka, tradycja , szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna , ratownictwo, bezpieczeństwo , organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów , rozwój lokalny
Dzieci, młodzież , chorzy , rodziny chorych, niepełnosprawnych , bezrobotni , osoby starsze, kombatanci , społeczność lokalna , organizacje pozarządowe , instytucje , rodzina , kobiety , inni
Gdynia
Prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań , profilaktyka uzależnień , pomoc rzeczowa: odzież, żywność, wyposażenie , poradnictwo specjalistyczne , animowanie działań wspólnot lokalnych , sport, turystyka, rekreacja, hobby , kultura, sztuka, tradycja , edukacja, wychowanie , sport amatorski, rekreacyjny , działalność na rzecz integracji europejskiej , partnerstwa międzynarodowe, wymiana doświadczeń , prawa człowieka, demokracja , wsparcie dla organizacji pozarządowych , działalność międzynarodowa , miasto, ruchy miejskie , działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych , ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna , animacja społeczno-kulturalna , organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów , edukacja dzieci i młodzieży , prawa dziecka , współpraca z innymi (partnerstwa), w tym z mediami, biznesem , zrzeszanie organizacji pozarządowych (np. lokalnych, regionalnych, branżowych) , nowe technologie (np. jak stworzyć stronę www, jak korzystać z internetu, jaki komputer, oprogramowanie kupić) , pośrednictwo wolontariatu dla organizacji pozarządowych , aktywizacja lokalna , rozwój lokalny , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja , planowanie strategiczne i operacyjne , budowanie zespołu i zarządzanie nim
Dzieci, młodzież , samotne matki (ojcowie) , alkoholicy i ich bliscy , narkomani i ich bliscy , ofiary przemocy, przestępstw, osoby w kryzysie , bezrobotni , bezdomni , skrajnie ubodzy , uchodźcy , osoby starsze, kombatanci , więźniowie, byli więźniowie , społeczność lokalna , organizacje pozarządowe , instytucje , rodzina
Zakończyła działalność
Warszawa-Mokotów
Lokalny rozwój ekonomiczny, rozwój lokalnej przedsiębiorczości , rozwój lokalny
Zakończyła działalność
Wrocław
Lokalny rozwój ekonomiczny, rozwój lokalnej przedsiębiorczości , rozwój lokalny
Zakończyła działalność
Warszawa-Śródmieście
Lokalny rozwój ekonomiczny, rozwój lokalnej przedsiębiorczości , rozwój lokalny
Zakończyła działalność
Ostrów Wielkopolski
Rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Zakończyła działalność
Wrocław
Rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Zakończyła działalność
Witów
Rozwój lokalny
Zakończyła działalność
Kielce
Rozwój lokalny
Zakończyła działalność
Warszawa-Wilanów
Partnerstwa międzynarodowe, wymiana doświadczeń , działalność międzynarodowa , działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych , rozwój lokalny
Zakończyła działalność
Poznań
Rozwój lokalny
Zakończyła działalność
Legnica
Kultura, sztuka, tradycja , działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych , rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Zakończyła działalność
Brzeg Dolny
Rozwój lokalny
Zakończyła działalność
Falenty
Rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Zakończyła działalność
Poznań
Rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Zakończyła działalność
Pułtusk
Ochrona zdrowia , rozwój lokalny
Instytucje
Zakończyła działalność
Olsztyn
Lokalny rozwój ekonomiczny, rozwój lokalnej przedsiębiorczości , rozwój lokalny
Zakończyła działalność
Warszawa-Mokotów
Edukacja, wychowanie , rozwój lokalny
Zakończyła działalność
Katowice
Rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Zakończyła działalność
Jaczów
Rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Zakończyła działalność
Kąty Wrocławskie
Badania naukowe , nauka, technika , rozwój lokalny
Zakończyła działalność
Zabrze
Rozwój lokalny
Zakończyła działalność
Łódź
Rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Warszawa-Wawer
Prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań , animowanie działań wspólnot lokalnych , sport, turystyka, rekreacja, hobby , kultura, sztuka, tradycja , edukacja, wychowanie , sport amatorski, rekreacyjny , hobby , muzyka , taniec , animacja społeczno-kulturalna , edukacja kulturalna , organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów , rozwój lokalny
Społeczność lokalna
W likwidacji
Piła
Ochrona zdrowia , rozwój lokalny
Instytucje
Warszawa-Mokotów
Lokalny rozwój ekonomiczny, rozwój lokalnej przedsiębiorczości , szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji , partnerstwa międzynarodowe, wymiana doświadczeń , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , działalność międzynarodowa , rozwój lokalny
Kobiety
Poznań
Promocja zdrowia, edukacja zdrowotna , profilaktyka uzależnień , pomoc psychologiczna , poradnictwo specjalistyczne , animowanie działań wspólnot lokalnych , promocja regionu , edukacja, wychowanie , szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji , prawa człowieka, demokracja , wsparcie dla organizacji pozarządowych , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , miasto, ruchy miejskie , zakładanie fundacji, stowarzyszenia , sprawy formalne związane z działalnością organizacji, np. konsultowanie statutów, formularzy krs i dokumentów , integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa , ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna , edukacja dzieci i młodzieży , równouprawnienie kobiet i mężczyzn , nowe technologie (np. jak stworzyć stronę www, jak korzystać z internetu, jaki komputer, oprogramowanie kupić) , wsparcie lokalowe, techniczne , pośrednictwo wolontariatu dla organizacji pozarządowych , aktywizacja lokalna , współpraca z administracją , rozwój lokalny , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja , pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
Dzieci, młodzież , chorzy , niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli , rodziny chorych, niepełnosprawnych , alkoholicy i ich bliscy , ofiary przemocy, przestępstw, osoby w kryzysie , społeczność lokalna , organizacje pozarządowe , instytucje , rodzina , kobiety
Legnica
Animowanie działań wspólnot lokalnych , ekologia , rozwój lokalny , ochrona zasobów naturalnych: wód, powietrza, kopalin , edukacja ekologiczna , zrównoważony rozwój
Lublin
Animowanie działań wspólnot lokalnych , prawa człowieka, demokracja , rozwój lokalny , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Społeczność lokalna
Kraków
Stypendia , sport, turystyka, rekreacja, hobby , kultura, sztuka, tradycja , edukacja, wychowanie , prawa człowieka, demokracja , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , nauka, technika , religia , edukacja dzieci i młodzieży , edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne , rozwój lokalny
Dzieci, młodzież , społeczność lokalna , instytucje , rodzina , inni
Gdańsk
Animowanie działań wspólnot lokalnych , lokalny rozwój ekonomiczny, rozwój lokalnej przedsiębiorczości , badania naukowe , prawa człowieka, demokracja , nauka, technika , rozwój lokalny , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Gorzów Wielkopolski
Rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Zdunków
Poradnictwo specjalistyczne , animowanie działań wspólnot lokalnych , lokalny rozwój ekonomiczny, rozwój lokalnej przedsiębiorczości , promocja regionu , kultura, sztuka, tradycja , wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności , ekologia , nauka, technika , usługi socjalne, pomoc społeczna , edukacja kulturalna , organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów , rozwój lokalny , edukacja ekologiczna
Dzieci, młodzież , osoby starsze, kombatanci , społeczność lokalna , instytucje
Gliwice
Rynek pracy, aktywizacja zawodowa , działalność międzynarodowa , rozwój lokalny
Bezrobotni , społeczność lokalna
Lublin
Prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań , animowanie działań wspólnot lokalnych , promocja regionu , sport, turystyka, rekreacja, hobby , kultura, sztuka, tradycja , edukacja, wychowanie , turystyka, krajoznawstwo , ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa , ekologia , miasto, ruchy miejskie , działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych , animacja społeczno-kulturalna , edukacja kulturalna , organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów , działalność wychowawcza i formacyjna dzieci i młodzieży , działalność na rzecz języka regionalnego , rozwój lokalny
Dzieci, młodzież , społeczność lokalna , rodzina , kobiety
Łężyce
Prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań , stypendia , poradnictwo specjalistyczne , animowanie działań wspólnot lokalnych , lokalny rozwój ekonomiczny, rozwój lokalnej przedsiębiorczości , edukacja, wychowanie , wspieranie ekonomii społecznej , szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji , działalność na rzecz integracji europejskiej , wsparcie dla organizacji pozarządowych , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , działalność międzynarodowa , zakładanie fundacji, stowarzyszenia , sprawy formalne związane z działalnością organizacji, np. konsultowanie statutów, formularzy krs i dokumentów , porady prawne, pomoc prawna , księgowość, zarządzanie finansami , dostarczanie informacji o źródłach finansowania , dostarczanie informacji o prowadzeniu działalności zarobkowej (odpłatnej, gospodarczej) , pomoc w samozatrudnieniu , doradztwo zawodowe , integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa , usługi socjalne, pomoc społeczna , edukacja dzieci i młodzieży , edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne , współpraca z innymi (partnerstwa), w tym z mediami, biznesem , status pożytku publicznego - przywileje, obowiązki , zrzeszanie organizacji pozarządowych (np. lokalnych, regionalnych, branżowych) , wsparcie specjalistyczne , działalność wychowawcza i formacyjna dzieci i młodzieży , nowe technologie (np. jak stworzyć stronę www, jak korzystać z internetu, jaki komputer, oprogramowanie kupić) , wsparcie lokalowe, techniczne , pośrednictwo wolontariatu dla organizacji pozarządowych , aktywizacja lokalna , współpraca z administracją , rozwój lokalny , pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków , planowanie strategiczne i operacyjne , budowanie zespołu i zarządzanie nim , pr i promocja organizacji
Dzieci, młodzież , bezrobotni , osoby starsze, kombatanci , społeczność lokalna , organizacje pozarządowe , instytucje , rodzina
Bytom
Prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań , stypendia , promocja zdrowia, edukacja zdrowotna , profilaktyka uzależnień , porządek, bezpieczeństwo publiczne , animowanie działań wspólnot lokalnych , sport, turystyka, rekreacja, hobby , kultura, sztuka, tradycja , edukacja, wychowanie , rekreacja, wypoczynek , hobby , muzyka , teatr , film , taniec , sztuki wizualne, wzornictwo , wsparcie dla organizacji pozarządowych , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , nauka, technika , zakładanie fundacji, stowarzyszenia , sprawy formalne związane z działalnością organizacji, np. konsultowanie statutów, formularzy krs i dokumentów , porady prawne, pomoc prawna , dostarczanie informacji o źródłach finansowania , integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa , ochrona zdrowia , ratownictwo, bezpieczeństwo , literatura, czasopisma , animacja społeczno-kulturalna , edukacja kulturalna , edukacja dzieci i młodzieży , edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne , działalność wychowawcza i formacyjna dzieci i młodzieży , aktywizacja lokalna , rozwój lokalny
Dzieci, młodzież , samotne matki (ojcowie) , bezrobotni , osoby starsze, kombatanci , społeczność lokalna , organizacje pozarządowe , rodzina , kobiety
Toruń
Animowanie działań wspólnot lokalnych , działalność na rzecz integracji europejskiej , partnerstwa międzynarodowe, wymiana doświadczeń , prawa człowieka, demokracja , wsparcie dla organizacji pozarządowych , działalność międzynarodowa , rozwój lokalny , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Społeczność lokalna , organizacje pozarządowe
Siemianowice Śląskie
Prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań , stypendia , animowanie działań wspólnot lokalnych , lokalny rozwój ekonomiczny, rozwój lokalnej przedsiębiorczości , promocja regionu , sport, turystyka, rekreacja, hobby , kultura, sztuka, tradycja , edukacja, wychowanie , sport amatorski, rekreacyjny , hobby , muzyka , teatr , film , taniec , sztuki wizualne, wzornictwo , ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa , partnerstwa międzynarodowe, wymiana doświadczeń , prawa człowieka, demokracja , działalność międzynarodowa , miasto, ruchy miejskie , działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych , literatura, czasopisma , architektura, urbanistyka , animacja społeczno-kulturalna , edukacja kulturalna , organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów , edukacja dzieci i młodzieży , edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne , prawa dziecka , równouprawnienie kobiet i mężczyzn , działalność wychowawcza i formacyjna dzieci i młodzieży , działalność na rzecz języka regionalnego , rozwój lokalny , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Dzieci, młodzież , ofiary przemocy, przestępstw, osoby w kryzysie , bezrobotni , uchodźcy , osoby starsze, kombatanci , społeczność lokalna , organizacje pozarządowe , instytucje , kobiety
Wrocław
Rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Słupsk
Sport, turystyka, rekreacja, hobby , edukacja, wychowanie , rekreacja, wypoczynek , rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Warka
Rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Szczecin
Kultura, sztuka, tradycja , edukacja, wychowanie , rozwój lokalny
Lublin
Animowanie działań wspólnot lokalnych , kultura, sztuka, tradycja , edukacja, wychowanie , taniec , wsparcie dla organizacji pozarządowych , animacja społeczno-kulturalna , organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów , aktywizacja lokalna , rozwój lokalny
Dzieci, młodzież , osoby starsze, kombatanci , społeczność lokalna , organizacje pozarządowe
Zakończyła działalność
Kraków
Lokalny rozwój ekonomiczny, rozwój lokalnej przedsiębiorczości , rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Zakończyła działalność
Ostrów Wielkopolski
Lokalny rozwój ekonomiczny, rozwój lokalnej przedsiębiorczości , rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Zakończyła działalność
Warszawa-Ochota
Ochrona zdrowia , rozwój lokalny
Instytucje
Zakończyła działalność
Miłosław
Rozwój lokalny
Zakończyła działalność
Lutynia
Rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Zakończyła działalność
Borowa Góra
Promocja regionu , rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Zakończyła działalność
Zielona Góra
Rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Zakończyła działalność
Jelenia Góra
Rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Zakończyła działalność
Siedlce
Rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Zakończyła działalność
Chotyłów
Rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Zakończyła działalność
Frombork
Rozwój lokalny
Zakończyła działalność
Warszawa-Ursus
Rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Zakończyła działalność
Łódź
Rozwój lokalny
Społeczność lokalna
W likwidacji
Częstochowa
Animowanie działań wspólnot lokalnych , ekologia , miasto, ruchy miejskie , rozwój lokalny , zrównoważony rozwój
Społeczność lokalna
Warszawa-Bielany
Rynek pracy, aktywizacja zawodowa , rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Gniezno
Lokalny rozwój ekonomiczny, rozwój lokalnej przedsiębiorczości , rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Łuków
Lokalny rozwój ekonomiczny, rozwój lokalnej przedsiębiorczości , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , pomoc w samozatrudnieniu , rozwój lokalny
Bezrobotni , społeczność lokalna
Malczyce
Rozwój lokalny
Łobżenica
Edukacja, wychowanie , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , rozwój lokalny
Brzeźno
Ekologia , rozwój lokalny
Kraków
Rozwój lokalny
Społeczność lokalna , organizacje pozarządowe , instytucje
Łódź
Kultura, sztuka, tradycja , ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa , prawa człowieka, demokracja , miasto, ruchy miejskie , literatura, czasopisma , animacja społeczno-kulturalna , edukacja kulturalna , rozwój lokalny , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Społeczność lokalna
Wrocław
Edukacja, wychowanie , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne , rozwój lokalny
Pyrzyce
Animowanie działań wspólnot lokalnych , wsparcie dla organizacji pozarządowych , aktywizacja lokalna , rozwój lokalny
Społeczność lokalna , organizacje pozarządowe
Warszawa-Śródmieście
Animowanie działań wspólnot lokalnych , wsparcie dla organizacji pozarządowych , rozwój lokalny
Społeczność lokalna , organizacje pozarządowe
Bytom
Rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Chorzów
Prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań , stypendia , animowanie działań wspólnot lokalnych , promocja regionu , sport, turystyka, rekreacja, hobby , kultura, sztuka, tradycja , edukacja, wychowanie , sport amatorski, rekreacyjny , turystyka, krajoznawstwo , wsparcie finansowe organizacji, w tym pożyczki , ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa , promocja rzeczypospolitej polskiej za granicą , pomoc polonii i polakom za granicą , partnerstwa międzynarodowe, wymiana doświadczeń , prawa człowieka, demokracja , wsparcie dla organizacji pozarządowych , działalność międzynarodowa , miasto, ruchy miejskie , porady prawne, pomoc prawna , literatura, czasopisma , animacja społeczno-kulturalna , edukacja kulturalna , organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów , zrzeszanie organizacji pozarządowych (np. lokalnych, regionalnych, branżowych) , rozwój lokalny , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja , pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
Dzieci, młodzież , osoby starsze, kombatanci , społeczność lokalna , organizacje pozarządowe , instytucje
Kraków
Animowanie działań wspólnot lokalnych , promocja regionu , sport, turystyka, rekreacja, hobby , sport amatorski, rekreacyjny , turystyka, krajoznawstwo , rekreacja, wypoczynek , hobby , ekologia , miasto, ruchy miejskie , rozwój lokalny , edukacja ekologiczna
Białystok
Lokalny rozwój ekonomiczny, rozwój lokalnej przedsiębiorczości , szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , pomoc w samozatrudnieniu , pośrednictwo pracy , doradztwo zawodowe , integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa , rozwój lokalny
Bezrobotni
Wróble
Animowanie działań wspólnot lokalnych , promocja regionu , kultura, sztuka, tradycja , rozwój lokalny
Warszawa-Mokotów
Lokalny rozwój ekonomiczny, rozwój lokalnej przedsiębiorczości , badania naukowe , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , nauka, technika , rozwój lokalny
Wrocław
Lokalny rozwój ekonomiczny, rozwój lokalnej przedsiębiorczości , szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , pomoc w samozatrudnieniu , pośrednictwo pracy , doradztwo zawodowe , integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa , rozwój lokalny
Bezrobotni , osoby starsze, kombatanci , społeczność lokalna
Łabiszyn
To jest organizacja pożytku publicznego
Edukacja, wychowanie , działalność na rzecz integracji europejskiej , partnerstwa międzynarodowe, wymiana doświadczeń , działalność międzynarodowa , edukacja dzieci i młodzieży , edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne , rozwój lokalny
Dzieci, młodzież
Kłodzko
Stypendia , edukacja, wychowanie , usługi socjalne, pomoc społeczna , edukacja dzieci i młodzieży , rozwój lokalny
Dzieci, młodzież , społeczność lokalna
Warszawa-Mokotów
Promocja regionu , sport, turystyka, rekreacja, hobby , turystyka, krajoznawstwo , rekreacja, wypoczynek , ekologia , rozwój lokalny , ochrona zasobów naturalnych: wód, powietrza, kopalin
Kędzierzyn-Koźle
Lokalny rozwój ekonomiczny, rozwój lokalnej przedsiębiorczości , edukacja, wychowanie , szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , pomoc w samozatrudnieniu , integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa , edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne , rozwój lokalny
Bezrobotni
Poznań
Animowanie działań wspólnot lokalnych , wsparcie dla organizacji pozarządowych , rozwój lokalny
Społeczność lokalna , organizacje pozarządowe
Warszawa-Praga-Północ
Animowanie działań wspólnot lokalnych , lokalny rozwój ekonomiczny, rozwój lokalnej przedsiębiorczości , wspieranie ekonomii społecznej , wsparcie dla organizacji pozarządowych , zakładanie fundacji, stowarzyszenia , sprawy formalne związane z działalnością organizacji, np. konsultowanie statutów, formularzy krs i dokumentów , księgowość, zarządzanie finansami , dostarczanie informacji o źródłach finansowania , dostarczanie informacji o prowadzeniu działalności zarobkowej (odpłatnej, gospodarczej) , rozwój lokalny , pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
Społeczność lokalna , organizacje pozarządowe
Olsztyn
Promocja zdrowia, edukacja zdrowotna , animowanie działań wspólnot lokalnych , prawa człowieka, demokracja , wsparcie dla organizacji pozarządowych , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa , ochrona zdrowia , rozwój lokalny , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Dzieci, młodzież , bezrobotni , osoby starsze, kombatanci , społeczność lokalna , organizacje pozarządowe
Lasocice
Animowanie działań wspólnot lokalnych , kultura, sztuka, tradycja , edukacja, wychowanie , organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów , edukacja dzieci i młodzieży , rozwój lokalny
Dzieci, młodzież , społeczność lokalna
Szczecin
Lokalny rozwój ekonomiczny, rozwój lokalnej przedsiębiorczości , rozwój lokalny
Katowice
Ochrona zdrowia , rozwój lokalny
Instytucje
Lublin
Animowanie działań wspólnot lokalnych , lokalny rozwój ekonomiczny, rozwój lokalnej przedsiębiorczości , edukacja, wychowanie , szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne , rozwój lokalny
Bezrobotni , społeczność lokalna
Warszawa-Śródmieście
Edukacja, wychowanie , ekologia , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , działalność międzynarodowa , nauka, technika , rozwój lokalny
Warszawa-Praga-Południe
Animowanie działań wspólnot lokalnych , lokalny rozwój ekonomiczny, rozwój lokalnej przedsiębiorczości , kultura, sztuka, tradycja , ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa , rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Warszawa-Śródmieście
Edukacja, wychowanie , prawa człowieka, demokracja , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , działalność międzynarodowa , rozwój lokalny
Lublin
Lokalny rozwój ekonomiczny, rozwój lokalnej przedsiębiorczości , edukacja, wychowanie , szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne , rozwój lokalny
Stryszów
Działalność na rzecz integracji europejskiej , partnerstwa międzynarodowe, wymiana doświadczeń , ekologia , działalność międzynarodowa , rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Skierniewice
Kultura, sztuka, tradycja , edukacja, wychowanie , rozwój lokalny
W likwidacji
Warszawa-Bemowo
Rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Piaseczno
Stypendia , animowanie działań wspólnot lokalnych , edukacja, wychowanie , prawa człowieka, demokracja , usługi socjalne, pomoc społeczna , rozwój lokalny , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Dzieci, młodzież , społeczność lokalna , rodzina
Katowice
Rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Sejny
Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych , rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Sopot
Rozwój lokalny
Kraków
Wsparcie dla organizacji pozarządowych , usługi socjalne, pomoc społeczna , rozwój lokalny
Dzieci, młodzież , niepełnosprawne dzieci , społeczność lokalna , organizacje pozarządowe , rodzina
Szczecin
Lokalny rozwój ekonomiczny, rozwój lokalnej przedsiębiorczości , rozwój lokalny
Opole
Kultura, sztuka, tradycja , prawa człowieka, demokracja , animacja społeczno-kulturalna , równouprawnienie kobiet i mężczyzn , rozwój lokalny , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Społeczność lokalna
Gdańsk
Animowanie działań wspólnot lokalnych , lokalny rozwój ekonomiczny, rozwój lokalnej przedsiębiorczości , promocja regionu , działalność na rzecz integracji europejskiej , partnerstwa międzynarodowe, wymiana doświadczeń , działalność międzynarodowa , rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Poznań
Rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Lublin
Rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Poddębice
Lokalny rozwój ekonomiczny, rozwój lokalnej przedsiębiorczości , rozwój lokalny
Lublin
Lokalny rozwój ekonomiczny, rozwój lokalnej przedsiębiorczości , szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji , wsparcie dla organizacji pozarządowych , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , pomoc w samozatrudnieniu , pośrednictwo pracy , doradztwo zawodowe , integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa , rozwój lokalny
Bezrobotni , organizacje pozarządowe
Kraków
Animowanie działań wspólnot lokalnych , prawa człowieka, demokracja , wsparcie dla organizacji pozarządowych , rozwój lokalny , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Społeczność lokalna , organizacje pozarządowe
Warszawa-Śródmieście
Kultura, sztuka, tradycja , edukacja, wychowanie , działalność międzynarodowa , rozwój lokalny
Warszawa-Śródmieście
Animowanie działań wspólnot lokalnych , partnerstwa międzynarodowe, wymiana doświadczeń , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , działalność międzynarodowa , integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa , rozwój lokalny
Warszawa-Wola
Sprawy zawodowe, pracownicze, branżowe , rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Warszawa-Śródmieście
Pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych , edukacja, wychowanie , pomoc humanitarna, rozwojowa , prawa człowieka, demokracja , działalność międzynarodowa , ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna , ratownictwo, bezpieczeństwo , rozwój lokalny
Dzieci, młodzież , skrajnie ubodzy , uchodźcy , społeczność lokalna
Cieszyn
Promocja regionu , sport, turystyka, rekreacja, hobby , turystyka, krajoznawstwo , rozwój lokalny
Kołobrzeg
Promocja regionu , sport, turystyka, rekreacja, hobby , turystyka, krajoznawstwo , rekreacja, wypoczynek , rozwój lokalny
Warszawa-Wilanów
Kultura, sztuka, tradycja , edukacja, wychowanie , ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa , działalność na rzecz integracji europejskiej , prawa człowieka, demokracja , działalność międzynarodowa , działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych , edukacja dzieci i młodzieży , edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne , rozwój lokalny , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Dzieci, młodzież , bezrobotni , społeczność lokalna , rodzina
Zalesie Górne
Rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Wrocław
Animowanie działań wspólnot lokalnych , rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Aleksandrów Łódzki
Kultura, sztuka, tradycja , rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Kostrzyn Nad Odrą
Rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Przeworsk
Rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Barlinek
Rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Kalisz
Rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Katowice
Rozwój lokalny
Strzelce Krajeńskie
Rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Kraków
Rynek pracy, aktywizacja zawodowa , rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Złotniki
Rozwój lokalny
Społeczność lokalna
W likwidacji
Opole
Lokalny rozwój ekonomiczny, rozwój lokalnej przedsiębiorczości , rozwój lokalny
Kobiety
W likwidacji
Warszawa-Ursynów
Lokalny rozwój ekonomiczny, rozwój lokalnej przedsiębiorczości , rozwój lokalny
W likwidacji
Białystok
Lokalny rozwój ekonomiczny, rozwój lokalnej przedsiębiorczości , rozwój lokalny
Społeczność lokalna
W likwidacji
Warszawa-Praga-Południe
Rozwój lokalny
Społeczność lokalna
W likwidacji
Poznań
Rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Deszczno
Rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Hajnówka
Animowanie działań wspólnot lokalnych , rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Międzychód
Animowanie działań wspólnot lokalnych , rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Smolnik
Rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Kutno
Animowanie działań wspólnot lokalnych , rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Lubartów
Rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Przemyśl
Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych , rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Jasiennik Stary
Animowanie działań wspólnot lokalnych , rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Oława
Ekologia , rozwój lokalny , zrównoważony rozwój
Społeczność lokalna
Pręgowo
Rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Węgorzewo
Ekologia , rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Gorzów Wielkopolski
Sport, turystyka, rekreacja, hobby , miasto, ruchy miejskie , rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Sopot
Rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Skarżysko-Kamienna
Rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Lublin
Animowanie działań wspólnot lokalnych , rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Gdańsk
Miasto, ruchy miejskie , rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Kraków
Lokalny rozwój ekonomiczny, rozwój lokalnej przedsiębiorczości , rozwój lokalny
Chojnice
Rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Gdynia
Lokalny rozwój ekonomiczny, rozwój lokalnej przedsiębiorczości , rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Łódź
Animowanie działań wspólnot lokalnych , rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Kraków
Rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Ruś
Rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Gruszczyno
Animowanie działań wspólnot lokalnych , lokalny rozwój ekonomiczny, rozwój lokalnej przedsiębiorczości , rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Malice Kościelne
Rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Lisewo
Lokalny rozwój ekonomiczny, rozwój lokalnej przedsiębiorczości , promocja regionu , rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Gdańsk
Rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Wałbrzych
Rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Wieliczka
Rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Płock
Rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Biała Podlaska
Rozwój lokalny
Warszawa-Żoliborz
Ekologia , rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Warszawa-Targówek
Lokalny rozwój ekonomiczny, rozwój lokalnej przedsiębiorczości , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Łapy
Animowanie działań wspólnot lokalnych , rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Gdańsk
Rozwój lokalny
Wyszków
Rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Gdańsk
Animowanie działań wspólnot lokalnych , rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Kraków
Lokalny rozwój ekonomiczny, rozwój lokalnej przedsiębiorczości , rozwój lokalny
Olsztyn
Rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Radzymin
Edukacja, wychowanie , rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Przemyśl
Kultura, sztuka, tradycja , działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych , rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Cmolas
Animowanie działań wspólnot lokalnych , rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Ruda Śląska
Animowanie działań wspólnot lokalnych , rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Zgierz
Animowanie działań wspólnot lokalnych , rozwój lokalny
Kobiety
Turka
Rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Warszawa-Praga-Południe
Rozwój lokalny
Trzebież
Sport, turystyka, rekreacja, hobby , rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Wólka Kłucka
Animowanie działań wspólnot lokalnych , rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Legnica
Animowanie działań wspólnot lokalnych , kultura, sztuka, tradycja , rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Wierzbowo
Rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Zofiówka
Rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Bielawa Dolna
Rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Ćwiklice
Rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Warszawa-Mokotów
Animowanie działań wspólnot lokalnych , miasto, ruchy miejskie , rozwój lokalny
Niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli
Stary Sącz
Animowanie działań wspólnot lokalnych , rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Gniewino
Rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Olsztyn
Rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Wymysłowice
Rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Bielsko-Biała
Rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Bychawa
Lokalny rozwój ekonomiczny, rozwój lokalnej przedsiębiorczości , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Wrocław
Miasto, ruchy miejskie , rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Warszawa-Bemowo
Badania naukowe , nauka, technika , miasto, ruchy miejskie , rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Warszawa-Śródmieście
Lokalny rozwój ekonomiczny, rozwój lokalnej przedsiębiorczości , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , pomoc w samozatrudnieniu , rozwój lokalny
Sucha Beskidzka
Rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Pabianice
Animowanie działań wspólnot lokalnych , rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Wrocław
Lokalny rozwój ekonomiczny, rozwój lokalnej przedsiębiorczości , edukacja, wychowanie , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa , edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne , rozwój lokalny
Niepełnosprawni dorośli , bezrobotni
Uszew
Animowanie działań wspólnot lokalnych , kultura, sztuka, tradycja , ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa , rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Niemce
Rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Olsztyn
Rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Cieszyn
Rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Łęguty
Rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Warszawa-Śródmieście
Lokalny rozwój ekonomiczny, rozwój lokalnej przedsiębiorczości , rozwój lokalny
Warszawa-Śródmieście
Animowanie działań wspólnot lokalnych , rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Gdańsk
Rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Toruń
Rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Zamarski
Animowanie działań wspólnot lokalnych , rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Warszawa-Bielany
Rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Wrocław
Lokalny rozwój ekonomiczny, rozwój lokalnej przedsiębiorczości , rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Niepołomice
Rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Warszawa-Śródmieście
Działalność na rzecz integracji europejskiej , prawa człowieka, demokracja , działalność międzynarodowa , działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych , działalność polityczna , rozwój lokalny , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Jędrzejów
Rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Wrocław
Kultura, sztuka, tradycja , nauka, technika , rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Katowice
Sport, turystyka, rekreacja, hobby , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna , rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Boguchwała
Animowanie działań wspólnot lokalnych , rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Sopot
Rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Dąbie
Rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Szczygłów
Animowanie działań wspólnot lokalnych , lokalny rozwój ekonomiczny, rozwój lokalnej przedsiębiorczości , rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Ostrów Wielkopolski
Rozwój lokalny
Gładyszów
Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych , rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Wólka Majdańska
Rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Mielec
Rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Warszawa-Mokotów
Kultura, sztuka, tradycja , rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Wróblewo
Rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Białystok
Animowanie działań wspólnot lokalnych , rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Białystok
Rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Łódź
Lokalny rozwój ekonomiczny, rozwój lokalnej przedsiębiorczości , rozwój lokalny
Tychy
Rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Poznań
Partnerstwa międzynarodowe, wymiana doświadczeń , działalność międzynarodowa , rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Drawień
Rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Koszalin
Rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Lublin
Lokalny rozwój ekonomiczny, rozwój lokalnej przedsiębiorczości , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Marzenin
Rozwój lokalny
Kraków
Kultura, sztuka, tradycja , edukacja, wychowanie , działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych , rozwój lokalny
Gdańsk
Lokalny rozwój ekonomiczny, rozwój lokalnej przedsiębiorczości , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Warszawa-Wola
Lokalny rozwój ekonomiczny, rozwój lokalnej przedsiębiorczości , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Warszawa-Ursynów
Lokalny rozwój ekonomiczny, rozwój lokalnej przedsiębiorczości , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , działalność międzynarodowa , sprawy zawodowe, pracownicze, branżowe , rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Przysietnica
Rozwój lokalny
Częstochowa
Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych , rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Katowice
Rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Dąbrowa Górnicza
Lokalny rozwój ekonomiczny, rozwój lokalnej przedsiębiorczości , nauka, technika , rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Nowy Sącz
Animowanie działań wspólnot lokalnych , rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Brzeg
Animowanie działań wspólnot lokalnych , lokalny rozwój ekonomiczny, rozwój lokalnej przedsiębiorczości , rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Sienna
Rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Poznań
Edukacja, wychowanie , rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Płock
Animowanie działań wspólnot lokalnych , rozwój lokalny
Wałbrzych
Rozwój lokalny
Kobiety
Radom
Rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Warszawa-Śródmieście
Lokalny rozwój ekonomiczny, rozwój lokalnej przedsiębiorczości , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Warszawa-Mokotów
Lokalny rozwój ekonomiczny, rozwój lokalnej przedsiębiorczości , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Katowice
Rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Warszawa-Śródmieście
Kultura, sztuka, tradycja , pomoc humanitarna, rozwojowa , prawa człowieka, demokracja , działalność międzynarodowa , działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych , rozwój lokalny , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Brzeźnica
Rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Katowice
Animowanie działań wspólnot lokalnych , rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Kraków
Animowanie działań wspólnot lokalnych , rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Toruń
Rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Ostrówek
Rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Poznań
Pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych , kultura, sztuka, tradycja , muzyka , taniec , ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa , działalność na rzecz integracji europejskiej , prawa człowieka, demokracja , działalność międzynarodowa , działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych , ratownictwo, bezpieczeństwo , literatura, czasopisma , edukacja kulturalna , rozwój lokalny , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Społeczność lokalna
Chrzan
Rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Poznań
Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych , rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Malbork
Animowanie działań wspólnot lokalnych , rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Wrocław
Rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Stary Sącz
Rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Września
Rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Katowice
Rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Kędzierzyn-Koźle
Animowanie działań wspólnot lokalnych , rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Łączki Jagiellońskie
Rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Drulity
Rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Nowy Sącz
Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych , rozwój lokalny
Społeczność lokalna
W likwidacji
Bojano
Rozwój lokalny
Społeczność lokalna
W likwidacji
Długopole-Zdrój
Rozwój lokalny
W likwidacji
Nowa Wieś
Rozwój lokalny
Społeczność lokalna
W likwidacji
Poznań
Lokalny rozwój ekonomiczny, rozwój lokalnej przedsiębiorczości , rozwój lokalny
W likwidacji
Łódź
Ochrona zdrowia , rozwój lokalny
Dzieci, młodzież , instytucje
W likwidacji
Poznań
Rozwój lokalny
Społeczność lokalna
W likwidacji
Świdnica
Rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Zbyszewice
Rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Warszawa-Śródmieście
Lokalny rozwój ekonomiczny, rozwój lokalnej przedsiębiorczości , rozwój lokalny
Społeczność lokalna
Rajcza
Rozwój lokalny
Warszawa-Śródmieście