Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Spis organizacji

128 000 profili stowarzyszeń i fundacji
10 000 profili urzędów i instytucji
195 000 odsłon w miesiącu

Wyniki wyszukiwania (54) Wyniki (54)

Słupno
Prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań , promocja zdrowia, edukacja zdrowotna , profilaktyka uzależnień , usługi opiekuńcze , animowanie działań wspólnot lokalnych , lokalny rozwój ekonomiczny, rozwój lokalnej przedsiębiorczości , promocja regionu , sport, turystyka, rekreacja, hobby , kultura, sztuka, tradycja , edukacja, wychowanie , sport amatorski, rekreacyjny , turystyka, krajoznawstwo , rekreacja, wypoczynek , hobby , muzyka , taniec , ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa , ekologia , prawa człowieka, demokracja , działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych , ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna , animacja społeczno-kulturalna , edukacja kulturalna , organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów , edukacja dzieci i młodzieży , prawa dziecka , równouprawnienie kobiet i mężczyzn , prawa konsumentów , działalność wychowawcza i formacyjna dzieci i młodzieży , rozwój lokalny , edukacja ekologiczna , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Dzieci, młodzież , samotne matki (ojcowie) , niepełnosprawne dzieci , społeczność lokalna , rodzina , kobiety
Zakopane
Promocja zdrowia, edukacja zdrowotna , edukacja, wychowanie , partnerstwa międzynarodowe, wymiana doświadczeń , wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności , badania naukowe , ekologia , działalność międzynarodowa , nauka, technika , ochrona zdrowia , edukacja dzieci i młodzieży , edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne , ochrona roślin , ochrona zwierząt , ochrona zasobów naturalnych: wód, powietrza, kopalin , edukacja ekologiczna , zrównoważony rozwój
Dzieci, młodzież , społeczność lokalna , organizacje pozarządowe , instytucje
Warszawa-Ochota
Prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań , promocja zdrowia, edukacja zdrowotna , pomoc finansowa , pomoc rzeczowa: odzież, żywność, wyposażenie , animowanie działań wspólnot lokalnych , sport, turystyka, rekreacja, hobby , kultura, sztuka, tradycja , edukacja, wychowanie , sport amatorski, rekreacyjny , rekreacja, wypoczynek , ekologia , wsparcie dla organizacji pozarządowych , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa , ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna , animacja społeczno-kulturalna , edukacja kulturalna , organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów , ochrona zwierząt , aktywizacja lokalna , współpraca z administracją , rozwój lokalny
Dzieci, młodzież , samotne matki (ojcowie) , chorzy , niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli , rodziny chorych, niepełnosprawnych , bezrobotni , bezdomni , skrajnie ubodzy , osoby starsze, kombatanci , społeczność lokalna , organizacje pozarządowe , rodzina , kobiety
Trzebórz
Promocja zdrowia, edukacja zdrowotna , porządek, bezpieczeństwo publiczne , edukacja, wychowanie , ochrona zdrowia , ratownictwo, bezpieczeństwo , edukacja dzieci i młodzieży
Dzieci, młodzież , osoby starsze, kombatanci , społeczność lokalna , instytucje , rodzina
Płock
Promocja zdrowia, edukacja zdrowotna , animowanie działań wspólnot lokalnych , sport, turystyka, rekreacja, hobby , sport wyczynowy, profesjonalny , sport amatorski, rekreacyjny , turystyka, krajoznawstwo , rekreacja, wypoczynek , hobby , ochrona zdrowia , rozwój lokalny
Dzieci, młodzież , niepełnosprawni dorośli , rodziny chorych, niepełnosprawnych , społeczność lokalna , instytucje
Zakończyła działalność
Bydgoszcz
Edukacja, wychowanie , prawa człowieka, demokracja , ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna , edukacja dzieci i młodzieży , prawa dziecka
Dzieci, młodzież , niepełnosprawne dzieci
Zakończyła działalność
Bydgoszcz
Edukacja, wychowanie , prawa człowieka, demokracja , ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna , edukacja dzieci i młodzieży , prawa dziecka
Dzieci, młodzież
Zakończyła działalność
Bydgoszcz
Edukacja, wychowanie , prawa człowieka, demokracja , ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna , edukacja dzieci i młodzieży , prawa dziecka
Dzieci, młodzież
Ziębice
Profilaktyka uzależnień , ochrona zdrowia
Dzieci, młodzież
Zgorzelec
Profilaktyka uzależnień , ochrona zdrowia
Dzieci, młodzież , alkoholicy i ich bliscy , narkomani i ich bliscy , rodzina
Zakończyła działalność
Łochów
Promocja zdrowia, edukacja zdrowotna , ochrona zdrowia
Dzieci, młodzież
Szczecin
Ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna
Dzieci, młodzież , chorzy
Sopot
Rehabilitacja, terapia , ochrona zdrowia
Dzieci, młodzież
Zakończyła działalność
Łomża
Rehabilitacja, terapia , edukacja, wychowanie , ochrona zdrowia , działalność wychowawcza i formacyjna dzieci i młodzieży
Dzieci, młodzież , rodzina
Kraków
Ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna
Dzieci, młodzież , chorzy , niepełnosprawne dzieci , rodzina
Piwniczna-Zdrój
Ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna
Dzieci, młodzież , chorzy
Warszawa-Wawer
Ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna
Dzieci, młodzież , chorzy , niepełnosprawne dzieci
Warszawa-Mokotów
Promocja zdrowia, edukacja zdrowotna , ochrona zdrowia
Dzieci, młodzież
Tarnów
Ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna
Dzieci, młodzież , chorzy , niepełnosprawne dzieci , rodzina
Łowicz
Ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna
Dzieci, młodzież , chorzy , niepełnosprawne dzieci
Nowe Czarnowo
Rehabilitacja, terapia , ochrona zdrowia
Dzieci, młodzież
Kamień Pomorski
Rehabilitacja, terapia , usługi medyczne , ochrona zdrowia
Dzieci, młodzież , chorzy , niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli
Rybnik
Ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna
Dzieci, młodzież , chorzy
Zakończyła działalność
Białystok
Ochrona zdrowia
Dzieci, młodzież , chorzy , niepełnosprawne dzieci
Zakończyła działalność
Kraków
Ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna
Dzieci, młodzież , chorzy , niepełnosprawne dzieci
Zakończyła działalność
Janowice Wielkie
Promocja zdrowia, edukacja zdrowotna , ochrona zdrowia
Dzieci, młodzież
Koszalin
Profilaktyka uzależnień , ochrona zdrowia
Dzieci, młodzież , alkoholicy i ich bliscy , narkomani i ich bliscy
Warszawa-Śródmieście
Ochrona zdrowia
Dzieci, młodzież
Kłodzko
Ochrona zdrowia
Dzieci, młodzież
Poznań
Ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna
Dzieci, młodzież , chorzy , niepełnosprawne dzieci
Białystok
Ochrona zdrowia
Dzieci, młodzież
Łódź
Ochrona zdrowia
Dzieci, młodzież , instytucje
Bielsko-Biała
Ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna
Dzieci, młodzież
Żywiec
Profilaktyka uzależnień , ochrona zdrowia
Dzieci, młodzież , alkoholicy i ich bliscy , narkomani i ich bliscy , rodzina
Słupsk
Ochrona zdrowia
Dzieci, młodzież
Świebodzin
Ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna
Dzieci, młodzież , chorzy , niepełnosprawne dzieci
Warszawa-Bielany
Ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna
Dzieci, młodzież , chorzy , niepełnosprawne dzieci
Ostrowiec Świętokrzyski
Ochrona zdrowia , rozwój lokalny
Dzieci, młodzież , instytucje
Katowice
Rehabilitacja, terapia , ochrona zdrowia
Dzieci, młodzież , chorzy , niepełnosprawne dzieci
Lublin
Profilaktyka uzależnień , ochrona zdrowia
Dzieci, młodzież , alkoholicy i ich bliscy , narkomani i ich bliscy
Tarnowskie Góry
Profilaktyka uzależnień , ochrona zdrowia
Dzieci, młodzież , alkoholicy i ich bliscy , narkomani i ich bliscy
Zgorzelec
Profilaktyka uzależnień , ochrona zdrowia
Dzieci, młodzież , narkomani i ich bliscy
Oława
Ochrona zdrowia
Dzieci, młodzież
Kębliny
Profilaktyka uzależnień , ochrona zdrowia
Dzieci, młodzież , alkoholicy i ich bliscy , narkomani i ich bliscy , więźniowie, byli więźniowie
Ostrów Mazowiecka
Ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna
Dzieci, młodzież , chorzy , niepełnosprawne dzieci
Wrocław
Ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna
Dzieci, młodzież , chorzy , niepełnosprawne dzieci
Toruń
Ochrona zdrowia
Dzieci, młodzież , niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli
Warszawa-Bielany
Ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna
Dzieci, młodzież , chorzy , niepełnosprawne dzieci

Lokalizacja

+${range} km

Lokalizacja

+${range} km