Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Spis organizacji

128 000 profili stowarzyszeń i fundacji
10 000 profili urzędów i instytucji
195 000 odsłon w miesiącu

Wyniki wyszukiwania (43) Wyniki (43)

Złotoryja
Promocja regionu , kultura, sztuka, tradycja , edukacja, wychowanie , ekologia , prawa człowieka, demokracja , miasto, ruchy miejskie , edukacja kulturalna , organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów , edukacja dzieci i młodzieży , prawa dziecka , równouprawnienie kobiet i mężczyzn , prawa konsumentów , działalność polityczna , ochrona zwierząt , rozwój lokalny , ochrona zasobów naturalnych: wód, powietrza, kopalin , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Dzieci, młodzież , samotne matki (ojcowie) , niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli , rodziny chorych, niepełnosprawnych , bezrobotni , uchodźcy , osoby starsze, kombatanci , społeczność lokalna , organizacje pozarządowe , instytucje , rodzina , kobiety , wszyscy / nieokreśleni
Wieluń
Promocja regionu , sport, turystyka, rekreacja, hobby , kultura, sztuka, tradycja , edukacja, wychowanie , turystyka, krajoznawstwo , ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa , ekologia , organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów , edukacja dzieci i młodzieży , działalność wychowawcza i formacyjna dzieci i młodzieży , ochrona roślin , ochrona zwierząt , rozwój lokalny , ochrona zasobów naturalnych: wód, powietrza, kopalin , edukacja ekologiczna , zrównoważony rozwój , transport
Dzieci, młodzież , społeczność lokalna , wszyscy / nieokreśleni
Słupno
Prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań , promocja zdrowia, edukacja zdrowotna , profilaktyka uzależnień , usługi opiekuńcze , animowanie działań wspólnot lokalnych , lokalny rozwój ekonomiczny, rozwój lokalnej przedsiębiorczości , promocja regionu , sport, turystyka, rekreacja, hobby , kultura, sztuka, tradycja , edukacja, wychowanie , sport amatorski, rekreacyjny , turystyka, krajoznawstwo , rekreacja, wypoczynek , hobby , muzyka , taniec , ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa , ekologia , prawa człowieka, demokracja , działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych , ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna , animacja społeczno-kulturalna , edukacja kulturalna , organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów , edukacja dzieci i młodzieży , prawa dziecka , równouprawnienie kobiet i mężczyzn , prawa konsumentów , działalność wychowawcza i formacyjna dzieci i młodzieży , rozwój lokalny , edukacja ekologiczna , prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Dzieci, młodzież , samotne matki (ojcowie) , niepełnosprawne dzieci , społeczność lokalna , rodzina , kobiety
Warszawa-Ochota
Prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań , promocja zdrowia, edukacja zdrowotna , pomoc finansowa , pomoc rzeczowa: odzież, żywność, wyposażenie , animowanie działań wspólnot lokalnych , sport, turystyka, rekreacja, hobby , kultura, sztuka, tradycja , edukacja, wychowanie , sport amatorski, rekreacyjny , rekreacja, wypoczynek , ekologia , wsparcie dla organizacji pozarządowych , rynek pracy, aktywizacja zawodowa , integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa , ochrona zdrowia , usługi socjalne, pomoc społeczna , animacja społeczno-kulturalna , edukacja kulturalna , organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów , ochrona zwierząt , aktywizacja lokalna , współpraca z administracją , rozwój lokalny
Dzieci, młodzież , samotne matki (ojcowie) , chorzy , niepełnosprawne dzieci , niepełnosprawni dorośli , rodziny chorych, niepełnosprawnych , bezrobotni , bezdomni , skrajnie ubodzy , osoby starsze, kombatanci , społeczność lokalna , organizacje pozarządowe , rodzina , kobiety
Złotów
Kultura, sztuka, tradycja , edukacja, wychowanie
Dzieci, młodzież
Seroczyn
Sport, turystyka, rekreacja, hobby , kultura, sztuka, tradycja , turystyka, krajoznawstwo , hobby , ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa , ekologia , miasto, ruchy miejskie , literatura, czasopisma , animacja społeczno-kulturalna , edukacja kulturalna , organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów , ochrona roślin , ochrona zwierząt , rozwój lokalny , edukacja ekologiczna
Dzieci, młodzież , osoby starsze, kombatanci , społeczność lokalna , instytucje
Kudowa-Zdrój
Kultura, sztuka, tradycja , muzyka , teatr , film , sztuki wizualne, wzornictwo , animacja społeczno-kulturalna , edukacja kulturalna
Dzieci, młodzież
Sztum
Kultura, sztuka, tradycja , film , ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa , działalność na rzecz integracji europejskiej , działalność międzynarodowa , animacja społeczno-kulturalna
Dzieci, młodzież
Sochaczew
Kultura, sztuka, tradycja , muzyka
Dzieci, młodzież , rodzina
Kraków
Kultura, sztuka, tradycja , sztuki wizualne, wzornictwo
Dzieci, młodzież
Krosno Odrzańskie
Kultura, sztuka, tradycja
Dzieci, młodzież , niepełnosprawne dzieci
Częstochowa
Kultura, sztuka, tradycja , edukacja, wychowanie
Dzieci, młodzież
Lubin
Kultura, sztuka, tradycja , muzyka
Dzieci, młodzież , instytucje
Wrocław
Kultura, sztuka, tradycja , teatr
Dzieci, młodzież
Wrocław
Kultura, sztuka, tradycja , działalność na rzecz integracji europejskiej , działalność międzynarodowa , organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów
Dzieci, młodzież
Głubczyce
Kultura, sztuka, tradycja , muzyka
Dzieci, młodzież
Rzeszów
Kultura, sztuka, tradycja , taniec , ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa
Dzieci, młodzież , rodzina
Wieliczka
Kultura, sztuka, tradycja , muzyka
Dzieci, młodzież
Częstochowa
Kultura, sztuka, tradycja , taniec
Dzieci, młodzież , instytucje
Gdańsk
Sport, turystyka, rekreacja, hobby , kultura, sztuka, tradycja , rekreacja, wypoczynek
Dzieci, młodzież
Chorzów
Kultura, sztuka, tradycja
Dzieci, młodzież , niepełnosprawne dzieci
Sieradz
Kultura, sztuka, tradycja , taniec
Dzieci, młodzież
Kraków
Kultura, sztuka, tradycja , ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa
Dzieci, młodzież
Łęki Dukielskie
Sport, turystyka, rekreacja, hobby , kultura, sztuka, tradycja , rekreacja, wypoczynek
Dzieci, młodzież
Poznań
Kultura, sztuka, tradycja , taniec
Dzieci, młodzież
Bolesławiec
Kultura, sztuka, tradycja , edukacja, wychowanie
Dzieci, młodzież
Czarne
Kultura, sztuka, tradycja
Dzieci, młodzież
Rzeszów
Kultura, sztuka, tradycja , ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa
Dzieci, młodzież
Gorzów Wielkopolski
Kultura, sztuka, tradycja
Dzieci, młodzież
Koszarawa
Kultura, sztuka, tradycja
Dzieci, młodzież
Nowy Targ
Kultura, sztuka, tradycja , muzyka
Dzieci, młodzież , instytucje
Nałęczów
Kultura, sztuka, tradycja , muzyka
Dzieci, młodzież
Gdańsk
Kultura, sztuka, tradycja
Dzieci, młodzież
Jarosław
Kultura, sztuka, tradycja , edukacja, wychowanie , sztuki wizualne, wzornictwo , edukacja dzieci i młodzieży
Dzieci, młodzież , instytucje
Łódź
Kultura, sztuka, tradycja
Dzieci, młodzież
Toporów
Kultura, sztuka, tradycja
Dzieci, młodzież
Zielona Góra
Kultura, sztuka, tradycja
Dzieci, młodzież
Bochnia
Kultura, sztuka, tradycja
Dzieci, młodzież
Gdynia
Kultura, sztuka, tradycja
Dzieci, młodzież

Lokalizacja

+${range} km

Lokalizacja

+${range} km