Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Rada Gospodarcza Strefy Wolnego Słowa

Rada Gospodarcza Strefy Wolnego Słowa
Kontakt
E-mail
Pokaż
E-mail
Pokaż
Telefon
788 308 608
Adres rejestrowy
Ulica
Filtrowa 63 lok. 43
Kod pocztowy
02-056
Miejscowość
Warszawa-Ochota
Województwo
MAZOWIECKIE
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Ochota
Dane rejestrowe
Forma prawna
Rejestrowe
KRS
0000671000
REGON
36700171300000
NIP
701-06-80-738
Rok powstania
2017
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
22
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Podstawowym celem Stowarzyszenia jest promowanie polskiej przedsiębiorczości, postaw zgodnych z etyką chrześcijańską i postaw patriotycznych w polskim społeczeństwie, działalność na rzecz rozwoju i tworzenia jak najlepszych warunków dla przedsiębiorców i wzrostu gospodarki w Polsce, integracja środowisk przedsiębiorców, a także tworzenie sprzyjających warunków dla akumulacji kapitału wytwarzanego przez polskie przedsiębiorstwa dla rozwoju polskiej gospodarki.

W szczególności celem Stowarzyszenia jest:

 • budowanie polskiego kapitału i majątku obywateli poprzez polskich przedsiębiorców;
 • wspomaganie członków Stowarzyszenia w prowadzeniu przez nich działalności gospodarczej;
 • działanie na rzecz promocji członków Stowarzyszenia w środkach masowego przekazu;
 • podejmowanie działań w celu zmniejszenia obciążeń podatkowych oraz innych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej;
 • przeciwdziałanie biurokracji oraz korupcji;
 • działanie na rzecz wyrównania szans w obrocie gospodarczym;
 • udzielanie członkom Stowarzyszenia pomocy prawnej;
 • działanie na rzecz rozwoju gospodarczego Rzeczpospolitej Polskiej;
 • upowszechnianie chrześcijańskiej etyki w życiu gospodarczym.
  Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
 • organizację konferencji, paneli edukacyjnych oraz publikowanie treści w mediach;
 • wydawanie książek i czasopism;
 • reprezentowanie członków Stowarzyszenia wobec innych stowarzyszeń, organów władzy i administracji rządowej, związków zawodowych oraz organów samorządu terytorialnego;
 • reprezentowanie członków Stowarzyszenia poprzez udział w komisjach i zespołach zajmujących się sprawami należącymi do przedmiotu działalności Stowarzyszenia;
 • inspirowanie inicjatyw gospodarczych i prowadzenie doradztwa gospodarczego;
 • prowadzenie działalności gospodarczej, w szczególności poprzez nabywanie akcji i udziałów spółek lub uczestniczenie w inny sposób w finansowaniu przedsięwzięć zgodnie z celami statutowymi;
 • wspieranie inicjatyw samorządu terytorialnego, gospodarczego i zawodowego w obszarach zainteresowań Stowarzyszenia;
 • świadczenie usług doradczych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 • organizowanie spotkań i konferencji poświęconych aktualnym problemom związanym z działalnością Stowarzyszenia;
  wspieranie inicjatyw samorządu terytorialnego, gospodarczego i zawodowego w obszarach zainteresowań Stowarzyszenia.

Obszary działań i ich odbiorcy

Odbiorcy działań

Zarząd

Piotr Hofman, Prezes Zarządu
Hubert Maciąg, Członek Zarządu
Jerzy Kenig, Członek Zarządu
Radosław Dobrzyński, Członek Zarządu
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej