Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
41 378 70 09
Adres rejestrowy
Dni i godziny pracy
pn. - pt. w godz. 8.00 - 18.00
Ulica
Lipowa 1
Kod pocztowy
28-100
Miejscowość
Busko-Zdrój
Województwo
ŚWIĘTOKRZYSKIE
Powiat
buski
Gmina
Busko-Zdrój
Dane rejestrowe
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Projekt Świętokrzyski Óśrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (SOWES) realizowany jest przez Caritas Diecezji Kieleckiej z siedzibą w Kielcach przy ul. Jana Pawła II 3 w partnerstwie z Fundacją Centrum Europy Lokalnej i Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020, Oś Priorytetu IX Wyłączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.3 Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia, Poddziałanie 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej (konkursy projektowe). Projekt współfinansowany jest ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu jest rozwój, aktywizacja, ekonomizacja Sektora Ekonomii Społecznej (SES) w subregionie południowym województwa Świętokrzyskiego do końca VIII 2019r. przez działania animacyjno-inkubacyjne, doradcze, usługi, szkolenia i szerokie wsparcie finansowe, niefinansowe skierowane do osób fizycznych, w tym zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym i OzN, JST, sektora pozarządowego, PES/PS oraz środowiska Biznesu i Mediów.

Formy działania:

Uruchomienie i funkcjonowanie Biura Głównego ŚOWES,
Główne Biuro ŚOWES obejmuje swym zasięgiem merytorycznie cały subregion a w działaniach powiaty: buski, kazimierski, pińczowski. Lokalizacja biura jest zgodna ze standardami AKSES.
Funkcjonowanie Biur Terenowych ŚOWES,
Adresy Biur Terenowych ŚOWES oraz godziny przyjmowania interesantów znajdują się na stronie internetowej w zakładce Kontakt. W biurach można uzyskać wsparcie oraz informację od naszych kluczowych konsultantów klienta i opiekunów inkubatora.
Biuro Terenowe w Staszowie obejmuje swoim zasięgiem powiaty: sandomierski, opatowski oraz staszowski.
Biuro Terenowe w Jędrzejowie obejmuje swoim zasięgiem powiaty: włoszczowski i jędrzejowski.
Działania towarzyszące - animacyjno - inkubacyjne,
Działania towarzyszące - doradztwo ogólne i specjalistyczne,
Działania towarzyszące - usługi zewnętrzne,
Działania towarzyszące - szkolenia branżowe, dotacje i wsparcie pomostowe.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
pomoc w samozatrudnieniu
doradztwo zawodowe
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej