Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl
Fundacja Dominikana w Polsce
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
22 415 53 90
Adres rejestrowy
Dni i godziny pracy
w godz. 9.00 - 16.00.
Ulica
Williama Lindleya 16
Kod pocztowy
02-013
Miejscowość
Warszawa-Wola
Województwo
MAZOWIECKIE
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Mokotów
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000696491
REGON
36847292300000
NIP
527-28-23-095
Rok powstania
2017
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Fundacja Dominikana w Polsce jest organizacją powołaną na mocy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o Fundacjach. Do celów statutowych Fundacji należą: walka z ubóstwem i nierównościami społecznymi; działanie na rzecz ciągłego rozwoju stosunków dyplomatycznych, konsularnych, handlowych, naukowych oraz kulturowych pomiędzy Polską i Dominikaną; a także wspieranie integracji obywateli Dominikany w Polsce, służenie im pomocą i angażowanie się dla ich bezpieczeństwa.

W Polsce nie ma Ambasady ani Konsulatu Republiki Dominikańskiej (Dominikanę na terenie Polski obsługuje Ambasada Republiki Dominikańskiej w Brukseli oraz Konsulat Republiki Dominikańskiej w Pradze). Fundacja Dominikana w Polsce jest organizacją, która w najwyższym stopniu i w największym zakresie dba o interesy obywateli dominikańskich w Polsce, promując stosunki i współpracę między oboma krajami.

Fundacja Dominikana w Polsce realizuje programy i inicjatywy ukierunkowane na zadania powiązane z Celami Zrównoważonego Rozwoju, pracą humanitarną i dyplomacją; koncentruje się na bezpieczeństwie człowieka, dążąc do tego, by działać możliwie skutecznie, wydajnie i sprawnie.

Działania Fundacji streścić można w ramach czterech głównych obszarów:

Inicjatywy dla zrównoważonego rozwoju i pomoc humanitarna;
Dyplomacja i relacje dwustronne między Polską i Dominikaną;
Obrona interesów dominikańskich w Polsce;
Pomaganie obywatelom Dominikany w Polsce, dbanie o ich interesy i bezpieczeństwo;
Wymiana kulturowa, edukacyjna i naukowa między Polską i Dominikaną.

Fundacja Dominikana w Polsce nie prowadzi działalności gospodarczej, zajmuje się wszakże promowaniem relacji handlowych, przemysłowych i turystycznych między Rzeczpospolitą Polską i Republiką Dominikańską, co widoczne jest w pracach na rzecz otwarcia w Polsce Polsko-Dominikańskiej Izby Gospodarczej, organizacji dwustronnej samorządu gospodarczego, powołanej z inicjatywy Krajowej Izby Gospodarczej na mocy Art. 121 ust. 1 Ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (Dz. U. Nr 35 poz. 195, zm. Dz. U. z 1992 r. Nr 75, poz. 368).

Jeśli zainteresowani są Państwo informacją na temat naszej Organizacji i podejmowanych przez nią działań, zapraszamy do kontaktu i do zapoznania się z Inicjatywami, Programami i Projektami Fundacji, realizowanymi w ramach strategicznego partnerstwa publiczno-prywatnego.

Celami Fundacji są:
Opracowanie programów, projektów i planów rozwoju mających na celu walkę z ubóstwem i nierównością społeczną w Polsce i na Dominikanie.
Aktywne promowanie dobrych stosunków dyplomatycznych, konsularnych, handlowych, naukowych i kulturalnych między Polską a Dominikaną.
Przyczynianie się do rozwoju i integracji obywateli Dominikany w Polsce, udzielanie pomocy i ochrony Dominikańczyków znajdującym się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Promowanie wiedzy na temat kultury dominikańskiej w Rzeczypospolitej Polskiej.
Wspieranie działalności edukacyjnej, kulturalnej, społecznej oraz badań naukowych.
Promowanie i bronienie interesów Dominikany.

Fundacja realizuje swoje Cele w szczególności poprzez:
Pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób.
Pomoc w nawiązywaniu stosunków dyplomatycznych, konsularnych, handlowych, kulturalnych i naukowych pomiędzy Rzeczpospolitą Polską i Republiką Dominikany.
Współpracę z instytucjami publicznymi oraz pozarządowymi polskimi i zagranicznymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
Współpracę z krajowymi lub zagranicznymi organizacjami, instytucjami, stowarzyszeniami lub fundacjami w szczególności w Polsce i Republice Dominikany.
Tworzenie funduszy celowych, w tym organizacyjnego, szkoleniowego, oświatowego, eksperckiego.
Finansowanie nagród i stypendiów dla polskich oraz dominikańskich dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionych.
Udzielanie pomocy organizacyjnej i prawnej obywatelom Republiki Dominikany przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Budowanie mieszkań dla najuboższych w Republice Dominikany i w Polsce, tworzenie szkółek i szkół dla dzieci znajdujących się w niekorzystnej sytuacji.
Organizowanie imprez kulturalnych i targów w celu promowania kultury i turystyki w kierunku Dominikany.
Organizowanie koncertów, wystaw, festiwali, spotkań, pokazów teatralnych i filmowych.
Współpracę z "Centrum Eksportu i Inwestycji Republiki Dominikany" oraz "Ministerstwem Gospodarki", "Ministerstwem Spraw Zagranicznych" i "Ministerstwem Turystyki" Republiki Dominikany w celu promowania inwestycji polskiego kapitału w Republice Dominikany.
Obchody i upamiętnienie polskich i dominikańskich dat patriotycznych.
Pomoc Polakom, mieszkającym na Dominikanie.

Fundacja realizując swoje cele statutowe, będzie promowała realizację celów zawartych Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ. 

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
edukacja kulturalna
organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów
edukacja dzieci i młodzieży
pomoc rzeczowa: odzież, żywność, wyposażenie
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
zakładanie fundacji, stowarzyszenia

Zarząd

Herikc Agesta Smith, Prezes Fundacji
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej