Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Stowarzyszenie "Złotoryja dla demokracji"

Stowarzyszenie "Złotoryja dla demokracji"
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
884 058 878
Adres rejestrowy
Dni i godziny pracy
od poniedziałku do piątku w godz. 15:30-22:00.
Ulica
Plac Matejki 6 lok. 5
Kod pocztowy
59-500
Miejscowość
Złotoryja
Dane rejestrowe
Forma prawna
Zwykłe
REGON
36930797100000
NIP
694-16-88-061
Rok powstania
2018
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
5
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Cele działań:

 • działalność edukacyjna i opiniotwórcza w formie organizowania konferencji, szkoleń, dyskusji, prelekcji, wykładów, sympozjów, wystaw oraz innych imprez, publikacji w prasie i innych środkach masowego przekazu oraz udział w takich przedsięwzięciach
 • współpraca z partiami politycznymi, organizacjami społecznymi i zawodowymi i zakładami pracy, środowiskami naukowymi na rzecz realizacji zamierzeń Stowarzyszenia
 • organizowanie zgromadzeń publicznych, akcji wspierających lub protestacyjnych
 • organizowanie imprez, w tym kulturalnych, odpowiadającym celom Stowarzyszenia i udział w takich imprezach
 • inicjowanie i współpraca przy organizowaniu referendów, obywatelskich projektów ustaw w sprawach, które są zgodne z celami stowarzyszenia
 • prowadzenie krajowej i międzynarodowej wymiany informacji w zakresie celów Stowarzyszenia
 • współpraca z osobami oraz instytucjami o podobnych celach działania w kraju i za granicą
 • występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych organów administracji publicznej, władz, instytucji, urzędów, sądów
 • branie udział w postępowaniach sądowych i administracyjnych w sprawach, które leżą w zakresie zainteresowania Stowarzyszenia
 • wypowiadanie się w sprawie projektów ustaw, które leżą w zakresie zainteresowania Stowarzyszenia
 • wspieranie i prowadzenie działań na rzecz ustawodawstwa dotyczącego celów Stowarzyszenia
 • angażowanie obywateli w życie publiczne
 • sprawowanie obywatelskiej kontroli nad funkcjonowaniem instytucji samorządowych, zaufania publicznego oraz zwiększenie ich przejrzystości i przestrzegania reguł dobrego rządzenia
 • promocja i ochrona praw człowieka
 • edukacja dzieci i młodzieży w zakresie praw człowieka
 • kształtowanie podstaw obywatelskich
 • uwrażliwienie na problemy nietolerancji i dyskryminacji.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
edukacja kulturalna
organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów
edukacja dzieci i młodzieży
promocja regionu
miasto, ruchy miejskie
ochrona zwierząt
ochrona zasobów naturalnych: wód, powietrza, kopalin
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
prawa dziecka
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
prawa konsumentów
działalność polityczna

Zarząd

Piotr Płomiński, Przewodniczący
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej