Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl
Stowarzyszenie "3 grosze"
Kontakt
E-mail
Pokaż
E-mail
Pokaż
Telefon
730 250 320
Adres rejestrowy
Dni i godziny pracy
Podany adres jest wyłącznie adresem rejestrowym.
Ulica
Aleja Niepodległości 227/233 lok. 14
Kod pocztowy
02-087
Miejscowość
Warszawa-Ochota
Województwo
MAZOWIECKIE
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Ochota
Dane rejestrowe
Forma prawna
Zwykłe
REGON
38007754800000
NIP
701-08-21-274
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
3
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem Stowarzyszenia jest:
prowadzenie wszechstronnej działalności z zakresu ochrony i promocji zdrowia, sportu i zdrowego trybu życia; działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, a zwłaszcza pomoc zwierzętom bezdomnym, zaniedbanym, krzywdzonym i wykorzystywanym do celów niezgodnych z ich naturą; promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; niesienie pomocy w każdym wymiarze, a w szczególności pomocy bytowej, edukacyjnej osobom cierpiącym z powodu samotności, wykluczenia społecznego i trudnej sytuacji życiowej, materialnej lub zdrowotnej niezależnie od wieku, wyznania czy narodowości.

tu: 2899,2753,2755,2757,2759,2768,2769,2770,2771,2775,2777,2778,2783,2784,2785,2796,2797,2803,2805,2816,2832,2833,2838,2842,2857,2858,2860,2861,2862,2863,2864,2865,2866,2867,2871,2872,2873,2875,2731,2878,2387

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
sport amatorski, rekreacyjny
rekreacja, wypoczynek
animacja społeczno-kulturalna
edukacja kulturalna
organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów
prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań
promocja zdrowia, edukacja zdrowotna
pomoc finansowa
pomoc rzeczowa: odzież, żywność, wyposażenie
animowanie działań wspólnot lokalnych
ochrona zwierząt
aktywizacja lokalna
współpraca z administracją
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa

Zarząd

Anna Jaszczuk, Przedstawiciel
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej