Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl
Stowarzyszenie "Nowy Duch Mam"
W likwidacji
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
798 998 469
Dane rejestrowe
Forma prawna
Rejestrowe
KRS
0000751261
REGON
38150332600000
NIP
531-17-03-077
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
7
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem stowarzyszenia jest wszechstronna pomoc rodzicom, opiekunom, kobietom w ciąży i dzieciom, poprzez działalność edukacyjną, kulturalną, charytatywną oraz działalność z zakresu ochrony oraz promocji zdrowia i pomocy społecznej.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
rekreacja, wypoczynek
hobby
literatura, czasopisma
ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa
edukacja kulturalna
organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów
edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne
działalność wychowawcza i formacyjna dzieci i młodzieży
prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań
promocja zdrowia, edukacja zdrowotna
profilaktyka uzależnień
krwiodawstwo
rehabilitacja, terapia
pomoc rzeczowa: odzież, żywność, wyposażenie
pomoc psychologiczna
poradnictwo specjalistyczne
pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych
animowanie działań wspólnot lokalnych
lokalny rozwój ekonomiczny, rozwój lokalnej przedsiębiorczości
promocja regionu
miasto, ruchy miejskie
ochrona roślin
ochrona zwierząt
edukacja ekologiczna
prawa dziecka
pomoc w samozatrudnieniu
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji

Zarząd

Magdalena Madej
Katarzyna Argasińska
Piotr Buczek
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej