Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Fundacja JPII - Świat Dobro Miłosierdzie - "Możesz Zmienić Świat"

Fundacja JPII - Świat Dobro Miłosierdzie - "Możesz Zmienić Świat"
Kontakt
E-mail
Pokaż
E-mail
Pokaż
Telefon
512 336 160
Adres rejestrowy
Dni i godziny pracy
od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 17.00; spotkania w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Ursusie.
Ulica
Henryka I Brodatego 53 lok. 94
Kod pocztowy
02-496
Miejscowość
Warszawa-Ursus
Województwo
MAZOWIECKIE
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Ursus
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000668010
REGON
36676993200000
NIP
522-30-85-869
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem Fundacji jest prowadzenie działalności w zakresie: zwalczania głodu i ubóstwa, ochrony zdrowia, rozwoju edukacji i oświaty, rozwoju ewangelizacji w duchu Kościoła Rzymskokatolickiego oraz przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych na obszarze całego świata, w szczególności na terenie kontynentu Afryki.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Organizowanie i prowadzenie zbiórek pieniężnych, zbiórek publicznych, zbiórek charytatywnych oraz zbiórek rzeczowych;
 2. Pozyskiwanie, transport i dystrybucję środków pomocy;
 3. Organizacja i promocja wolontariatu;
 4. Finansowanie wyjazdów pomocowych;
 5. Finansowanie zakupu żywności oraz czystej wody do picia dla ludzi cierpiących głód i ubóstwo, dla ludzi bezdomnych oraz dla ofiar katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych;
 6. Finansowanie zakupu obiadów w szkołach dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich i potrzebujących;
 7. Finansowanie zakupu odzieży dla ludzi ubogich, bezdomnych i potrzebujących;
 8. Finansowanie budowy domów oraz ich wyposażenia dla ludzi żyjących w ubóstwie, dla ludzi bezdomnych oraz dla ofiar katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych;
 9. Finansowanie budowy studni na terenach Afryki;
 10. Finansowanie budowy szpitali, ośrodków zdrowia, placówek pierwszej pomocy medycznej oraz ich wyposażenia;
 11. Finansowanie opieki zdrowotnej, wizyt lekarskich, pobytu w szpitalu, leczenia, rehabilitacji;
 12. Finansowanie zakupu leków i materiałów opatrunkowych;
 13. Finansowanie budowy żłobków, przedszkoli, szkół, ośrodków kulturalnych, domów dla dzieci ulicy, domów opieki oraz ich wyposażenia;
 14. Finansowanie zakupu książek i innych pomocy naukowych dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich i potrzebujących;
 15. Finansowanie zakupu sprzętu komputerowego;
 16. Fundowanie stypendiów;
 17. Finansowanie działań na rzecz seniorów, osób samotnych, osób w domach opieki;
 18. Finansowanie działań oraz pomocy dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin;
 19. Finansowanie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego;
 20. Głoszenie Ewangelii;
 21. Finansowanie tworzenia nowych "Dzieł" jak filmy, książki, aranżacje utworów, muzyka, koncerty, przedstawienia teatralne, wydarzenia związane z Ojcem Świętym Janem Pawłem II, lub w hołdzie Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II, w ramach rozwoju edukacji i ewangelizacji oraz przekazywania "Dziedzictwa" Jana Pawła II kolejnym pokoleniom;
 22. Finansowanie rozwoju mediów katolickich;
 23. Finansowanie budowy Kościołów, Kaplic, Kapliczek przydrożnych, Ośrodków duchowych oraz ich wyposażenia;
 24. Finansowanie remontów, konserwacji, renowacji zaniedbanych, zniszczonych lub zabytkowych Kościołów, Kaplic, Kapliczek przydrożnych, Ośrodków duchowych;
 25. Finansowanie zakupu Pisma Świętego, Różańców, książek i filmów religijnych, innych dewocjonaliów;
 26. Finansowanie wyjazdu Misjonarzy na Misje;
 27. Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych;
 28. Organizowanie:
  a. szkoleń, warsztatów, seminariów, konferencji, sympozjów;
  b. kampanii społecznych i konkursów;
  c. wydarzeń kulturalnych, okolicznościowych i sportowych;
  d. koncertów, festiwali, wystaw, wycieczek;
  e. działań służących wyrównywaniu szans ekonomicznych.
 29. Współpracę oraz pozyskiwanie i przekazywanie środków finansowych innym organizacjom, które prowadzą działalność w zakresie celów Fundacji, w szczególności z następującymi organizacjami:
  a. Stowarzyszenie Salezjański Wolontariat Misyjny MŁODZI ŚWIATU, KRS: 0000076477;
  b. Fundacja Kapucyni i Misje, KRS: 0000356850;
 30. Aktywną współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi, wyznaniowymi, przedsiębiorcami, firmami, producentami, administracją rządową i samorządową, Kościołem, instytucjami oświatowymi, organizacjami państwowymi, społecznymi, szkołami podstawowymi, średnimi i wyższymi, organizacjami studenckimi, muzeami, galeriami, teatrami, kinami, osobami fizycznymi i prawnymi w kraju i za granicą;
 31. Inicjowanie i pozyskiwanie pomocy finansowej i rzeczowej.

Misja Fundacji:

 • oparta jest na nauczaniu, słowach i prośbach naszego Pana Jezusa Chrystusa, zapisanych na kartach Ewangelii;
 • oparta na słowach i prośbach Matki Bożej Fatimskiej, która w 1917 roku, w Fatimie, przekazała światu i Kościołowi swoje Orędzie, poprzez trójkę dzieci: Hiacyntę, Franciszka i Łucję. Matka Boża przekazała trojgu pastuszkom trzy tajemnice, zwane tajemnicami fatimskimi;
 • oparta na słowach św. Siostry Faustyny Kowalskiej, zapisanych w Jej "Dzienniczku".
 • oparta na nauczaniu, słowach i prośbach naszego Wielkiego Polaka, Papieża, Ojca Świętego Jana Pawła II, obecnie naszego Wielkiego Świętego;
 • oparta na nauczaniu, słowach i prośbach naszych obecnych Papieży: emerytowanego Papieża, Ojca Świętego Benedykta XVI oraz Papieża, Ojca Świętego Franciszka.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
muzyka
teatr
film
organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów
edukacja dzieci i młodzieży
edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne
działalność wychowawcza i formacyjna dzieci i młodzieży
prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań
stypendia
promocja zdrowia, edukacja zdrowotna
pomoc finansowa
pomoc rzeczowa: odzież, żywność, wyposażenie
pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych
edukacja ekologiczna
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
prawa dziecka
pomoc humanitarna, rozwojowa

Zarząd

Piotr Połeć, Fundator, Prezes Zarządu
Ewelina Fronc, Wiceprezes Zarządu
Tomasz Sobczyński, Wiceprezes Zarządu
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej