Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl
Fundacja Inspiracja
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
796 913 746
Adres rejestrowy
Ulica
Aleja Wolności 10
Kod pocztowy
42-217
Miejscowość
Częstochowa
Województwo
ŚLĄSKIE
Powiat
Częstochowa
Adres kontaktowy
Ulica
Śląska 19 lok. 673
Kod pocztowy
42-217
Miejscowość
Częstochowa
Adres biura
Ulica
Nowowiejskiego 6 lok. 15
Kod pocztowy
42-217
Miejscowość
Częstochowa
Województwo
ŚLĄSKIE
Powiat
Częstochowa
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000380387
REGON
24189815800000
NIP
949-21-72-986
Rok powstania
2011
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celami Fundacji są:
1) upowszechnienie wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich, praw konsumentów oraz równych szans i równych praw kobiet i mężczyzn,
2) rozwój potencjału sektora organizacji pozarządowych oraz upowszechnienie idei przedsiębiorczości społecznej i polskiego modelu ekonomii społecznej,
3) rozwój kontaktów i współpracy między społeczeństwami - szczególnie w zakresie umacniania dialogu międzykulturowego, edukacji rozwojowej oraz promowania koncepcji partnerstwa miast, gmin, powiatów i regionów, inspirowanie i rozwijanie relacji między partnerskimi miastami, gminami, powiatami i regionami oraz poprawa jakości tej współpracy,
4) upowszechnienie wiedzy na temat integracji europejskiej - szczególnie w zakresie rozwijania tożsamości europejskiej, promowania aktywnego obywatelstwa europejskiego, przybliżania Europy obywatelom poprzez propagowanie europejskich wartości i osiągnięć z zachowaniem pamięci o jej historii,
5) upowszechnienie idei kształcenia się przez całe życie,
6) upowszechnienie wiedzy na temat ochrony i promocji zdrowia, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
działalność na rzecz integracji europejskiej
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej