Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl
Fundacja Imago
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
519 055 411
Telefon
513 362 807
Adres rejestrowy
Ulica
Aleja Hallera 123
Kod pocztowy
53-201
Miejscowość
Wrocław
Powiat
Wrocław
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000321082
REGON
02091016900000
NIP
897-17-51-629
Rok powstania
2009
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Jesteśmy organizacją projektową, której przestrzenią działania jest potrzeba i cel. Terytorium i charakter działań jest kwestią drugorzędną. Realizowane przez nas inicjatywy muszą nosić pierwiastek oryginalności i kreowania zmian. Łączymy obszary ze styku żywego społeczeństwa, instytucji sfery publicznej, pozarządowej i przedsiębiorstw.

Realizujemy zadania łącząc potencjał swój i innych organizacji, nie tylko na rzecz własnych pomysłów, ale również po to by wspierać inicjatywy innych jako ich partnerzy. Jesteśmy otwarci na współpracę i nowe koncepcje, bez względu na to jaką instytucję reprezentujesz i jaki jest obszar Twojego działania. Wierzymy w siłę wynikającą z łączenia potencjałów. Rozwijamy sieć powiązań, współrealizujemy zadania w partnerstwie.

Od 2009 roku zrealizowaliśmy 3 projekty w obszarze wsparcia os. +50 i organizacji działających na ich rzecz. Od roku 2012 tworzymy jako lider, bądź partner, nowe rozwiązania na rzecz osób niepełnosprawnych, instytucji rynku pracy i pomocy społecznej, w ramach 3 projektów typu innowacyjnego. Ponadto jesteśmy realizatorami 2 projektów wspierających bezrobotną młodzież. Prowadzimy zajęcia dla os. +50 z podstaw obsługi komputera. Chętnie angażujemy się w promocję przedsiębiorczości, w tym indywidualnej, a także działania ponadnarodowe, zwłaszcza z rumuńskimi podmiotami. Nasz zespół tworzą osoby kompetentne, samodzielne, inicjatywne, różnorodne pod względem doświadczeń zawodowych i zainteresowań, pracujące wcześniej zarówno w organizacjach pozarządowych, jak i samorządzie, małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach. Finansujemy przedsięwzięcia dzięki grantom krajowym i unijnym, działalności odpłatnej, pozyskiwaniu darowizn, a także zaangażowaniu wolontariuszy i przyjaciół.

Realizowane projekty:
"Zabrzańskie Centrum Asystenckie"
"Rybnickie Centrum Asystenckie"
Ośrodek Asystencki - gmina Wrocław
Dąbrowskie Centrum Asystenckie
Przestrzeń rozwoju! Adaptacja metody zintegrowanego doradztwa rozwoju kariery dla młodzieży
Kontakt
Dokumenty rekrutacyjne
Kontakt
"Zabrzański program reintegracji"
Jadę na staż! Zagraniczne doświadczenia zawodowe szansą na rynku pracy osób w wieku 18-35 lat ze Śląska
KIERUNEK PRACA! Aktywizacja zawodowo-edukacyjna młodzieży z powiatu ząbkowickiego
Strefa Przedsiębiorczości
Przedsiębiorczy Śląsk
Bliżej rynku pracy
"Inwestuj w siebie! Aktywizacja zawodowo-edukacyjna młodzieży z Województwa Śląskiego" Nr projektu: nr POWR.01.03.01-00-0191/15-00
Dąbrowskie Centrum Asystenckie

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
lokalny rozwój ekonomiczny, rozwój lokalnej przedsiębiorczości
pomoc w samozatrudnieniu
pośrednictwo pracy
doradztwo zawodowe
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej