Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl
Fundacja Civitas
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
881 302 777
Adres rejestrowy
Ulica
Gajowa 23
Kod pocztowy
15-794
Miejscowość
Białystok
Województwo
PODLASKIE
Powiat
Białystok
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000397043
REGON
20065270700000
NIP
542-32-20-958
Rok powstania
2011
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Głównym celem Fundacji jest wspieranie inicjatyw obywatelskich oraz promocja i działanie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, w tym:

  • zwiększenie aktywnego udziału obywateli w życiu publicznym, poprzez promowanie roli społeczeństwa obywatelskiego, jako kluczowego czynnika wzmacniania spójności społecznej i gospodarczej kraju;
  • promowanie i wspieranie dobrych praktyk w rozwiązywaniu problemów społeczeństwa obywatelskiego;
  • wspieranie inicjatyw lokalnych w zakresie edukacji, kultury, ekologii, turystyki, sportu i rekreacji;
  • wspieranie działań mających na celu zmniejszanie różnic społeczno-gospodarczych;
  • tworzenie warunków i wspieranie przedsiębiorczości na szczeblu lokalnym;
  • poprawa dostępu i zdolności do zatrudnienia oraz wspieranie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych w regionie.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
pomoc w samozatrudnieniu
doradztwo zawodowe
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej