Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Stowarzyszenie Spotkania Kobiet
Zakończyła działalność
Kontakt
Telefon
508 151 211
Adres rejestrowy
Ulica
Agrestowa 5A lok. 9
Kod pocztowy
65-780
Miejscowość
Zielona Góra
Województwo
lubuskie
Powiat
Zielona Góra
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000404592
REGON
08101610400000
Rok powstania
2011
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Działanie na rzecz rozwoju wspólnot, edukacji, rynku pracy, różnych środowisk i społeczności lokalnych. Inicjowanie działań integracyjnych obywateli, a w szczególności wspieranie i promowanie różnorodnych form aktywności kobiet w społeczeństwie. Wspomaganie kobiet w rozwoju, samodoskonaleniu i pracy nad sobą. Wspieranie przedsiębiorczości i zawodowego potencjału kobiet oraz działalności wspomagającej rozwój gospodarczy. Tworzenie warunków do ogólnego rozwoju obywateli opartego na aktywnym działaniu i dostępie do informacji oraz wiedzy o życiu zawodowym, a także osobistym na gruncie krajowym i międzynarodowym. Wspieranie rozwoju osobistego kobiet, a w szczególności tych pozostających bez zatrudnienia, zagrożonych zwolnieniem z pracy lub chcących podnosić swoje kwalifikacje i kompetencje. Działanie na rzecz wspierania rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka oraz wspieranie kobiet w trudnej sytuacji życiowej. Działanie na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn. Działalność informacyjna, wspierająca, doradcza i szkoleniowa prowadząca do realizacji potrzeb i oczekiwań obywateli. Działanie na rzecz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania oraz wypoczynku dzieci i młodzieży. Przeprowadzenie i rozpowszechnianie inicjatyw służących rozwojowi zainteresowań i uzdolnień, aktywizacji zawodowej oraz wymiany doświadczeń między obywatelami. Popularyzacja zdrowego stylu życia i kultury fizycznej. Ochrona i promocja zdrowia w tym upowszechnianie profilaktyki. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Podnoszenie kwalifikacji, edukacji, świadomości i umiejętności różnorodnych grup społecznych. Upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji. Tworzenie wizerunku miasta Zielona Góra, jako miasta przyjaznego kobietom i ich rodzinom. Promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą. Ciąg dalszy par. 4 pkt. 19-28 statutu stowarzyszenia.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
Odbiorcy działań
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej