Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Fundacja im. ks. prof. Ryszarda Rumianka

Fundacja im. ks. prof. Ryszarda Rumianka
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
797 866 554
Adres rejestrowy
Ulica
Rybnicka 27
Kod pocztowy
02-405
Miejscowość
Warszawa-Włochy
Województwo
MAZOWIECKIE
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Włochy
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000405256
REGON
14591853000000
NIP
522-29-92-861
Rok powstania
2011
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misją Fundacji im. ks. Prof. Ryszarda Rumianka jest kształtowanie pięknej, mądrej, dobrze wykształconej i gotowej do w pełni świadomego i odpowiedzialnego dorosłego życia polskiej młodzieży.

Pomagamy osobom narażonym na marginalizację - chorym, niepełnosprawnym, starszym i niedostosowanym społecznie. Fundacja pragnie włączyć się w kształtowanie silnej i zdrowej rodziny, mającej największy wpływ na wychowywanie polskich dzieci. Wierzymy że dobrostan i rozwój polskich rodzin to najszybsza droga do sukcesu i powodzenia naszej Ojczyzny.

Uważamy za naszą misję zachowanie i rozpowszechnianie dorobku naszego Patrona - tak aby pamięć o Księdzu Rumianku i jego działalności trwała i była pożytecznie wykorzystywana.

Cele Fundacji:

  • Prowadzenie działalności charytatywno - opiekuńczej w prawem dozwolonej formie, udzielanie pomocy i opieki osobom potrzebującym, niedostosowanym społecznie, niepełnosprawnym, chorym, bezdomnym, starszym, rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
  • Prowadzenie działalności kulturalno - oświatowej, w tym wspomaganie działań na rzecz rozwoju nauki, edukacji, kultury fizycznej i sportu;
  • Organizowanie wypoczynku dla dzieci, młodzieży i osób potrzebujących;
  • Prowadzenie działalności wychowawczej w duchu wartości chrześcijańskich;
  • Propagowanie idei pomocy bliźnim i wspieranie postaw społecznych temu sprzyjającym;
  • Promocja i organizacja wolontariatu, w tym wspieranie wolontariatu misyjnego;
  • Wspomaganie pod względem technicznym, szkoleniowym, informacyjnym lub finansowym podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, charytatywną bądź opiekuńczą, a także jednostek organizacyjnych działających na podstawie ustawy o stosunku państwa do kościoła katolickiego w RP, w zakresie określonym w niniejszym paragrafie;
  • Przyczynianie się do rozwoju cmentarza parafialnego, zabytków oraz dziedzictwa chrześcijańskiego i narodowego, zwłaszcza na terenie parafii.

tu: 2899,2771,2783,2860,2861,2862,2863,2864,2865,2866,2867,2870,2872,2873,2875,2732
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej