Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Fundacja Usłyszeć Afrykę w likwidacji

Fundacja Usłyszeć Afrykę w likwidacji
W likwidacji
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
728 184 016
Adres rejestrowy
Ulica
Lindleya 12
Kod pocztowy
02-005
Miejscowość
Warszawa-Ochota
Województwo
MAZOWIECKIE
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Ochota
Dane rejestrowe
Forma prawna
KRS
0000326769
REGON
14180977800000
NIP
525-24-50-952
Rok powstania
2009
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja
Celem Fundacji jest niesienie pomocy humanitarnej, rozwojowej i oświatowej krajom rozwijającym się na kontynencie afrykańskim.

Fundacja realizuje swoje cele wszelkimi zgodnymi z prawem działaniami poprzez:
1) pozyskiwanie, transport i dystrybucję środków pomocy,
2) organizowanie wyjazdów wolontariuszy
3) upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży humanitarnych i rozwojowych wzorców zachowań i umiejętności oraz etycznego postępowania,
4) tworzenie programów edukacyjnych mających na celu przygotowanie dzieci i młodzieży do życia w społeczeństwie globalnym,
5) prowadzenie edukacji humanitarnej i rozwojowej,
6) tworzenie i wspieranie placówek pomocy,
7) prowadzenie szkoleń oraz upowszechnianie materiałów związanych z celem działania Fundacji,
8) pozyskiwanie informacji o miejscach wymagających pomocy,
9) organizowanie konferencji i seminariów,
10) organizowanie zbiórek publicznych,
11) współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami, organizacjami i osobami działającymi w zakresie objętym celem fundacji,
12) organizowanie kampanii informacyjnych i imprez oświatowo-kulturalnych,
13) udzielanie stypendiów edukacyjnych i socjalnych dzieciom i młodzieży afrykańskiej
14) działalność i budowa domu dla dzieci ulicy w Ugandzie
15) działalność na rzecz imigrantów i uchodźców w kraju i zagranicą
16) sprzedaż towarów lub usług wytworzonych lub świadczonych przez osoby bezpośrednio korzystające z działalności pożytku publicznego
17) sprzedaż przedmiotów darowizn na cele prowadzenia działalności pożytku publicznego

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
prawa dziecka
pomoc humanitarna, rozwojowa

Organizacje członkowskie

Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej