Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Stowarzyszenie zwykłe Forum Rdzawka

Stowarzyszenie zwykłe Forum Rdzawka
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
788 748 802
Adres rejestrowy
Ulica
Rdzawka 1
Kod pocztowy
34-700
Miejscowość
Rdzawka
Województwo
MAŁOPOLSKIE
Powiat
nowotarski
Gmina
Rabka-Zdrój
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
1 piętro, schody.
Dane rejestrowe
Forma prawna
Zwykłe
REGON
12246364200000
Rok powstania
2011
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
3
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Wykonane działania Forum Rdzawka w latach 2008-2015:
1) Kampania "Masz Głos Masz Wybór" 2008-2015 w Rabce Zdroju, Ponicach, Rdzawce
2) Kampania Polskiej Akcji Humanitarnej "Kampania Wodna" 2009/2010
3) Kampania profrekfencyjna "7 Czerwca Pępek Europy" 2009r.
Kampania zachęcająca do udziału w wyborach 7 czerwca 2009 do Europarlamentu wykonana wspólnie z Liceum Ogólnokształcącym im. Świętej Rodziny w Rabce Zdroju
4) Kartki do Przewodniczącego Komisji Europejskiej -2009r.
5) Kampania RAZEM 89`09 - 2009r.
Kampania ukazująca rolę roku 1989r. wykonana wspólnie z Liceum Ogólnokształcącym im. Świętej Rodziny w Rabce Zdroju.
6) Kampania Parkingowa 2009r
7) FAIR PLAY-2009r
8) Dzień Bez Futra 2009r
9) Wolny Tybet 2010-2013
10)Gdziekolwiek będziesz zagłosuj - wybory prezydenckie 2010
11) Marzec 2012- Dzień Bezpiecznego Internetu
12) Luty 2014- Dzień Bezpiecznego Internetu
13) Kwiecień/Maj 2014-IV Rabczańska Koalicja Profrekwencyjna - Wybory Europarlament 2014
14) Maj 2014- Razem 89- Rdzawka 1989-2014
15) Lipiec 2014- Sieciaki na Wakacjach
16) Luty 2015- Unia Europejska dla Rdzawki

Rabczańskie Wieści Pozarządowe oraz Forum Rabczańskich Organizacji Pozarządowych i Społecznych (FROPIS)

Celem Stowarzyszenia jest działalność z zakresu:
1) nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
2) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
3) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także promocji i popierania inicjatyw wspomagających rozwój demokracji;
4) promocji i popierania integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
5) wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych;
6) współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi oraz grupami nieformalnymi;
7) promowanie inicjatyw i przedsięwzięć skierowanych do młodzieży;
8) wspieranie różnych form aktywności społecznej młodych ludzi;
9) rozwój patriotyzmu, kultywowanie tradycji wśród członków lokalnej społeczności a także przekazywanie im rodzimej historii;
10) promowanie postaw ekologicznych;
11) rozwój edukacji pozaformalnej;
12) wspieranie, badania i rozwój organizacji pozarządowych;
13) wspieranie i rozwój wolnej nauki, Open Access, Creative Commons;
14) wspieranie i rozwój wolontariatu.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
dostarczanie informacji o źródłach finansowania
aktywizacja lokalna
współpraca z administracją
współpraca z innymi (partnerstwa), w tym z mediami, biznesem
działalność na rzecz integracji europejskiej

Zarząd

Krystyna Wójtowicz, Członek
Piotr Szklany, Członek
Mateusz Wójtowicz, Przewodniczący

Oddziały, koła, placówki

Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej