Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej

Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
574 682 244
Adres rejestrowy
Miejscowość
Warszawa
Województwo
MAZOWIECKIE
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Śródmieście
Adres kontaktowy
Ulica
Skrytka pocztowa 381
Kod pocztowy
00-950
Miejscowość
Warszawa 1
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000283409
REGON
14104505100000
NIP
951-22-24-227
Rok powstania
2007
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej (FRS) jest niezależną organizacją pozarządową, której misją jest kształtowanie otwartego społeczeństwa różnorodnego poprzez wspieranie dialogu międzykulturowego i integracji społecznej, przeciwdziałanie dyskryminacji, rozwijanie zasobów wiedzy i narzędzi w zakresie integracji społecznej i równego traktowania oraz empowerment (upełnomacnianie) migrantów, migrantek i społeczności migranckich.
FRS angażuje się w krytyczną analizę historii społeczeństwa różnorodnego w Polsce, by wnioski i refleksje dotyczące przeszłych doświadczeń miały konstruktywny wkład w debatę o współczesnych dylematach na temat migracji, dyskryminacji i integracji.

Wizją FRS jest społeczeństwo, w którym:

  • różnorodność społeczna jest szanowana, ceniona i pielęgnowana;
  • każda osoba czuje się wolna i bezpieczna, może rozwijać się i uczestniczyć w życiu społecznym zgodnie ze swoimi potrzebami i dążeniami, niezależnie od tego kim jest i skąd pochodzi.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
prawa dziecka
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
pośrednictwo pracy
doradztwo zawodowe
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
działalność na rzecz integracji europejskiej
promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą
pomoc Polonii i Polakom za granicą
partnerstwa międzynarodowe, wymiana doświadczeń

Zarząd

Agnieszka Kozakoszczak, Prezeska Zarządu
Anna Górska, Wiceprezeska Zarządu
Katarzyna Kubin, Członkini Zarządu
Emilia Czerniakiewicz, Członkini Zarządu
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej