Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl
Fundacja Więcej Serca
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
12 442 02 03
Telefon
507 512 801
Telefon
12 378 31 94
Adres rejestrowy
Ulica
Osiedle Złotej Jesieni 15B lok. 2
Kod pocztowy
31-828
Miejscowość
Kraków
Województwo
MAŁOPOLSKIE
Powiat
Kraków
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000280389
REGON
12046357200000
NIP
678-30-16-290
Rok powstania
2007
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Fundacja została powołana w celu:

 1. Pomocy społecznej dla dzieci i ich rodzin mieszkających na terenie Krakowa, a w szczególności Nowej Huty.
 2. Zapobiegania zjawisku wykluczenia społecznego dzieci:
  a) z rodzin ubogich;
  b) z rodzin patologicznych;
  c) z rodzin niepełnych.
 3. Pomocy w organizacji rehabilitacji i usprawniania funkcji życiowych dzieci i młodzieży niepełnosprawnej poprzez:
  a) organizację zajęć rehabilitacyjnych
  b) pomoc w zakresie pozyskiwania sprzętu rehabilitacyjnego i innego.
 4. Organizowania wymian dzieci i młodzieży pochodzących z Małopolski z innymi krajami Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 5. Szerzenia wśród dzieci i młodzieży świadomości europejskiej, wiedzy o Europie i programach europejskich oraz rozwijanie współpracy międzynarodowej i międzyregionalnej.
 6. Popularyzacji wśród dzieci i młodzieży wiedzy z zakresu ochrony środowiska naturalnego, przyrodoznawstwa, ekologii oraz promocji działań proekologicznych.
 7. Współdziałania z władzami państwowymi i samorządowymi, instytucjami, organizacjami politycznymi i społecznymi oraz pozarządowymi na rzecz pomocy dzieciom i młodzieży.
 8. Organizacji pomocy społecznej.
 9. Organizacji działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, ojcostwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka oraz poprawy jakości życia rodziny w wymiarach osobistym, rodzinnym, społecznym, zawodowym i ekonomicznym.
 10. Ochrony i promocji zdrowia psychicznego.
 11. Organizacji działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.
 12. Organizacji działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.
 13. Organizacji działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.
 14. Działania na rzecz kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego.
 15. Prowadzenia działalności szkoleniowej.
 16. Współpracy z instytucjami państwowymi i organizacjami działającymi w zakresie objętym celami Fundacji oraz współpracy krajowej i zagranicznej z instytucjami naukowymi i leczniczymi oraz osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
profilaktyka uzależnień
prawa dziecka
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
działalność na rzecz integracji europejskiej

Zarząd

Urszula Pasieka-Broczkowska, wiceprezes
Joanna Tabiś, prezes
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej