Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Stowarzyszenie Obrona Ludzi Pracy Rzeczypospolitej Polskiej

Stowarzyszenie Obrona Ludzi Pracy Rzeczypospolitej Polskiej
Zakończyła działalność
Kontakt
Adres rejestrowy
Ulica
Organowa 17 lok. 18
Kod pocztowy
20-882
Miejscowość
Lublin
Województwo
LUBELSKIE
Powiat
Lublin
Dane rejestrowe
Forma prawna
Rejestrowe
KRS
0000274207
REGON
36255920900000
Rok powstania
2007
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

  1. Poprawy warunków życia społeczności lokalnych, 2. Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych osób i rodzin, 3. Działalności charytatywnej, 4. Ochrony i promocji zdrowia, 5. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych, 6. Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, 7. Działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, 8. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 9. Nauki, edukacji, oświaty i wychowania, 10. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, 11. Upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki, 12. Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, 13. Porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym, 14. Upowszechniania i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, 15. Ratownictwa i ochrony ludności, 16. Upowszechniania i ochrony praw konsumentów, 17. Działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, 18. Promocji i organizacji wolontariatu, 19. Upowszechniania i rozwijania kultury regionalnej.

Obszary działań i ich odbiorcy

Odbiorcy działań
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej