Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Stowarzyszenie Inspiracje - Centrum Rozwiązań Twórczych

Stowarzyszenie Inspiracje - Centrum Rozwiązań Twórczych
Zakończyła działalność
Kontakt
Adres rejestrowy
Kod pocztowy
39-300
Miejscowość
Mielec
Województwo
PODKARPACKIE
Powiat
mielecki
Gmina
Mielec
Dane rejestrowe
Forma prawna
Rejestrowe
KRS
0000290791
REGON
18027779100000
NIP
817-20-63-775
Rok powstania
2007
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja:
Głównym celem Stowarzyszenia jest podejmowanie działań na rzecz rozwiązywania istotnych problemów społecznych w szczególności środowiska lokalnego.
Misją Stowarzyszenia jest inspirowanie do pozytywnych zmian, wspomaganie rozwoju osobistego i zawodowego oraz inicjowanie działań społeczno- kulturalnych.

Wpisy, uprawnienia:
Posiadamy aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych numer 2.18/00033/2008.
Posiadamy aktualny wpis do Rejestru Agencji Zatrudnienia numer 6229.

Realizowane projekty ze środków UE:

 • W 2011/212 realizowaliśmy 2 projekty dla uczniów szkół : „Kariera bez barier” dla Zasadniczej Szkole Zawodowej Specjalnej
  w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Królowej Jadwigi w Mielcu oraz
  „Pracownie Wzmacniania Kompetencji kluczowych Uczniów - Program Rozwojowy dla Szkoły Podstawowej w Złotnikach” (Gmina Mielec).
 • W 2010 prowadziliśmy projekt "Aktywna E- Mama" skierowanego do kobiet z powiatu mieleckiego, które po urodzeniu dziecka nie powróciły do pracy. Więcej na stronie internetowej projektu http://www.emama.mielec.pl/

Wartości, jakimi się kierujemy to:

 • rozwój
 • innowacyjność
 • efektywność

Prowadzone działania:

 • zorganizowanie szkolenia pracownik biurowy dla firmy zewnętrznej (podwykonawstwo)
 • zorganizowanie cyklu szkoleń z zakresu księgowości z obsługą programu Symfonia dla firmy prywatnej (podwykonawstwo)
 • zorganizowanie terapii psychologicznej i warsztatów kompetencji interpersonalnych dla GOPS Grębów
 • zorganizowanie terapii psychologicznej dla klientów PCPR Mielec
 • zorganizowanie i przeprowadzenie kursu kucharskiego oraz dla GOPS Przecław
 • zorganizowanie i przeprowadzenie kompleksowych szkoleń interpersonalnych i zawodowych (kurs kucharski) oraz doradztwa zawodowego i terapii psychologicznej dla klientów GOPS i MOPS Mielec
 • zorganizowanie czasu wolnego podczas zabawy mikołajkowej dla dzieci w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mielcu. Pozyskanie sponsorów.
 • współpraca szkoleniowa w ramach podwykonawstwa z kilkoma firmami zewnętrznymi- realizacja szkoleń interpersonalnych i zawodowych dla pracowników firm oraz osób bezrobotnych
 • realizacja 400 godzin szkoleniowych z zakresu treningu umiejętności psychospołecznych i zawodowych dla osób niepełnosprawnych
 • przeprowadzenie badań ankietowych na terenie Podkarpacia na temat remontu amfiteatru opolskiego dla Urzędu Miasta Opole
 • współpraca szkoleniowa z dębicką firmą transportową- przeprowadzenie badania potrzeb szkoleniowych i cyklu szkoleń interpersonalnych dla kadry zarządzającej i pracowników formy
  -opracowanie w całości projektu systemowego z POKL dla jednego z PCPRów z działania VII Promocja integracji społecznej, 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
 • współpraca ze Stowarzyszeniem Integracja w Krakowie - pomoc w organizowaniu obozu naukowo-szkoleniowego dla studentów IX edycja Akademii Psychologicznych Umiejętności Społecznych Lapsus 2008
 • zorganizowanie kilku zbiórek dla mieleckiego schroniska dla zwierząt i schroniska dla bezdomnych im. brata Alberta
 • przeprowadzenie bezpłatnych konsultacji z udziałem doradcy zawodowego, doradcy księgowo- kadrowego, logopedy oraz psychologa.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
profilaktyka uzależnień
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
prawa dziecka
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
pośrednictwo pracy
doradztwo zawodowe
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej