Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl
Pracuj Razem z Nami - Domus
Zakończyła działalność
Kontakt
Adres rejestrowy
Kod pocztowy
85-793
Miejscowość
Bydgoszcz
Województwo
KUJAWSKO-POMORSKIE
Powiat
Bydgoszcz
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000289898
REGON
34036752700000
NIP
554-27-70-731
Rok powstania
2007
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Naszą misją jest działanie na rzecz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, głównie niepełnosprawnych, poprzez tworzenie warunków do powstawania nowych miejsc pracy.

Zadania Fundacji:

  • wspieranie samodzielności obywateli,
  • inicjowanie, organizowanie i prowadzenie różnorodnych form zatrudniania i rehabilitacji zawodowej osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym,
  • wdrażanie i upowszechnianie aktywnych form uczestnictwa w rynku pracy,
  • prowadzenie działań na rzecz zwiększenia zatrudnienia poprzez podnoszenie kwalifikacji zawodowych, usuwanie barier utrudniających podejmowanie pracy zarobkowej,
  • prowadzenie akcji promocyjnej, informacyjnej i szkoleniowej dla pracodawców i organizacji, w celu przełamywania barier w zatrudnianiu tych osób na otwartym rynku pracy,
  • prowadzenie pośrednictwa pracy oraz ośrodków doradztwa zawodowego oraz działalności informacyjnej i poradnictwa,
  • przygotowywanie dla organizacji pozarządowych oraz władz samorządowych programów zatrudniania osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz realizowania tych programów,
  • działalność szkoleniowa, edukacyjna, wydawnicza i badawcza oraz wiele innych.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
Odbiorcy działań
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej