Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Fundacja Wzajemnego Wsparcia Klucz w likwidacji

Fundacja Wzajemnego Wsparcia Klucz w likwidacji
W likwidacji
Kontakt
Telefon
81 742 17 31
Adres rejestrowy
Ulica
Leszetyckiego 6 lok. 28
Kod pocztowy
20-861
Miejscowość
Lublin
Województwo
LUBELSKIE
Powiat
Lublin
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000286985
REGON
06028148100000
NIP
712-30-89-573
Rok powstania
2007
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Zadania statutowe:

  1. Wspieranie działalności na rzecz procesu zmian cywilizacyjnych i kulturowych tworzących ludziom warunki równych szans na drodze do ich rozwoju intelektualnego i kulturowego, w szczególności rozwój społecznych grup marginalizowanych.
  2. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w życiu społecznym, w tym umacnianie życia rodzinnego i profilaktyka społeczna.
  3. Ochrona i promocja zdrowia.
  4. Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
  5. Działalność na rzecz organizacji, których statutowymi celami jest działalność naukowa, techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony zdrowia i środowiska, dobroczynności, pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów.
  • Fundacja KLUCZ realizuje projekty głównie z zakresu profilaktyki środowiskowej dla dzieci i młodzieży, rodziców oraz seniorów z Lublina głównie ze Śródmieścia. Praca z dziećmi i młodzieżą skupia się na rozwoju zainteresowań i pasji fotograficznych, teatralnych, plastycznych, mądrej organizacji czasu wolnego. W dorobku organizacji są projekty STARE MIASTO = DOBRE ŻYCIE, KLUCZ do DOBREGO ŻYCIA, BĘDZIE LEPIEJ - program socjoterapeutyczny, KLUCZ do KULTURY, KLUB z KLUCZEM, FORMAT bez RYZYKA, organizacja festynu profilaktycznego dla mieszkańców Lublina FEST ZABAWA z KLUCZEM,w ramach Partnerstwa Dla Ruchu Społecznego Wspólnej Drogi Fundacja realizowała projekt AKTYWNE! MAMY!
    Aktywizacja zawodowa bezrobotnych matek, zwiększenie wiedzy w zakresie poruszania się po rynku pracy oraz wzmocnienie umiejętności psychospołecznych”program edukacyjno - szkoleniowy IWA - INTEGRACJA, WSPARCIE, AKTYWIZACJA oraz projekt TRZY POKOLENIA - WSPÓLNA z udziałem dzieci, rodziców i seniorów wolontariuszy.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
muzyka
teatr
taniec
edukacja kulturalna
promocja zdrowia, edukacja zdrowotna
profilaktyka uzależnień
porządek, bezpieczeństwo publiczne
prawa dziecka
pomoc w samozatrudnieniu
pośrednictwo pracy
doradztwo zawodowe
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej