Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Stowarzyszenie Kobiet "Aktywną Być"

Stowarzyszenie Kobiet "Aktywną Być"
Kontakt
Adres rejestrowy
Ulica
Orbitalna 61
Kod pocztowy
67-200
Miejscowość
Głogów
Powiat
głogowski
Dane rejestrowe
Forma prawna
Rejestrowe
KRS
0000358734
REGON
02130302300000
NIP
693-21-61-124
Rok powstania
2010
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celami stowarzyszenia są: 1. Wszechstronna edukacja i rozwój kobiet i dzieci, 2. Upowszechnianie i ochrona praw kobiet, 3. Promowanie równych szans kobiet i mężczyzn we wszystkich dziedzinach życia, 4. Przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet i dzieci, 5. Wymiana doświadczeń zawodowych i osobistych członków i sympatyków stowarzyszenia, 6. Aktywizacja uśpionych potencjałów i talentów twórczych wśród kobiet, 7. Zwiększenie udziału kobiet w życiu publicznym, społecznym i zawodowym, 8. Promocja i profilaktyka zdrowia u kobiet, 9. Ograniczanie bezrobocia poprzez aktywizację społeczną, w tym wspieranie wolontariatu oraz integrację i reintegrację zawodową wśród bezrobotnych, 10. Zwalczanie dyskryminacji ze względu na płeć, status społeczny, pochodzenie, wybór modelu życia i orientację seksualną, 11. Rozwój demokracji i społeczeństwa obywatelskiego poprzez promowanie uczestnictwa obywateli w życiu społeczności lokalnej i kreowanie postaw pro społecznych, 12. Podnoszenie świadomości prawnej kobiet i ich rodzin, 13. Wspomaganie szkoleniowo-informacyjne dla lokalnych organizacji pozarządowych, 14. Inicjowanie trwałej i partnerskiej współpracy organizacji pozarządowych z administracją oraz innymi podmiotami w rozwiązywaniu problemów społecznych, 15. Promowanie działań kulturalno-oświatowych i rekreacyjno-sportowych, 16. Organizowanie pomocy rzeczowej i materialnej kobietom i dzieciom ze środowisk zaniedbanych społecznie, 17. Organizacja opieki i czasu wolnego najmłodszym, 18. Pomoc w zdobywaniu wiedzy i poszerzaniu zainteresowań, 19. Podejmowanie kontaktów z instytucjami i organizacjami międzynarodowymi, 20. Promocja ekologii i ochrony środowiska, 21. Propagowanie zajęć informatycznych, 22. Promocja kultury fizycznej, sportu i turystyki oraz zdrowego trybu życia, 23. Integrowanie lokalnej społeczności.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
Odbiorcy działań
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej