Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl
Fundacja Pro-Eko-Femina
Kontakt
Telefon
604 275 063
Adres rejestrowy
Ulica
Dr. Stanisława Dorantta 20 lok. E
Kod pocztowy
10-699
Miejscowość
Olsztyn
Województwo
WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Powiat
Olsztyn
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000354640
REGON
28050463400000
NIP
739-37-86-431
Rok powstania
2010
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem fundacji jest wyrównywanie szans wszystkich grup społecznych, a w szczególności: 1. Zapobieganie i niwelowanie dyskryminacji jednostek i grup w społeczeństwie, zapobieganie wykluczeniu społecznemu, aktywizacja jednostek i grup zagrożonych marginalizacją, biedą i patologiami; 2. Wspieranie rozwoju osobistego i zawodowego oraz ułatwienie podnoszenia kwalifikacji beneficjentom fundacji; 3. Promowanie w społeczeństwie postaw egalitarnych (równościowych) i obywatelskich, upowszechnianie i ochrona wolności, praw człowieka, swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji; 4. Promowanie świadomego rodzicielstwa, nowoczesnej edukacji seksualnej oraz postaw partnerskich; 5. Upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw i szans kobiet i mężczyzn; 6. Ułatwienie beneficjentom godzenia rodzicielstwa z życiem zawodowym i rozwojem osobistym; 7. Egzekwowanie świeckiego charakteru państwa polskiego; 8. Edukacja ekologiczna oraz promowanie postaw proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju, działania na rzecz ochrony środowiska; 9. Upowszechnianie i wspieranie zielonej polityki, zasad społecznie i ekologicznie odpowiedzialnego biznesu oraz promowanie przyjaznych środowisku technologii i inwestycji; 10. Ochrona zwierząt i ich praw, propagowanie wiedzy na temat zwierząt oraz kreowanie właściwych postaw w opiece nad nimi; 11. Promowanie idei zdrowego stylu życia oraz aktywnego wypoczynku; 12. Edukacja oraz wychowanie dzieci i młodzieży.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
Odbiorcy działań
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej