Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Rudawce

Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Rudawce
Zakończyła działalność
Kontakt
Adres rejestrowy
Kod pocztowy
37-740
Miejscowość
Rudawka
Województwo
PODKARPACKIE
Powiat
przemyski
Gmina
Bircza
Dane rejestrowe
Forma prawna
Rejestrowe
KRS
0000335151
REGON
18046634500000
NIP
795-24-85-698
Rok powstania
2009
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

  • obrona praw i interesów zawodowych, materialnych, socjalnych i kulturalnych kobiet wiejskich i członków ich rodzin; - rozwój intelektualny i duchowy kobiet wiejskich i członków ich rodzin; - wpływanie na rozwój ogólny społeczeństwa wiejskiego, w szczególności młodzieży wiejskiej; - poprawa materialnych, socjalnych, oświatowych i kulturalnych warunków pracy i życia kobiet wiejskich; - pomoc rodzinie wiejskiej w wychowaniu, kształceniu i zapewnieniu różnych form wypoczynku dzieci i młodzieży; - działania na rzecz ochrony zdrowia, profilaktyki oraz zabezpieczenia socjalnego rodzin wiejskich poprzez rozwój oświaty zdrowotnej, podnoszenie stanu sanitarnego obejść gospodarskich i całej wsi, kultury zdrowotnej mieszkańców wsi oraz pomocy ludziom starszym i niepełnosprawnym; - rozwijanie różnych form przedsiębiorczości wśród kobiet, aktywnych form walki z bezrobociem, poszukiwanie alternatywnych źródeł dochodu, wielofunkcyjnego rozwoju wsi; - racjonalizowanie wiejskiego gospodarstwa domowego i działów produkcji rolniczej prowadzonych głównie przez kobiety; - zwiększanie uczestnictwa mieszkańców wsi w kulturze, kultywowanie folkloru i sztuki ludowej, podtrzymywanie tradycji regionu, krzewienie kultury; - współdziałanie z państwowymi, samorządowymi, związkowymi, społecznymi, spółdzielczymi, wyznaniowymi, prywatnymi instytucjami oraz środkami masowego przekazu; - podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; - działalność wspomagająca rozwój gospodarczy; - pomoc kobietom samotnym i w trudnej sytuacji życiowej; - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie; - upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn w różnych dziedzinach życia; - działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; cd. wg statutu.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej