Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Platforma Integracji Osób Niepełnosprawnych - Porozumienie Przedsiębiorczości Społecznej

Platforma Integracji Osób Niepełnosprawnych - Porozumienie Przedsiębiorczości Społecznej
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
22 729 40 04
Adres rejestrowy
Ulica
Kępińska 90
Kod pocztowy
05-805
Miejscowość
Otrębusy
Województwo
MAZOWIECKIE
Powiat
pruszkowski
Gmina
Brwinów
Dane rejestrowe
Forma prawna
Federacja, związek stowarzyszeń
KRS
0000333181
REGON
14197927900000
NIP
521-35-38-772
Rok powstania
2007
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Platforma Integracji Osób Niepełnosprawnych - PION działa od 2007 roku jako zrzeszenie podmiotów ekonomii społecznej promujących i organizujących zatrudnienie wspomagane osób niepełnosprawnych w sferze handlu, produkcji i usług.
Celem PION jest zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem zawodowym i społecznym, poprzez umożliwienie im podjęcia pracy zarobkowej, głównie w przedsiębiorstwach otwartego rynku pracy.

Na bazie naszych doświadczeń we współpracy z dużymi sieciami handlowymi wyszukujemy, przygotowujemy i wprowadzamy osoby niepełnosprawne na otwarty rynek pracy, monitorując przy tym przebieg ich zatrudnienia oraz udzielając niezbędnego wsparcia umożliwiającego zdobycie i utrzymanie zatrudnienia.

PION współpracuje w tym zakresie z 43 Koordynatorami ds. Zatrudnienia na terenie całej Polski. Są to specjaliści posiadający wysokie kwalifikacje oraz wiedze w dziedzinie HR, rekrutacji oraz psychologii.

Podpisaliśmy umowy o współpracy z dużymi przedsiębiorstwami oraz korporacjami handlowymi i hotelami, w ramach których osoby niepełnosprawne podejmują pracę na różnych stanowiskach np.: doradca handlowy, pracownik Działu Obsługi Klienta, pomocnik sprzedawcy. Osoby niepełnosprawne pracują również przy sortowaniu przesyłek w centrach logistycznych, sprzątaniu pokoi w hotelach, a także na stanowiskach deficytowych wymagających specjalistycznych kwalifikacji np. kasjer sklepowy, pomocnik kucharza itp.

W uruchomionych przez PION przedsiębiorstwach społecznych, które w systemie zatrudnienia wspomaganego utworzyły 3181 miejsca pracy dla osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z czego 892 dla osób chorujących psychicznie, wiodącym przedsiębiorstwem społecznym jest Stowarzyszenie "Niepełnosprawni dla Środowiska EKON", zatrudniające 1353 osoby, w tym 1283 (95%) osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z czego 438 to chorujący psychicznie.

Przedsiębiorstwa współpracujące z PION-em, akceptując ideę zatrudniania wspomaganego, budują swój wizerunek firmy społecznie odpowiedzialnej, poprzez umożliwienie wspólnej pracy osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych w naturalnym środowisku, jakie stanowią pracownicze społeczności centrów handlowych, hoteli czy zakładów usługowych (barów, restauracji, pralni, itp.). Przychylna pracy niepełnosprawnych postawa kierownictwa firm zyskuje akceptację klientów (zwłaszcza klientów niepełnosprawnych i ich rodzin), co nie jest bez znaczenie dla społecznego postrzegania firmy.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
pośrednictwo pracy
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej