Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Stowarzyszenie "Horyzont"
Zakończyła działalność
Kontakt
Adres rejestrowy
Kod pocztowy
41-200
Miejscowość
Sosnowiec
Województwo
śląskie
Powiat
Sosnowiec
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000384404
REGON
24257503200000
NIP
644-34-92-235
Rok powstania
2011
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem głównym stowarzyszenia jest wsparcie polityki społecznej państwa polskiego poprzez pobudzenie inicjatyw lokalnych na rzecz poprawy jakości życia jego mieszkańców.

Cel główny, stowarzyszenie będzie realizować poprzez cele szczegółowe:
1) propagowanie postaw prospołecznych oraz idei społeczeństwa obywatelskiego, 2) promowanie zasad równości szans kobiet i mężczyzn, 3) promowanie roli społeczeństwa obywatelskiego jako ważnego uczestnika w zwiększaniu spójności społeczno-gospodarczej kraju, 4) promowanie zdrowego stylu życia, 5) działania na rzecz rozwoju w sferze kultury, nauki, sportu, rekreacji, turystyki, 6) opracowywanie strategii rozwoju lokalnego, 7) działania na rzecz rewitalizacji społecznej, 8) rozwój edukacji, w szczególności: a) działania na rzecz podnoszenia poziomu kompetencji i umiejętności zawodowych uczniów, b) rozwój oferty edukacyjnej szkół, c) zwiększanie świadomości potrzeby edukacji przedszkolnej, d) zwiększanie dostępu do edukacji przedszkolnej, e) doradztwo zawodowe dla uczniów szkół, f) pobudzanie aktywności mieszkańców do podnoszenia poziomu wykształcenia, 9) rozwój sfery aktywizacji zawodowej, w szczególności: a) promocja zatrudnienia na obszarze województwa śląskiego, b) doradztwo zawodowe dla osób bezrobotnych (zagrożonych wykluczeniem społecznym), c) podnoszenie poziomu kompetencji i umiejętności zawodowych osób bezrobotnych (zagrożonych wykluczeniem społecznym), d) zwiększenie umiejętności aktywnego poszukiwania pracy przez osoby bezrobotne, e) działania na rzecz podnoszenia kompetencji pracowników firm i instytucji, f) rozwiązywanie problemów społeczności wiejskich w obszarze zatrudnienia, 10) rozwój sfery pomocy społecznej, w szczególności: a) działania na rzecz osób ze środowisk defaworyzowanych, b) wspieranie inicjatyw na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, c) aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz pozostałe cele działania określone w par. 8 statutu.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
Odbiorcy działań
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej