Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Stowarzyszenie Inicjatorów i Animatorów "Budzik Społeczny"

Stowarzyszenie Inicjatorów i Animatorów "Budzik Społeczny"
Kontakt
Adres rejestrowy
Ulica
Kopernika 14
Kod pocztowy
40-064
Miejscowość
Katowice
Województwo
ŚLĄSKIE
Powiat
Ruda Śląska
Dane rejestrowe
Forma prawna
Rejestrowe
KRS
0000387228
REGON
24197699300000
NIP
641-25-21-013
Rok powstania
2011
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Cele działań:

  1. Profilaktyka społeczna; 2. Profilaktyka wszystkich dziedzin patologii społecznej zagrażającej ładowi społecznemu i pomyślnemu rozwojowi dzieci, młodzieży, dorosłych, kobiet i osób starszych; 3. Zapobieganie i walka z uzależnieniami - od alkoholu, narkotyków i z innymi uzależnieniami; 4. Wspieranie, integracja i reintegracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i marginalizacją; 5. Animacja i wspieranie środowisk zagrożonych patologią społeczną; 6. Edukacja zawodowa, zdrowotna, społeczna i ekologiczna dzieci, młodzieży i dorosłych; 7. Aktywizacja zawodowa młodzieży i dorosłych, zwłaszcza osób w trudnej sytuacji, trwale bezrobotnych, z grup szczególnego zagrożenia bezrobociem, kobiet; 8. Pomoc w przełamywaniu barier w aktywności zawodowej grup zagrożonych bezrobociem, szczególnie kobiet w okresie macierzyństwa i po 40-tym roku życia, oraz osób niepełnosprawnych; 9. Profilaktyka środowiskowa; 10. Wspomaganie rozwoju społeczności i poprawa jakości życia, krzewienie postaw prospołecznych, w tym wolontariatu, współpraca z innymi podmiotami; 11. Rozwijanie warunków do zdrowego stylu życia, promocja zdrowia, krzewienie postaw i zachowań prozdrowotnych, sportu, rekreacji i turystyki; 12. Zagospodarowywanie wolnego czasu dzieci, młodzieży, osób dorosłych i starszych; 13. Kształtowanie i pobudzanie świadomości ekologicznej, odpowiedzialności za środowisko.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
sport amatorski, rekreacyjny
turystyka, krajoznawstwo
rekreacja, wypoczynek
hobby
animacja społeczno-kulturalna
działalność wychowawcza i formacyjna dzieci i młodzieży
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej