Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Stowarzyszenie Kobiet Wsi Wola Bałucka i Wola Stryjewska

Stowarzyszenie Kobiet Wsi Wola Bałucka i Wola Stryjewska
Zakończyła działalność
Kontakt
Telefon
504 868 651
Adres rejestrowy
Ulica
Wola Bałucka 18B
Kod pocztowy
98-100
Miejscowość
Wola Bałucka
Województwo
ŁÓDZKIE
Powiat
łaski
Gmina
Łask
Dane rejestrowe
Forma prawna
Rejestrowe
KRS
0000388093
REGON
10125583900000
NIP
831-16-29-626
Rok powstania
2011
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

  1. Aktywizacja i promowanie kobiet w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym. 2. Działanie na rzecz podnoszenia kwalifikacji kobiet w celu uzyskania alternatywnych źródeł dochodu. 3. Podejmowanie działań integrujących kobiety i dzieci z różnych środowisk. 4. Reprezentowanie interesów kobiet i ich rodzin, podejmowanie działań na rzecz poprawy sytuacji społeczno-ekonomicznej i zawodowej kobiet z różnych środowisk i ich rodzin. 5. Propagowanie i pielęgnacja tradycji regionalnych. 6. Podejmowanie i wspieranie działań promujących profilaktykę zdrowotną. 7. Podejmowanie i wspieranie działań w zakresie zwalczania patologii (alkoholizmu, narkomanii i przemocy w rodzinie). 8. Podejmowanie i wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych. 9. Podejmowanie i wspieranie działań promujących rozwój turystyki i agroturystyki. 10. Prowadzenie akcji charytatywnych, loterii fantowych na rzecz społeczeństwa gminy Łask. 11. Prowadzenie różnych form działalności edukacyjnej, szkoleniowej, instruktażowej, warsztatowej, seminaryjnej, muzyczno-rozrywkowej. 12. Współpraca z nieformalnymi organizacjami pozarządowymi. 13. Organizacja i koordynacja imprez okolicznościowych i innych o zasięgu gminnym, powiatowym i regionalnym. 14. Podejmowanie inicjatyw społecznych w zakresie rozwoju życia kulturalnego i innych przejawów życia społecznego mieszkańców gminy Łask. 15. Udział w organizowaniu wystaw, wernisaży, dorobku artystycznego twórców nie tylko ludowych. 16. Sprawowanie opieki nad zabytkami i miejscami pamięci narodowej. 17. Współpraca na rzecz wspierania działalności świetlic wiejskich, środowiskowych i terapeutyczno-wychowawczych z terenu gminy Łask. 18. Promowanie aktywnych form wypoczynku dla kobiet, dzieci i rodzin zamieszkałych na terenie gminy Łask. 19. Aktywne działanie skierowane na rzecz odnowy i rozwoju wsi Wola Stryjewska i Wola Bałucka. 20. Organizowanie i promowanie wędkarstwa, połowu, hodowli ryb.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
Odbiorcy działań
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej