Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Stowarzyszenie Kobiet "Wolenianki" w likwidacji

Stowarzyszenie Kobiet "Wolenianki" w likwidacji
W likwidacji
Kontakt
Adres rejestrowy
Ulica
Wólka Polanowska 86
Kod pocztowy
24-313
Miejscowość
Wólka Polanowska
Województwo
lubelskie
Powiat
opolski
Gmina
Wilków
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000393638
REGON
06123978800000
Rok powstania
2011
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem stowarzyszenia jest: 1. Aktywizacja i promowanie kobiet w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym, 2. Działanie na rzecz podnoszenia kwalifikacji kobiet w celu uzyskania alternatywnych źródeł dochodu, 3. Podejmowania działań integrujących kobiety z różnych środowisk, 4. Praca na rzecz integracji pokoleń, 5. Reprezentowanie interesów kobiet i ich rodzin, podejmowanie działań na rzecz poprawy sytuacji społeczno-ekonomicznej i zawodowej kobiet z różnych środowisk i ich rodzin, 6. Propagowanie i pielęgnacja tradycji regionalnych, 7. Podejmowanie i wspieranie działań promujących profilaktykę zdrowotną, 8. Podejmowanie i wspieranie działań w zakresie zwalczania patologii, 9. Podejmowanie i wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, 10. Podejmowanie i wspieranie działań promujących rozwój turystyki i agroturystyki, 11. Prowadzenie akcji charytatywnych na rzecz społeczeństwa gminy Wilków i wsi Wólka Polanowska, 12. Podejmowanie działań na rzecz aktywizacji gospodarczej kobiet, tworzenie miejsc pracy i przeciwdziałanie bezrobocia, 13. Prowadzenie różnych form działalności edukacyjnej, szkoleniowej, instruktażowej, warsztatowej i seminaryjnej, muzyczno-rozrywkowej, 14. Praca na rzecz dzieci i młodzieży z terenu gminy Wilków i współpraca z nimi, 15. Współpraca z nieformalnymi organizacjami pozarządowymi, 16. Organizacja i koordynacja imprez okolicznościowych i innych o zasięgu gminnym, powiatowym i regionalnym, 17. Podejmowanie inicjatyw społecznych w zakresie rozwoju życia kulturalnego i innych przejawów życia mieszkańców Wólki Polanowskiej, 18. Udzielanie się w organizowaniu wystaw, wernisaży, dorobku artystycznego twórców nie tylko ludowych, 19. Sprawowanie opieki nad zabytkami i miejscami pamięci narodowej, 20. Współpraca na rzecz wspierania działalności świetlic wiejskich, środowiskowych i terapeutyczno - wychowawczych z terenu gminy Wilków.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
Odbiorcy działań
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej