Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Olsztyńska Fundacja Inicjatyw Prospołecznych

Olsztyńska Fundacja Inicjatyw Prospołecznych
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
665 121 582
Adres rejestrowy
Ulica
Franciszka Barcza 15 lok. 30
Kod pocztowy
10-685
Miejscowość
Olsztyn
Województwo
WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Powiat
Olsztyn
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000410769
REGON
28137454700000
NIP
739-38-53-297
Rok powstania
2012
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja:
Budowa i rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz integracji społecznej to cel, dla realizacji którego powstała Olsztyńska Fundacja Inicjatyw Prospołecznych (OFIP).
Pojęcie społeczeństwa obywatelskiego jest dość młode, jednak obejmuje obszary i postawy od wielu lat ważne z perspektywy demokratycznego państwa. Tworzy je, z jednej strony aktywność grup osób, przejawiająca się w działalności organizacji pozarządowych czy wspólnot lokalnych, a z drugiej - świadomość obywatelska każdego z nas. Pamiętając o tym, że w obu tych obszarach najistotniejsi są ludzie - aktywni, świadomi swoich praw oraz nastawieni na rozwój, działamy na rzecz:

  • aktywności społecznej i zawodowej;
  • umacniania rodziny w wypełnieniu przez nią podstawowych funkcji;
  • rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych;
  • rozwoju oświaty, kultury i sztuki;
  • podnoszenia świadomości obywatelskiej i prawnej w społeczeństwie;
  • wsparcia i promocji przedsięwzięć z zakresu ekonomii społecznej;
  • promocji kultury fizycznej, ochrony zdrowia oraz zdrowego stylu życia;
  • ochrony środowiska naturalnego i praw zwierząt;
  • promocji, upowszechniania i organizacji wolontariatu.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
promocja zdrowia, edukacja zdrowotna
animowanie działań wspólnot lokalnych
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa

Zarząd

Marek Jurzyński, Prezes Zarządu
Tomasz Stolarski, Wiceprezes Zarządu
Maciej Jurzyński, Członek Zarządu
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej