Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl
Fundacja "Nowa Droga"
Zakończyła działalność
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
792 345 725
Adres rejestrowy
Ulica
Lotnicza 78
Kod pocztowy
62-081
Miejscowość
Przeźmierowo
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Powiat
poznański
Gmina
Tarnowo Podgórne
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000297469
REGON
30075741000000
NIP
777-30-33-956
Rok powstania
2008
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem działania Fundacji jest:

 • szeroko rozumiana adaptacja i readaptacja połączona z aktywizacją zawodową osób opuszczających różnego rodzaju zakłady penitencjarne lub podobne placówki;
 • adaptacja i readaptacja nieletnich sprawców czynów karalnych i pozostałych nieletnich umieszczanych w zakładach poprawczych lub innych podobnych placówkach;
 • pomoc rodzinom tych osób;
 • działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie;
 • spełnianie świadczeń na cele bezpośrednio związane z ochroną zdrowia wszystkich ww. osób
 • świadczenie pomocy, również finansowej dla osób poszkodowanych przestępstwami i wypadkami komunikacyjnymi

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • działalność edukacyjną i szkoleniową skazanych, osób wychodzących na wolność po odbyciu kary pozbawienia wolności, warunkowo zwolnionych;
 • koordynowanie współpracy pomiędzy służbami socjalnymi, więziennymi oraz sądowymi i innymi podmiotami w zakresie readaptacji i adaptacji skazanych;
 • szkolenie zawodowe dla służb socjalnych, więziennych oraz sądowych i innych podmiotów
 • prowadzenie badań naukowych i statystycznych;
 • rzecznictwo interesów osób wychodzących na wolność po odbyciu kary oraz osób już zwolnionych po odbyciu kary w zakresie aktywizacji zawodowej i integracji społecznej;
 • współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami poza rządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji;
 • zakup i refinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego, finansowanie innych przedsięwzięć związanych z ochroną zdrowia.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
porządek, bezpieczeństwo publiczne
doradztwo zawodowe
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji

Zarząd

Bogusław Szydłowski, Prezes Zarządu
Robert Jankowiak, Wiceprezes Zarządu
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej