Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Dolnośląska Fundacja Rozwoju Ochrony Zdrowia

Dolnośląska Fundacja Rozwoju Ochrony Zdrowia
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
71 342 89 65
Telefon
71 344 03 23
Telefon
71 342 89 65
Adres rejestrowy
Ulica
Lotnicza 37
Kod pocztowy
54-154
Miejscowość
Wrocław
Powiat
Wrocław
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Parter, parking dla odwiedzających.
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000050135
REGON
00595030900000
NIP
899-17-72-534
Rok powstania
1988
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem Fundacji jest działalność charytatywna na rzecz ogółu społeczności oraz udzielanie pomocy w rozwijaniu ochrony zdrowia, a w szczególności przyczynianie się do:
a) wykorzystania środków materialnych i finansowych dla utrzymania i rozwoju obiektów służby zdrowia,
b) polepszania zaopatrzenia służby zdrowia w środki lecznicze, w aparaturę diagnostyczną, terapeutyczną i inne niezbędne urządzenia oraz materiały służące utrzymaniu i poprawie stanu higienicznego,
c) rozwoju wiedzy medycznej i technicznej podnoszenia kwalifikacji kadry w tych dziedzinach,
d) zapobiegania chorobom zwłaszcza społecznym i urazom, udzielanie pomocy przy rehabilitacji ich skutków,
e) popularyzowanie działalności osób prawnych, które wspierają finansowo realizację zadań statutowych Fundacji.

Fundacja realizuje swoje cele głównie poprzez:
a) gromadzenie i wykorzystanie na cele ochrony zdrowia i pomocy społecznej środków materialnych i finansowych otrzymywanych z kraju i z zagranicy,
b) współdziałanie z zainteresowanymi organami administracji państwowej i samorządowej, placówkami naukowymi i diagnostyczno-terapeutycznymi oraz innymi związanymi ze służbą zdrowia w kraju i zagranicą,
c) prowadzenie działalności informacyjno-wydawniczno-szkoleniowej ze szczególnym uwzględnieniem środowiska medycznego,
d) organizowanie zgodnie z obowiązującym prawem publicznych zbiórek środków pieniężnych i rzeczowych w zakładach pracy, instytucjach oraz przy okazji imprez kulturalnych, sportowych i dobroczynnych,
e) wykorzystanie środków finansowych pochodzących ze zbiórek publicznych, darowizn, nawiązek, świadczeń pieniężnych, odpisów podatkowych na pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji pacjentów nie objętych procedurami resortu zdrowia.

Prowadzone działania:
We Wrocławiu od 1988 roku działa Dolnośląska Fundacja Rozwoju Ochrony Zdrowia - pierwsza w województwie dolnośląskim organizacja pożytku publicznego. Głównym zadaniem jest niesienie pomocy zakładom opieki zdrowotnej zwłaszcza w zakresie zakupu sprzętu i aparatury medycznej.
Inną formą pomocy jest zbiórka pieniężna dla pacjentów (głównie dzieci) na leczenie w ośrodkach zagranicznych, zakup leków nierefundowanych przez NFZ lub specjalistyczną rehabilitację. Fundacja ma zgodę MSWiA na prowadzenie zbiórek publicznych.
Aktualnie Fundacja współpracuje z 60 klinikami, szpitalami i poszczególnymi oddziałami szpitalnymi. Pod swoją opieką ma ponad 550 pacjentów. Każda zatem kwota ofiarowana naszej Fundacji przeznaczona jest na niesienie pomocy konkretnemu pacjentowi czy szpitalowi.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
Odbiorcy działań

Zarząd

Aneta Orman, główna księgowa
Włodzimierz Jarmundowicz, prezydent fundacji
Maciej Mączka, dyrektor zarządu
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej