Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl
Fundacja Pomocy Dzieciom
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
33 860 25 13
Telefon
33 860 25 13
Adres rejestrowy
Dni i godziny pracy
dni robocze w godz. 8.00 - 15.00.
Ulica
Witosa 3
Kod pocztowy
34-300
Miejscowość
Żywiec
Województwo
ŚLĄSKIE
Powiat
żywiecki
Gmina
Żywiec
Dane rejestrowe
Forma prawna
KRS
0000100243
REGON
07090937400000
NIP
553-20-42-332
Rok powstania
1998
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem Fundacji jest:
-Pomoc w leczeniu, rehabilitacji i edukacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
-Pomoc sierotom i dzieciom z rodzin patologicznych i ubogich
-Świadczenie pomocy dzieciom chorym
-Prowadzenie poradnictwa i doradztwa osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom
-Działalność charytatywna
-Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej młodzieży niepełnosprawnej
-Działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania
-Podejmowanie działań w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży
-Podejmowanie działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
-Działalność w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
-Podejmowanie działań w zakresie edukacji ekologicznej oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
-Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych
-Podejmowanie działań w zakresie współpracy i kontaktów z osobami fizycznymi i prawnymi z krajów Unii Europejskiej, prowadzącymi działalność zgodną ze statutem Fundacji
-Promocja i organizacja wolontariatu
-Wspieranie techniczne, szkoleniowe, informacyjne lub finansowe osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność zgodną ze statutem Fundacji.

Prowadzone działania:
-Organizacja codziennej rehabilitacji i edukacji 400 dzieci niepełnosprawnych z powiatu żywieckiego i ościennych

  • programy wspierające rodziny ubogie i wielodzietne
    -działania humanitarne i pomocowe na terenie Afryki i Ukrainy.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
edukacja dzieci i młodzieży
promocja zdrowia, edukacja zdrowotna
rehabilitacja, terapia
usługi medyczne
pomoc rzeczowa: odzież, żywność, wyposażenie
pomoc humanitarna, rozwojowa
pomoc Polonii i Polakom za granicą
partnerstwa międzynarodowe, wymiana doświadczeń
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej